Penyata Kewangan

KUIZ : Penyata Kewangan - Milikan Tunggal

Congratulations - you have completed KUIZ : Penyata Kewangan - Milikan Tunggal. You scored %%SCORE%% out of %%TOTAL%%. Your performance has been rated as %%RATING%%
Your answers are highlighted below.
Question 1
Antara berikut, yang manakah merupakan penyata kewangan?
A
Jurnal dan Buku Tunai
B
Jurnal dan Penyata Pendapatan
C
Buku Tunai dan Kunci Kira-kira
D
Penyata Pendapatan dan Kunci Kira-kira
Question 2
Antara berikut, yang manakah tidak terdapat dalam Penyata Pendapatan ?
A
Tunai
B
Belian
C
Jualan
D
Komisen
Question 3
Antara berikut, yang manakah merupakan aset mudah cair?
A
Stok
B
Tunai
C
Premis
D
Penghutang
Question 4
Antara berikut, yang manakah merupakan hutang perniagaan yang dibayar balik dalam tempoh masa yang panjang?
A
Penghutang
B
Overdraf bank
C
Belanja terakru
D
Pinjaman bank
Question 5
Dalam catatan penutup, gaji yang dibayar kepada pekerja akan dipindahkan ke
A
Akaun Untung Rugi.
B
Akaun Perdagangan.
C
Akaun Tunai.
D
Kunci Kira-kira.
Question 6
Di manakah sewa dibayar terakru ditunjukkan dalam Kunci Kira-kira?
A
Aset Semasa
B
Liabiliti Semasa
C
Aset Bukan Semasa
D
Liabiliti Bukan Semasa
Question 7
Antara pernyataan berikut, yang manakah tidak benar?
A
Susut nilai Aset Bukan Semasa adalah kos penggunaan aset tersebut untuk mendapatkan hasil.
B
Akaun Peruntukan Susut nilai yang berasingan disediakan bagi setiap jenis Aset Bukan Semasa.
C
Peruntukan Susut nilai juga dikenali sebagai susut nilai terkumpul.
D
Belanja susut nilai merupakan perbelanjaan modal.
Question 8
Penghutang RM 4 290

Bank RM 1 850

Insurans terdahulu RM 440

Komisen diterima terakru RM 360

Pemiutang RM 1 450

Stok akhir RM 4 180

Hitungkan modal kerja
A
RM 8 790
B
RM 8 870
C
RM 8 950
D
RM 9 670
Question 9
Maklumat berikut diperoleh dari Kedai Shamsuddin pada 30 September 2004:

Jualan = RM 86 500

Kos barang untuk dijual = RM 45 500

Pulangan masuk = RM 700

Pulangan keluar = RM 450

Stok 30 September 2004 = RM 18 640

Angkutan keluar = RM 1 400

Berdasarkan maklumat di atas, hitungkan untung kasar.
A
RM 26 860
B
RM 58 940
C
RM 59 190
D
RM 59 640
Question 10
Berdasarkan jadual di bawah, manakah pasangan jawapan yang betul?

-------------------Aset------------------Liabiliti

I Komisen diterima terdahulu--------Pemiutang

II Simpanan Tetap--------------------Gadai janji

III Insurans terdahulu----------------Gaji terakru

IV Penghutang------------------------Overdraf bank

A
I, II dan III
B
I, II dan IV
C
I, III dan IV
D
II, III dan IV
Question 11
Maklumat berikut menunjukkan butir-butir yang diperoleh daripada Perniagaan Amrul pada 31 Disember 2005.

Jualan = RM60 000

Belian = RM20 000

Stok 1 Januari 2005 = RM6 000

Stok 31 Disember 2005 = RM3 000

Angkutan Masuk = RM1 800

Duti Import = RM600

Hitungkan untung kasar Perniagaan Amrul.
A
RM34 600
B
RM35 200
C
RM37 000
D
RM40 600
Question 12
Antara yang berikut, yang manakah diperlukan untuk penyediaan Kunci Kira-kira?

I Stok awal

II Stok alat tulis

III Gaji terdahulu

IV Faedah ovedraf bank

A
I dan II
B
I dan IV
C
II dan III
D
III dan IV
Question 13
Antara berikut, yang manakah dicatat sebagai hasil dalam penyata pendapatan?
A
Penambahan peruntukan hutang ragu
B
Hutang lapuk pulih
C
Rugi pelupusan aset
D
Bayaran oleh penghutang
Question 14
Antara yang berikut, butir manakah terdapat dalam penyata pendapatan? [Trial Johor 2011]
A
Jualan, belian dan stok akhir
B
Hasil, belanja, stok alat tulis
C
Jualan, pulangan jualan dan sewa terakru
D
Belian, pulangan belian dan pemiutang
Once you are finished, click the button below. Any items you have not completed will be marked incorrect. Get Results
There are 14 questions to complete.
List
Return
Shaded items are complete.
12345
678910
11121314End
Return

 • #1 written by Eniza
  about 5 years ago

  Cikgu
  Adakah format penyata kewangan dijawab ikut
  a. format penyata jika suruh sediakan penyata pendptan
  b. format T jika suruh sediakan AK perdagangan & Utg Rugi?
  Ikut Kurukulum baru soalan 2 jadi anchor item, adakah Lembaran Kerja masih penting?

 • #2 written by Cg Narzuki
  about 5 years ago

  Eniza,

  Dalam penyediaan penyata kewangan, format PENYATA adalah digalakkan terutamanya soalan anchor item, walaupun soalan minta sediakan Ak Perdagangan dan Untung Rugi sekalipun. Tiada sebarang penolakan markah dalam soalan anchor item.

 • #3 written by Syafiq
  about 5 years ago

  cg,

  kalau saye hafal penyata kewangan dlm format PENYATA sahaja boleh x cg?..n sy x tau spm soalan akan tanye dlm bentuk ape?….

 • #4 written by Cg Narzuki
  about 5 years ago

  Syafiq,

  Sekarang ini dalam soalan SPM, penyediaan dalam bentuk penyata sangat2 digalakkan, walaupun soalan tersebut menyatakan sediakan Akaun Perdagangan dan Untung Rugi.

 • #5 written by amy
  about 5 years ago

  Askum cikgu.. sy nak tanya.. untuk belanja ubahsuai pejabat, perlu masuk dalam penyatan pendapatan? Belanja pembelian aset pula bagaimana? Di kunci kira kira sahaja?

 • #6 written by Cg Narzuki
  about 5 years ago

  Amy,

  Belanja ubahsuai pejabat merupakan perbelanjaan hasil dan perlu dimasukkan dalam Penyata Pendapatan sebagaimana belanja2 lain seperti sewa, gaji, kadar bayaran.

  Manakala pembelian aset pula merupakan perbelanjaan modal, di mana ianya akan menambahkan nilai aset bukan semasa dan perlu dimasukkan dalam KKK sebagai Aset Bukan Semasa sebagaimana aset2 lain seperti Kenderaan, Bangunan, Lengkapan.

 • #7 written by feng
  about 5 years ago

  cikgu bolehkah bagi saya format penyata kewangan dengan pelarasan?

 • #8 written by Cg Narzuki
  about 5 years ago

  Feng,

  Sila download dan rujuk dalam Modul Tingkatan 4 – Cg Sila dibahagian
  C-MUAT TURUN BAHAN.

 • #9 written by azim
  about 5 years ago

  2 sebab mengapa pihak2 berkepentingan berikut memerlukan maklumat dari Penyata Kewangan :

  A)Pelabur
  B)Bank
  C)Pembekal
  D)Lembaga Hasil Dalam Negeri
  E)Pihak Pengurusan
  F)Bakal Pelabur

 • #10 written by azim
  about 5 years ago

  penerangan tentang maklumat yang ada di dalam sesebuah laporan kewangan??

  sye pelajar ipts…coz hotel & catering..

 • #11 written by Cg Narzuki
  about 5 years ago

  PENGGUNA MAKLUMAT PERAKAUNAN

  1. Pengguna Dalaman:

  (a)Pihak Pengurusan
  – menilai keputusan pengurusan yang lepas.
  – membuat keputusan untuk masa depan.

  2. Pengguna Luaran:

  (a) Pelabur Sedia Ada
  – ketahui nilai modal yang dilaburkan.
  – jumlah dividen yang diterima
  – ketahui sumber kewangan perniagaan.

  (b) Pihak Bank / Pemiutang
  – nilai kebolehan perniagaan untuk bayar balik hutang serta faedah atas pinjaman.

  (c) Lembaga Hasil Dalam Negeri
  – untuk tentukan jumlah cukai yang perlu dibayar ikut keuntungan perniagaan.

  (d) Bakal Pelabur
  – untuk lihat prestasi perniagaan sebelum membuat keputusan.

  JENIS-JENIS PENYATA KEWANGAN

  1. Penyata Pendapatan
  – Item-item yang dimasukkan ialah hasil atau pendapatan kepada perniagaan dan perbelanjaan yang terlibat untuk mendapatkan hasil berkenaan.
  – Tujuan: Untuk melaporkan kejayaan atau keberuntungan dalam operasi perniagaan syarikat atau firma dalam satu-satu tempoh perakaunan.

  2. Penyata Ekuiti Pemilik
  – Untuk mengetahui jumlah ekuiti yang dimiliki oleh sesuatu perniagaan.

  3. Kunci Kira-kira
  – Disediakan untuk melihat kedudukan kewangan sesuatu perniagaan pada satu-satu tarikh.
  – Didalamnya disenaraikan baki-baki aset, liabiliti dan ekuiti pemilik.

  4. Penyata Aliran Tunai
  – Melaporkan penerimaan tunai, pembayaran tunai dan perubahan dalam tunai hasil daripada aktiviti-aktiviti operasi, pelaburan dan pembiayaan sesuatu organisasi untuk suatu tempoh mengikut format tertentu yang boleh menyelaraskan baki awal dan akhir tunai.

 • #12 written by bieha
  about 5 years ago

  salam ckgu..
  erm,,
  nk tnye..
  ap itu penyata pndpatan??

 • #13 written by chew
  about 5 years ago

  cikgu, boleh tanya, adakah dalam KKK bentuk T, liabiliti semasa perlu dibawa ke sebelah debit untuk tujuan mendapat nilai modal kerja? cikgu sekolah kata ia adalah format terbaru…thanks

 • #14 written by Cg Narzuki
  about 5 years ago

  Tidak salah tetapi adalah LEBIH BAIK disediakan KKK dalam bentuk PENYATA bagi menunjukkan MODAL KERJA.

 • #15 written by Fatin
  about 5 years ago

  Cikgu,
  Dalam soalan penyata pendapatan,
  Jualan 1000
  (-) Pulangan Jualan 200
  ——
  800
  dalam pemarkahan SPM, adakah salah simbol tolak itu saya buat kurungan seperti di atas?
  Terima kasih

 • #16 written by Cg Narzuki
  about 5 years ago

  Pada pandangan Cg, ianya tidak menjadi masalah dan boleh diterima.

 • #17 written by Fatin
  about 5 years ago

  tapi cikgu kami bagi tahu tidak boleh buat kurungan kerana dia telah memberi maksud yang lain. jadi saya hanya guna
  Jualan
  – pulangan jualan
  tanpa kurungan.
  saya memang keliru dengan perkara ini kerana saya biasanya telah buat kurungan.

 • #18 written by Cg Narzuki
  about 5 years ago

  Ada tanda kurungan atau tiada, sebenarnya tidak menjadi masalah. Oleh yang demikian, sebagai pelajar adalah lebih baik ikut saja cara cikgu anda.

 • #19 written by Fatin
  about 5 years ago

  terima kasih cikgu

 • #20 written by Kuah
  about 5 years ago

  Cikgu Narzuki, saya dapati bahawa modul yang terbaru pada muka surat 20 terdapat kekeliruan, kerana pada penyata pendapatan Diskaun Diberi dimasukkan untuk ditolak daripada jualan. Sepatutnya Diskaun Diberi adalah dikategorikan sebagai belanja. Menurut cikgu di sekolah, dia maklumkan bahawa format penyata pendapatan ini adalah format yang terbaru 2010. Adakah berlaku kesalahan di Modul terbaru ini?

 • #21 written by Cg Narzuki
  about 5 years ago

  Sila rujuk komen Cg di SINI.

 • #22 written by Fatin
  about 5 years ago

  Cikgu,
  soalan akaun perdagangan dan utg rugi yang dikeluarkan dalam soalan 2 tahun 2009…bolehkah saya jawap dalam bentuk penyata pendapatan? adakah penolakan markah kerana saya tidak ikut arahan soalan?
  terima kasih

 • #23 written by Cg Narzuki
  about 5 years ago

  Sekarang ini sangat2 digalakkan jawab dalam bentuk penyata, walaupun soalan minta sediakan akaun perdagangan dan untung rugi. Tiada sebarang penolakan markah.

 • #24 written by Fatin
  about 5 years ago

  terima kasih

 • #25 written by Nurul
  about 5 years ago

  Cg~
  apa beza stok dengan belian??~
  bukankah stok tuu barang niaga dan belian pun barang niaga~

 • #26 written by Cg Narzuki
  about 5 years ago

  Nurul,
  Sila rujuk komen Cg DISINI.

 • #27 written by fadhila
  about 4 years ago

  camne nak bahagi masa buat sesuatu soalan?
  kadang2 saya terleka pada satu soalan sehinggakan saya tidak sempat nak buat soalan yang seterusnya…
  n camne nak pastikan jawapan kita buat tu seimbang????

 • #28 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  Salah satu cara untuk mengagihkan masa 150 minit (2 jam 30 minit) ialah menggunakan nisbah markah, contohnya :
  Soalan 1 : 28 markah – 28/80 X 150 = 52.5 minit
  Soalan 2 : 20 markah – 20/80 X 150 = 37.5 minit

  Jawapan akan jadi seimbang jika kita sediakan catatan bergu dengan betul.

 • #29 written by eniza
  about 4 years ago

  cikgu
  Pelajar ting 4 di sekolah selangor diberitahu format penyata pendapatan seperti berikut:
  Jualan x
  – Pul Jualan x
  Jualan Bersih xx
  – Diskaun Diberi x
  xx

  dan diskaun diterima pula ditolak dari belian bersih.
  Adakah ini format terkini utk 2011?

 • #30 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  Pada masa ini terdapat 2 format yang boleh digunakan, iaitu

  Format 1. (Digunakan dalam SPM sebelum ini)
  ~ Diskaun diberi dan Diskaun diterima dilaporkan sebagai Hasil dan Belanja.

  Format 2. (Baru diperkenalkan peringkat SPM, tetapi telah lama digunakan di Matrikulasi)
  ~Diskaun diberi dan Diskaun diterima dilaporkan sebagai kontra kepada Jualan dan Belian.

  Walau bagaimanapun, format mana yang perlu digunakan bergantung kepada apa yang digunakan dalam BUKU TEKS yang akan dikeluarkan nanti.

 • #31 written by eniza
  about 4 years ago

  Terima kasih

 • #32 written by Leon tian
  about 4 years ago

  apa cara boleh membantu saya dalam subjek akaun jadi lebih stabil dan kuat?

 • #33 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  Perbanyakkan latihan.

 • #34 written by xuan
  about 4 years ago

  cg,sy tdk brp faham dgn konsep penyata kewangan,ak perdagangan dan ak untung rugi,blh tak cg terangkan utk sy?

 • #35 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  Penyata Pendapatan dan Akaun Perdagangan dan Untung Rugi adalah merujuk kepada perkara yang sama. Hanya perbezaannya dari segi format penyediaan sahaja, satu dalam bentuk PENYATA dan satu lagi dalam bentuk “T”.

 • #36 written by mira
  about 4 years ago

  cikgu, sy x fhm la sgt2 x fhm dgn pnyata kewngn and belnja terakru or trdahulu dgn hasil terakru n trdahulu, PHR, PSN< SN …. sy da x tawu mcm mane lg nk phm kn.. ckgu ad x nota yg simple n sng nk phm? ermm sy da buntu tramat sgt..

 • #37 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  Akaun adalah ilmu yang melibatkan KEMAHIRAN, dan kemahiran tidak boleh diperolehi melalui pembacaan nota sahaja. Ianya mesti BERGURU, sila dapatkan TUNJUKAJAR daripada guru SATU PER SATU. Setiap pelarasan ada caranya yang tersendiri, tidak boleh minta Cg ajar semua sekaligus.

  Cadangan Cg, sila kemukakan pertanyaan berdasarkan soalan, baru mudah untuk mana2 Cg memberikan tunjukajar/ membimbing anda cara menyelesaikan soalan/pelarasan tersebut satu persatu.

 • #38 written by siti
  about 4 years ago

  cikgu, apa yang dimaksudkan dengan Margin Keuntungan?

 • #39 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  Maaf, Cg tak pasti, kena baca keterangan lengkap mengenainya baru boleh Cg terangkan maksudnya.

  Manakala NISBAH KEBERUNTUNGAN pula merujuk kepada nisbah yang digunakan untuk mengukur kemampuan sesebuah firma dalam usaha memperolehi keuntungan. Iaitu terdiri daripada :
  1. Peratus UK atas Kos Jualan (Tokokan)
  2. Peratus UK atas Jualan bersih (MARGIN)
  3. Peratus UB atas Jualan bersih
  4. Pulangan atas Modal.

  Buat masa ini, Cg tidak pasti adakah MARGIN KEBERUNTUNGAN dan NISBAH KEBERUNTUNGAN merujuk kepada perkara yang sama.

 • #40 written by mj
  about 4 years ago

  cikgu, pa kh yg d mksud kn dgn nilai skrap utk mengira BSN dan PSN ???

 • #41 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  NILAI SKRAP ialah nilai aset yang mungkin boleh dijual setelah tamat usua guna. Contohnya Kenderaan dibeli dengan harga RM45,000, setelah digunakan selama 20 tahun, kenderaan tersebut telah rosak teruk dan tidak boleh digunakan lagi. Walau begitu kenderaan tersebut masih lagi laku dijual sebagai BESI BURUK dengan harga RM5,000. Maka NILAI SKRAP bagi kenderaan tersebut ialah RM5,000.

  Susut nilai kenderaan
  = (Nilai Kos – Nilai Skrap) / usia guna
  = (45,000-5,000) / 20
  = RM2,000 setahun

  PSN = Susut nilai Terkumpul, iaitu jumlah susut nilai kenderaan dari tarikh beli hingga ke akhir tempoh perakaunan tersebut.

 • #42 written by Faiz
  about 4 years ago

  Cikgu,
  Dalam soalan kalau ada upah RM3000 dan Gaji RM7000. Upah itu patut masuk dalam akaun perdagangan dan Gaji masuk dalam akaun untung rugi atau kedua-dua itu masuk dalam akaun untung rugi sebab upah itu ia tidak nyatakan upah itu adalah upah atas belian?

  terima kasih

 • #43 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  Pada pandangan Cg, UPAH sahaja adalah terlalu umum perlu masuk dalam Ak UR, kecuali dinyatakan UPAH ATAS BELIAN baru jelas masuk dalam Ak Perdagangan.

 • #44 written by Faiz
  about 4 years ago

  terima kasih cikgu

 • #45 written by nadhirah
  about 4 years ago

  cikgu, kalau pulangan jualan masuk kat bahagian mana dkt akaun perdagangan. and lagi satu, akaun perdagangan dengan akaun untung rugi mesti disatukan ke?

 • #46 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  Ak Perdagangan
  Jualan
  (-) Pulangan jualan

  Ak Perdagangan dan Ak Untung Rugi – Boleh diasingkan dan boleh juga disatukan.

 • #47 written by intansuhana
  about 4 years ago

  imbangan duga
  ~pghutang-1600
  ~hutang lapuk-300
  ~pruntukan hutang ragu-270
  mklumat tmbahan
  ~pghutang rm 240 dhapus kira sbg hutang lapuk
  ~pruntukan hutang ragu 5% atas pghutng bersih

  cg,bgaimana nk kira pghutang bersih pd kkk

 • #48 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  Penghutang bersih bermaksud baki penghutang selepas mengambil kira pelarasan hutang lapuk RM240.

 • #49 written by jamilah wahab
  about 4 years ago

  Salam cigu. Selamat hari guru.

  Saya nak tanya kadar susut nilai bangunan pejabat. Serta kadar Initial dan Annual Allowance tersebut.

  Terima kasih

 • #50 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  Jamilah, terima kasih.

  Maaf diluar pengetahuan Cg, walau bagaimanapun cuba rujuk Calculating Capital Allowances (klik)

 • #51 written by CVA
  about 3 years ago

  Cikgu,

  Sekiranya diskaun diterima/diberi dicatat di bahagian hasil/belaja n bukannya ditolak dari belian/jualan, adakak kaedah ini masih diterima pakai dalam skema peperiksaan?

 • #52 written by Cg Narzuki
  about 3 years ago

  CVA,

  Pada pandangan saya,
  Dari segi prinsip dan rekod perakaunan TIDAK SALAH, perbezaannya hanyalah dari segi FORMAT PELAPORAN sahaja… Maka adalah tidak adil jika pelajar dipersalahkan. Walau bagaimanapun pelajar digalakkan menggunakan format seperti mana dalam buku teks … iaitu mengikuti sukatan pelajaran terbaru.

 • #53 written by samsiah7
  about 3 years ago

  cg. kadar susut nilai bangunan yang berada dikawasan bersuhu sejuk agak2 berapa kadar yang sesuai

 • #54 written by Cg Narzuki
  about 3 years ago

  Samsiah7,

  Tak pasti pula.. tetapi secara teorinya… jika USIA GUNA bangunan semakin LAMA, maka kadar susut nilainya semakin KECIL.
  Katakan :
  1. Usia guna = 10 tahun …. maka kadar susut nilai = 10% setahun ( 1/10 x 100%)
  2. Usia guna = 20 tahun …. maka kadar susut nilai = 5% setahun (1/20 x 100%)

 • #55 written by nornadiah
  about 3 years ago

  salam.. cg, sya nk tnya.. dr mna sya leh dptkn web format2 financial statement in english..

 • #56 written by Cg Narzuki
  about 3 years ago

  Nornadiah,

  Sila klik mana2 link yang disediakan di bahagian E-LINK PERAKAUNAN.

 • #57 written by nornadiah
  about 3 years ago

  oke~ thank you for helping me..

 • #58 written by Sophie
  about 3 years ago

  cg,
  ape beza

  PHR sebanyak 4% atas penghutang dengan

  PHR diselaraskan 4% atas baki penghutang

  lepas tu, cg sy ckp tahun ni soalan SPM dah lain sikit,jadi jangan buat soalan SPM yang lama, ape pendapat cg? thanks.

 • #59 written by Cg Narzuki
  about 3 years ago

  Sophie,

  Sama saja… apa yang PENTING semasa kira PHR, pastikan X dengan nilai penghutang selepas pelarasan (jika ada).

  Format soalannya tahun ini memang lain, Cg galakkan jawab soalan2 percubaan 2011 yang diedarkan oleh guru anda sebagai latihan. Walaubagaimanapun soalan2 tahun lepas boleh juga dijadikan latihan bagi menguasai kemahiran2 asas bagi sesuatu topik.

 • #60 written by Sophie
  about 3 years ago

  ape yang lain cg? boleh terangkan?

 • #61 written by Cg Narzuki
  about 3 years ago

  Sophie,

  Gaya penyoalan dan skema pemarkahan juga lain…. peruntukkan markah setiap soalan lebih banyak… dulu kertas 2 jumlah markah hanya 80 markah, tapi format pentaksiran baru 100 markah… masa tetap sama 2 jam 30 minit. Format sekarang lebih banyak menguji pengusaan KEMAHIRAN PERAKAUNAN pelajar berbanding dahulu.

 • #62 written by Sophie
  about 3 years ago

  cg, soalan NO.1 (lejar,buku tunai,jurnal am) dulu dah takde lah untuk tahun ni ye cg? and thanks for the info. :-)

 • #63 written by Cg Narzuki
  about 3 years ago

  YA… Format Pentaksirannya lain sama sekali di mana :

  Bahagian A (wajib jawab semua)
  S1 = 10 markah
  S2 = 25 markah
  S3 = 25 markah
  Bahagian B (Jawab DUA sahaja)
  S4 = 20 markah
  S5 = 20 markah
  S6 = 20 markah

  Maklumat lanjut-
  KURSUS PENDEDAHAN FORMAT BARU PRINSIP PERAKAUNAN SPM 2011

 • #64 written by Tan
  about 3 years ago

  Selamat sejahtera cikgu. Bolehkah cikgu tolong semak jawapan saya untuk Kertas percubaan Kedah 2011 untuk soalan 2 kerana saya tidak dapat imbangkan kunci kira-kira saya dengan kurangan rm240.
  saya dapat amaun imbang sebanyak 192,905 dan 192,665. Terima kasih.

 • #65 written by Cg Narzuki
  about 3 years ago

  Tan,

  Sila hantarkan jawapan anda, nanti bila free saya semak dimana silapnya.

 • #66 written by fatimah
  about 3 years ago

  Cikgu,
  Bila soalan dikehendaki sediakan akaun perdagangan dan untung rugi, kita boleh sediakan dalam bentuk penyata, perlukah tajuk juga ditukar kepada penyata pendapatan atau kekal akaun perdagangan dan untung rugi walaupun kita buat bentuk penyata?

 • #67 written by Tan
  about 3 years ago

  Cikgu jawapan saya ialah 192905 / 192665. Terima kasih.

 • #68 written by Cg Narzuki
  about 3 years ago

  Tan,

  Ok, berdasarkan skema jumlah KKK = RM191 485.

 • #69 written by fatimah
  about 3 years ago

  Cikgu,
  bolehkah soalan minta akaun perdagangan dan untung rugi tetapi kita buat format bentuk penyata tetapi tajuk tetap guna akaun perdagangan dan untung rugi?

 • #70 written by Cg Narzuki
  about 3 years ago

  Fatimah,

  Pada pandangan saya, Tajuk yang digunakan biarlah bertepatan dengan format yang disediakan.

 • #71 written by Edvin
  about 3 years ago

  cikgu,
  saya agak keliru dgn jawapan bagi soalan 2 SPM Prinsip akaun 2009….

  stok akhir bagi jawapan yang diberi ialah RM 23125.. boleh saya tahu bagaimana boleh mendapat RM 23 125 tersebut.

  saya telah buat soalan tersebut dan KKK saya imbang tetapi berbeza dgn jawapn yang diberikan dengan perbezaan RM 125….

 • #72 written by Cg Narzuki
  about 3 years ago

  Edvin,

  Nilai STOK AKHIR = 23000 + 125 …. iaitu PULANGAN JUALAN yang belum diambilkira yang dikira pada nilai kos, bukannya nilai jualan RM250.
  Perkara tersebut telah Cg bincangkan di post DIBAWAH
  http://cgnarzuki.com/?p=266#comment-3727
  http://cgnarzuki.com/?p=266#comment-3755

 • #73 written by han
  about 2 years ago

  salam..cikgu..sy nak tanya..kalau soalan minta kita buat dalam bentuk akaun tapi saya buat dlam bntuk penyata boleh ke cikgu?..adakah markah saya akn di tolak?

 • #74 written by Cg Narzuki
  about 2 years ago

  Han,

  DIBENARKAN jawab dalam bentuk PENYATA, walaupun soalan menyatakan AKAUN… sekarang ini sudah TIADA sebarang penolakkan markah.

 • #75 written by fatimah
  about 2 years ago

  Cikgu,
  Dalam penyata pendapatan, bolehkah pelajar gantikan nama pertambahan peruntukan hutang ragu dan pengurangan peruntukan hutang ragu dengan nama hutang ragu sahaja? dalam akaun seperti peruntukan susut nilai terkumpul dan akaun yuran, bolehkah pelajar terlupa tulis tarikh?
  terima kasih

 • #76 written by Cg Narzuki
  about 2 years ago

  Cg Fatimah,

  Pada pandangan saya, PERTAMBAHAN PHR boleh diterima dijika digantikan dengan HUTANG RAGU.. kerana mengambarkan item BELANJA, tetapi PENGURANGAN PHR adalah tidak sesuai. Bagi saya, butiran yang sesuai dan mudah untuk pelajar mengenalpasti ianya item HASIL atau BELANJA ialah PERTAMBAHAN PHR atau PENGURANGAN PHR.

  Butiran PERUNTUKAN HUTANG RAGU juga boleh diterima dalam Penyata Pendapatan, cuma ianya boleh menyebabkan pelajar KELIRU mana satu yang perlu dimasukkan dalam PP dan KKK.

 • #77 written by fatimah
  about 2 years ago

  Cikgu,
  Peperiksaan spm ini bolehkah guna hutang ragu dalam pengurangan peruntukan hutang ragu kerana buku teks guna perkataan tersebut dan dalam banyak skema peperiksaan percubaan negeri juga guna perkataaan tersebut dan saya telah pesan pelajar guna perkataan tersebut, perlukah saya memaklumkan perubahan kepada pelajar semula?

 • #78 written by Cg Narzuki
  about 2 years ago

  Cg Fatimah,

  Boleh cikgu nyatakan muka surat berapa dalam buku teks yang menggunakan HUTANG RAGU bagi PENGURANGAN PHR… mungkin saya terlepas pandang.
  Saya menggunakan cara yang MEMUDAHKAN pelajar serta mengelakkan KEKELIRUAN dalam mengenalpasti item HASIL atau BELANJA dalam penyediaan Penyata Pendapatan.

 • #79 written by fatimah
  about 2 years ago

  Sorry Cikgu, bukan buku teks tetapi dalam buku rujukan buku sasbadi dan pelangi telah menunjukkan kaedah kedua yang tak langsung iaitu memasukkan hutang ragu sebagai pengurangan PHR. Buku teks hanya tunjukkan kaedah kedua dalam mewujudkan peruntukan hutang ragu tetapi guna kaedah langsung dalam Pertambahan dan pengurangan. Selain daripada itu, skema percubaan negeri seperti kedah dan penang juga menggunakan hutang ragu. Jika hutang ragu tak dapat diterima, saya terpaksa hubungi semua pelajar untuk tukar ke Pengurangan PHR. terima kasih atas perbincangan.

 • #80 written by easy
  about 2 years ago

  cikgu, biasa saya buat “kurungan (1,234)” pada amaun yang ingin menolak dalam Penyata Kewangan. kerana ia lebih senang apabila saya menekan kalkulator. adakah ini menolak markah. kerana format menulis saya pun menulis “tolak”. terima kasih cikgu.

 • #81 written by Cg Narzuki
  about 2 years ago

  Esay,

  Cg cadangkan tulis sepertimana dalam buku teks. “(1234)” itu bermaksud ianya bernilai NEGETIF… misalnya RUGI BERSIH, manakala “TOLAK” yang ditulis dalam format tersebut mengambarkan OPERASI TOLAK. …… Jika dibuat kedua2nya .. itu boleh menyebabkan kekeliruan dalam persembahan pelaporan.

  Contohnya :
  ………………………… 10,000
  TOLAK : ………………. (1,000)

  ……..ini boleh juga membawa maksud 10,000 – (-1000) = 11,000

  Berbeza dengan :
  …………………………..10,000
  TOLAK : …………………….1,000
  ……. ini menunjukkan 10,000 – 1,000 = 9,000.

 • #82 written by namuspirit
  about 1 year ago

  cikgu, kalau kat imbangan duga 31 Mei 2011 sewa diberi ialah RM2600,
  kat maklumat tambahan pula “Sewa dibayar setiap suku tahun. Sewa dibayar termasuk RM 600 bagi suku tahun berakhir 30 Jun 2012.”
  Apa maksud dia cikgu ? mcmmana nak jawab ?

 • #83 written by Cg Narzuki
  about 1 year ago

  Namuspirit,

  SUKU TAHUN bermaksud dibayar setiap 3 BULAN sekali, maka bayaran RM600 untuk 3 bulan —> SEBULAN = 600 / 3 = RM200.

  Merujuk kepada maklumat yang diberi : “Sewa dibayar setiap suku tahun. Sewa dibayar termasuk RM 600 bagi suku tahun berakhir 30 Jun 2012.”
  Pada pandangan saya ada KESILAPAN disitu …. sepatutnya “30 Jun 2011“.

  Maka penyelesaiannya : Tempoh perakaunan berakhir 31 Mei 2011, sewa dibayar sehingga 30 Jun 2011, maka wujudnya SEWA TERDAHULU selama 1 BULAN (bersamaan RM200)…. Item pelarasannya SEWA (2600 – 200) = RM2400, dan SEWA TERDAHULU RM200

 • #84 written by hamka
  about 10 months ago

  ckg, mcm mane nk wat lejar dgn mudah

 • #85 written by Cg Narzuki
  about 10 months ago

  Hamka,

  Buat Lejar sememangnya mudah, ikut catatan bergu dan butiran dicatat bersilang…. jadi apa masalahnya ?

 • #86 written by yati
  about 9 months ago

  salam. ckg mcm mn nak kira susut nilai baki berkurangan.
  cth kirakan susut nilai kenderaan 15%setahun mengikut kaedah baki berkurangan.

 • #87 written by Cg Narzuki
  about 9 months ago

  Yati,

  Katakan dalam ID:
  Kenderaan RM50,000
  Susut nilai terkumpul RM1,000

  Maka SN= 15% x (50,000-1,000)

 • #88 written by Fhchay
  about 9 months ago

  cg, nak tanya sama ada Penyata Pendapatan perlu ditukar ke Penyata Pendapatan Komprehensif dan KKK ditukar ke Penyata Kedudukan Kewangan dalam SPM?

 • #89 written by Cg Narzuki
  about 9 months ago

  Fhchay,

  Peringkat SPM masih menggunakan Penyata Pendapatan dan KKK tiada sebarang pertukaran.

 • #90 written by Fhchay
  about 8 months ago

  terima kasih. cg

 • #91 written by yati
  about 8 months ago

  salam. Saya nak tanya ckg ttg soalan spm akaun k2. kebiasaannya bab yg sudah keluar tahun lepas kemungkinan akan keluar lagi tak mengikut pengalaman ckg.

 • #92 written by Cg Narzuki
  about 8 months ago

  Yati,

  Walaupun telah keluar tahun lepas, masih ada kemungkinan akan keluar lagi pada tahun ini, cubalah kuasai sebanyak mungkin topik yang ada, itulah cara paling baik untuk cemerlang.

 • #93 written by elviana
  about 7 months ago

  cikgu, apakah perbezaan komisen jualan dengan komisen diterima?

 • #94 written by Cg Narzuki
  about 7 months ago

  Elviana,

  Kedua-duanya SAMA dan dikelaskan sebagai HASIL. Bezanya hanyalah komisen tersebut dinyatakan secara khusus dan satu lagi secara umum.

 • #95 written by rayyan
  about 7 months ago

  salam..
  cikgu, maaf ..nak tanya..
  apa beza harta persatuan dalam bentuk kewangan dengan harta persatuan dalam bentuk barangan yer ?

 • #96 written by Cg Narzuki
  about 7 months ago

  Rayyan,

  Harta dalam bentuk kewangan.. seperti Pelaburan.. Simpanan tetap.
  Manakala harta dalam bentuk barangan.. seperti Premis, Kenderaan, Perabot.

 • #97 written by rayyan
  about 7 months ago

  dah boleh submit assngmnt..
  thank you so much cikgu sbb tolong :)

 • #98 written by Vun
  about 7 months ago

  Cikgu, adakah hutang lapuk dihapuskan bermaksud hutang lapuk terpulih?

 • #99 written by Cg Narzuki
  about 7 months ago

  Vun,

  TIDAK, ianya bermaksud HUTANG LAPUK.

 • #100 written by Vun
  about 6 months ago

  Cikgu, minta tolong dgn soalan ni:

  2013
  Jan. 1 Beli perabot secara kredit RM4 500
  Jul. 1 Pemilik membawa masuk perabot peribadi bernilai RM6 200 untuk kegunaan perniagaan
  Dis. 31 Beli perabot secara tunai RM1 200

  Perabot disusutnilaikan 10% setahun atas kos.
  Hitung susut nilai perabot bagi tahun berakhir 31 Disember 2013.

 • #101 written by Cg Narzuki
  about 6 months ago

  Vun,

  Perabot 1 dan Perabot 2 …. kira Susut nilai masing2 berdasarkan TEMPOH ianya diperolehi….. manakala Perabot 3 …. tiada SN.

 • #102 written by ding
  about 6 months ago

  salam…cgu…kalu angkutan masuk sebanyak RM 350 tertinggal catat dalam mana2 buku perniagaan…mcm mane nk selesaikan pelarasan ni dalam PP n KKK??

  betul x saye buat

  dt angkutan masuk
  kt pemiutang

  mksdnye wjdkan angkutan masuk kemudian dekat pemiutang tolak RM 350…

  terima kasih…

 • #103 written by Cg Narzuki
  about 6 months ago

  Ding,

  Penyataan yang diberikan TIDAK JELAS….
  Jika angkutan masuk yang dikenakan oleh pemiutang tertinggal catat….. barulah Dt Angkutan masuk Kt Pemiutang
  Jika angkutan masuk yang dibayar secara tunai/cek tertinggal catat …. Dt Angkutan masuk Kt Tunai/Bank

 • #104 written by Zyra
  about 6 months ago

  Cg..apa maksud penyata pendapatan komprehensif?

 • #105 written by Cg Narzuki
  about 6 months ago

  Zyra,

  Penyata Pendapatn biasa seperetimana belajar semasa SPM dahulu.

 • #106 written by nglctk652028
  about 3 weeks ago

  Cikgu ,
  adakah tajuk penyata pendapatan dan kkk diberi markah semasa penandaan SPM ?
  item item seperti kos jualan , kos barang utk dijual ada markah juga ?
  Bagi pelarasan , jika pelajar tunjuk catatan jurnal am , ada markah tak ? Atau hanya jumlah yg tepat selepas pelarasan yg ditunjuk dalam akaun penamat ada markah ?
  TK

 • #107 written by Cg Narzuki
  about 3 weeks ago

  Nglct,

  Pada pandangan saya,
  Biasnya tiada markah untuk TAJUK, tapi sebaik2nya pelajar tuliskan.
  KOS JUALAN biasanya ada markah.
  Jurnal Am.. hanya catatan bergu bagi pelarasan, tidak menampakkan OPERASI terhadap akaun yang diselaraskan. Tiada markah untuk JA. Sebaikknay tunjukkan JALAN KERJA, contohnyha KADAR BAYARAN (4000+300) RM4,300

 • #108 written by nglctk652028
  about 3 weeks ago

  Cikgu ,
  Maksud cikgu tunjuk jalan kerja itu di luar atau sebelah item dalam penyata pendapatan ?

 • #109 written by Cg Narzuki
  about 3 weeks ago

  Nglct,

  Cadangan saya tujukkan disebelah item sahaja, supaya mudah untuk dirujuk.
  Contohnya: Kadar bayaran (1200+300) RM1500

No trackbacks yet.