Kajian Tindakan : Prinsip Perakaunan

KAJIAN TINDAKAN KAEDAH PERBAIKI P&P
Ditulis oleh SYED ISMAIL SYED MUSTAPA

SESEORANG pendidik akan berdepan pelbagai masalah dan isu berkaitan pelajar, sama ada daripada segi masalah sosial, pengajaran dan pembelajaran atau tahap pencapaian pelajar dalam sesuatu peperiksaan.

Pendidik yang prihatin dengan permasalahan yang dihadapi pelajar mereka perlu melakukan refleksi bagi membuat penambahbaikan terhadap pengajaran dan pembelajaran demi peningkatan pencapaian pelajar dan mengatasi setiap masalah yang timbul. Satu daripada aktiviti penting seseorang individu mengingat kembali pengalaman yang dilalui, memikir-mikir dan mempertimbangkan serta membuat sesuatu penilaian dinamakan refleksi. Selepas refleksi dilaksanakan, pendidik perlu melakukan Kajian Tindakan bagi mengatasi permasalahan berbangkit.

Menurut (Jamil 2002), budaya penyelidikan dalam kalangan guru yang cuba dipupuk melalui projek Kajian Tindakan adalah kepercayaan dan nilai yang mementingkan kualiti dalam amalan pengajaran dan pembelajaran, akauntabiliti serta berpegang kepada konsep penambahbaikan berterusan dalam suasana kerja kolaboratif. Guru yang mempunyai budaya penyelidikan adalah guru yang bersikap positif terhadap penyelidikan, celik penyelidikan (research literacy) iaitu mempunyai pengetahuan dan kemahiran penyelidikan. Mereka sentiasa melaksanakan Kajian Tindakan sama ada secara individu atau kolaboratif, bersifat kritis, reflektif, bertanggungjawab serta berkongsi pengalaman dan dapatan kajian, melakukan penilaian kendiri serta membabitkan diri dalam penyelesaian masalah dan peningkatan profesionalisme.

Sumber : Majalah Pendidik Mac 2010

Berikut adalah Koleksi Kajian Tindakan Cg Narzuki Online berkaitan dengan Prinsip Perakaunan untuk dikongsikan bersama rakan guru.


~ MUAT TURUN (AHLI SAHAJA) ~

http://cgnarzuki.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif download: KT-Contoh Laporan (110.49KB)
added: 15/01/2011
description: Dipetik dari : Manual Kajian Tindakan, EPRD, KPM 2004.
clicks: 513
http://cgnarzuki.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif download: KT-Kemahiran menjawab soalan dokumen Kaedah DJT-LID (249.29KB)
added: 15/01/2011
description: Meningkatkan kemahiran menjawab soalan 1 Kertas 2 Prinsip Perakaunan dengan Kaedah DJT-LID (Oleh:PATIMAH BINTI IBRAHIM)
clicks: 392
http://cgnarzuki.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif download: KT-Meningkatkan kemahiran soalan dokumen Kaedah Kombinasi (20.15KB)
added: 15/01/2011
description: MENINGKATKAN KEMAHIRAN MEREKOD DOKUMEN PERNIAGAAN PRINSIP PERAKAUNAN MENGGUNAKAN KAEDAH KOMBINASI (Oleh :Abdul Razak Bin Mat Wahie)
clicks: 243
http://cgnarzuki.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif download: KT-Meningkatkan kefahaman pelajar melalui pengajaran 7E (B)
added: 15/01/2011
description: Meningkatkan kefahaman pelajar melalui pengajaran 7-E: -Satu pengalaman dalam mata pelajaran Pendidikan Perakaunan (Oleh :Dr. Mohd Kamal bin Mohd Ali)
clicks: 599
http://cgnarzuki.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif download: KT-Penggunaan ICT dalam PnP (359.31KB)
added: 15/01/2011
description: Penggunaan Perisian Komputer dan LCD sebagai Bahan Bantu Mengajar dan Pemudahcara (Oleh: En. Abdul Razak Mat Wahie)
clicks: 274
http://cgnarzuki.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif download: KT-Persepsi dan penilaian pelajar terhadap pengajaran guru (23.44KB)
added: 15/01/2011
description: PERSEPSI DAN PENILAIAN PELAJAR TERHADAP PENGAJARAN GURU PRINSIP PERAKAUNAN DI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TAMAN MELAWATI (Oleh :Encik Sajoli Bin Haji Masdor)
clicks: 249
http://cgnarzuki.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif download: KT-Meningkatkan Kemahiran Topik Dokumen Kaedah Magik Huruf (2.90MB)
added: 21/01/2011
description:
clicks: 301
http://cgnarzuki.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif download: KT-Penggunaan Konsep AB=LEH (403.76KB)
added: 23/01/2011
description: PENGGUNAAN ‘KONSEP AB.LEH’ DALAM MENGENALPASTI KEDUDUKAN ITEM-ITEM PADA BAHAGIAN DEBIT DAN KREDIT DALAM MATA PELAJARAN PRINSIP PERAKAUNAN DI KALANGAN PELAJAR TINGKATAN EMPAT
clicks: 490
http://cgnarzuki.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif download: KT-Corak dan Gaya Pembelajaran Pelajar Perakaunan (569.40KB)
added: 23/01/2011
description: MENGENALPASTI CORAK PEMBELAJARAN YANG DIAMALKAN OLEH PELAJAR YANG DIKATEGORIKAN SEBAGAI CEMERLANG DAN JUGA LEMAH
clicks: 397
http://cgnarzuki.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif download: KT Konsep BADLEH (703.04KB)
added: 02/10/2011
description: Cg Sila
clicks: 238
http://cgnarzuki.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif download: KT - Belanjawan Tunai (323.78KB)
added: 02/10/2011
description: Cg Sila
clicks: 220
http://cgnarzuki.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif download: KT Penyata Kewangan (562.10KB)
added: 02/10/2011
description: Oleh Cg Sila
clicks: 365
http://cgnarzuki.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif download: KT Pembubaran (467.02KB)
added: 02/10/2011
description: Oleh Cg Sila
clicks: 256

Posted on May 11, 2011, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Leave a Comment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Content Protected Using Blog Protector Plugin By: Make Money.