Kertas 3 (3756/3)

- Tugasan Projek
- Tugasan 1 – semasa Tingkatan 4 (Ogos-Sept)
- Tugasan 2 – semasa Tingkatan 5 (April – Mei)
- Gred Elemen – 20%

 

TUGASAN KERJA KURSUS 3765/3

1. Format Pentaksiran Prinsip Perakaunan Mulai SPM 2011 (klik)

2. Panduan  Pelaksanaan & Penilaian Projek 3756/3 SPM 2011 Untuk Tingkatan 4 (Ogos-September 2010) (klik)

3. Tugasan  Projek (klik)

4. Perisian Merekod Kerja Calon Untuk Tugasan Projek Tingkatan 4 Bagi Prinsip Perakaunan Kertas 3 (klik)