Perakaunan Untuk Penggajian

Topik yang baru diperkenal dalam Sukatan Pelajaran 2010.

Selain soalan2 dalam Buku Teks, berikut adalah set soalan yang terdapat dalam Koleksi Bahan Cg Narzuki Online.


~ MUAT TURUN  ~
http://cgnarzuki.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif download: Soalan Latihan : Penggajian (62.02KB)
added: 19/01/2011
description:
clicks: 3546

 

Panduan Majikan Mengenai Perkhidmatan KWSP

Upah
Semua saraan dalam bentuk wang yang kena dibayar kepada pekerja di bawah kontrak perkhidmatan atau perantisan sama ada ia dipersetujui untuk dibayar secara bulanan, mingguan, harian atau selainnya adalah dianggap sebagai upah. Ini adalah termasuk bonus, komisen atau apa-apa elaun yang perlu dibayar oleh majikan tanpa mengira sama ada bayaran tersebut dibuat di bawah kontrak perkhidmatan atau perantisan atau selainnya.

Bayaran Yang Tertakluk Pada Caruman KWSP
Umumnya, semua saraan yang dibayar kepada pekerja sebagai upah adalah tertakluk pada caruman KWSP. Contoh-contoh bayaran tersebut seperti berikut:
• Gaji;
• Bayaran untuk cuti tahunan yang tidak digunakan;
• Bonus;
• Elaun;
• Komisen;
• Tunggakan gaji;
• Gaji yang diterima semasa cuti bersalin;
• Gaji yang diterima semasa cuti belajar;
• Gaji untuk cuti separuh hari; dan
• Gaji pengarah (sebagai pekerja).
Senarai di atas adalah tidak terhad.

Bayaran Yang Tidak Tertakluk Pada Caruman KWSP
Bayaran yang tidak tertakluk kepada caruman KWSP adalah termasuk:
• Caj perkhidmatan;
• Bayaran kerja lebih masa;
• Gratuiti;
• Yuran Pengarah;
• Faedah persaraan;
• Bayaran sebagai gantian notis penamatan perkhidmatan;
• Faedah pengurangan pekerja, pemberhentian sementara dan penamatan; dan
• Sebarang elaun perjalanan atau nilai sebarang konsesi perjalanan.

 

Caj Perkhidmatan :

Dibawah Akta KWSP 1991, Caj Perkhidmatan ialah apa-apa wang atau bayaran sama ada dalam bentuk caj perkhidmatan, yuran perkhidmatan, tip atau bayaran-bayaran lain yang dibayar oleh, dicajkan kepada, dikutip daripada atau diberi secara sukarela oleh pelanggan atau orang-orang lain (yang bukannya majikan) berhubung dengan perniagaan majikan itu.

Bayaran itu dibayar kepada seseorang pekerja sama ada pada keseluruhan atau sebahagian secara langsung atau tidak langsung, dan sama ada di bawah kontrak perkhidmatan di antara majikan dan pekerja atau selainnya.

KUIZ : Perakaunan untuk Penggajian

Congratulations - you have completed KUIZ : Perakaunan untuk Penggajian.

You scored %%SCORE%% out of %%TOTAL%%.

Your performance has been rated as %%RATING%%


Your answers are highlighted below.
Question 1
Antara yang berikut, manakah yang merupakan kaedah pembayaran gaji pekerja ?

I) Cek

II) Tunai

III) Baucar bayaran

IV) Bayaran automatik
A
I, II dan III
B
I, II dan IV
C
I, III dan IV
D
II, III dan IV
Question 2
Item manakah yang terdapat di bahagain penerimaan slip gaji ?
A
Gaji pokok
B
Yuran koperasi
C
Caruman PERKESO
D
Potongan Cukai Berjadual
Question 3
Antara yang berikut, yang manakah potongan wajib terhadap gaji kasar seorang pekerja ?
A
Zakat
B
Caruman KWSP
C
Yuran ahli koperasi
D
Pinjaman kenderaan
Question 4
Puan Syazleen menerima gaji RM2 000 sebulan. Kadar caruman KWSP bahagian pekerja ialah 11% dan bahagian majikan ialah 12%.

Hitung jumlah caruman Puan Syazleen dalam setahun.
A
RM2 880
B
RM2 640
C
RM2 2240
D
RM2 220
Question 5
Maklumat di bawah ini berkaitan dengan data gaji Puan Atilah, yang bekerja sebagai eksekutif bank.

Gaji pokok = RM3 500

Elaun kerja lebih masa = RM450

Elaun perjalanan = RM250

Potongan Cukai Berjadual = RM180

Kadar caruman pekerja kepada KWSP ialah 11%.

Berapakah gaji bersih Puan Atilah pada bulan tersebut ?
A
RM4 200
B
RM4 020
C
RM3 635
D
RM3 115
Question 6
Komponen gaji kasar pekerja terdiri daripada .....

I) Gaji pokok

II) Bantuan sara hidup

III) Pinjaman perumahan

IV) Caruman KWSP bahagian pekerja

A
I dan II
B
I dan III
C
II dan IV
D
III dan IV
Question 7
Pernyataan manakah yang paling tepat menerangkan slip gaji ?
A
Satu penyata yang menjumlahkan gaji bersih pekerja dalam tempoh setahun.
B
Satu penyata yang menunjukkan anggaran gaji pekerja dalam tempoh sebulan.
C
Satu penyata yang menunjukkan jumlah gaji kasar dan jumlah potongan daripada gaji.
D
Satu penyata yang mengesahkan pembayaran gaji pelerja yang belum dibayar oleh majikan.
Question 8
Maklumat yang berikut merujuk kepada suatu persamaan :

Y - Potongan gaji = Gaji Bersih

Antara yang berikut, manakah yang berkaitan dengan Y ?

I) Gaji pokok

II) Bantuan sara hidup

III) Pinjaman perumahan

IV) Pinjaman kenderaan

A
I dan II
B
I dan III
C
II dan IV
D
III dan IV
Question 9
Maklumat berikut berkaitan dengan gaji Encik Afnan pada bulan Oktober 2011.

Gaji pokok = RM2 400

Elaun perumahan = RM120

Bantuan sara hidup = RM160

Maklumat tambahan :

Encik Afnan dibayar komisen 4% atas jualan. Jualan yang diperoleh pada bulan Oktober ialah RM12 800.

Hitung gaji kasar Encik Afnan.
A
RM2 400
B
RM2 520
C
RM3 072
D
RM3 192
Question 10
Encik Imran menerima gaji RM3 000 sebulan. Kadar Caruman KWSP bahagian pekerja ialah 11% dan bahagian majikan ialah 12% . Hitungkan jumlah gaji bersih Encik Imran setahun.
A
RM36 000
B
RM32 040
C
RM31 380
D
RM21 960
Question 11
Puan Zalikha menerima gaji pokok sebanyak RM5 000 sebulan. Elaun dan potongannya setiap bulan adalah seperti berikut: gaji1 Berapakah gaji bersihnya?      

[Rujukan jawapan: buku teks m.s. 324, 325 - Soalan 21 SPM 2013]

A
RM4 697
B
RM4 929
C
RM5 368
D
RM5 429
Question 12
Data berikut menunjukkan gaji dan potongan-potongan bagi Saryin Raj, seorang pekerja Syarikat Saujana Maju pada bulan Julai 2011. gaji002   Berapakah gaji bersih Sarvin Raj?

[Percubaan SPM Johor 2011 ]

A
RM1 930
B
RM2 290
C
RM2 490
D
RM2 650
Question 13
Encik Imran menerima gaji RM3 000 sebulan. Kadar Caruman KWSP bahagian pekerja ialah 11% dan bahagian majikan ialah 12% . Hitungkan jumlah gaji bersih Encik Imran setahun.

[Percubaan SPM Kedah 2011 ]

   
A
RM36 000
B
RM32 040
C
RM31 380
D
RM21 960
Question 14
Gaji seseorang pekerja akan dikenakan beberapa potongan terdiri daripada potongan wajib dan potongan sukarela.

Antara berikut, potongan manakah merupakan potongan sukarela bagi kakitangan swasta?

I Yuran koperasi

II Pinjaman perumahan

III Caruman kepada PERKESO

IV Caruman kepada Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP)

 

[Percubaan SPM Melaka 2011 ]

A
I dan II
B
I dan IV
C
II dan III
D
III dan IV
Question 15

Encik Firdaus menerima gaji RM5 500 sebulan. Kadar caruman Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) bahagian pekerja ialah 11% dan bahagian majikan ialah 12%.

Hitungkan jumlah caruman KWSP Encik Firdaus.

[Percubaan SPM MRSM 2011 ]

A
RM1 265
B
RM1 256
C
RM660
D
RM605
Question 16
Maklumat berikut adalah berkaitan dengan penggajian Murad bagi bulan Jun 2011. gaji003 Hitung caruman KWSP bahagian pekerja bagi bulan Jun 2011.

[Percubaan SPM Melaka 2011]

A
RM203.50
B
RM228.80
C
RM231.00
D
RM256.30
Question 17
Butir-butir berikut terdapat dalam slip gaji seorang pekerja kecuali

[Percubaan SPM Negeri Sembilan 2011]

A
gaji pokok
B
gaji bersih
C
dividen KWSP
D
caruman KWSP
Question 18
Yang manakah antara berikut merupakan potongan wajib bagi seseorang pekerja?

[Percubaan SPM Negeri Sembilan 2011]

A
zakat
B
skim insurans
C
pinjaman perumahan
D
caruman PERKESO
Question 19
Antara yang berikut, bayaran manakah tidak dikenakan potongan caruman KWSP? I        Elaun perumahan II       Caj perkhidmatan III      Elaun bantuan sara bidup IV      Bayaran kerja lebih masa

[Percubaan SPM Perak 2011]

A
I dan II
B
I dan III
C
II dan IV
D
III dan IV
Question 20
Apakah formula mengira gaji kasar?

[Percubaan SPM Perak 2011]

A
Gaji kasar = Gaji pokok + Kerja lebih masa - Elaun
B
Gaji kasar = Gaji pokok - Kerja lebih masa + Elaun
C
Gaji kasar = Gaji pokok + Kerja lebih masa + Elaun
D
Gaji kasar = Gaji pokok - Kerja lebih masa - Elaun
Question 21
Maklumat berikut berkaitan data gaji Puan Ainun yang bekerja sebagai eksekutif bank pada bulan April 2011. gaji004 Berapakah gaji bersih Puan Ainun pada bulan tersebut?

[Percubaan SPM Perak 2011]

A
RM3 635
B
RM3 815
C
RM4 020
D
RM4 200
Question 22
Antara yang berikut, manakah terdiri daripada komponen gaji kasar?

[Percubaan SPM Selangor 2011]

A
Potongan cukai berjadual
B
Caruman PERKESO
C
Ansuran pinjaman
D
Elaun perumahan
Question 23
Gaji pokok Encik Halim ialah RM3 000 sebulan. Kadar caruman KWSP bahagian pekerja ialah 11 % dan bahagian majikan ialah 12 %.

Hitungkan jumlah gaji bersih bulanan Encik Halim.

[Percubaan SPM Selangor 2011]

A
RM2 670
B
RM2 640
C
RM2 310
D
RM3 000
Once you are finished, click the button below. Any items you have not completed will be marked incorrect. Get Results
There are 23 questions to complete.
List
Return
Shaded items are complete.
12345
678910
1112131415
1617181920
212223End
Return

 • #1 written by YMC
  about 4 years ago

  cikgu : saya nak tanya semasa buat kira KWSP (caruman bahagian pekerja dan caruman bahagian majikan) bayaran kepada kerja lebih masa (OT) ada tertakluk dalam caruman KWSP ?

 • #2 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  YCM,
  Maaf, topik ini saya masih belum kuasai sepenuhnya lagi, takut jawapan saya tidak tepat / tersilap. Diharapkan ada rakan guru dapat bantu menyelesaikan persoalan tersebut.

 • #3 written by balkis
  about 4 years ago

  Salam, pengalaman saya sebagai pengurus syarikat,OT tidak termasuk dalam kiraan potongan KWSP. Gaji Asas + Elaun Tetap sahaja.

 • #4 written by Sevaramann
  about 4 years ago


  Cg Narzuki:

  YCM,
  Maaf, topik ini saya masih belum kuasai sepenuhnya lagi, takut jawapan saya tidak tepat / tersilap. Diharapkan ada rakan guru dapat bantu menyelesaikan persoalan tersebut.

  Menurut KWSP OT tidak tertakluk dlm pengiraan KWSP. Maka “pada pandangan saya”, utk tujuan pembelajaran kita hanya ajar pelajar dgn tidak mengambil kira OT semasa mengira KWSP.

 • #5 written by YMC
  about 4 years ago

  Terima kasih Balkis dan Sevaramann ….

 • #6 written by MOHD DARMAWAN SYAH B. MOHD YUSUF
  about 4 years ago

  boleh tak lampirkan beberapa contoh latihan tajuk baharu perakaunan = perakaunan untuk penggajian..

 • #7 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  Mohd Darmawan,
  Terdapat set soalan latihan berkaitan Bab9: Penggajian yang terdapat dalam Koleksi Bahan Cg Narzuki Online untuk dikongsikan bersama… DIATAS

 • #8 written by GK
  about 4 years ago

  salam cikgu .
  Adakah cikgu ajar kelas tuition ?

 • #9 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  Tidak.

 • #10 written by IETA
  about 4 years ago

  salam cikgu
  soalan no 6 buku teks ms335 tiada dinyatakan jumlah caruman perkeso majikan..mcm mana nak kira ye..yang ada cuma caruman perkeso pekerja sahaja

 • #11 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  Ieta,
  Untuk (a) menghitung gaji bersih setiap pekerja tiada masalah, cuma (b) menyediakan Akaun Gaji dan Akaun Bank akan timbul masalah kerana Caruman majikan kepada PERKESO tidak diberikan. Mungkin tertinggal taip dalam soalan tersebut, cadangan Cg, buat penambahan pada MAKLUMAT TAMBAHAN iii. Jumlah caruman majikan kepada PERKESO ialah RM80.

 • #12 written by helmi
  about 4 years ago

  salam..dalam soalan buku teks soalan no.7 ada elaun perjalanan sebanyak RM500 setiap bulan..adakah elaun tersebut dikira elauan tetap yg dikira untuk KWSP?JWPN dalam buku teks tidak ambil kira elaun tersebut untuk pengiraan kwsp

 • #13 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  Helmi,
  Elaun Perjalanan tidak dianggap sebagai Elaun Tetap, ianya adalah salah satu daripada bayaran2 yang tidak dikenakan potongan caruman KWSP. (sila rujuk Buku Teks m/s 318)

 • #14 written by Aiman
  about 4 years ago

  Cikgu,
  Baru ini aiman buat soalan dalam buku rujukan, gaji pokok RM6400, Bantuan sara diri RM300, Elaun perumahan RM400 dan Elaun kerja lebih masa RM1200. Untuk mencari caruman pekerja KWSP, mengapa jawapan diberi hanya guna gaji pokok iaitu RM6400x11%? Bukankah RM7100x11% iaitu hanya elaun kerja lebih masa tak diambil kira, yg lain semua kena di ambil kira dalam pengiraan KWSP?
  terima kasih

 • #15 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  Aiman,
  Cg setuju dengan jawapan Aiman, hanya Elaun kerja lebih masa RM1200 sahaja tidak perlu diambilkira dalam pengiraan caruman KWSP pekerja.

 • #16 written by IETA
  about 4 years ago

  Salam cikgu
  nak tanya soalan 7 dalam buku teks ms335
  1. soalan a sy dah dapat jawapan yang betul sam seperti jawapan dalam buku teks
  2. tapi soalan 2 ada sedikit kekeliruan bagaimana nak rekod elaun perjalanan
  ——–atau tak perlu lagi kira elaun perjalanan sebab dah kira masa nak cari gaji bersih en.rahim

  bantu sy ya cikgu tq

 • #17 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  Ieta,
  Kita hanya merekod :
  1. Potongan2 gaji
  2. Pembayaran GAJI BERSIH (termasuk elaun2)
  3. Pembayaran potongan kepada pihak2 tertentu.

 • #18 written by sivaggami03
  about 4 years ago

  cikgu,
  bantuan sara hidup adalah elaun tetap ke?
  cz contoh jwpn dlm b.teks mengambil kira elaun sara diri sebagai elaun tetap…tetapi dlm buku rujukan @ bk kerja tidak mengambil kira elaun sara diri dalam pengiraan KWSP ? so nak ikut mana satu ye…tq

 • #19 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  Bantuan Sara Hidup (COLA) adalah tergolong dalam definisi upah di bawah S.2 Akta KWSP 1991 dan dengan itu dikenakan tanggungan mencarum kepada KWSP.”

  Kenyataan tersebut dipetik daripada surat yang dikeluarkan oleh Pengurus Besar, Bahagian Pendakwaan, Jabatan Undang2, KWSP kepada Pengarah Cawangan, Jabatan Akauntan Negara Malaysia bertarikh 26 Januari 2006.

  Maka, jelas bagi saya, BUKU TEKS yang betul.

 • #20 written by sivaggami03
  about 4 years ago

  thanks sir…

 • #21 written by zai
  about 4 years ago

  salam…cikgu,elaun dobi bukan elaun tetap kan?

 • #22 written by zai
  about 4 years ago

  cikgu..ada skema jawapan untuk soalan di atas?soalan tersebut cikgu ambil dari MODUL PEMBELAJARAN TEKNIKAL kan?apa yang saya confius’bila merujuk pada skema jawapan yang diberi,bagi pengiraan gaji kasar ia mengambil kira caruman KWSP bahagian majikan.sedangkan dalam buku teks dan secara logiknya nak kira Gaji Kasar=Gaji pokok+elaun..contoh jawapan bagi soalan 1(i)Gaji Kasar=450+54=RM504..jawapan saya RM450…harap cikgu dapat membantu..terima kasih

 • #23 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  Cg Zai,

  Pada pandangan saya, Elaun Dobi bagi pegawai2 adalah tidak tetap. Setahu saya Elaun Dobi yang tetap diberikan kepada pegawai/pekerja yang layak mendapat baju seragam sahaja.

  Memang betul bahan tersebut saya gabung soalan2 latihan Modul 2 dan Modul 3, dan jawapan sengaja tidak diedarkan bagi mengelakkan sebarang kekeliruan. Pada pandangan saya, sama seperti Buku Teks di mana caruman majikan tidak diambil kira dalam mengira gaji kasar.

 • #24 written by IETA
  about 4 years ago

  Salam cikgu boleh cikgu lampirkan jawapan soalan koleksi online cikgu untuk semakan jawapan plz

 • #25 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  Cg Ieta,,
  Maaf saya tidak dapat diedarkan jawapan, kerana soalan tersebut digunakan sebagai latihan kepada pelajar. Pada pandangan saya perbincangan jawapan bersama pelajar adalah lebih baik.

 • #26 written by kalai
  about 4 years ago

  cikgu, saya perlukan bantuan cikgu bagi terangkan cara pembukaan akaun bagi topik ini. saya kurang faham kenapa akaun gaji di sebelah debit. manakala akaun caruman KWSP, cukai pendapatan, PERKESO, bank. catatan berikut di lakukan bagi pihak majikan atau pekerja.

 • #27 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  Ok, saya cuba terangkan sebaik mungkin.

  1. Ak Gaji adalah merujuk kepada Gaji untuk semua pekerja, bukan gaji individu.

  2. Ak Gaji adalah untuk merekod GAJI KESELURUHAN yang dibayar kepada pekerja, iaitu GAJI BERSIH + POTONGAN. Maka urus niaga yang terlibat secara langsung dengan AKAUN GAJI ada 2, iaitu :
  i- Merekod pembayaran GAJI BERSIH ( Dt Gaji Kt Bank)
  ii- Merekodkan potongan2 gaji. (Dt Gaji, Kt POTONGAN2)
  Maka, akan dapat JUMLAH GAJI KESELURUHAN dalam AK Gaji.

  3. Kemudian syarikat akan merekodkan pembayaran potongan2 kepada pihak2 tertentu, iaitu termasuklah caruman oleh MAJIKAN bagi KWSP dan PERKESO.
  (Dt: Potongan pihak2 tertentu Kt:Bank)

 • #28 written by normahasaniyusof
  about 4 years ago

  .merujuk kpd soalan aiman..yg berkaitan 11%x 6400…kdg2 soalan nyatakan potongan kwsp adalah 11% daripada gaji pokok…sebab itulah dikira sbg 11% x 6400…tetapi sekiranya x dinyatakan, pengiraan kwsp adalah berdasarkan gaji pkok + elaun tetap…sbb kbykn soalan latihan yg sy ambil dr buku latihan oxford dan axis…potongn kwsp adalah berdasarkan kpd gaji pokok…

 • #29 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  Pada pandangan saya, soalan tersebut TIDAK BOLEH menyatakan “potongan KWSP 11% daripada gaji pokok” sahaja … kerana ianya adalah tertakluk kepada Akta KWSP 1991.

 • #30 written by nnar..wawa
  about 4 years ago

  cikgu mcm mna nk wat pengiraan untok perkeso???

 • #31 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  Cuba perhatikan contoh pengiraan dalam Buku Teks.

 • #32 written by nnar..wawa
  about 4 years ago


  nnar..wawa:

  cikgu mcm mna nk wat pengiraan untok perkeso???sya wat ltihan n tetiba trlpa cra pngiraan perkeso..pngiraan perkeso prlu d’ambil alaun tetep atau pon x ??

 • #33 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  Semua pembayaran berbentuk wang kepada pekerja dianggap sebagai gaji (iaitu : gaji pokok, elaun lebih masa, komisen, elaun insentif, bantuan sara hidup dll) adalah layak untuk dicarumkan dengan PERKESO.

 • #34 written by Aiman
  about 4 years ago

  Cikgu,
  adakah elaun makan di ambil kira dalam pengiraan KWSP?

 • #35 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  Bagi menentukan ianya diambilkira atau tidak ? tentukan samada ianya dikelaskan sebagai ELAUN TETAP atau TIDAK.

 • #36 written by Fatin
  about 4 years ago

  cikgu,
  Bagaimana jika soalan tidak nyatakan elaun tetap atau tidak?

 • #37 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  Jika tidak dinyatakan apa2, maka pada pandanagn Cg kita anggap sebagai TIDAK TETAP sahaja.

 • #38 written by sheila
  about 4 years ago

  pengiraan kwsp(pekerja) sekiranya ada elaun perumahan or elaun-elaun lain perlu diambil kira ker?

 • #39 written by ila
  about 4 years ago

  assalamualaikum..

  Boleh tak cikgu nyatakan antara berikut, yang mana elaun tetap dan bukan elaun tetap :

  1. elaun tanggungjawab
  2. elaun perjalanan
  3. elaun makan
  4. elaun kritikal
  5. COLA

  Terima kasih…

 • #40 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  Sheila & Ila,

  Waalaikumussalam,
  Pada pandangan saya, sebagai panduan mudah kita rujuk PENGECUALIAN bayaran caruman KWSP dalam Buku Teks. Jika tidak termasuk dalam pengecualian tersebut, maka kita anggap sebagai ELAUN TETAP dan perlu dikenakan caruman KWSP.

  Bayaran yang TIDAK TERTAKLUK kepada caruman KWSP adalah termasuk:

  • Caj perkhidmatan;
  • Bayaran kerja lebih masa;
  • Gratuiti;
  • Yuran Pengarah;
  • Faedah persaraan;
  • Bayaran sebagai gantian notis penamatan perkhidmatan;
  • Faedah pengurangan pekerja, pemberhentian sementara dan penamatan; dan
  • Sebarang elaun perjalanan atau nilai sebarang konsesi perjalanan.

 • #41 written by Martina
  about 4 years ago

  Cikgu,
  Bolehkah jelaskan catan dalam Buku Teks ms 326, mengapa potongan bagi “pinjaman perumahan” didebitkan dan bank dikreditkan? Adakah ini pinjaman perumahan pekerja daripada majikan? Ataupun majikan membuat pinjaman ini daripada institusi kewangan (spt bank perdagangan) bagi pihak pekerja dan kemudian pekerja harus bayar balik pinjaman tersebut melalui potongan gaji? Amat kelirulah cikgu. Tolong analise. Terima kasih.

 • #42 written by Martina
  about 4 years ago

  Cikgu,
  Sorry ya, dua soalan lagi, adakah bayaran “komisen jualan” kepada pekerja tertakluk kepada caruman KWSP? Apakah itu “caj perkhidmatan” yang dinyatakan dalam Akta KWSP 1991? Boleh cikgu berikan contoh yang berkenaan dengan “caj perkhidmatan” itu? Terima kasih.

 • #43 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  Cg Martina,

  Pekerja buat pinjaman perumahan dengan institusi kewangan dan bayaran balik pinjaman dibuat melaui potongan gaji. Maka pihak majikan akan potong jumlah bayaran balik pinjaman daripada gaji pekerja. Kemudian majikan akan bayar wang tersebut kepada institusi kewangan berkenaan. Oleh itu : Dt: Pinjaman perumahan Kt: Bank.

  Berhubung dengan komisen dan caj perkhidmatan, nanti saya cuba dapatkan maklumat lanjut.

 • #44 written by Martina
  about 4 years ago

  Cikgu,

  Terima kasih kerana menjawab soalan saya dengan segera.

 • #45 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  Berdasarkan NOTA (klik) diatas.

  Komisen – tertakluk caruman KWSP
  Caj Perkhidmatan – Tidak tertakluk caruman KWSP

  # Contoh caj perkhidmatan, sedang saya usahakan untuk dapatkan contoh yang lebih tepat.

 • #46 written by Martina
  about 4 years ago

  Terima kasih sekali lagi! Cikgu memang effisen!

 • #47 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  Cg Martina,
  Saya dapatkan maklumat berkaitan CAJ PERKHIDMATAN berikut daripada pegawai KWSP, iaitu :

  Dibawah Akta KWSP 1991, Caj Perkhidmatan ialah apa-apa wang atau bayaran sama ada dalam bentuk caj perkhidmatan, yuran perkhidmatan, tip atau bayaran-bayaran lain yang dibayar oleh, dicajkan kepada, dikutip daripada atau diberi secara sukarela oleh pelanggan atau orang-orang lain (yang bukannya majikan) berhubung dengan perniagaan majikan itu.

  Bayaran itu dibayar kepada seseorang pekerja sama ada pada keseluruhan atau sebahagian secara langsung atau tidak langsung, dan sama ada di bawah kontrak perkhidmatan di antara majikan dan pekerja atau selainnya.

  #bahasa undang2, kena baca dan faham betul2.

 • #48 written by Martina
  about 4 years ago

  Cikgu,
  Terima kasih sekali lagi kerana sudi membantu.

 • #49 written by ms wong
  about 4 years ago

  elaun petrol dan elaun telefon, adakah ini dianggap sbg elaun berubah?…..

 • #50 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  Apa bayaran yang tidak dinyatakan di bawah dianggap tertakluk kepada caruman KWSP.

  Bayaran Yang Tidak Tertakluk Pada Caruman KWSP
  Bayaran yang tidak tertakluk kepada caruman KWSP adalah termasuk:
  • Caj perkhidmatan;
  • Bayaran kerja lebih masa;
  • Gratuiti;
  • Yuran Pengarah;
  • Faedah persaraan;
  • Bayaran sebagai gantian notis penamatan perkhidmatan;
  • Faedah pengurangan pekerja, pemberhentian sementara dan penamatan; dan
  • Sebarang elaun perjalanan atau nilai sebarang konsesi perjalanan.

 • #51 written by Edvin
  about 4 years ago

  cikgu, berkaitan dgn caruman KWSP, sy sudah pun bertanya kepada pegawai KWSP, sekiranya Elaun Perjalanan diterima setiap bulan dgn amaunt yang sama, adakah ia ialah elaun tetap, Jawapannya ialah Ya.

  Sekiranya Belanja Perjalanan, maka ia bukanlah elaun tetap. Cthnya : Bulan Jan, bertugas di Kuala Lumpur, Bayaran Tambang ialah Rm 100. Bulan Feb, bertugas ke Ipoh, Bayaran tambang Rm50.

  adakah ini betul spt yg dikatakan oleh Pegawai tersebut?

 • #52 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  Edwin,
  Memang betul kata pegawai tersebut. Ianya boleh jadi tetap dan boleh jadi tidak tetap bergantung kepada amalan sesebuah organisasi. Cuma untuk skop sukatan SPM, kita ambil secara UMUM sahaja di mana elaun perjalanan dikelaskan sebagai tidak tetap dan tidak tertakluk kepada potongan KWSP.

 • #53 written by Edvin
  about 4 years ago

  cikgu, sy rujuk buku rujukan Longman
  bg pindahan ke lejar sy agak keliru..

  Cth : Caruman Pekerja RM 400, Majikan RM 430
  Dlm AK. Gaji
  Hanya Dt RM 400 (Perkerja shj)
  dan di Ak Caruman KWSP
  butir di sebelah debit ialah RM830 (bank) manakalah di KT pula, Gaji RM 400 dan Untung Rugi 430 (majikan)..

 • #54 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  Edvin,
  Sebaik2nya rujuk Buku Teks.

 • #55 written by fatimah
  about 4 years ago

  Cikgu,
  Semalam beli buku rujukan sasbadi terbaru yang dikeluarkan oleh salah seorang pengarang buku teks. Semua contoh soalan yang dibeli berkenaan dengan elaun perjalanan dianggap sebagai elaun tetap dan dikira dalam pengiraan KWSP. Bab ini memang memeningkan sebab tidak satu sukatan yang betul yang membolehkan pelajar semua ikuti.

 • #56 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  Fatimah,
  Sekiranya ada perbezaan antara buku rujukan dan buku teks, maka Buku Teks yang perlu diikuti.

 • #57 written by kamaruddin
  about 4 years ago

  ot tak masuk dlm kwsp..

 • #58 written by kamaruddin
  about 4 years ago

  tolong belajar guna buku tek,….buku rujukan hanya sebagai tambahan sahaja…ada lah lebih baik tanya guru akaun dr rujuk buku tek..

 • #59 written by kamaruddin
  about 4 years ago

  kwsp..ada bahagian potongan majikan..

 • #60 written by elise
  about 4 years ago

  adakah pembayaran seperti berikut :
  pinjaman perumahan ,
  pinjaman kereta ,
  potongan cukai berjadual ,
  akhbar dan majalah ,
  bil air ,electrik dan telefon ,
  makanan dan minuman ,
  hiburan .
  dikira dalan gaji bersih ?

 • #61 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  Elise,

  Terlebih dahulu cuba FAHAM apakah perbezaan antara POTONGAN dan PEMBAYARAN/PERBELANJAAN.

  GAJI BERSIH = GAJI KASAR – POTONGAN………… iaitu jumlah yang dibayar oleh Majikan kepada pekerja. Bila pekerja dapat gaji tersebut, barulah dibelanjakan untuk keperluan harian.

 • #62 written by samatha
  about 4 years ago

  cg , bagaimanakah mengira kwsp ?
  adakah hanya elaun tetap masuk ke dalam kwsp ?

 • #63 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  Samatha,

  Caruman KWSP (majikan / pekerja) = k% x (Gaji pokok + Elaun2 Tetap)

 • #64 written by samatha
  about 4 years ago

  kalau soalan memberitahu elaun2 yg diterima adalah elaun tidak tetap , maksud k% x gaji pokok sahaja ?

 • #65 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  Samatha,
  Jika tiada Elaun tetap, maka X GAJI POKOK sahaja.

 • #66 written by woo
  about 4 years ago

  cikgu Narzuki,
  berkenaan pengiraan kwsp, terdapat buku rujukan hanya menggunakan gaji pokok utk mengira kwsp, adakah ia betul?elaun COLA,petrol,elaun dobi dan elaun telefon tidak diambil kira dlm pengiraan kwsp..
  harap cikgu dapat memberi sedikit pandangan.terima kasih

 • #67 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  Woo,
  Kita rujuk buku teks, pengiraan berdasarkan gaji pokok + elaun2 tetap.

 • #68 written by SmartAlly
  about 3 years ago

  Huraian saya mengenai elaun perjalanan:
  Ia di kira sebagai elaun tetap jika amaunnya tetap pada setiap bulan tidak kira pekerja tersebut membuat perjalanan sebanyak manapun. Jadi tertakluk kepada potongan KWSP.

  Jika amaun elaun tersebut bergantung kepada jumlah atau jarak perjalanan dalam bulan berkenaan (maknanya jumlah setiap bulan berbeza-beza) maka ia tidak tertakluk kepada potongan KWSP… sebenarnya ini bukannya elaun , tetapi tuntutan semula kos perjalanan yang dilakukan oleh pekerja.

 • #69 written by Cg Narzuki
  about 3 years ago

  SmartAlly, ….. terima kasih.

  Saya setuju dengan pandangan tersebut. ELAUN TETAP bagi sesebuah organisasi TIDAK SAMA. Contohnya : ELAUN PERJALANAN (seperti yang telah dihuraikan) …. bagi Organisasi A… mungkin Elaun Tetap, manakala Organisasi B .. mungkin TIDAK TETAP. Jadi jika soalan menyatakan dengan JELAS ianya sebagai Elaun Tetap / Tidak Tetap, maka tiada masalah. Cuma jika soalan TIDAK menyatakan dengan jelas, maka cadangan saya pelajar kena ikut buku teks, iaitu dianggap TIDAK TETAP dan dikecualikan daripada Caruman KWSP.

 • #70 written by chianghwui
  about 3 years ago

  adakah elaun diambil kira semasa pengiraan kwsp? jika mengikut buku teks elaun tetap + gaji pokok diambil kira semasa KWSP.. tapi ada buku rujukan yang tidak ambil kira elaun tetap…. mana satu betul?

 • #71 written by Cg Narzuki
  about 3 years ago

  Chianghwui,

  Pada pandangan Cg, Buku Teks yang betul.
  Perhatian, jika terdapat perbezaan antara Buku Teks dan Buku Rujukan, maka buku teks yang perlu diikuti.

 • #72 written by Edvin
  about 3 years ago

  cikgu saya ingin tentang caruman KWSP majikan..

  menurut sebuah buku rujukan, caruman KWSP tidak dicampur dengan caruman pekerja dan direkodkan di lejar. Menurut buku tersebut, caruman majikan adalah belanja syarikat kepada pekerja kerana bukan wang pekerja yang dikurangkan.

  Bagi pembayaran untuk KWSP pula, akaun bank dikreditkan dengan jumlah (KWSP pekerja + majikan). kerana itu sememangnya patut dibayar oleh syarikat…

  boleh cikgu jelaskan?

 • #73 written by Cg Narzuki
  about 3 years ago

  Edvin,

  Maaf saya tidak dapat komen berkaitan buku rujukan tersebut, kerana tidak lihat sendiri secara keseluruhan peyampaiannya berhubung perkara tersebut. Dan cadangan saya sila ikut sepertiman yang dinyatakan dalam buku teks.

 • #74 written by Edvin
  about 3 years ago

  cikgu, pada buku yang sama ia menyatakan
  “Caruman majikan kepada KWSP merupakan suatu belanja tambahan kepada perniagaan selain pembayaran gaji kepada pekerja – pekerja”

  Apakah pendapat cikgu tentang konteks ini?

 • #75 written by Cg Narzuki
  about 3 years ago

  Edwin,

  Ya boleh diterima, caruman kajikan merupakan bayaran tambahan kepada pekerja tetapi tidak dimasukkan dalam slip gaji pekerja kerana ianya merupakan pendapatan tertangguh yang hanya boleh dikeluarkan sebahagian ketika berumur 50 tahun, manakala selebihnya ketika berumur 55 tahun.

 • #76 written by tanyy1234
  about 3 years ago

  hi Cikgu,
  Komisen jualan adalah elaun tetap?

  Komisen jualan adalah dibayar mengikut jualan yang dicapai oleh pekerja. Oleh itus jualannya akan berubah, and komisen jualan juga akan berubah tiap tiap bulan. Maka ia juga dikenal sebagai elaun tetap?

  Megikut Trial Exama Paper Negeri 9, Kertas 2, No. 4, jika seseorang tidak mencapai julan RM 20000, ia tidak akan diberi sebarang komisen jualan, pada pendapat saya, ini bukan Elaun tetap.

  Terima Kasih

 • #77 written by Cg Narzuki
  about 3 years ago

  Tanyy,

  Nanti saya cuba dapatkan maklumbalas dariapda Pegawai KWSP berhubung perkara tersebut…

 • #78 written by Cg Narzuki
  about 3 years ago

  Tanyy,

  MAKLUMBALAS KWSP

  Salam Sejahtera Encik Mohd Narzuki,
  Pertanyaan tuan bertarikh 3 Oktober 2011 adalah dirujuk.
  Untuk makluman tuan, semua bayaran di dalam bentuk wang yang dibayar kepada pekerja di bawah kontrak perkhidmatan atau perantisan sama ada ia dipersetujui untuk dibayar secara bulanan, mingguan, harian atau selainnya adalah dianggap sebagai gaji.

  Ini termasuk bonus, komisen atau sebarang elaun yang perlu dibayar oleh majikan tanpa mengira sama ada bayaran tersebut dibuat di bawah kontrak perkhidmatan atau perantisan atau selainnya.

  Untuk makluman tuan juga, komisen dan elaun tetap adalah 2 jenis bayaran yang berbeza. Walaubagaimanapun kedua-dua jenis bayaran ini tertakluk kepada potongan caruman KWSP.

  FITRAH
  Eksekutif Khidmat Pelanggan
  KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA

  Maka berhubung soalan Percubaan Negeri 9, maka komisen jualan tersebut adalah tertakluk kepada caruman KWSP sebagaimana yang disediakan dalam skema.

 • #79 written by Oliver Chan
  about 3 years ago

  Cikgu, Komisen Jualan perlu diambil kira semasa Caruman KWSP?

 • #80 written by Cg Narzuki
  about 3 years ago

  Oliver,

  Hanya 2 perkara yang tidak tertakluk dengan Caruman KWSP:
  1. Elaun perjalanan
  2. Elaun Lebih Masa.

 • #81 written by gary
  about 3 years ago

  jika elaun perjalanan bukan dibayar atas konsesi juga dianggap sebagai elaun tidak tetap ?

 • #82 written by gary
  about 3 years ago

  mengapakah Trial Kelantan , Elaun Perjalanan tidak diambil kira semasa menghitung gaji bersih ?

 • #83 written by Cg Narzuki
  about 3 years ago

  Gary,

  Gaji pokok
  + Elaun perjalanan
  =GAJI KASAR…RM5270 (telah amblkira elaun perjalanan)
  – PCB…………………RM180
  =GAJI BERSIH….RM5090

 • #84 written by gary
  about 3 years ago

  haha
  overlook 😛

  tapi cikgu , Elaun Perjalanan confirm bukan Elaun Tetap ?

  jika ia bukan dibayar mengikuti konsesi juga dianggap sebagai satu elaun tidak tetap dan dikecualikan semasa menghitung KWSP ?

 • #85 written by Cg Narzuki
  about 3 years ago

  Gary,

  Elaun perjalanan ada yang tetap dan ada yang tidak tetap bergantung kepada jenis dan amalan organisasi… dan kedua-duanya adalah TIDAK TERTAKLUK kepada CARUMAN KWSP…. itu telah ditetapkan dalam Akta KWSP.

 • #86 written by gary
  about 3 years ago

  ok , terima kasih cikgu ~

 • #87 written by Robby Lim
  about 3 years ago

  Cikgu

  Caruman KWSP bahagian majikan tidak dikira dalam GAJI BERSIH kan??

  TQ

 • #88 written by Cg Narzuki
  about 3 years ago

  Robby Lim,

  Hanya KWSP pekerja sahaja masuk dalam pengiraan GAJI BERSIH pekerja.

 • #89 written by Edvin
  about 3 years ago

  cikgu, berdasar buku teks, caruman majikan tidak dicampur dgn gaji pokok… tetapi kenapa dalam akaun gaji, KWSP ialah Majikan + Pekerja?

 • #90 written by Cg Narzuki
  about 3 years ago

  Edvin,

  Caruman KWSP Majikan adalah pendapatan pekerja yang dicarum/simpan di KWSP…ianya merupakan pendapatan tertangguh, di mana pekerja hanya boleh keluarkan sebahagian wang caruman tersebut ketika berumur 50 tahun dan selebihnya ketika berumur 55 tahun (tarikh bersara).
  Slip gaji pekerja hanya menunjukkan jumlah PENDAPATAN SEMASA, POTONGAN dan GAJI BERSIH pekerja. Wang caruman majikan tidak diambil daripada wang gaji pekerja, sebaliknya daripada wang majikan itu sendiri… itu sebab tidak dimasukkan dalam slip / pengiraan GAJI BERSIH pekerja.

  Manakala AKAUN GAJI adalah merujuk kepada BAYARAN BERKAITAN DENGAN GAJI PEKERJA keseluruhannya, iaitu terdiri daripada :
  1. GAJI BERSIH ….. jumlah yang dibayar kepada PEKERJA pada bulan tersebut.
  2. POTONGAN2 seperti PCB, Pinjaman, KWSP(pekerja), PERKESO (pekerja)…. wang2 tersebut akan dibayar terus kepada pihak2 tertentu seperti … LHDN, KWSP, PERKESO, Pihak yang memberi pinjaman bagi pihak pekerja.
  3. Caruman KWSP & PERKESO bahagian majikan …… wang majikan itu sendiri yang dibayar kepada KWSP & PERKESO bagi pihak Majikan.

 • #91 written by Robby Lim
  about 3 years ago

  Cikgu

  Tolong saya sebelum esok….
  soalan 2 NEGERI SEMBILAN tak faham dengan komisen 15 %…bagi chandran saya dpat rm 3900…tapi skema jwapan hanya tulis rm 900..seterusnya johan juga sama..saya dpat rm 4200 tapi skema rm 1200…terangkan..

  TQ

 • #92 written by Cg Narzuki
  about 3 years ago

  Robby,

  BACA dengan teliti maklumat yang diberikan….
  (i) Majikan memberi komisen 15% atas JUALAN MELEBIHI RM20,000.
  Jualan Chandran = RM26,000…. maka Nilai yang layak diberikan komisen ialah RM6000 x 15% = RM900.
  Jualan Johan = RM28,000….. nilai yang layak dapat komisen ialah RM8000 x 15% = RM1200

 • #93 written by Robby Lim
  about 3 years ago

  Cikgu

  wow…soalan g2 pun kena diberi perhatian…

 • #94 written by tanyy
  about 3 years ago

  hi, cikgu.
  tahun ini gaji kurang daripada 5000 KWSP sumbangan majikan ialah 13%. Jadi sukatan pelajaran ada ubah tak?
  Terima kasih

 • #95 written by Cg Narzuki
  about 3 years ago

  Hi, Tanny,

  Sukatan tetap sama dan terpakai. Dalam buku teks (m/s 318) jelas dinyatakan …...”Kadar caruman KWSP berubah dari semasa ke semasa bergantung pada polisi kerajaan.” …. maka kita maklumkan kepada pelajar tentang perkara tersebut … dalam buku teks dinyatakan 12% (kadar majikan) adalah berdasarkan tahun lepas, manakala pada tahun ini dinaikkan kepada 13%….. berikan rasionalnya kenapa kerajaan berbuat demikian..

  Pandangan saya, dalam soalan nanti akan dinyatakan dengan jelas nilai kadar tersebut, maka pelajar hendak membuat pengiraan berdasarkan kadar yang diberikan dalam soalan.

 • #96 written by zatilmustapha
  about 3 years ago

  saya nk tya,elaun makan tetap ke x?blh kongsikan jawapan utk soalan diatas?

 • #97 written by Cg Narzuki
  about 3 years ago

  Zatil Mustapha,

  Pada pandangan saya, ianya bergantung kepada jenis organisasi, ada juga yang memberikan Elaun Makan yang tetap kepada staf di peringkat2 tertentu. Bagi sukatan SPM dalam pengiraan Caruman KWSP, kita hanya KECUALIKAN 2 ELAUN berikut sahaja : (1) Elaun Lebih Masa, (2) Elaun Perjalanan.. di mana ianya telah termaktut dalam Akta KWSP. Manakala apa2 Elaun yang dinyatakan dalam soalan dikelaskan sebagai tertakluk kepada Caruman KWSP.

  Soalan2 tersebut adalah diambil daripada MODUL PEMBELAJARAN TEKNIKAL yang dikeluarkan oleh Unit Pengurusan Akademik, Bahagian Pendidikan Teknikal dan Vokasional, KPM. .. ianya boleh dimuat turunkan DISINI.

 • #98 written by Loh
  about 3 years ago

  Adakah Elaun Petrol sama dengan Elaun Perjalanan~Harap Cikgu jelaskan~terima kasih

 • #99 written by Loh
  about 3 years ago

  Apakah itu Yuran Pengarah?Harap cikgu jelaskan~terima kasih~

 • #100 written by Cg Narzuki
  about 3 years ago

  Loh,

  Pada pandangan saya,
  Jika dilihat dari sudut PERCUKAIAN …. Elaun Petrol dan Elaun Perjalanan adalah SAMA. Manakala YURAN PENGARAH dan BONUS PENGARAH merupakan PENDAPATAN kepada Pengarah tersebut

 • #101 written by Jy
  about 3 years ago

  cikgu, elaun kerja lebih masa perlu catat ke jurnal am ke?

 • #102 written by Cg Narzuki
  about 3 years ago

  Jy,

  TIDAK PERLU, apa yang perlu hanyalah merekodkan perkara berikut :
  1. Merekod pembayaran gaji bersih,
  2. Merekod potongan2 gaji.
  3. Merekod pembayaran potongan2 tersebut kepada pihak2 yang terlibat.

  Semua elaun2 yang diterima sudah termasuk dalam GAJI BERSIH yang direkod.

 • #103 written by Jy
  about 3 years ago

  ok, terima kasih

 • #104 written by Jy
  about 3 years ago

  cikgu, sini ada 2 soalan yang saya tak tahu cara jawab…
  1) Nerissa menerima gaji pokok sebanyak Rm2800 sebulan. Dia juga menerima COLA sebanyak RM240, elaun petrol RM300, elaun dobi RM80 dan elaun telefon RM200. Dia mencarum dalam KWSP sebanyak 9% dan membayar PERKESO sebanyak RM19 sebulan. Nerissa juga membayar pinjaman kereta RM320 dan Potongan Cukai Berjadual RM115 sebulan.
  Kirakan gaji bersih yang diterima oleh Nerissa.

  2) Puan Jamaliah bekerja sebagai pengawai keselamatan dengan gaji bulanan RM2900 dan elaun dobi bulanan RM200. Potongan Cukai Berjadual ialah RM58. Caruman KWSP adalah 9% oleh pekerja dan 12% oleh majikan.
  Anda dikehendaki menghitung:
  (a) Gaji kasar
  (b) Gaji bersih.

  Bolehkah cikgu menunjukkan cara untuk jawab soalan tersebut.. terima kasih.. =D

 • #105 written by Cg Narzuki
  about 3 years ago

  Jy,

  Cg hanya berikan formatnya, iaitu :

  Pendapatan :
  Gaji pokok
  Cola
  Elaun Petrol
  Elaun dobi
  Elaun telefon
  …. lain2 pendapatan
  = GAJI KASAR
  (-) Potongan:
  KWSP (caruman pekerja)
  PERKESO (caruman pekerja)
  Pinjaman kereta
  PCB
  …. lain2 potongan
  =GAJI BERSIH

 • #106 written by Jy
  about 3 years ago

  ok, terima kasih cikgu

 • #107 written by Noor Hayati
  about 3 years ago

  Salam, ckgu bagaimana dengan elaun perjalanan yg diberi setiap bulan ? Adakah kena kwsp ? Elaun dobi dan elaun pakaian mcm mana?
  Tk

 • #108 written by Cg Narzuki
  about 3 years ago

  Noor Hayati,

  Hanya ELAUN PERJALANAN & ELAUN LEBIH MASA sahaja TIDAK TERTAKLUK kepada Caruman KWSP… disamping beberapa bayaran lain yang termaktub dalam AKTA KWSP 1991.

 • #109 written by Sevaramann
  about 3 years ago

  Salam Cg,

  Saya nak tanya utk kira perkeso. Kita perlu guna Gaji Pokok atau Gaji pokok ditambah dgn elaun tetap???

  TQ

 • #110 written by Cg Narzuki
  about 3 years ago

  Sevaramann, salam 1 Malaysia.

  Kadar caruman PERKESO pekerja adalah berdasarkan kepada GAJI PEKERJA iaitu termasuk upah, kerja lebih masa, komisen dan caj perkhidmatan, bayaran cuti tahun, sakit, bersalin, rehat, kelepasan am, elaun insentif, elaun shif makan, sara hidup, perumahan dan sebagainya. Semua pembayaran sama ada mengikut jam, harian, mingguan, bulanan, hasil kerja adalah dianggap gaji. Kadar caruman bulanan bagi syer majikan dan syer pekerja adalah seperti ditunjukkan pada Jadual Caruman berdasarkan 34 kategori gaji
  Sumber: Laman PERKESO

  Jumlah caruman PERKESO tidak perlu dikira, hanya ikut Jadual Caruman yang telah ditetapkan oleh PERKESO.

 • #111 written by nizam2108
  about 3 years ago

  Cikgu,
  dalam penyediaan jurnal, langkah yg mana dulu, pembayaran gaji bersih kemudian merekod potongan-potongan atau sebaliknya. Dalam buku teks penyediaan jurnal, catat potongan dulu dan kemudian gaji besih tetapi dalam penyediaan lejar mencatat gaji bersih dahulu kemudian potongan.

 • #112 written by Cg Narzuki
  about 3 years ago

  Nizam

  Merujuk kepada buku teks… ketiga2 urusniaga tersebut dibuat pada tarikh yang SAMA iaitu pada akhir bulan.. itu rasionalnya ianya boleh dibuat sedemikian. Tetapi saya lebih kepada urutan berikut dalam penyediaan Jurnal Am dan merekodkan ke Lejar :

  1. Merekod pembayaran gaji bersih
  2. Merekodkan potongan2 gaji.
  3. Merekodkan pembayaran potongan2 kepeda pihak2 terlibat.

 • #113 written by Samu
  about 3 years ago

  cg, adakah bonus bulanan kena di campurkan dgn gaji pokok bagi pengiraan caruman KWSP?

 • #114 written by Cg Narzuki
  about 3 years ago

  Samu,

  Ya, hanya Elaun lebih masa dan Elaun perjalanan (Rujuk nota di atas : Bayaran Yang Tidak Tertakluk Pada Caruman KWSP) TIDAK tertakluk dalam pengiraan caruman KWSP.

 • #115 written by Samu
  about 3 years ago

  terima kasih atas penerangan tersebut cikgu.

 • #116 written by nizam2108
  about 3 years ago

  Cikgu,
  Diberi gaji pokok RM5000, elaun lebih masa RM500 dan maklumat soalan potongan KWSP ialah 11% terhadap gaji kasar. disebab elaun lebih masa termasuk dalam gaji kasar, ini bermakna potongan termasuk elaun lebih masa? Bolehkah jika maklumat hanya menyatakan potongan kwsp pekerja ialah 11% maka elaun lebih masa tak termasuk tetapi jika soalan menyatakan potongan 11% terhadap gaji kasar maka elaun lebih masa termasuk dalam potongan?

 • #117 written by Cg Narzuki
  about 3 years ago

  Nizam,

  Kita ikut Akta KWSP…. Elaun Lebih Masa TIDAK tertakluk dalam caruman KWSP, maka Caruman KWSP Pekerja = 11% x RM5000.

 • #118 written by catherineyy
  about 2 years ago

  Salam sejahtera,

  Di dalam akaun perbelanjaan KWSP dan PERKESO, jumlah yang direkodkan adalah sumbangan MAJIKAN ? atau Majikan dan pekerja..

  Harap bantu. Terima kasih.

 • #119 written by Cg Narzuki
  about 2 years ago

  Catherineyy,

  Dalam AK KWSP dan Ak PERKESO ….. merujuk kepada JUMLAH sumbangan / bayaran kepada pihak tersebut yang terdiri daripada caruman MAJIKAN dan caruman PEKERJA.

  Maklumat tentang PENGARAH SYARIKAT boleh dapatkan DISINI (klik)

 • #120 written by catherineyy
  about 2 years ago

  terima kasih Cikgu Narzuki.

 • #121 written by cg amani
  about 2 years ago

  Assalamualaikum cikgu narzuki.

  Bgmana pengiraan komisen jualan (topik penggajian)?
  Cth : komisen 5% diberi untuk jualan yg melebihi RM20 000. Jualan pada bulan Jun adalah RM30 000. Adakah:
  1. 5% x RM30 000
  atau
  2. 5% x (RM30 000 – 20 000)

 • #122 written by Cg Narzuki
  about 2 years ago

  Waalaikumussalam..

  Pada pandangan saya.. pilihan 2.

 • #123 written by dophline
  about 2 years ago

  hi…cg nak tanya adakah bonus tertakluk dalam potongan KWSP.
  Contoh: Gaji Pokok RM2,000 dan Bonus RM200. Caruman KWSP – 11%.
  Adakah betul caruman KWSP ialah RM2,200 x 11%= RM242 atau RM2,000 x 11% = RM220. Manakah yang betul ?

 • #124 written by Cg Narzuki
  about 2 years ago

  Dophline,

  Pada pandangan saya, Bonus TERTAKLUK kepada caruman KWSP (Sila rujuk NOTA diatas)
  Maka, KWSP = 11% x RM2200.

 • #125 written by dophline
  about 2 years ago

  cg, nak tanya rujuk nota atas mana ?

 • #126 written by Cg Narzuki
  about 2 years ago

  Dophline,

  Nota “Bayaran Yang Tertakluk Pada Caruman KWSP” …. DISINI

 • #127 written by ms chai
  about 1 year ago

  hai, cikgu,
  Basic salary RM1000.00, elaun tetap RM500.00. Syarikat saya ikut RM1000.00 kira bagi caruman kwsp, betul ke?
  Terima kasih.

 • #128 written by Cg Narzuki
  about 1 year ago

  Ms Chai,

  Pada pandangan saya, sepatutnya caruman KWSP berdasarkan RM1500…. berdasarkan Akta KWSP: elaun kerja lebih masa dan elaun perjalanan (rujuk nota di ATAS) tidak tertakluk kepada caruman KWSP.

 • #129 written by nur
  about 1 year ago

  Betul ker epf dikira selepas tolak unpaid leave dan masuk kerja lewat..

 • #130 written by Cg Narzuki
  about 1 year ago

  Nur,

  Sekiranya seseorang pekerja mengambil cuti tanpa gaji dan gaji perlu dipotong disebabkan masuk kerja lewat untuk satu bulan maka majikan perlu membuat potongan caruman KWSP selepas menolak cuti tanpa gaji dan masuk kerja lewat.

  Potongan caruman bahagian majikan dan bahagian pekerja adalah berdasarkan keseluruhan upah yang diterima oleh seseorang pekerja untuk bulan tersebut. Upah adalah termasuk gaji pokok, insentif, bonus, komisen, kesemua jenis elaun kecuali elaun perjalanan dan bayaran lain yang dikenakan potongan caruman KWSP.

  Sumber maklumat : Pusat Pengurusan Perhubungan KWSP

 • #131 written by fgh
  about 1 year ago

  Cikgu,
  boleh saya tahu senarai elaun tetap dengan bukan tetap ?

 • #132 written by Cg Narzuki
  about 1 year ago

  Fgh,

  Tiada senarai khusus untuk elaun tetap / bukan tetap, ianya juga bergantung kepada jenis ogranisasi. Untuk topik ini, kita hanya perlu ingat 2 elaun sahaja yang dikecualikan daripada pengiraan caruman KWSP… iaitu ELAUN PERJALANAN dan ELAUN LEBIH MASA sahaja.

 • #133 written by Martina
  about 1 year ago

  Cikgu,
  Tolang tunjukkan bagaimana kita mengira komisen jurujual berikut:

  Jualan Alan dan Bob ialah RM18 000 dan RM25 000 masing-masing. Komisen akan dibayar 5% atas jualan melebihi RM20 000.

  Terima kasih.

 • #134 written by Cg Narzuki
  about 1 year ago

  Martina,

  Komisen jualan :
  Alan = 0 …… kerana jualan < RM20 000
  Bob = 5% × (25 000 – 20 000) = RM250

 • #135 written by shasha
  about 8 months ago

  Cikgu, kenapa dalam jurnal am, gaji (debit) dan bank (kredit)

 • #136 written by Cg Narzuki
  about 8 months ago

  Shasha,

  Bila bayar gaji… wang keluar, maka Bank KREDIT… dan GAJI pula DEBIT..

 • #137 written by katherine
  about 3 months ago

  teacher, I want to ask about the contents of elaun tetap. besides elaun perjalanan and elaun lebih masa are not included in it, is there anymore not included in elaun tetap?

 • #138 written by kavitha
  about 3 months ago

  Cikgu, elaun keraian perlu diambil kira untuk pengiraan kwsp tak?

 • #139 written by Cg Narzuki
  about 3 months ago

  Kavitha,

  Kita rujuk apa yang terdapat dalam Akta.. Elaun keraian…. perlu diambilkira

 • #140 written by yati
  about 3 months ago

  salam. Nak tanya elaun dobi n elaun pakaian ialah elaun tetap ke?

 • #141 written by Cg Narzuki
  about 3 months ago

  Yati,

  Bukan elaun tetap hanya Elaun Perjalanan dan Elaun Lebih Masa sahaja…. selainnya dikelaskan sebagai ELAUN TETAP.

 • #142 written by solobla
  about 2 months ago

  Sebarang elaun perjalanan atau nilai sebarang konsesi perjalanan tuu apa ya cg .

 • #143 written by Cg Narzuki
  about 2 months ago

  Solobla,

  Bayaran elaun yang diberikan kepada pekerja apabila menjalankan tugas rasmi di luar pejabat.

 • #144 written by solobla
  about 2 months ago

  Bagaimanakah bentuk nilai sebarang konsesi perjalanan tu diberikan ? Adakah akan tercatat dlm slip gaji sepertimana elaun2 yang lain ? Terima kasih cg .

 • #145 written by nur
  about 1 month ago

  Cikgu, macam mana nak kenalpasti elaun tetap?

 • #146 written by Cg Narzuki
  about 1 month ago

  Nur,

  SEMUA elaun dikenakan caruman KWSP KECUALI Elaun lebih masa dan Elaun perjalanan sahaja.. ingat itu sahaja.

 • #147 written by nur
  about 1 month ago

  cikgu,
  1.macam mana pula nak kira caruman majikan. sebab pekerja ada dua. jadi gaji pokok untuk majikan macam mana nak cari?
  2. kalau gaji bersih dapat negatif betul ke cikgu?

 • #148 written by Cg Narzuki
  about 1 month ago

  Nur,

  1. Mana ada gaji majikan.
  kita kira berdasarkan gaji pekerja sagaja.. katakan RM10000.. 11% caruman pekerja… 13% caruman majikan.
  maka caruman pekerja = 11% x 10000
  caruman majikan = 13% x 10000

  # cuba fahami betul2.. apa itu KWSP.. caruman pekerja… dan caruman majikan.

  2.gaji bersih TIDAK mungkin bernilai negatif. Hanya caruman pekerja sahaja merupakan potongan gaji pekerja. Caruman majikan TIDAK ditolak dari gaji pekerja.

 • #149 written by nur
  about 1 month ago

  Okay. Kalau ada dua pekerja katakan abu-rm3000 ali-RM 2500. Caruman majikan 12%.. Jadi 12% x (hasil tambah gaji pekerja) ke?

 • #150 written by Cg Narzuki
  about 1 month ago

  Nur,

  Ya. majikan akan mencarum untuk semua pekerjanya.

No trackbacks yet.