Buku Catatan Pertama

Setelah pelajar menguasai kemahiran pengecaman dokumen, iaitu mengetahui setiap dokumen perlu dicatat di Jurnal Am, Jurnal Khas ataupun Buku Tunai.

Maka di sini kita akan membincangkan cara cara untuk merekod atau mencatat ke dalam  Buku Catatan Pertama tersebut.

BUKU CATATAN PERTAMA DAN KEGUNAANNYA

1. Jurnal Am : (Invois bukan barang niaga, Memo, dll.)

Mencatat urusniaga-urusniaga berikut :

a) Catatan pembukaan.
b) Jualan dan belian aset tetap.
c) Urusniaga luar biasa.
d) Pembetulan kesilapan.
e) Pelarasan.
f) Catatan penutup.
g) Mencatat urusniaga-urusniaga selain daripada dibawah ini.

JURNAL KHAS

2. Jurnal Belian (Terima Invois @ Nota Debit) – Merekodkan belian barang niaga secara kredit.

3. Jurnal Jualan (Keluar Invois @ Nota Debit) – Merekodkan jualan barang niaga secara kredit.

4. Jurnal Pulangan Belian (Terima Nota Kredit) – Merekodkan barang niaga yang dipulangkan kepada pembekal.

5. Jurnal Pulangan Jualan (Keluar Nota Kredit) – Merekodkan barang niaga yang dipulangkan oleh pelanggan.

6. Buku Tunai (Salinan Resit, Resit dan Keratan Cek) – Merekod semua penerimaan dan pembayaran yang dibuat secara tunai dan cek. (Mengantikan Jurnal Penerimaan dan Pembayaran Tunai)

KUIZ : Buku Catatan Pertama

Congratulations - you have completed KUIZ : Buku Catatan Pertama.

You scored %%SCORE%% out of %%TOTAL%%.

Your performance has been rated as %%RATING%%


Your answers are highlighted below.
Question 1
Urus niaga manakah yang direkodkan ke Jurnal Khas ?
A
Kenderaan terpakai dijual kepada Kedai Runcit Johan.
B
Pelanggan memulangkan barang yang rosak.
C
Perabot terpakai dibeli secara kredit.
D
Pemilik membuat ambilan tunai.
Question 2
Antara berikut, pilih dokumen sumber bagi Jurnal Belian
A
Invois dan Baucar pembayaran
B
Invois dan Nota Debit
C
Baucar dan Nota kredit
D
Nota Debit dan Nota Kredit
Question 3
Antara berikut, pilih dokumen sumber bagi Jurnal Jualan.
A
Nota debit dan Nota kredit
B
Nota debit dan Invois salinan
C
Nota kredit dan Invois asal
D
Invois asal dan Invois salinan
Question 4
Ruangan diskaun di sebelah kredit Buku Tunai merekod semua .....
A
Diskaun diterima
B
Diskaun diberi
C
Diskaun niaga
D
Diskaun tunai
Question 5
Antara berikut, butir yang manakah dicatat dalam Buku Tunai Runcit?
A
Tambang
B
Gaji pekerja
C
Mesin pejabat
D
Pinjaman bank
Question 6
Ruangan diskaun di sebelah debit Buku Tunai merekod semua ....
A
Diskaun diterima
B
Diskaun diberi
C
Diskaun niaga
D
Diskaun tunai
Question 7
Salinan nota kredit digunakan oleh peniaga sebagai sumber maklumat bagi merekod butir pulangan jualan dalam ....
A
Jurnal Pulangan Jualan
B
Jurnal Pulangan Belian
C
Jurnal Jualan
D
Jurnal Belian
Question 8
Apakah tujuan diskaun tunai diberikan kepada pelanggan?
A
Menarik lebih ramai pelanggan.
B
Mengelakkan pelanggan berhutang.
C
Mempengaruhi pelanggan membeli secara pukal.
D
Menggalakkan penghutang menbayar dengan segera.
Question 9
Apakah nama lain bagi Jurnal Pulangan Jualan?
A
Jurnal Pulangan Belian
B
Jurnal Pulangan Keluar
C
Jurnal Pulangan Masuk
D
Jurnal Am
Question 10
"Sewa sebanyak RM150 yang telah dibayar merupakan sewa untuk rumah kediaman pemilik."

Apakah catatan bergu dalam Jurnal Am?
A
Dt:Sewa Kt:Bank
B
Dt:Sewa Kt:Modal
C
Dt:Ambilan Kt:Sewa
D
Dt:Ambilan Kt:Modal
Question 11
"Syarikat Persolekan Berhad telah membeli sebuah kereta baru berharga RM120 000 secara kredit."

Apakah Buku Catatan Pertama untuk merekod urus niaga di atas?
A
Jurnal Am
B
Buku Tunai
C
Jurnal Belian
D
Jurnal Jualan
Question 12
Antara pernyataan yang berikut, manakah yang benar tentang jurnal ?

I Jurnal Jualan digunakan untuk merekod jualan aset bukan semasa secara kredit

II Jurnal Belian digunakan untuk merekod belian barang niaga yang terkurang caj

III Jurnal Am digunakan untuk merekod ambilan barang dan aset untuk kegunaan perniagaan

IV Jurnal Pulangan Belian digunakan untuk merekod pulangan barang niaga daripada penghutang

A
I , II
B
I , III
C
II , III
D
III , IV
Question 13
Berikut adalah senarai urus niaga Syarikat Harmoni Enterptise. Urus niaga manakah tidak direkodkan dalam Buku Tunai Runcit?
A
Bayar gaji pekerja
B
Upah mencuci pejabat
C
Derma rumah anak yatim
D
Membeli alat tulis pejabat
Question 14
Syarikat Pengangkutan Maju Berhad telah membeli sebuah bas baru berharga RM250 000 secara kredit.

Buku Catatan Pertama manakah yang akan digunakan untuk merekod urus niaga di atas?
A
Jurnal Am
B
Jurnal Khas
C
Buku Tunai
D
Jurnal Belian
Question 15
Pilih pernyataan yang betul maksud catatan kontra dalam buku tunai.
A
Peniaga memindahkan tunai di kedai ke dalam bank.
B
Peniaga mengeluarkan tunai di bank untuk kegunaan peribadi.
C
Peniaga mengeluarkan tunai dari kedai untuk membayar pemiutang.
D
Peniaga membawa masuk tunai ke dalam perniagaan sebagai modal tambahan
Question 16
Antara berikut, urus niaga manakah dicatat dalam Jurnal Am?

I Terima cek daripada penghutang

II Diskaun diberi dibatalkan

III Jualan komputer lama secara kredit

IV Ambilan barang niaga untuk tujuan promosi

A
I, II dan III
B
I, II dan IV
C
I, III dan IV
D
II, III dan IV
Question 17
Antara berikut, urus niaga manakah direkodkan dengan betul dalam buku catatan pertama?
A
Diskaun yang diberikan kepada penghutang dibatalkan kerana cek tak layan. - JURNAL AM
B
Pulangan barang niaga oleh penghutang kerana salah jenama. - JURNAL PULANGAN BELIAN
C
Menghantar nota debit kerana harga barang terkurang caj. - JURNAL AM
D
Cek yang diterima dipulangkan oleh pihak bank dengan tanda ‘Rujuk Penyuruhbayar’. - JURNAL JUALAN
Question 18
Manakah urus niaga berikut dicatatkan dalam Jurnal Am ?

I) Membayar insurans kediaman dengan wang perniagaan

II) Membayar yuran sekolah anak dengan wang perniagaan

III) Membeli lengkapan secara kredit untuk kegunaan perniagaan

IV) Membawa masuk sebuah kenderaan untuk kegunaan perniagaan

A
I dan II
B
I dan IV
C
II dan III
D
III dan IV
Question 19
Belanja-belanja berikut direkodkan ke dalam Buku Tunai Runcit KECUALI...
A
Gaji pembantu kedai
B
Tambang
C
Setem dan pos
D
Minuman mesyuarat
Question 20
Data 1 menunjukkan baki-baki dalam buku Perniagaan Kenaga pada 1 Julai 2005. bcp001 Antara berikut, manakah cara yang betul bagi merekod baki-baki itu di Jurnal Am?

[Rujukan jawapan: buku teks m.s. 119, 120 - Soalan 7 SPM 2005]

A
bcp002
B
bcp003
C
bcp004
D
bcp005
Question 21
Buku catatan pertama merupakan buku yang digunakan untuk merekod urus niaga berdasarkan dokumen sumber yang berkenaan.

Pilih padanan yang betul.

Dokumen Sumber ---> Buku Catatan Pertama

[Rujukan jawapan: buku teks m.s. 111 – 114 - Soalan 11 SPM 2005 ]

A
Nota Debit (salinan) ---> Jurnal Belian
B
Invois (salinan) ---> Jurnal Jualan
C
Invois (asal) ---> Jurnal Pulangan Belian
D
Nota Kredit (asal) ---> Jurnal Pulangan Jualan
Question 22
bcp006  

[Rujukan jawapan: buku teks m.s. 114 - Soalan 10 SPM 2005]

A
Akaun Jualan
B
Pelbagai Penghutang
C
Akaun Pulangan Jualan
D
Jumlah Jurnal Pulangan Jualan
Question 23
bcp007   Catatan di Jurnal Am yang perlu dibuat oleh kerani ini ialah

[Rujukan jawapan: buku teks m.s. 110 - Soalan 12 SPM 2005]

A
Debit Akaun Ambilan Kredit Akaun Belian
B
Debit Akaun Alat Tulis Kredit Akaun Stok
C
Debit Akaun Promosi Kredit Akaun Belian
D
Debit Akaun Promosi Kredit Akaun Stok
Question 24

Antara yang berikut, urus niaga yang manakah dicatatkan dalam Jurnal Am?

I Membayar sewa kediaman dengan tunai perniagaan

II Membeli sebuah van secara kredit untuk perniagaan

III Mengambil tunai perniagaan untuk kegunaan peribadi

IV Membawa masuk sebuah komputer peribadi ke dalam perniagaan

[Rujukan jawapan: buku teks m.s. 109 - Soalan 13 SPM 2006]

A
I dan III
B
I dan IV
C
II dan III
D
II dan IV
Question 25
Kedai Haiwan Kesayangan Arina menerima invois daripada Farmasi Penawar bernilai RM2 800 pada 30 Ogos 2007. Invois ini adalah untuk ubat-ubatan haiwan yang telah diterima oleh kedai itu seminggu sebelum tarikh berkenaan. Buku catatan pertama yang manakah digunakan untuk merekod butiran invois tersebut?

[Rujukan jawapan: buku teks m.s. 106 - Soalan 8 SPM 2007]

A
Jurnal Am
B
Buku Tunai
C
Jurnal Belian
D
Jurnal Jualan
Question 26
Urus niaga yang manakah tidak dicatat dalam Jurnal Am?

[Rujukan jawapan: buku teks m.s. 109 - Soalan 9 SPM 2007]

A
Membeli rak secara kredit
B
Mengeluarkan wang tunai untuk kegunaan peribadi
C
Memasukkan perabot peribadi ke dalam perniagaan
D
Memindahkan akaun hasil dan belanja ke akaun penamat
Question 27
Kedai Perabot Boon Hwa menjual van terpakai secara kredit kepada Makmur Catering. Buku Catatan Pertama yang manakah digunakan untuk merekod urus niaga tersebut?

[Rujukan jawapan: buku teks m.s. 109 - Soalan 9 SPM 2008]

A
Jurnal Am
B
Buku Tunai
C
Jurnal Jualan
D
Jurnal Pulangan Jualan
Question 28
Dokumen berikut diterima oleh Cik Ani seorang kerani akaun. bcp008 Bagaimanakah urus niaga tersebut dicatatkan dalam jurnal am?  

[Rujukan jawapan: buku teks m.s. 83, 110 - Soalan 8 SPM 2009 ]

A
Debit Ambilan Kredit Perabot
B
Debit Perabot Kredit Belian
C
Debit Perabot Kredit Ambilan
D
Debit Ambilan Kredit Belian
Question 29
Perbualan berikut berlaku antara peniaga dengan pekerjanya. bcp009 Apakah buku catatan pertama yang terlibat dalam urus niaga yang dinyatakan?

[Rujukan jawapan: buku teks m.s. 111 - Soalan 10 SPM 2009]

A
Jurnal Jualan
B
Jurnal Belian
C
Jurnal Pulangan Belian
D
Jurnal Pulangan Jualan
Question 30
Pada 5 Januari 2010, Kedai Alat Tulis Suhana membeli perabot secara kredit bernilai RM2 600 daripada Kedai Perabot Tania. Bagaimanakah urus niaga ini dicatat dalam buku akaun Kedai Alat Tulis Suhana?

[Rujukan jawapan: buku teks m.s. 110 - Soalan 8 SPM 2010 ]

A
bcp010
B
bcp011
C
bcp012
D
bcp013
Question 31
Rekod urus niaga di dalam buku catatan pertama dibuat berdasarkan dokumen sumber. Pilih padanan yang tepat. Buku Catatan Pertama ---> Dokumen Sumber

[Rujukan jawapan: buku teks m.s. 111, 112, 113 - Soalan 7 SPM 2011]

A
Jurnal Pulangan Jualan ---> Nota Debit (Asal)
B
Jurnal Pulangan Belian ---> Nota Kredit (Asal)
C
Jurnal Jualan ---> Invois (Asal)
D
Jurnal Belian ---> Invois (Salinan)
Question 32
bcp014  

[Rujukan jawapan: buku teks m.s. 111 - Soalan 9 SPM 2012]

A
Akaun Belian
B
Jumlah Belian
C
Pelbagai Pemiutang
D
Jumlah Jurnal Belian
Question 33
Dokumen 2 menunjukkan urus niaga yang akan dicatat dalam Jurnal Am Kedai Elektrik Muslimat. bcp015 Catatan dalam Jurnal Am manakah yang betul?

[Rujukan jawapan: buku teks m.s. 110 - Soalan 6 SPM 2012]

A
bcp016
B
bcp017
C
bcp018
D
bcp019
Question 34

Urus niaga manakah yang direkodkan dalam jurnal khas?

I Membeli barang niaga secara kredit

II Memulangkan barang niaga yang rosak

III Mengambil barang niaga untuk kegunaan keluarga

IV Membeli barang niaga secara tunai

Rujukan jawapan: buku teks m.s. 106, 109 - Soalan 7 SPM 2013

A
I dan II
B
I dan IV
C
II dan III
D
III dan IV
Once you are finished, click the button below. Any items you have not completed will be marked incorrect. Get Results
There are 34 questions to complete.
List
Return
Shaded items are complete.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
31323334End
Return

 • #1 written by Niti
  about 6 years ago

  cikgu,

  kalau baucar pembayaran untuk tambang menghantar barang, apakah butir yang harus dicatatkan di dalan buku tunai?Adakah tambang atau upah ataupun angkutan keluar?

 • #2 written by Cg Narzuki
  about 6 years ago

  Niti,

  Butir “Upah” tidak sesuai dan salah jika digunakan. Manakala butir “Tambang” boleh diterima, namun begitu butiran yang paling sesuai digunakan ialah “Angkutan Keluar“.

  Ianya perlu dicatat disebelah KREDIT dalam Buku Tunai.

 • #3 written by Najwa
  about 6 years ago

  boleh atau tidak keterangan bagi catatan permulaan di jurnal am ditulis sbg “catatan pembukaan” je bagi mengantikan keterangan spt “aset dan liabiliti pda tarikh ini”.

 • #4 written by Cg Narzuki
  about 6 years ago

  Najwa, butiran keterangan dalam Jurnal Am boleh diterima asalkan ianya munasabah / mengambarkan urusniaga yang berlaku pada tarikh tersebut. Jadi “Catatan pembukaan” adalah dikira munasabah dan boleh mengantikan “Aset dan liabiliti pada tarikh ini” bagi urusniaga pada 1 hb.

  Dan harus diingati bahawa semua keterangan dalam jurnal am MESTI dalam KURUNGAN.

 • #5 written by Najwa
  about 6 years ago

  saya selalu tidak cukup masa utk menjwb soalan dokumen. byk sgt yg perlu direkod. utk lejar, boleh tak kalau saya tak buat tarikh urusniaga

 • #6 written by Cg Narzuki
  about 6 years ago

  Najwa,

  Memang itulah masalah UTAMA calon-calon SPM semasa peperiksaan SPM sebenar. Walaupun ada soalan-soalan yang boleh dijawab tetapi tidak dapat disiapkan kerana tidak cukup masa. Adalah dinasihatkan supaya najwa lihat semua soalan dahulu sebelum menjawab dan kenalpasti soalan-soalan yang mudah (dapat jawab dengan yakin). Maka jawablah soalan-soalan yang mudah dahulu kemudian barulah jawab soalan Dokumen.

  Soalan dokumen sepatutnya disiapkan dalam masa tidak lebih daripada 50 minit sahaja. Tetapi sekiranya menggunakan TEKNIK yang betul, soalan tersebut dapat disiapkan dalam masa tidak lebih daripada 40 minit sahaja.

  Tarikh sangat penting dalam pemberian markah, sesuatu catatan akan diberi markah jika TARIKH, BUTIR dan JUMLAH adalah betul, terutamanya dalam Jurnal Am, Jurnal Khas dan Buku Tunai.

  Berdasarkan tahun-tahun lepas, dalam LEJAR tarikh diabaikan (tak buat tarikh masih dapat markah jika BUTIR dan JUMLAH adalah betul). Cuma nasihat cikgu adalah lebih baik kita tulis tarikhnya supaya memudahkan kita membuat penyemakan jika berlaku kesilapan.

 • #7 written by Rubiah
  about 6 years ago

  Cikgu, saya masih lagi keliru dalam menentukan apakah BUTIRAN yang sepatutnya digunakan terutamanya dalam Buku Tunai.

 • #8 written by Cg Narzuki
  about 6 years ago

  Rubiah,

  Bagi merekod dalam Buku Tunai dengan betul, terdapat 2 perkara yang perlu dikenalpasti daripada Dokumen, iaitu :

  1. Catatan di sebelah mana ? DEBIT / KREDIT dalam Buku Tunai

  2. Apakah BUTIRAN yang perlu digunakan ?

  Penyelesaiannya,

  1. Bagi menentukan catatan harus dibuat di sebelah DEBIT atau KREDIT, kita kena kenalpasti daripada DOKUMEN yang diberi sama ada kita mengeluarkan wang (BAYAR) ataupun kita menerima wang (TERIMA).

  Catat di sebelah DEBIT : jika TERIMA wang / wang masuk.
  Catat di sebelah KREDIT : jika BAYAR wang / wang keluar.

  2. Bagi menentukan BUTIRAN yang patut digunakan, kita kena rujuk kepada tujuan / kenapa dokumen itu dikeluarkan.

  Sebelah Debit – Terima wang kerana :

  • [BIL TUNAI] Kita jual barang niaga secara tunai/cek maka butirannya JUALAN.
  • [BIL TUNAI/RESIT] Kita jual Aset Bukan Semasa (Cth: Perabot), maka butirannya PERABOT / ASET TERSEBUT.
  • [RESIT RASMI] Penghutang menjelaskan invois/hutangnya, maka butirannya NAMA PENGHUTANG (perhatikan DISKAUN jika ada).

  Sebelah Kredit – Bayar wang kerana :

  • [BIL TUNAI/KERATAN CEK] Kita beli barang niaga secara tunai/cek, maka butirannya BELIAN.
  • [RESIT /KERATAN CEK] Bayar kepada Pemiutang kerana menjelaskan invois/hutang, maka butirannya NAMA PEMIUTANG (perhatikan DISKAUN jika ada).
  • [BAUCAR PEMBAYARAN] Bayar gaji pekerja/sewa, maka butirannya GAJI / SEWA
  • [KERATAN CEK] Bayar kadar bayaran, maka butirannya KADAR BAYARAN.
  • [MEMO/KERATAN CEK] Ambil tunai/cek uantuk kegunaan peribadi, maka butirannya AMBILAN

  Markah akan diberikan jika TARIKH, BUTIR dan JUMLAH adalah betul.

 • #9 written by Alya
  about 6 years ago

  Nak tanya, dlm memo, ambilan brg untuk kegunaan sendiri. catatan dt ambilan kt belian. kenapa belian? tidak kt stok? bukankah stok yang berkurang?

 • #10 written by Cg Narzuki
  about 6 years ago

  Alya,

  Sebenarnya STOK AWAL dan STOK AKHIR serta BELIAN merujuk kepada perkara yang sama iaitu barang niaga perniagaan. Yang membezakannya ialah bila ianya digunakan :

  1) Awal tempoh perakaunan –> STOK AWAL
  2) Dalam tempoh perakaunan –> BELIAN
  3) Akhir tempoh perakaunan –> STOK AKHIR

  Nilai bagi stok akhir diperolehi dengan cara mengira secara fizikal stok yang ada. Dan ianya dinilai mengikut harga pasaran atau harga kos (pilih yang terendah). Stok akhir akan menjadi stok awal pada tempoh perakaunan berikutnya.

  Bagi merekod urus niaga sepanjang tempoh perakaunan,

  1) Pembelian stok/barang niaga dibayar dengan cek.
  DT : Belian (kerana pertambahan Belanja / barang niaga).
  KT: Bank (kerana pengurangan Aseta)

  2) Ambilan barang niaga untuk kegunaan peribadi.
  DT : Ambilan (kerana pengurangan Ekuiti Pemilik).
  KT: Belian (kerana pengurangan Belanja / barang niaga yang dibeli)

 • #11 written by yan
  about 6 years ago

  perlu tulis penerangan utk jurnal am tak? klau tak tulis cammana? lagi, ruangan no. invois/nota debit perlu sedia tak dlm jurnal khas? ada cikgu kata nak, ada cakap tak perlu, mana yg betul?

 • #12 written by Cg Narzuki
  about 6 years ago

  Yan,

  Bagi JURNAL AM, pemberian markahnya adalah seperti berikut :

  Catatan di sebelah debit …… 1/2 markah
  Catatan di sebelah kredit …… 1/2 markah
  Keterangan ……………………… 1/2 markah

  Sekiranya tidak dituliskan keterangannya maka akan hilang 1/2 markah.

  Bagi JURNAL KHAS pula, Cg bagi dua keadaan / tujuan :

  1. Tujuan pembelajaran :

  – Format Jurnal Khas mesti mempunyai Tarikh, Butir, No. Invois/Nota Debit dan Jumlah.

  – Itulah format yang sepatutnya digunakan dalam penyediaan sesuatu jurnal khas mengikut sistem perekodan perakaunan yang sebenarnya diamalkan.

  2. Tujuan menjawab soalan peperiksaan:

  – Pemberian markah bagi sesuatu catatan urusniaga dalam jurnal khas adalah merujuk kepada 3 perkara sahaja, iaitu TARIKH, BUTIR dan JUMLAH, sekiranya ketiga-tiganya betul maka diberikan 1/2 markah bagi catatn urusniaga tersebut.

  – Sekiranya anda menulis NO. INVOIS / NOTA DEBIT perkara tidak akan diambil kira, jadi dengan kata lain kalau tulispun boleh, TAK tulispun boleh tidak memberikan kesan kepada markah anda.

  – Jadi apa yang telah cikgu-cikgu anda katakan itu adalah betul bergantung kepada tujuan anda.

  Cg harap keterangan yang diberikan dapat membantu yan.

 • #13 written by liza
  about 6 years ago

  pelupusan aset dalam bab apa?

 • #14 written by Cg Narzuki
  about 6 years ago

  Liza,

  Pelupusan aset bukan semasa dalam Bab Pelarasan pada Tarikh Imbangan, topik Tingkatan 4.

 • #15 written by najah farahin
  about 6 years ago

  apakah maksud urusniaga secara kredit?

 • #16 written by Cg Narzuki
  about 6 years ago

  Najah farahin,

  Urus niaga secara kredit bermaksud urus niaga secara HUTANG, iaitu ambil barang dahulu dan bayarannya dibuat kemudian. Dan dokumen yang terlibat dalam urus niga secara kredit ialah INVOIS, NOTA DEBIT dan NOTA KREDIT.

 • #17 written by cacat dlm akaun
  about 6 years ago

  Adik ku akan menduduki peperiksaan, tetapi dia ada sedikit blur dlm akaun, Dia ingin tahu perlu kar Lejer di catatkan utk Jurnal Am?

 • #18 written by Cg Narzuki
  about 6 years ago

  Cacat,

  Semua catatan dalam Buku Catatan Pertama (Jurnal Am, Jurnal Jualan, Jurnal Belian, Jurnal Pulangan Jualan, Jurnal Pulangan Belian dan Buku Tunai) mesti diposkan ke dalam LEJAR. Dan SEMUA AKAUN dalam Lejar (termasuk Tunai dan Bank dalam Buku Tunai) diimbang dan ditutup seterusnya Bakinya akan dipindahkan ke Imbangan Duga.

 • #19 written by cinda
  about 6 years ago

  Question 2

  Encik Othman set up business under the name Ilqam Enterprise on 1 July 2005. The following transaction occurred during the month of August 2005

  August 2005

  2. Bought fixtures and fittings from rattan Furniture Center
  RM8,000 on credit

  3.Invoices received from :

  Fre Trading- List price RM10,200, trade discount 2%
  SX Enterprise- List price RM9,800

  10. Received a credit note from Fre Trading for goods returned, amounted to RM700

  16. Credit sales to Aman, RM16,500 and to Amin RM12,700

  18. The owner took RM1,300 worth of goods and gave it as present to his nephew

  21. Paid rental of the shop by cheque RM1,200

  24. Received cash from a customer for goods purchased amounted to RM7,300

  25. Received a cheque from Amin as part payment of his account amounting to RM8,000

  28. Paid cash for office expenses of RM300

  Required:

  a)Record the above transaction in the following journal
  a. General Journal
  b. Purchases Journal
  c. Sales journal
  d. Return inwards or returns outward journal
  e. Cash payment journal
  f. Cash receipt journal

  b) Prepare the relevant account

  c) Close all accounts and prepare the Trial balance

  Cg tolong sy..pening la nk jwb soalan ni..

 • #20 written by Cg Narzuki
  about 6 years ago

  Bagi soalan 2 : Ianya menyamai soalan Dokumen Sumber dalam SPM. Bagi menjawab soalan ini beberapa kemahiran perlu dikuasai terlebih dahulu. Cg hanya bantu melakukan pengecaman Jurnal2 yang terlibat dahulu, selebihnya Cinda belajar bagaimana sediakan catatan dalam jurnal2 tersebut dan post ke lejar serta sediakan Imbangan Duga.

  General Journal: Aug. 2, 18
  Purchases Journal: Aug. 3
  Sales Journal: Aug. 16
  Return Outward Juornal : Aug. 10
  Cash Payment Journal : Aug. 21, 28
  Cash Receip Journal : Aug. 24, 25

  Cinda MUAT TURUN nota lengkap Matrikulasi BAB3-KITARAN PERAKAUNAN yang berkaitan dengan perkara tersebut. Cinda belajar menguasai satu-persatu kemahiran tersebut. Semoga panduan itu dapat membantu Cinda. Cuba dahulu jika ada masalah hubungi Cg lagi. Cg akan cuba membimbing Cinda menyelesaikannya satu persatu.

  PERHARIAN !!! Mana-mana pelajar matrikulasi boleh dapatkan NOTA LENGKAP MATRIKULASI di SINI.

 • #21 written by cinda
  about 6 years ago

  Journal

  General Journal
  Date Particular Debit (RM) Credit (RM)

  2 Aug 05 Dt: Fixtures and fittings 8,000.00
  Kt :Furniture Center 8,000.00

  18 Aug 05 Dt: drawings 1,300.00
  Kt: purchases 1,300.00

  Purchases Journal
  Date Particular Amount (RM)
  3 Aug 05 Fre Trading 9,996.00

  SX Enterprise 9,800.00

  Sales Journal
  Date Particular Amount (RM)

  16 Aug 05 Aman 16,500.00

  Amin 12,700.00

  Returns Outwards Journal
  Date Particular Amount (RM)

  10 Aug 05 Fre Trading (700-2%) 686.00

  Cash Payments Journal
  Date Particular Discount Cash (RM) Bank (RM)
  received

  21 Aug 05 rental shop 1,200.00 (bank)

  28 Aug 05 office expenses 300.00 (cash)

  Cash Recipts Journal
  Date Particular Discount Cash (RM) Bank (RM)
  allowed

  24 Aug 05 Sales 7,300.00 (bank)

  25 Aug 05 Amin 8,000.00 (bank)

  betulkan Cg jaw sy utk jurnal 2?
  tq
  —————————————————
  CG. SUDAH BUAT PEMBETULAN DIATAS
  —————————————————

 • #22 written by cinda
  about 6 years ago

  Cg,
  mcm mana kita nk mahir dlm kelas jurnal ni..sbb dlm nota cg ada jurnal am dan khas..sedangkan sy kena buat bnyk jurnal ni..

 • #23 written by Cg Narzuki
  about 6 years ago

  Cinda,

  Hanya ada sedikit saja kesilapan dan Cg sudah buat pembetulan DI ATAS.

  Jurnal Penerimaan Tunai dan Jurnal Pembayaran Tunai boleh digabungkan menjadi BUKU TUNAI, dimana sebelah DEBIT merupakan Jurnal Penerimaan Tunai manakala sebelah KREDIT merupakan Jurnal Pembayaran Tunai. Asalkan melibatkan urus niaga TUNAI / CEK maka mesti dalam J.Penerimaan Tunai / J.Pembayaran Tunai .

  JUALAN / BELIAN barang niaga secara kredit (INVOIS DAN NOTA DEBIT) mesti dicatat dalam J.Jualan / J.Belian.

  PULANGAN JUALAN/ PULANGAN BELIAN barang niaga (NOTA KREDIT) mesti dicatat dalam J.Pul Jualan / J. Pul Belian.

  Selain daripada itu mesti dicatat dalam JURNAL AM.

  Cg nak tanya … Cinda sekarang belajar di mana ? supaya lebih mudah Cg beri penerangan.

 • #24 written by cinda
  about 6 years ago

  CG,

  saya belajar di uitm amik dip perakaunan.masalahnya saya tiada bacis utk acc sbb masa sek dulu xamik pn subjek ni..
  bila dh keje dlm bidang acc ni sy jd minat sgt pd acc..
  harap cg dpt membantu sy.tq

  Adakah sy kena buat jurnal am pada semua transaction..
  2-28/8 ni?

 • #25 written by Cg Narzuki
  about 6 years ago

  Oh begitu ceritanya,

  Untuk soalan tersebut Jurnal Am hanya mencatatkan urus niaga pada Aug.2 dan 18 sahaja. Setiap urus niga hanya dicatat sekali saja dalam salah satu jurnal yang berkaitan. Kemudian setiap jurnal tersebut perlu diposkan ke Lejar (akaun-akaun yang terlibat). Dan akhir sekali setiap akaun perlu diimbang dan ditutup kemudian dipindahkan ke Imbangan Duga.

  Cg nasihatkan Cinda adakan study group kerana ianya banyak membantu untuk lebih memahaminya. Belajar betul2 … semoga perniagaan batik cinda bertambah maju.

 • #26 written by cinda
  about 6 years ago

  salam Cg.
  sy bel epjj jd group sy semua dr seluruh sema mlysia.sekali sbln baru dtg ke U utk seminar..cuma buat group in YM aje..harap cg dpt beri tunjuk ajar..

  sy dh buat ledger n imbangan duga..jum lmbangan duga adalah 65596 dan balance.

 • #27 written by nurul
  about 6 years ago

  nk mintak 1 contoh jurnal dan 1 conth lejar boleh?

 • #28 written by Cg Narzuki
  about 6 years ago

  Cinda,

  Tahniah kerana berjaya menyiapkan lejar dan imbangan duga, walaupun ID seimbang2 kadang2 terdapat juga kesilapan2 kecil seperti catatan terbalik yang dt dicatat kt dsbg… Cinda boleh send to my email, boleh Cg tolong semakkan. Cg akan bantu setakat yang termampu …..

  Nurul,

  Contoh soalan dan cadangan skema jawapan serta templat kertas jawapan boleh muat turun melalui Blog Sifu2b atau klik di sini.
  http://sifu2b.wordpress.com/modul-latihan-kendiri-intensif/

 • #29 written by cinda
  about 6 years ago

  Maaf cg,
  sy x tau add email cg..

 • #30 written by cinda
  about 6 years ago

  Cg,
  10 Aug 05 Fre Trading (700-2%) 686.00
  kenapa kita kena tolak lg 2% sedangkan pd permulaan trans 3/8 kita telah sedia tolak..
  sekiranya return perlu ke di tolak. tp apa asalannya.

 • #31 written by Cg Narzuki
  about 6 years ago

  Cinda,

  Semasa kita beli harga telah ditolak diskaun 2%. Jadi bila kita pulangan balik mestilah mengikut harga yang ditolak diskaun.

  Contoh mudah,
  Harga Kain Batik RM520, kita bayar hanya RM500 kerana diskaun RM20. Jadi apabila pulangkan balik, takkan kita nak minta RM520 dipulangkan kepada kita…. betul tak?

  email Cg: narzuki@gmail.com

 • #32 written by Gha
  about 6 years ago

  Saya amat keliru apabila saya menghadiri satu seminar yang mengatakan bahawa satu butiran di dalam dokumen sumber tidak boleh dicatat di dalam dua buku catatan pertama termasuklah catatan pembukaan sedangkan cikgu saya ajar sesetengah catatan pembukaan ada yang kena rekod kat jurnal khas dan buku tunai.Tolong bantu saya menyelesaikan masalah ini .

 • #33 written by Cg Narzuki
  about 6 years ago

  Gha,

  Setiap satu dokumen hanya dicatat dalam SALAH SATU Buku Catatan Pertama sahaja (samada JA, BT, JJ, JB, JPJ atau JPB). ….. (nota :catatan pembukaan tidak melibat dokumen).

  Bagi CATATAN PERMULAAN, ianya perlu dicatat dalam JURNAL AM sahaja kecuali TUNAI dan BANK perlu dicatatkan sekali lagi dalam BUKU TUNAI. Contohnya :

  JURNAL AM
  Dt: Perabot ……. 30
  Tunai ……… 20
  Bank ………. 50
  Penghutang …40
  Kt: Modal …………… 140

  BUKU TUNAI
  Dt: 1/1 Baki b/b 20 (tunai) 50 (bank)

  # Hanya TUNAI dan BANK sahaja dicatat dalam JA dan BT, yang lain-lain HANYA SEKALI sahaja.

 • #34 written by Gha
  about 6 years ago

  Oh..sekarang baru saya faham.Terima kasih di atas respons yang cikgu beri.

 • #35 written by Hariz
  about 6 years ago

  Cikgu, tolong tunjukkan contoh akaun lejer yang perlu buka untuk jurnal am & khas

 • #36 written by farah
  about 6 years ago

  Cikgu,kalau kita buat ID ia tak imbang xpa ka?

 • #37 written by Cg Narzuki
  about 6 years ago

  Hariz,

  Sila muat turun Cg Awang – Teknik Jawab Dokumen
  Di mana ada diterangkan secara lebih detail tentang perkara tersebut.

  Farah,

  Sekiranya ID tidak seimbang, ini menunjukkan terdapat sedikit kesilapan dalam jawapan yang disediakan. Mungkin satu/dua akaun tersilap kira bakinya atau tersilap catatan debit – kredit. Maka farah mungkin akan hilang 2 atau 3 markah daripada markah penuh 29 markah. Cuma SEMASA PEPERIKSAAN jika ID tidak seimbang Cg nasihatkan, TERUS menjawab soalan berikutnya. Ini kerana untuk mengesan kesilapan dan memperbetulkannya biasanya akan mengambil masa 5 hingga 10 minit. Ditambah pula dengan rasa berdebar dan runsing menyebabkan Farah akan hilang sedikit tumpuan dan keyakinan dalam menjawab soalan2 lain. TUMPUAN, KEYAKINAN dan KETENANGAN sangat penting semasa sedang menduduki peperiksaan.

  Jadi masa 5 hingga 10 minit tadi boleh digunakan untuk menjawab soalan seterusnya, di mana markah yang akan diperolehi mungkin 7 / 8 markah. Setelah semua soalan dijawab, jika mempunyai LEBIHAN masa, maka gunalah masa tersebut untuk mengesan, menyemak dan memperbetulkan kesilapan tersebut.

 • #38 written by farah
  about 6 years ago

  Terima kasih cikgu.

 • #39 written by Cg Narzuki
  about 6 years ago

  TAHUKAH ANDA ?

  Buku Tunai berbaki debit menunjukkan terdapat wang dalam Akaun Semasa. Jika ianya berbaki kredit dalam Akaun Bank, ini menunjukkan overdraf bank. Kemudahan ini membolehkan pemegang Akaun Semasa mengeluarkan wang melebihi jumlah wang yang ada dalam Akaun Semasanya.

 • #40 written by shafiq
  about 6 years ago

  saya ingin bertanya tentang tajuk dokumen. pada kebiasaannya, jenis perniagaan bagaimana akan dijadikan soalan dokumen? saya dapati ada macam-macam jenis perniagaan seperti kedai bunga, runcit dsb. adakah cikgu tahu asas yang digunakan untuk menentukan jenis perniagaan yang mana akan dijadikan soalan dokumen.
  t kasih.

 • #41 written by Fakhrul
  about 6 years ago

  arm.. cikgu, boleh terangkan mcm mana nk nerekod diskaun? sya blur la..

 • #42 written by Cg Narzuki
  about 6 years ago

  Fakhrul,

  Peringatan :
  1. DISKAUN (DIBERI/DITERIMA) hanya dicatatkan dalam BUKU TUNAI.
  2. Dokumen yang terlibat HANYA RESIT RASMI.

  Terdapat 2 keadaan :
  1. DISKAUN DITERIMA : Contohnya,
  23/6/08 Kita bayar kepada Kedai XYZ RM1000 dengan cek dan terima diskaun RM100. ….. Resit ASAL.

  BUKU TUNAI (Kredit)
  23/6/08 Kedai XYZ 100 (Dis) 1000 (Bank)

  2. DISKAUN DIBERI : Contohnya,
  27/6/08 Kita terima cek daripada Kedai ABC RM2000 dan diberikan diskaun RM200. ….. Resit SALINAN.

  BUKU TUNAI (Debit)
  27/6/08 Kedai ABC 200 (Dis) 2000 (Bank)

 • #43 written by Resah
  about 6 years ago

  Cikgu
  Saya blur dengan butir yang perlu ditulis dalam Buku Tunai.

  Saya tidak tahu bila perlu tulis nama perniagaan seperti: Syarikat Jaya dalam butir Buku Tunai.

  Terima kasih.

 • #44 written by pejol
  about 6 years ago

  saya tidak tahu buat buku catatan pertama,lejar & imbangan duga.bleh tlng tak…………………………………..

 • #45 written by Cg Narzuki
  about 6 years ago

  Resah,

  Nama Syarikat perlu digunakan jika melibatkan urus niaga secara kredit (hutang). Iaitu :

  1. Urus niaga kredit : Dokumen Invois, Nota Debit dan Nota Kredit … (dalam Jurnal Khas jika barang niaga : Jurnal Am jika bukan barang niaga)
  2. Resit Rasmi. – Rujuk keterangan : menjelaskan sebahagian INVOIS / HUTANG .. maka butirnya Nama Syarikat.

  Pejol,

  Untuk Cg terangkan semuanya disini, adalah tidak praktikal. Sila muat turun nota Cg Awang : Teknik Jawab Dokumen.

 • #46 written by Resah
  about 6 years ago

  Cikgu
  Perniagaan baru:
  Pada 1 Jun 2008, Encik Eng memulakan Perniagaan Elektrik dan Elektronik dengan modal sebanyak RM30, 000. Beliau memasukkan wang tunai RM20, 000 ke dalam bank dan RM10, 000 disimpan untuk urus niaga harian.

  Dalam Jurnal Am, perlu catat modal, bank dan tunai? Ataupun tidak perlu?

  Pada 1 Mei 2008, Kamil memulakan perniagaan Kedai Lampu Kamil dengan modal RM50,000 dan premis bernilai RM70, 000. Beliau telah memasukkan sejumlah RM49, 000 ke dalam bank dan RM1, 000 disimpan untuk urus niaga harian.

  Macam mana dengan ini? Perlu direkod ke dalam JA ataupun tidak?

  Pada 1 Ogos 2008, Huang memasukkan RM60 000 ke dalam bank sebagai modal bagi memulakan perniagaan menjual peralatan mesin dan elektrik di Kuala Lumpur. Huang merupakan pengurus Huang Enterprise dan beliau dibantu oleh seorang pembantu, Normayati dan seorang kerani akaun iaitu Li Hua.

  Perlu direkod dalam JA ataupun tidak?

  Saya keliru bagi perniagaan baru. Kadang-kala perlu direkod dalam JA dan kadang-kala tidak perlu.

  Ada yang terus direkod dalam Buku Tunai kan?

  Saya harap cikgu dapat membantu saya.

  Terima kasih.

 • #47 written by Ed Kimari
  about 6 years ago

  Sekadar membantu

  Resah,

  Bagi kes Encik Eng dan Encik Huang, maklumat-maklumat tersebut hanya perlu direkodkan dalam Buku Tunai dan tidak perlu direkodkan dalam Jernal Am.
  Alasannya, didalam soalan hanya dinyatakan tentang butir Tunai dan Bank tetapi tiada butir-butir Aset atau Liabiliti yang lain. (Buku Tunai adalah salah satu daripada BCP)

  Bagi kes Encik Kamil,
  Maklumat tersebut perlu direkodkan didalam Jernal Am kerana ada menyatakan Aset lain iaitu Premis. Jumlah modal keseluruhan adalah RM120000 (RM50000 = RM70000). Jangan keliru dengan soalan yang hanya menyatakan modal sebanyak RM50000

  Penyelesaian
  Jernal Am
  2008
  Mei 1 Dt Premis…RM70000
  ………Dt Bank……RM49000
  ………Dt Tunai…..RM1000
  ……………Kt Modal….RM120000
  (Memulakan perniagaan dengan aset pada 1 Mei 2008)

  dan jangan lupa merekodkan butiran Bank dan Tunai didalam Buku Tunai juga.

  Ini pandangan saya,, bagaimana pula komen Cg.

 • #48 written by Cg Narzuki
  about 6 years ago

  Resah dan Ed Kimari,

  Ed Kimari, Terima kasih di atas penerangan yang diberikan. Memang ramai cikgu yang menyatakan sedemikian. Iaitu sekiranya catatan pembukaan hanya melibatkan TUNAI dan BANK sahaja, maka JURNAL AM tidak perlu disediakan, catat terus ke Buku Tunai sahaja. Rasionalnya, pada kebiasaannya TIADA MARKAH diberikan pada Jurnal Am dalam kes tersebut dan dapat menjimatkan sedikit masa semasa menjawab. (TIDAK dianggap salah jika disediakan juga Jurnal Am).

  Pada pandangan Cg, dari segi PRINSIPnya salah satu kegunaan JURNAL AM ialah mencatat CATATAN PEMBUKAAN. Jadi ini bermaksud setiap kali catatan pembukaan perlu dicatatkan dalam Jurnal Am, walaupun hanya melibatkan Tunai dan Bank sahaja.

  Resah, bagi mengelakkan sebarang kekeliruan, Cg cadangkan agar disediakan Jurnal Am bagi setiap catatan pembukaan, walaupun ianya tidak diberikan markah. (Disini Cg lebih mengutamakan PRINSIP daripada TEKNIK MENJAWAB).

 • #49 written by chiayim
  about 6 years ago

  cikgu,
  format jurnal belian dan jurnal pulangan belian bentuk macam mane?

 • #50 written by Cg Narzuki
  about 6 years ago

  Chaiyim,

  Rujuk buku teks atau buku rujukan, ianya ditunjukkan dengan lebih jelas.

  Jurnal Belian
  TARIKH : BUTIR : FOLIO : NO. INVOIS : JUMLAH

  Jurnal Pulangan Belian
  TARIKH : BUTIR : FOLIO : NO. NOTA KREDIT : JUMLAH

 • #51 written by AMAD
  about 6 years ago

  CKGU DA SLID TNTANG BUKU CATATAN PERTAMA X??KIRIM KT SY…KLU ADA DALM BHSA INGGRIS PN XPA..

 • #52 written by Cg Narzuki
  about 6 years ago

  Amad,

  Rasanya telah ada, cuba cari di bahagian B-MUAT TURUN BAHAN, bahan PnP powerpoint, atau nota matrikulasi.

 • #53 written by shafiq
  about 6 years ago

  cikgu, saya baru shj tamat trial spm. saya sudah lihat semua soalan trial dlm koleksi soalan cikgu. kebanyakan sek ramal tajuk yang hampir sama termasuklah sek saya. saya ingin bertanya jika soalan ak pengeluaran ditanya, adakah soalan tntg TPM juga akn kemungkinan ditanya sekali kerana dua-dua ini dalam tajuk besar yang sama. guru saya keluarkan soalan TPM trial exm. dia kata nk keluarkan ak pengeluaran tapi tk sempat. dia akn beri latih tubi kpd kami selepas ini sbb tajuk itu sudah dua tahun tak keluar. hrp ckgu dapat beri penerangan. tq

 • #54 written by Cg Narzuki
  about 6 years ago

  Shafiq,

  Mengikut analisis tahun2 lepas kebiasaanya, antara Akaun Pengeluaran dan TPM akan dikeluarkan salah-satu soalan.

  Memang betul cakap safiq, kebanyakkannya meramalkan topik yang hampir sama. RAMALAN tersebut dibuat berdasarkan topik2 yang biasa ditanya atau agak lama tidak dikeluarkan, maka itulah hasilnya. TETAPI kita harus ingat PENGGUBAL SOALAN juga bijak dalam pemilihan topik2, jadi mungkin akan ada satu-dua soalan yang tidak dijangkakan sama sekali akan ditanya dalam SPM 2008 nanti.

  Maka, selain daripada soalan2 trial, shafiq juga perlu melengkapkan diri dengan topik2 lain. “SEMAKIN BANYAK TOPIK DIKUASAI, MAKA SEMAKIN HAMPIR DENGAN 1A”

  Satu lagi nasihat Cg, IKUT dan PATUT arahan dan nasihat guru anda. Guru sentiasa berusaha demi kejayaan anak didiknya.

 • #55 written by Lin
  about 6 years ago

  salam sejahtera…..nie ada soalan tentang dokumen .
  ia itu MEMO. ‘ambilan barang niaga RM600 pada harga kos, RM500 pada harga pasaran untuk kegunaan sendiri ‘
  Jadi adakah ambil nilai yang terendah? iaitu RM 500??

 • #56 written by Cg Narzuki
  about 6 years ago

  Lin,

  Penggunaan TAKAP (Terendah antara Kos Atau Pasaran) hanya digunapakai untuk penilaian STOK AKHIR sahaja.

  Bagi kes ini NILAI KOS mesti digunakan, kerana nilai tersebut akan ditolak/mengurangkan nilai BELIAN, di mana catatan jurnal amnya ialah :

  Dt: AMBILAN 500
  Kt: BELIAN 500 …… (Belian merujuk NILAI KOS)

 • #57 written by lin
  about 6 years ago

  thx!….:)

 • #58 written by lina
  about 6 years ago

  salam sejahtera.
  bagaimana pula dengan memo yang menyatakan:

  1. ambilan brg niaga untuk promosi.
  2. membawa masuk perabot milik sendiri ke dalam syarikat
  3. membeli perabot untuk syarikat
  4. ambilan tunai untuk kegunaan peribadi

  dimana jurnal mana harus dicatat dan apa catatan yg perlu dilakukan (dt apa, kt apa).

 • #59 written by Cg Narzuki
  about 6 years ago

  Lina, sila lengkapkan kemudian Cg semak dan terangkan:

  1. Dalam JA : Dt ………………….., Kt: BELIAN

  2. Dalam JA : Dt: PERABOT, Kt: …………….

  3. maklumat tidak lengkap secara tunai / kredit ?

  4. Dalam BT, sebelah KT : ………………………

 • #60 written by Pn Nurlaila
  about 6 years ago

  Terima Kasih dalam penyed. laman ini. Banyk bantu peljr saya yg suka mencari nota lain bg sukatan PAkaun t.4& 5.
  Bagi kerja kursus SPM 2009 ,cadang ada satu template Kitaran Perakaunan yg peljr boleh rujuk nanti. Berat hati
  dg sukatan baru ini,bukan kelebihan bg peljr saya yg.sederhana…soalan aras tinggi,markingnya tidak bantu
  peljr …bgtulah soalan anchor ini mencabar…TK

 • #61 written by Victorian91
  about 6 years ago

  Boleh saya tanya…
  Soalan : Mac 20 :

  Ambilan barang niaga bernilai RM725 untuk kegunaan pejabat.
  Buku letak Debit Belanja Runcit dan Kredit Belian..
  So, kalau ambil barang niaga kena debit Belanja Runcit??

  Satu lagi.
  Soalan : Mac 24 :

  Membawa masuk sebuah van persendirian bernilai RM9880 untuk kegunaan perniagaan..
  So, kalau bawa masuk van kena debit Alatan Pejabat??
  Tolong terang..

  Terima kasih..

 • #62 written by Cg Narzuki
  about 6 years ago

  Pn Nurlaila,

  Sama-sama. Berhubung dengan kertas 3 sama2 kita tunggu kursus yang akan diadakan pada awal tahun hadapan. Dimana bahan2 contoh sebagai panduan penyediaan, cara perlaksanaan dan cara penilaian akan disampaikan nanti. Pada pandangan saya, sebagai tahun pertama perlaksanaanya mungkin diberikan kelonggaran sedikit supaya cikgu2 tidak terlalu rasa terbeban.

  Aras soalan sama sahaja mengikut HSP, cuma gaya penyoalannya yang berbeza berbanding tahun2 lepas. Daripada pemerhatian saya skema pemarkahan banyak juga membantu pelajar untuk mendapat markah iaitu melalui markah “OF” (angka sendiri) dan “W” (perkataan spt Kos Jualan, Untung Bersih, Modal Kerja dll). Tiada penolakan markah berbanding skema lama.

 • #63 written by Cg Narzuki
  about 6 years ago

  Victorian91,

  Jawapan 1 :

  Soalan “Ambilan barang niaga bernilai RM725 untuk kegunaan pejabat.” terlalu UMUN, tidak jelas untuk kegunaan apa ?
  Sekiranya dinyatakan sebagai Belanja Runcit, kita gunakan Akaun Belanja Runcit, Jika dinayatakan untuk promosi, guna Akaun Promosi.

  Dt: Belanja runcit / Promosi / (ikut soalan)
  Kt: Belian (ambil barang niaga guna Ak Belian)

  Jawapan 2 :

  Van hendaklah dikelaskan sebagai KENDERAAN, bukannya Alatan Pejabat.
  Contoh Alatan pejabat seperti : komputer, printer, mesin fotostat, dll.

  Sepatutnya,
  Dt: Kenderaan
  Kt : Modal

 • #64 written by shafiq
  about 6 years ago

  saya nk tanya kalau seseorang pelajar tu hanya target utk lulus PAK (sbb dia terlalu lemah PAK) soalan apa(kertas 2) yg perlu dia pilih utk membolehkan dia lulus?

 • #65 written by ciknon
  about 6 years ago

  saya ingin mengucapkan selamat menduduki peperiksaan akaun kepada semua calon SPM 2008 pada hari Isnin ini Semoga anda semua dapat menjawab dengan tenang, berhati-hati dan lulus dengan cemerlang. kepada anak didik saya, semoga anda semua berjaya!!

 • #66 written by Cg Narzuki
  about 6 years ago

  Shafiq,

  Kalau untuk target lulus, pastikan kertas 2 : soalan 1 : dokumen mendapat markah penuh. dan Kertas 1 betul sekurang2nya 20 soalan.

  K1 : Betul 20 = 20 markah = 16.7 %
  K2 : Soalan 1 = 29 markah = 24.2 %
  Jumlah K1 + K2 = 40.9 % …. InsyaAllah LULUS.

 • #67 written by lina
  about 6 years ago

  1. Dalam JA : Dt promosi, Kt: BELIAN

  2. Dalam JA : Dt: PERABOT, Kt: …………….

  3. maklumat tidak lengkap secara tunai / kredit ?
  secara tunai, Kt buku tunai: perabot
  secara kredit, JA; Dt Nama Syarikat, Kt Perabot

  4. Dalam BT, sebelah KT : Ambilan

 • #68 written by Cg Narzuki
  about 6 years ago

  Lina, jawapan 1 dan 4 BETUL.

  2. Dalam JA : Dt: PERABOT, Kt: MODAL
  – Bila pemilik membawa masuk harta peribadi kedalam perniagaan, maka MODAL akan bertambah.

  3. maklumat tidak lengkap secara tunai / kredit ?
  secara tunai, Kt buku tunai: perabot ….BETUL
  secara kredit, JA; Dt PERABOT – perabot bertambah, Kt NAMA SYARIKAT – pemiutang bertambah.

 • #69 written by lina
  about 6 years ago

  maaf, minta semak yang ini juga.

  1. ambilan barang niaga untuk kegunaan persendirian
  dt ambilan
  kt belian

  2. ambilan barang niaga untuk promosi
  dt promosi
  kt belian

  3. beli perabot secara tunai untuk pejabat
  buku tunai, kt, perabot

  *belian perabot utk pejabat secara kredit:
  dt perabot
  kt modal

 • #70 written by Cg Narzuki
  about 6 years ago

  Lina,

  Jawapan 1,2 dan 3 … BETUL

  4. belian perabot utk pejabat secara kredit:
  dt perabot
  kt NAMA SYARIKAT (PEMIUTANG) … bukan MODAL.

  Kt: MODAL digunakan jika bawa masuk harta peribadi ke dalam perniagaan sahaja.

 • #71 written by lina
  about 6 years ago

  terima kasih, saya sudah faham. =)

 • #72 written by Cg Narzuki
  about 6 years ago

  Lina,

  Sama-sama, semoga berjaya.

 • #73 written by shafiq
  about 6 years ago

  tq cg saya akan gunakan segala panduan dan nasihat yg telah cg beri selama saya melayari laman web cg ni. ia telah banyak membantu saya dan rakan-rakan memahami cara menjawab soalan kertas 2 dgn lebih baik lagi. harap cg dpt mendoakan kami semua berjaya dalam exm Isn ini. tq

 • #74 written by Cg Narzuki
  about 6 years ago

  Shafiq,

  Cg doakan anda semua tenang, yakin, ingat apa yang telah dipelajari,dapat menjawab dengan baik dan memperolehi keputusan yang cemerlang. InsyaAllah.

 • #75 written by SYAHIRAH
  about 6 years ago

  Salam cg,
  dalam lejar wajib ke kita asing kan antara lejar am, lejar jualan dan lejar belian?
  boleh tak kalau tak asing kan?

 • #76 written by Cg Narzuki
  about 6 years ago

  Syahirah,

  Dalam menjawab soalan peperiksaan, Lejar TIDAK perlu diasingkan mengikut jenis lejar.

 • #77 written by SYAHIRAH
  about 6 years ago

  terime kasih cikgu..
  doa kan saya berjaya dalam prinsip akaun ya!!
  :)

 • #78 written by Cg Narzuki
  about 6 years ago

  Syahirah, Good Luck.

 • #79 written by shera
  about 6 years ago

  smekom cg..
  bleh ajr ka cra2 tuk buat buku catatn pertama..

 • #80 written by Cg Narzuki
  about 6 years ago

  Shera,

  Sila muat turun Teknik Menjawab Soalan Dokumen Cg Awang. Cuba fahami apa yang diterangkan satu-per-satu terlebih dahulu, jika masih ada masalah sila kemukakan satu-per-satu secara detail merujuk kepada soalan, jangan tanya secara umum. Dengan cara ini lebih mudah untuk Cg membantu.

 • #81 written by shera
  about 6 years ago

  trima kasih ckgu..

 • #82 written by syazlena
  about 6 years ago

  SAYA X TAU 1 BENDA PON!!!!
  PLS HELPPPP

 • #83 written by Cg Narzuki
  about 6 years ago

  Syazlena,

  Pada pandangan Cg, anda seharusnya berjumpa guru anda untuk mendapatkan BIMBINGAN SECARA LANGSUNG kerana cara tersebut lebih berkesan. Demi untuk kejayaan anda.

 • #84 written by aisyah
  about 5 years ago

  cikgu kalau keratan cek nak masuk kat buku tunai kat bhg mane?
  sy tahu ia kontra.
  tp sy keliru dgn butir,die bank atau tunai di sebelah debit dan kredit.
  sy x faham dgn keratan cek ni.
  cikgu boleh terang kan tak?
  lagi satu sy xfaham bil tunai,resit rasmi.
  cikgu boleh terangkan tak secara terprinci butir die dan keteranagan dia.

  t.kasih

 • #85 written by Cg Narzuki
  about 5 years ago

  Aisyah,

  Berkaitan dengan KERATAN CEK – KONTRA, ianya bermaksud kita/pemilik mengeluarkan wang dari BANK untuk kegunaan perniagaan, iaitu TUNAI bertambah dan BANK berkurang, katakan RM400.

  Petua yang Cg gunakan ialah masukkan JUMLAH dahulu kemudian baru fikirkan BUTIRnya. Caranya :

  1. Dalam lajur TUNAI di sebelah DEBIT masukkan RM400 – kerana wang tunai bertambah. BUTIRnya, dari mana wang tersebut diperolehi ? sudah tentu BANK.

  2. Dalam lajur BANK di sebelah KREDIT masukkan RM400 – kerana wang keluar. BUTIRnya, wang tersebut dikeluarkan kemana ? sudah tentu TUNAI.

  Panduan bagi merekod dalam Buku Tunai telah Cg terangkan di SINI. Sila baca dengan TELITI.

 • #86 written by pening
  about 5 years ago

  Mengapa diskaun niaga yang diberi/diterima ( cthnya, 20% yang dinyatakan dalam invois ) hanya dicatat dalam jurnal dan tidak diposkan ke lejar ( ak diskaun diberi/diterima ) tetapi pada masa yang sama , diskaun tunai yang diberi/diterima semasa bayaran dibuat harus dicatat dalam lejar/buku tunai?
  trm ksh

 • #87 written by Cg Narzuki
  about 5 years ago

  Pastikan anda tahu dan faham apa perbezaan antara DISKAUN NIAGA dan DISKAUN TUNAI (Diskaun diterima / Diskaun diberi).

  Diskaun niaga hanya melibatkan pengiraan jumlah yang perlu dibayar / berhutang dan tidak melibatkan rekod perakaunan. Contohnya, belian barang niaga secara kredit:

  INVOIS SYKT XXX
  Barang niaga ………. RM1000
  (-) Diskaun niaga 10% ….100
  Jumlah hutang ………..RM900

  Jadi apa yang perlu direkodkan dalam JURNAL BERLIAN hanya jumlah HUTANG daripada belian kredit tersebut. Manakala diskaun niaga yang telah diperolehi TIDAK PERLU ditunjukkan dalam Jurnal Belian, kerana ianya telah ditunjukkan dengan jelas dalam INVOIS. Jurnal Belian hanya merekodkan berapakah JUMLAH BELIAN KREDIT daripada SYARIKAT (Pemiutang) dalam urus niaga pada tarikh tersebut. Iaitu :

  JURNAL BELIAN
  Jan 5 Sykt XXX ……….. RM900

  DISKAUN TUNAI perlu direkodkan dalam lejar kerana ianya merupakan HASIL / BELANJA kepada perniagaan, jika tidak direkod maka akan berlaku ketidakseimbangan. Contohnya, menjelaskan hutang kepada Sykt XXX sebanyak RM850 dan terima diskaun RM50.

  JIKA TIDAK REKOD DISKAUN :
  Jumlah hutang (belian kredit) … RM900
  (-) Bayar dengan tunai/cek…….. RM850
  maka, baki hutang tinggal ……….. RM50

  JIKA REKOD DISKAUN :
  Jumlah hutang (belian kredit) … RM900
  (-) Bayar dengan tunai/cek…….. RM850
  (-) DISKAUN DITERIMA …………….RM50
  maka, baki hutang ……………….. RM0

  Oleh itu, diskaun tunai perlu direkodkan kerana ianya melibatkan rekod perakaunan. Semoga penerangan Cg ini dapat membantu.

 • #88 written by pening
  about 5 years ago

  terima kasih banyak2
  skrng ini, bnyk cikgu sekolah tdk beri penerangan lanjut maka peninglah saya.
  Cikgu memang hebat dlm pengajaran perakaunanlah, mengapa tidak keluarkan buku rujukan ( terutamanya tentang soalan2 lazim)
  Saya pasti akan beli.

 • #89 written by Cg Narzuki
  about 5 years ago

  Pening,

  Sama-sama, Cg hanya bantu setakat yang termampu. Sepatutnya cikgu setiap mata pelajaran perlu memahami dan menguasai sebaik mungkin isi kandungan m/p masing2 dengan mempelajari atau bertanyakan rakan2 guru yang lain bagi meningkatkan kemahiran masing2. Manakala pelajar seharusnya sentiasa bertanya dan bertanya sehingga anda betul2 memahami dan menguasai isi kandungan / kemahiran yang diajar oleh guru anda.

  Cg tidaklah sehebat mana sehingga boleh mengeluarkan buku rujukan untuk pasaran. Cuma sekadar berkongsi maklumat, pengalaman, kemahiran dan pengetahuan, serta memberi sedikit sumbangan ke arah memartabatkan mata pelajaran Prinsip Perakaunan dalam dunia pendidikan negara.

 • #90 written by pening
  about 5 years ago

  pada mulanya PA saya sangat teruk, tapi setelah baca blog cikgu ini banyak meningkat. saya rasa usaha cikgu sangat membantu. Semoga Allah membalas jasa baikc ikgu kerana banyak memberi kemudahan kepada pelajar2 akaun di Malaysia. Terutama sekali pelajar2 aliran sains yg tiada guru sekolah seperti saya. Terima kasih banyak2.
  satu nak tanya: ada cikgu mengajar di mana2 ? atau bagi bengkel2 dan ceramah2 ?

 • #91 written by pening
  about 5 years ago

  saya pelajar spm 2009
  tahun ini tahun terakhir format peperiksaan lama digunakan?
  kalau mcm itu, skema pemarkahan mcm baru / lama ?
  skema pemarkahan mcm mana?
  blh bagitau kat mana download SEMUA
  nota, slaid powerpoint, kertas soalan dan apa2 bahan yg membantu? cthnya laman web rujukan cikgu2 lain ?
  dengar kata, kalau tahun ini tahun terakhir suktn pelajaran lama, jabatan pepriksaan akan hentam terus SEMUA soalan yg tidak pernah keluar? Yg susah-susah?
  matilaa kalau mcm itu…:P
  Boleh tak tanya, cikgu dulu belajar akaun kat mana ? dlm BM atau BI? Perlu tak ke universiti? saya nampak sekarang ni bnyk yg belajar kat kolej shj? Atau ambil itu apadia ACCA?
  Atau ada ijazah2 lain?

 • #92 written by Cg Narzuki
  about 5 years ago

  Pening,

  Syukur, kerana sumbangan Cg yang sedikit ini dapat membantu para pelajar diluar sana. Cg hanya mengajar disebuah sekolah harian biasa luar bandar di negeri Kelantan.

  Format pentaksiran baru mula dilaksanakan kepada pelajar SPM 2011 nanti, pelajar SPM2010 masih lagi menggunakan format seperti tahun ini. Anda boleh muat turun soalan2 di Koleksi Percubaan 2008 bagi melihat contoh soalan dan juga skema pemarkahan sebagai panduan. Nota dan bahan powerpoint juga ada Cg sediakan di ruangan MUAT TURUN BAHAN. Laman2 akaun yang lain boleh rujuk ruangan BLOG CIKGU AKAUN.

  Lembaga Peperiksaan akan mengeluarkan soalan2 yang sewajarnya, jadi anda tidak perlu rusing dan bimbang. Anda hanya perlu bersedia bagi setiap topik yang ada.

  Adalah sukar bagi Cg untuk menyatakan di mana harus belajar selepas SPM nanti kerana banyak faktor yang perlu diambil kira, dan setiap satunya ada kelebihan dan juga kekurangan. Cg cadangkan pada masa ini, cuba tetapkan apakah sasaran / target / perancangan masa depan anda dengan mengumpul sebanyak mungkin maklumat berkaitan dengan peluang ke IPT dan juga kerjaya, supaya mudah untuk anda membuat keputusan apabila keputusan SPM2009 diumumkan nanti. Jangan tunggu dapat result baru nak fikir apakah pilihan yang perlu anda buat.

 • #93 written by faeqah farhana
  about 5 years ago

  cikgu ada laman web bagi subjek ekonomi spm tak??dan saya kurang faham catatan kontra dalam dokumen sumber..bila bank bertambah kenapa mesti debit tunai dan tulis angka dalam ruangan bank??bukankah mesti ditulis bank di bahagian butiran..ini yang membuatkan saya kurang faham sedikit

 • #94 written by Cg Narzuki
  about 5 years ago

  Faezah,

  Laman Ekonomi SPM ada, cuma kena cari di internet.

  Buku Tunai merupakan gabungan Akaun Tunai dan Akaun Bank. Bila sebut akaun Bank maka kena rujuk lajur BANK, manakala kegunaan lajur BUTIR adalah untuk menulis pasangan mengikut sistem catatan bergu.

  Jika bank bertambah, maka Akaun Bank (rujuk lajur BANK) mesti didebitkan. Tuliskan NILAI dahulu dilajur BANK, kemudian fikirkan BUTIR , apakah pasangan catatan bergunya/ dari mana datangnya wang tersebut … sudah tentu TUNAI.

  Seterusnya Akaun Tunai berkurang, rujuk lajur TUNAI disebelah kredit, masukan nilainya dan fikirkan BUTIR, kemana wang tersebut digunakan ….. iaitu masukkan dalam bank, maka butirnya BANK.

 • #95 written by syahirah
  about 5 years ago

  a’kum
  apakah maksud sistem panjar?
  terima kasih

 • #96 written by Cg Narzuki
  about 5 years ago

  Syahirah,

  Sistem Panjar (topik Buku Tunai Runcit) bermaksud jumlah yang telah dibelanjakan dalam tempoh tersebut akan digantikan mencukupi jumlah asal. Contoh :

  Jumlah Wang Runcit = RM200
  Jumlah dibelanjakan = RM150
  Maka, baki = RM50
  Mengikut sistem panjar, jumlah RM150 akan digantikan, sama ada pada akhir tempoh / pada awal tempoh berikutnya. Dengan itu jumlah wang runcit ditangan untuk kegunaan tempoh berikutnya kekal RM200.

 • #97 written by ayied92
  about 5 years ago

  ckgu,dlm jurnal belian,jualn,pul jul. & pul bel. mmg perlu ke tulis no.invois cthnya di dlm jurnal belian..perlu ke kte tulis.kalau xtls xdpt sijil lcci ke? atau markah akn d’ptg.lg 1,di ats jurnal am perlu ke tulis nama perniagaan dan semua ak. lejar perlu diimbangkan utk m’dpt baki b/b sbb ckgu sye ckp law ximbang n wt baki b/b xlayak dpt sijil lcci

 • #98 written by Cg Narzuki
  about 5 years ago

  Ayied,

  Amalan yang sebaiknya bagi jurnal khas adalah menulis no. dokumen tersebut sebagai rujukan. Namun bagi tujuan peperiksaan, pemberian markah hanyalah berdasarkan TARIKH, BUTIR dan JUMLAH yang betul sahaja, tiada penolakan markah.

  Nama Syarikat perlu ditulis pada akaun penamat seperti Penyata Pendapatan, Kunci Kira-kira, Imbangan Duga dan juga penyata2, yang mana melibatkan pihak luar. Manakala jurnal2 dan lejar (akaun2) adalah untuk kegunaan pihak dalaman sahaja, maka nama syarikat tidak perlu dinyatakan. Sekiranya buat juga tidak menjadi kesalahan.

  Semua akaun perlulah diimbang dan dapatkan bakinya untuk tujuan penyediaan Imbangan Duga. Pemberian sijil LCCI tidak bergantung kepada perkara2 tersebut. Cikgu anda cakap sedemikian mungkin sebagai satu “ugutan” bagi memastikan semua anak didik beliau menyediakan jawapan dengan lengkap bagi memastikan mendapat markah penuh.

 • #99 written by sarah
  about 5 years ago

  slam..soaln sy..adkh..wang tunai msuk kew bank..ada thap meksimum nye….RM500 ke atas..

 • #100 written by Cg Narzuki
  about 5 years ago

  Sarah,

  Tidak ada had minimun atau maksimun kalau nak simpan duit di bank. Kita yang tentukan berapa banyak wang yang ada untuk disimpan.

 • #101 written by sarah
  about 5 years ago

  sy kurang fhan akan..kddukkn yg sbnar untuk belian & jualan…

  ada kala..jualan disblah..dbit..tba2…kt kredit….
  tlong jlas kn…

  *adkh..kdar byaran di gna kn di dlam buku tunai…??

 • #102 written by Cg Narzuki
  about 5 years ago

  Sarah,

  Sebenarnya anda keliru antara AKAUN dan BUTIR DALAM AKAUN. Akaun Jualan – KREDIT.

  Contoh urusniaga : Jualan secara tunai RM100. (Dokumen Jualan Tunai).
  BCP yang terlibat ialah Buku Tunai, maka dalam Buku Tunai (lajur Tunai) jumlah RM100 perlu dicatat disebelah DEBIT (wang tunai masuk), wang tersebut masuk disebabkan apa ? – Jualan barang niaga, maka BUTIRnya ialah JUALAN.

  BUTIR JUALAN tersebut mengambarkan Akaun TUNAI bertambah sebanyak RM100 hasil daripada JUALAN, ianya hanya merujuk kepada AKAUN TUNAI.

  Manakala bila pos ke lejar, iaitu AKAUN JUALAN, jumlah RM100 perlu dicatat disebelah KREDIT, dan BUTIRnya adalah TUNAI. Iaitu mengambarkan jualan tersebut adalah secara tunai.

  Asalkan urus niaga melibatkan TUNAI/ CEK/ BANK maka ianya mesti dicatat dalam BUKU TUNAI. Manakala bagi menentukan catat disebelah DEBIT atau KREDIT, maka hendaklah merujuk kepada wang tersebut MASUK (DEBIT) atau KELUAR (KREDIT). Dan BUTIRnya pula adalah merujuk terima/bayar untuk urus niaga apa ?

 • #103 written by sev
  about 5 years ago

  Cikgu Narzuki,

  Salam sejahtera,

  Saya nak tanya tentang BUTIR yg perlu dicatat utk pembelian Rak Pameran bagi pernigaan menjual kek secara tunai. Adakah Perabot @ Kelengkapan? Apakah jenis aset yg dibeli perlu dicatat sbg Kelengkapan?

 • #104 written by Cg Narzuki
  about 5 years ago

  Sev,

  Cg telah nyatakan pada post sebelum ini berhubung dengan penentuaan Rak Pemeran sebagai Perabot atau Alatan Kedai (Soalan SPM2008). Sila klik SINI.

 • #105 written by Hanna
  about 5 years ago

  Cg,
  kalau nak masukkan nota debit dalam jurnal, macam mana kita nak tahu yg dokumen tersebut masuk jurnal mana?

 • #106 written by Cg Narzuki
  about 5 years ago

  Hanna,

  Jurnal Khas hanya untuk BARANG NIAGA dan SECARA KREDIT sahaja (Iaitu Invois, Nota Debit dan Nota Kredit).

  Sekiranya item BUKAN BARANG NIAGA (seperti Caj Angkutan Masuk), maka ianya perlulah dicatatkan dalam JURNAL AM.

 • #107 written by TEH
  about 5 years ago

  Cg,
  di kertas jurnal bhgn jumlah ada satu ruangan kecil utk tulis nilai sen..
  adakah kita kena tulis walaupun amaunnya tiada sen cth: RM 100..
  TQ

 • #108 written by Cg Narzuki
  about 5 years ago

  Teh,

  Kebiasaannya soalan Dokumen tidak melibatkan nilai sen, jadi adalah lebih “selamat” nilai sen tersebut diabaikan (jika tiada nilai sen). Ini bertujuan mengelakkan sebarang kekeliruan semasa melakukan pengiraan dan menyebabkan kehilangan markah.

 • #109 written by students92
  about 5 years ago

  cikgu saya confused lah macammana nak catat dalam buku catatan pertama jika soalnnya berbunyi begini (memo:pinjaman bank telah diluluskan sebnyk rm20000.wang tersebut telah saya masukkan ke dalam akaun bank perniagaan)..tolonglah bantu saya cg

 • #110 written by Cg Narzuki
  about 5 years ago

  Student92,

  1. Apabila melibatkan Bank, maka sudah tentu perlu dicatat dalam BUKU TUNAI di lajur BANK.
  2. Oleh kerana dimasukkan ke dalam Bank (BERTAMBAH), maka Bank dicatat di sebelah DEBIT.
  3. Duit dalam Bank telah bertambah disebabkan apa / dari mana ? … daripada Pinjaman Bank.
  4. Maka BUTIR yang perlu dicatat ialah PINJAMAN BANK.

 • #111 written by TEH
  about 5 years ago

  salam cg,
  dalam buku tunai runcit bhg analisis byran ada belanja am dan pelbagai..
  Mcm mana sy tahu bila nk masuk ruangan belanja am dan bila nk masuk ruangan pelbagai?

 • #112 written by Cg Narzuki
  about 5 years ago

  Teh,

  Lajur PELBAGAI digunakan untuk mencatat bayaran yang jarang dibuat menggunakan wang tunai runcit kerana kebiasaannya dibayar menggunakan cek. Sebagai contohnya bayar belanja Angkutan, pada kebiasaanya dibayar menggunakan cek dan jumlahnya besar berbanding jumlah peruntukan wang runcit. Belanja tersebut juga biasanya dicatat dalam akaunnya yang tersendiri iaitu AK ANGKUTAN. Sekiranya ada satu urusniaga bayar belanja angkutan dalam jumlah yang kecil (tidak sesuai menggunakan cek), maka wang tunai runcit akan digunakan. Contoh lain ialah bayaran belanja iklan.

  Manakala lajur BELANJA AM digunakan untuk bayaran yang kerap berlaku dan dibayar dengan wang tunai runcit kerana jumlahnya yang kecil. Dan belanja tersebut tidak boleh dikelaskan dalam lajur analisis bayaran yang lain. Contohnya Upah bersih pejabat, beli bunga meja pejabat.

 • #113 written by solehah
  about 5 years ago

  diskaun diterima diletakkan di bahagian kt bku tnai, tp bila bwk ke lejar akn jd dt ak diskaun diterima. klau kita imbangkn baki b/b. dkt imbangan duga kita perlu ltk di bhgian mane?

 • #114 written by Cg Narzuki
  about 5 years ago

  Solehah,

  Imbangan Duga merupakan SENARAI baki semua akaun2 yang telah ada. Baki yang dipindahkan ke ID adalah merujuk kepada BAKI B/B (bukannya Baki h/b).

  Sekiranya AKAUN itu mempunyai BAKI b/b disebelah DEBIT maka dalam ID juga disebelah DEBIT. Dan sekiranya BAKI B/B disebelah KREDIT, maka dalam ID juga disebelah KREDIT.

 • #115 written by Q
  about 5 years ago

  cikgu,
  mcm mana nk cam pd buku tunai sama ada sebelah DT atau sebelah KT???

 • #116 written by Cg Narzuki
  about 5 years ago

  Q,

  DEBIT – urus niaga yang menunjukkan kita TERIMA wang tunai / cek. Contohnya : Bil Jualan Tunai, Resit Rasmi (SALINAN) menunjukkan kita terima wang.

  KREDIT – urus niaga yang menunjukkan kita BAYAR kepada seseorang samada dengan tunai / cek. Contohnya : Bil Belian Tunai, keratan cek, Resit Rasmi (ASAL) menunjukkan kita bayar.

 • #117 written by Q
  about 5 years ago

  thanx cikgu…..!!!

 • #118 written by ling
  about 5 years ago

  cikgu nak tanya kalau dokumen keluar caj bank…butiran di buku tunai harus letak butir apa?

 • #119 written by Cg Narzuki
  about 5 years ago

  Ling,

  Butir CAJ BANK boleh digunakan.

 • #120 written by TEH
  about 5 years ago

  salam cg,
  bg soalan yang mempunyai baki pemiutang atau penghutang pd awal soalan spt:
  pemiutang- syarikat ABC RM 2500

  masa sy pergi seminar, cg itu kata tidak boleh menulis perkataan pemiutang masa kita buat catatan pembukaan di jurnal am.. tapi guru sekolah sy kata wajib tulis..

  Jadi mana satu yang betul?

 • #121 written by Cg Narzuki
  about 5 years ago

  Teh,

  Dalam soalan perkataan “Pemiutang” dinyatakan supaya kita dapat menentukan ianya berbaki Debit / Kredit dalam menyediakan catatan permulaan dalam jurnal am.

  BUTIRAN yang digunakan adalah merujuk kepada NAMA AKAUN, iaitu Ak. Syarikat ABC.

 • #122 written by agnes
  about 5 years ago

  cg , saya ada beberapa soalan:

  a) ikut sukatan jurnal penerimaan dan pembayaran tunai akan menggantikan bukut tunai adakah buku tunai masih perlu diajar kepada anak murid?

  b) pengeposan ke lejer, dari jurnal penerimaan dan pembayaran tunai atau masih dari buku tunai?

  c) bagi lejer, akaun tunai dan bank perlu disediakan atau tidak.

  d) boleh tak cg menjelaskan sedikit pasal bab dokumen mengikut sukatan baru tentang jurnal dan buku tunai

  terima kasih.

 • #123 written by Cg Narzuki
  about 5 years ago

  a) Ya, perlu diajar sebagaimana HSP baru dibawah Topik 5.1 Fingsi dan Jenis Lejar.

  b) Apabila menyediakan Jurnal Penerimaan dan Jurnal Pembayaran Tunai, maka Buku Tunai tidak perlu dibuka lagi, sebaliknya jumlah penerimaan tunai dan jumlah pembayaran tunai perlu diposkan ke Akaun Tunai dan Akaun Bank, sebagaimana jurnal khas yang lain.

  c) dan d) Boleh rujuk jawapan (b).

 • #124 written by agnes
  about 5 years ago

  terima kasih cg, tapi saya masih keliru tentang bentuk soalan dokumen mengikut sukatan baru. adakah soalan ini akan digantikan dengan kertas 3. maksudnya soalan dokumen sekiranya kehendak soalan ialah merekod dokumen sumber ke buku catatan pertama maka jurnal penerimaan dan pembayaran tunai perlu digunakan untuk menggaantikan buku tunai? cg ada tak format jurnal penerimaan dan pembayaran tunai sbb sy tengok dalam buku rujukan formatnya berbeza. terima kasih

 • #125 written by Cg Narzuki
  about 5 years ago

  Buat masa ini, masih tiada sebarang maklumat rasmi dikeluarkan berhubung kertas 3, jadi kita ajar aje mengikut HSP baru yang dikeluarkan. Ini kerana apa2 bentuk soalan sekalipun tidak boleh lari daripada HSP. Ada beberapa bentuk format jurnal penerimaan dan pembayaran tunai yang boleh digunakan, namun begitu adalah lebih baik kita gunakan format yang telah disediakan dalam buku teks.

  Sekiranya kita menggunakan Jurnal Penerimaan dan Pembayaran Tunai, maka tidak perlu lagi digunakan Buku Tunai.

 • #126 written by cikgu deen
  about 5 years ago

  Salam cg narzuki, moga terus sihat wal afiat kerana banyak mambantu melalui web ini…
  Saya musykil tentang Jurnal Penerimaan dan Pembayaran Tunai. Format dalam buku teks agak rumit dan kompleks , patut ikut tu ke? Atau guna yg ringkas spt Jurnal Khas lain? kalau ikut HSP tajuk Lejar ; L Am ada Buku Tunai pula … dan dikatakan pos ke Lejar termasuk Buku Tunai ( HSP-5.1 c), saya pening dan confuse … Adakah kena buat Jurnal Penerimaan/Pembayaran Tunai lepas tu BTunai dan pindah ke Lejar? Mohon bantuan…

 • #127 written by Cg Narzuki
  about 5 years ago

  Salam dan terima kasih.

  Berhubung dengan format Jurnal Penerimaan & Pembayaran Tunai, sebaik2nya kita ikut buku teks, cuma jika ingin diringkaskan sedikit, kita boleh keluarkan Lajur No. Resit, Butir dan Folio. Penggunaan format seperti jurnal khas lain tidak digalakkan.

  Apabila kita menyediakan Jurnal Penerimaan Tunai dan Jurnal Pembayaran Tunai sebagai buku catatan pertama, maka ianya perlu diposkan ke AKAUN BANK sahaja. Buku Tunai tidak perlu dibuka lagi. Daripada Akaun Bank tersebut baru diketahui berapakan BAKI Bank. Dalam kes ini Lajur BANK digunakan bagi merekod penerimaan/pembayaran tunai atau cek.

 • #128 written by cikgu ika
  about 4 years ago

  sya nk tya format sebenar jurnal pembayaran n penerimaan tunai ada kolum tunai x?

 • #129 written by cikgu ika
  about 4 years ago

  dan bagaimana cttn kontra direkod dlam jurnal penerimaan n pmbyrn tunai?

 • #130 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  Berdasarkan buku teks sedia ada, formatnya hanya ada BANK sahaja, dengan andaian segala penerimaan wang tunai akan terus dibank dan semua pembayaran menggunakan cek. Dalam keadaan berikut, maka CATATAN KONTRA sebagaimana sebelum ini sudah tidak wujud lagi.

  Walau bagaimanapun, penyimpanan wang tunai di tangan juga perlu bagi perbelanjaan kecil2, maka Tunai Runcit disediakan dalam Lejar. Apabila dikeluarkan wang dari bank untuk tunai runcit, maka catatan dalam Jurnal Pembarayan Tunai nanti sebagai Tunai Runcit. Itu saja pandangan daripada saya.

 • #131 written by fuad
  about 4 years ago

  Zatul Iffah, pemilik kedai “ Iffah Sport ” yang membekalkan alatan sukan di Bandar Kuala Terengganu memberi baki-baki berikut mengenai perniagaannya pada 1 Julai 1999 :
  RM
  Overdraf Bank 1 275
  Stok 19 872
  Tunai di tangan 88
  Premis 45 800
  Modal 64 485

  butir2 ni semua di catat di jurnal am… mcm mana nk tau yg ni masuk debit..yg ni masuk kredit??

 • #132 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  Catatan bagi perkara tersebut dipanggil Catatan permulaan, di mana ianya perlu dicatatkan dalam Jurnal Am.

  Dalam menentukan yang mana debit dan kredit, kita kena kenal pasti jenis akaun2 tersebut, iaitu :
  DEBIT – ASET : Stok, Tunai, Premis
  KREDIT – LIABILITI dan EKUITI : Overdraf bank, Modal
  Dan jumlahnya mestilah SAMA.

 • #133 written by fuad
  about 4 years ago

  ooo..tq cikgu. boleh x cikgu bgi email facebook cikgu?

 • #134 written by sape...
  about 4 years ago

  ckgu…adakah buku tunai itu adalah lejar dan bukannya buku catatan pertama????…hrp mklum…dan apakah itu jurnal penerimaan dan pembayaran tunai??

 • #135 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  Buku Tunai adalah Lejar dan boleh juga jadi Buku Catatan Pertama sekiranya tidak disediakan Jurnal Pembayaran Tunai atau Jurnal Penerimaan Tunai. Fungsinya hampir sama cuma formatnya berbeza sedikit.

  Jurnal Penerimaan Tunai – BCP bagi merekod semua penerimaan tunai, iaitu menyamai sebelah Debit Buku Tunai
  Jurnal Pembayaran Tunai – BCP bagi merekod semua pembayaran tunai, iaitu menyamai sebelak kredit Buku Tunai.

 • #136 written by azizi azman
  about 4 years ago

  cikgu…. apa kita patut letak dalam kurungan dalam modal dekat jurnal am??kurungan tu wajib ke??

 • #137 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  Bagi penyedaian Jurnal Am, formatnya mesti ada 3 perkara :
  1. Catatan sebelah DEBIT
  2. Catatan sebelah KREDIT
  3. Catatan KETERANGAN – mesti dalam KURUNGAN.

 • #138 written by azizi azman
  about 4 years ago

  thankz cikgu…kalau saya ada soalan lagi,saya comment lagi ek…thankz again..

 • #139 written by fatin
  about 4 years ago

  Cikgu,
  Soalan peperiksaan percubaan 2009 terengganu dirujuk. Dalam soalan dokumen yang ke 10. Memo menyatakan (pemilik mengambil 10 biji bola untuk diderma kepada Darul Insaf). Bukankah pemilik yang ambil untuk derma atas nama pemilik jadi kita sepatutnya Debit Ambilan dan Kredit Belian? jika syarikat yang ambil untuk derma baru debit derma dan kredit Belian. Mengapa jawapan yang diberi ialah Debit Derma dan Kredit Belian? Terima Kasih

 • #140 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  Soalan tersebut bermaksud syarikat yang menderma bukannya pemilik. Mana-mana ahli perniagaan yang mengeluarkan derma atau memberikan sumbangan adalah atas nama syarikat, ianya sebagai salah satu cara untuk mempromosikan kedai / perniagaan mereka.

  Penyataan tersebut dinyatakan sedemikian kerana hanya pemilik yang berkuasa untuk mengeluarkan derma tersebut. Ak Ambilan digunakan hanya untuk kegunaan sendiri / peribadi pemilik semata-mata.

 • #141 written by fatin
  about 4 years ago

  terima kasih

 • #142 written by nby
  about 4 years ago

  Pagi cikgu ~ cikgu,bagaimana utk bezakan Invois yg hendak catat di bahagian Jurnal Am ?

 • #143 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  Invois BUKAN BARANG NIAGA perlu dicatatkan dalam JURNAL AM. Contohnya bagi perniagaan kedai runcit telah membeli secara kredit (invois) perabot daripada Syarikat Perabot Jaya. maka ianya perlulah dicatatkan dalam JA, kerana perabot bukannya barang niaga.

 • #144 written by girl85
  about 4 years ago

  ckg, saya ada beberapa soalan;
  1. bolehtak jurnal penerimaan tunai dan jurnal pembayaran tunai formatnya boleh dikeluarkan lajur butir, no.resit dan folio?

  2. jika buku tunai, akaun tunai dan akaun bank tidak disediakan dalam lejar. bagaimana jika jurnal penerimaan tunai dan jurnal pembayaran tunai disediakan, perlukah buka akaun bank dalam lejar? akaun tunai tidak perlu bukakan?

 • #145 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  Girl85,
  Perkara2 tersebut telah dibincangkan dalam komen2 DIATAS.

 • #146 written by girl85
  about 4 years ago

  soalan 1 ok. cuma confuse soalan ke-2. maksudnya bila ada jurnal penerimaan tunai dan jurnal pembayaran tunai, buku tunai tidak perlu buka lagi. tetapi perlu buka akaun bank dan tunai dalam lejar? begituke?

 • #147 written by confuse
  about 4 years ago

  saya ada beberapa soalan berkaitan jurnal am.jika dalam memo dinyatakan

  1. 1/3 daripada sewa yang dibayar sebanyak RM 1800 adalah sewa peribadi pemilik.
  2. Pemilik telah mengeluarkan sebuah kabinet dari stok bernilai RM 330 untuk kegunaan pejabat. Perniagaan:Kedai Perabot
  3. bayar insurans kedai dengan tunai peribadi

  jawapan saya ialah
  1. Dt. Ambilan. Kt.Sewa
  2. Dt. Ambilan Kt. Belian / Dt.Perabot Kt.Belian (yg mana betul)
  3. Dt. insurans , kt. modal

  betulke jawapan saya ckg?

 • #148 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  Pandangan Cg,

  1. Betul.
  2. Dt Perabot – Kt Belian
  3. Betul

 • #149 written by confuse
  about 4 years ago

  ok.ckg. macam mana kalau ada memo menyatakan memasukkan duit kemenangan loteri dalam akaun bank perniagaan. ia dimasukkan dalam jurnal am iaitu bank (dt) dan modal (kt).betulke? atau dimasukkan dalam buku tunai?

 • #150 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  BUKU TUNAI akan digunakan jika urus niaga tersebut melibatkan pertambahan / pengurangan TUNAI atau BANK perniagaan. Maka Dt Bank dalam BT dan butirnya MODAL.

 • #151 written by Achik Syida
  about 4 years ago

  mcm mne nk masukkan baki dari dlm jurnal am ke buku tunai sekiranya ada overdraf bank?

 • #152 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  Masukkan disebelah KREDIT dalam BUKU TUNAI “Baki b/b” dalam lajur BANK.

 • #153 written by love akaun
  about 4 years ago

  cg.saya agak keliru ttg catatan kontra..boleh cg jelaskan lebih lanjut..

 • #154 written by love akaun
  about 4 years ago

  cg bagaimana nk catat borang wang masuk??

 • #155 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  love akaun,

  Cg telah bincangkan mengenai catatan kontra bagi keratan cek untuk kegunaan pejabat DIATAS (kilk), sila rujuk.

  Manakala bagi Borang Wang Masuk, cara catatannya adalah sebaliknya.

 • #156 written by pyka
  about 4 years ago

  cikgu, boleh x kasi contoh nk buat catatan kontra??

 • #157 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  Cg telah memberikan komen mengenai catatan kontra di ATAS.

 • #158 written by pyka
  about 4 years ago

  cg, catatan kontra ni dari dokumen ape??

 • #159 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  1. Borang Wang Masuk
  2. Keratan cek – untuk kegunaan perniagaan / Tunai

 • #160 written by Edvin
  about 4 years ago

  cikgu, saya nak tanya, kalau ambilan tunai / barang niaga, perlu dicatat dalam jurnal am?

 • #161 written by haikal
  about 4 years ago

  cikgu…macam mane nak sediakan buku ctatan pertama….

 • #162 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  Edwin,
  Ambilan barang niaga – Jurnal Am
  Ambilan tunai – Buku Tunai

  Haikal,
  Kena sediakan Jurnal Am, Jurnal Khas (Jurnal Jualan, Jurnal Belian, Jurnal Pulangan Belian dan Jurnal Pulangan Jualan) dan Buku Tunai. Ianya susah untuk diterangkan disini, Cg cadangkan berjumpa dengan guru anda kerana ianya perlu diberikan TUNJUKAJAR satu persatu.

 • #163 written by Edvin
  about 4 years ago

  saya dimaklumkan oleh rakan saya yang telah menamatkan pengajiannya dalam LCCI Book Keeping level 2, bahawa ambilan tunai perlu direkodkan dalam jurnal am dan buku tunai kerana ambilan tunai akan mengurangkan ekuiti pemilik,dan direkodkan dalam buku tunai kerana melibatkan tunai, jadi ia perlu direkodkan dalam jurnal am…. boleh saya tahu yang kaedah mana satu harus saya ikut..? kerana saya bimbang catatan yang silap boleh mennyebabkan kehilangan markah…

 • #164 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  Edwin,

  Pada pandangan Cg, apa yang mereka belajar bahawa Buku Tunai hanya dianggap sebagai LEJAR dan bukannya sebagai Buku Catatan Pertama. Dan semua urus niaga hanya dicatat dalam Jurnal Am sahaja sebagai BCP. Daripada Jurnal Am diposkan ke Lejar. Maka wujudlah catatan dalam Jurnal Am dan juga Buku Tunai.

  Tetapi apa yang pelajar SPM diajar bahawa BUKU TUNAI juga boleh dianggap sebagai Buku Catatan Pertama dan Lejar. Maka apabila ada urus niaga tunai/cek, kita boleh terus catat dalam Buku Tunai tanpa menyediakan jurnal am. Kedua2 betul, tidak timbul sebarang masalah kerana kesannya pada Lejar tetap sama. Jika anda catat dalam kedua2 JA dan BT, anda tidak akan disalahkan cuma markah hanya diberikan pada BUKU TUNAI sahaja.

  Maka, cadangan Cg memadai dengan terus catat dalam Buku Tunai sahaja.

 • #165 written by Vinsen
  about 4 years ago

  hi cikgu..
  saya nak tanya Syarikat ABC mengenakan insurans atas belian RMxx ke atas belian..
  apakah buku catatan pertama yang digunakan?
  jurnal belian atau buku tunai?

 • #166 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  Vinsen,
  Berdasarkan urus niaga yang diberikan, tiada bayaran tunai/cek telah dibuat, maka tidak boleh dicatat dalam Buku Tunai. Dan ianya bukan berkaitan barang niaga, maka tidak boleh dicatat dalam Jurnal Belian.

  Pada pandangan Cg, ianya perlu dicatatkan dalam JURNAL AM, iaitu:
  Dt: Insurans atas belian, Kt: Syarikat ABC

 • #167 written by eslia
  about 4 years ago

  salam,
  bgmna nak rekodkan ambilan utk kegunaan sendirin dan untuk kegunaan perniagaa
  ap butiran yg perlu ditulis dlm jurnal am dan di sebelah kt or dt

 • #168 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  Salam, Catatan Jurnal Am bagi :

  1. Ambilan barang niaga untuk kegunaan peribadi.
  Dt AMBILAN, Kt BELIAN

  2. Ambilan barang niaga untuk tujuan promosi…..
  Dt: PROMOSI, Kt BELIAN

 • #169 written by anne
  about 4 years ago

  cg… sekiranya meja adalah barangniaga satu syarikat..kalau urusniaganya “ambilan meja utk kegunaan pejabat?”
  mana satu catatan dalam jurnal am ini yang betul.
  1) dt ambilan kt belian
  ATAU
  2) dt perabot kt belian

 • #170 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  Anne,

  Dt PERABOT, Kt BELIAN adalah BETUL.
  AMBILAN – hanya melibatkan kegunaan peribadi sahaja.

 • #171 written by farah
  about 4 years ago

  sye nk tnye,sye bli kenderan dn mesin daffar tnai…
  kenderaan dn mesin daffar tnai letak kat jurnal am kan..?
  apa ayt yg patut tlis kt jurnal am..?

 • #172 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  Farah,

  Sila guna EJAAN yang lengkap.

  Pertama, adakah belian tersebut secara TUNAI/CEK atau KREDIT. Jika :
  1. Secara TUNAI/CEK – Buku Tunai
  2. Secara KREDIT – JURNAL AM (Dt: Kenderaan/Mesin Daftar Tunai, Kt: Nama Pembekal)

 • #173 written by nysa
  about 4 years ago

  salam cikgu.saya ingin bertanya.bagaimana hendak membezakan antara debit dan kredit dalam buku tunai?dan bagaimana hendak tutup akaun buku tunai runcit?

 • #174 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  Salam Nysa,

  BUKU TUNAI
  DEBIT – wang masuk / penerimaan
  KREDIT – wang keluar / pembayaran

  BUKU TUNAI RUNCIT, imbang dan tutup seperti akaun2 yang lain bagi lajur penerimaan dan pembayaran untuk dapatkan BAKI AKHIR. Manakala lajur analisis hanya jumlahkan sahaja.

 • #175 written by wan
  about 4 years ago

  cg
  kalo belian krdt msuk kan kt ne??
  kalo ta slap saya jrnal belian kan?

 • #176 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  Wan,
  Belian barang niaga secara kredit – JURNAL BELIAN.
  Debit : Belian, Kredit : Pemiutang

 • #177 written by Kelly
  about 4 years ago

  Cg
  makluman kredit bagi pinjaman catat di jurnal am atau buku tunai?
  sebelah debit atau kredit?

 • #178 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  Kelly,
  BUKU TUNAI – DEBIT.

 • #179 written by Kelly
  about 4 years ago

  dalam keratan cek, kita kena tulis baki terakhir..
  so, kita kena tulis amaun yg ada pada bank ??
  contoh kita memulakan perniagaan dgn RM 50 000.
  So, kena tulis RM 50 000

 • #180 written by asfa
  about 4 years ago

  salam,buku tunai yg sy wat ximbang..tlonk ek..sy buntu cgt2..

 • #181 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  Asfa,
  BUKU TUNAI sememangnya TIDAK SEIMBANG, daripada situ kita dapat menentukan berapakah BAKI TUNAI dan BAKI BANK pada akhir setiap bulan.

  Kelly,
  YA, Kertan cek : BAKI TERAKHIR, adalah merujuk kepada BAKI WANG DI BANK pada tarikh tersebut.

 • #182 written by Terry
  about 4 years ago

  Belian & Jualan secara tunai mu masuk dlm Jurnal Belian @ Jualan tak cikgu??

 • #183 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  Terry,
  Semua urus niaga yang melibatkan TUNAI/CEK mestilah dicatat dalam BUKU TUNAI

 • #184 written by FARHAN
  about 4 years ago

  cg camne nk buat dokumen slip daftar tunai berdasarkan
  urusniaga ”beli alat tulis secara tunai RM25”

 • #185 written by NISA
  about 4 years ago

  SALAM CG.

  nie urusniaga sya

  membeli lekapan dan lengkapan sebanyak rm 8000 drpd syarikat neny secara kredit

  urusniaga nie msk bku tunai atau jurnal am atau ke2ny skli?

 • #186 written by aishah
  about 4 years ago

  salam cikgu…..

  lekapan dan lengkapan yg di beli secara kredit

  msk bku tunai kha ? atau jurnal am?

 • #187 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  Nisa & Aishah,

  Adakah melibatkan wang tunai / cek ? … sudah tentu tidak kerana belian SECARA KREDIT (hutang), maka TIDAK BOLEH dicatatkan dalam Buku Tunai…. JURNAL KHAS juga TIDAK BOLEH kerana ianya BUKAN BARANG NIAGA. Oleh itu urus niaga tersebut perlulah dicatatkan dalam JURNAL AM.

 • #188 written by mizi
  about 4 years ago

  cg apa yg dimaksudkan lejar am

 • #189 written by mizi
  about 4 years ago

  Nak buat lejar?rujuk kan mana?

 • #190 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  Mizi,
  LEJAR AM merupakan lejar UTAMA yang digunakan untuk merekod semua akaun lejar kecuali akaun penghutang dan pemiutang. Cara menyediakan lejar boleh rujuk Buku Teks Tingkatan 4, Bab Lejar.

 • #191 written by iq379
  about 4 years ago

  cikgu nak catat apa kalau nak memulakan pernigaan?dalam jurnal am?

 • #192 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  Boleh catat sebagai ” Aset dan ekuiti pemilik pada tarikh ini”

 • #193 written by eifana
  about 4 years ago

  nak tanya, pinjaman kat dalam buku tunai di belah debit atau kredit ?
  ada contoh kater kat belah debit dan ader belah kredit.
  saya dah jadi blurr

 • #194 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  Eifana,

  PINJAMAN ada 2 :
  1. Pinjaman daripada Bank… kita TERIMA duit, maka DEBIT dalam BT.
  2. Beri Pinjaman kepada pekerja…. kita KELUAR duit, maka KREDIT dalam BT.

 • #195 written by eifana
  about 4 years ago

  tima kasih cikgu =)
  maklumat tuh bnyk membantu syer
  tapi bole sye tanya lagi,
  camne nak kire stok awal dengan stok akhir berdasarkan kad stok ataupun kena berdasarkan dokumen lain ?

 • #196 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  Stok akhir dikira pada akhir sesuatu tempoh perakaunan secara fizikal (boleh rujuk Kad Stok jika ada), iaitu berapa kuantiti stok yang ada dalam kedai, kemudian didarab dengan Harga kos, maka dapatkan nilai STOK AKHIR pada nilai kos. Manakala nilai stok akhir tersebut akan jadi STOK AWAL pada tempoh perakaunan berikutnya. …. seperti Baki h/b dan Baki b/b.

 • #197 written by nurunnadiah
  about 4 years ago

  salam, ckgu…
  boleh x cikgu terangkan pada saya maksud sistem panjar…
  saya kurang faham,..

 • #198 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  Salam,
  Ianya dibawah topik BUKU TUNAI RUNCIT.
  Bagi setiap tempoh tertentu (spt: sebulan, seminggu, 2 minggu) telah diperuntukkan sejumlah WANG TUNAI untuk kegunaan tunai runcit. Katakan RM250 bagi tempoh sebulan. Manakala jumlah yang telah dibenjakan dalam tempoh tersebut sebanyak RM200, maka bakinya tinggal RM50 untuk dibawa ke bulan hadapan.

  SISTEM PANJAR bermaksud jumlah yang telah dibelanjakan bagi tempoh tersebut akan diganti balik pada akhir tempoh/ awal tempoh berikutnya, iaitu RM200. Ini supaya jumlah peruntukan untuk bulan berikutnya genap kembali RM250.

 • #199 written by linda
  about 4 years ago

  cg.. soalan nih (trial pahang 2009)
  cg boleh trus tgok pada tarikh 29/07..
  itu catatan kontra kan cg?
  tp sy ada sdikit kekeliruan di sini
  saya catatkan:-
  debit ::-
  -butiran ~ tunai
  ~ruangan bank – 500
  kredit::
  ~ butiran – bank
  ~ruangan tunai – 500
  tp jwapan sbnr terbalik.. saya btul2 pning la bab kontra ni.. boleh cg tlg beri penjelasan,,??

 • #200 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  Jawapan anda sudah BETUL dan jawapan sebenarnya pun juga BETUL sepertimana jawapan anda…. TIADA apa2 silappun.

 • #201 written by linda
  about 4 years ago

  RESIT RASMI
  ASAL
  AN-NUR
  diterima drp :: ben wahab enterprise
  krn :: kos membina 2 unit rak pameran
  kita–>ben wahab enterprise (pembekal bahan minuman pracampuran)
  saya catatkan :-
  BUKU TUNAI (kt)
  – kadar bayaran
  skema jawapan:-
  – perabot
  persoalan:-
  knp perabot eh cg?? bukan tuh kira macam kos membaiki alatan pejabat ke?

 • #202 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  KADAR BAYARAN adalah merujuk kepada bayaran bil2 seperti bil elektrik, bil air, bil telefon.

  Bina rak pameran bukanya bermaksud BAIKI yang rosak, tetapi BUAT baru, seolah2 kira beli rak pameran baru yang dipasang-siap dalam kedai kita. Dan RAK PAMERAN tersebut dikelaskan sebagai PERABOT / LENGKAPAN.

  Manakala ALATAN PELABAT adalah merujuk kepada ALAT2 seperti komputer, pencetak, fax, mesin fotostat dll.

 • #203 written by yumiko
  about 4 years ago

  cikgu,bolehkah sy tanya? adakah kita perlu hafal format2 semua ? Bagaimanakah cara yang senang kita hafal,ingat dan buat dengan tepat…kadang2 sy buat soalan … tidak cukup masa menyelesai semua soalan tersebut. Adakah cara terbaik supaya kita dapat buat semua soalan dengan masa yang ditetapkan?

 • #204 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  Format semestinya kena ingat baru dapat jawab dengan lancar semasa peperiksaan. Masalah TIDAK CUKUP masa merupakan masalah UTAMA pelajar semasa peperiksaan, maka pengurusan masa menjawab sangatlah penting. Kebiasaannya masa banyak terbuang semasa menjawab soalan yang agak sukar seperti soalan no. 2 dan no.3.
  Cadangan Cg, jawab soalan yang MUDAH (bagi anda) dahulu, kemudian semakin sukar.. dengan cara tersebut, masa dapat digunakan sepenuhnya untuk menjawab.

 • #205 written by yumiko
  about 4 years ago

  Terima kasih cikgu kerana sudi baca dan balas comment…oya ~cikgu adakah cara yang terbaik ,senang diingat untuk hafal format sperti kunci-kira2,kos perkongsian,penyata penyesuaian bank dan selainnya…

 • #206 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  Sama2.. untuk mudah hafal, kena FAHAM konsep2 yang berkaitan dengannya serta tujuan penyediaannya.

 • #207 written by yumiko
  about 4 years ago

  ok…terima kasih atas sudi meyelesai masalah yg sy dihadapi…^^

 • #208 written by yumiko
  about 4 years ago

  Maaf cikgu, bolehkan saya tanya? Apakah beza penghutang dengan pemiutang ? Adakah maksud penghutang adalah hutang(kt)dari pinjaman dan pemiutang adalah hutang(kt)?

 • #209 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  Kita jualan barang niaga kepada PELANGGAN secara kredit, maka pelanggan tersebut dipanggil PENGHUTANG – dikelaskan sebagai ASET SEMASA.

  Manakala kita BELI daripada PEMBEKAL secara kredit, maka pembekal tersebut dipanggil PEMIUTANG – dikelaskan sebagai LIABILITI SEMASA.

 • #210 written by Evan
  about 4 years ago

  cikgu, kalau keratan cek yang melibatkan pengeluaran tunai dari bank untuk membayar sewa rumah peribadi….
  mcm mana rekod untuk jurnal ?

 • #211 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  KERATAN CEK sudah semestinya BUKU TUNAI, Kredit …. cuma BUTIRnya mungkin ramai yang tersilap jika tidak berhati-hati. Oleh kerana perbelanjaan tersebut untuk kegunaan PERIBADI, maka butirnya adalah AMBILAN.

 • #212 written by syakiema
  about 4 years ago

  cikgu pekse akaun dalam dokumen soalan 1 ade catatan nota debit tapi butiran tulis caj dikenakan ..jadi kita nak masuk dekat buku tunai atau jurnal am??

 • #213 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  JURNAL AM
  Dt: Angkutan masuk
  Kt: Yatee Batik Enterprise

 • #214 written by syakiema
  about 4 years ago

  alhamdulillah betul ape yang saya wat..terima kasih cg

 • #215 written by zarina muda
  about 4 years ago

  assalamualaikum, cgu..nak tanya buku petty cash untuk koperasi sekolah macamner nak rekod, sama tak dengan buku tunai@buku tunai ruuncit?? tolong saya kena buat penyata kewangan

 • #216 written by zarina muda
  about 4 years ago

  buku petty cash column dia debit. kredit dan baki betul ker..
  kemudian bila saya tulis duit petty cash katakan 200.00, kemudian bila saya dapat jualan duit besar perlu ker saya rekod dalam petty cash, saya ngah blank jd bendahari

 • #217 written by zarina muda
  about 4 years ago

  cikgu boleh tunjuk contoh cara nk rekod buku petty cah supaya telly kemudian nanti,,,,tolong

 • #218 written by Eiyka
  about 4 years ago

  salam..cikgu
  sy student ipta..
  soklan ni berbunyi

  :-Summarised cash sales for the month and found them to be RM2500. Took a cheque for RM500 as own wages for the month. Banked RM2000 out of the cash sales over the month.

  cmne nk msukkan ke lejar bg soklan ni?
  n klu stok akhir dalam pernyataan utk masukkan ke dlm imbangan duga cmne yer? perlu mskkn ke lejar dlu or trus imbgn duga?

  tlg sy yer..

  klu amik

 • #219 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  Eiyka,

  1.Cuba berikan jawapan anda, kemudian baru Cg berikan komen.

  2. STOK AKHIR tidak perlu dimasukkan dalam Imbangan Duga, hanya STOK AWAL sahaja.

 • #220 written by YMC
  about 4 years ago

  Cikgu : saya nak tanya Buku Catatan Pertama terdiri daripada : Jurnal , Buku Tunai Dan Buku Tunai Runcit , betul tak ?

 • #221 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  BUKU CATATAN PERTAMA atau buku catatan asal yang digunakan untuk merekodkan semua urus niaga perniagaan mengikut urutan tarikh. JURNAL (JA, JB, JPB, JJ, JPJ, J Penerimaan Tunai dan J Pembayaran Tunai) merupakan salah satu Buku Catatan Pertama. Manakala BUKU TUNAI tergolong dalam kumpulan LEJAR, walau bagaimanapun BT boleh juga dianggap sebagai BCP sekiranya J/Penerimaan Tunai dan J/Pembayaran Tunai tidak disediakan.

 • #222 written by kelvin
  about 4 years ago

  cikgu nota tingkatan 4 dan 5 tak ada ke ????2010 -2011 sylabuss baru

 • #223 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  Nota yang lengkap dan mengikut Sukatan baru ialah Buku Teks.
  Walau bagaimanapun beberapa Nota dan Latihan boleh juga di perolehi daripada blog sahabat Cg, iaitu Cikgu Firdaus melalui blog beliau PRINSIP PERAKAUNAN SPM Cikgu Firdaus.. Sentiasa Bersama Anda (klik)

 • #224 written by anan
  about 3 years ago

  slm cikgu.
  apa beza antara akaun penghutang dengan akaun kawalan penghutang?

 • #225 written by Wong
  about 3 years ago

  Hi cikgu,
  dalam pengeposan dokumen ke BCP, adakah kita pos ke BT atau Jurnal Penerimaan & Pembayaran Tunai sebab ini yang ditunjukkan di Bab 4 tetapi bila sampai bab 5, ia tunjukkan BT pos ke lejar. Agak keliru cikgu.

 • #226 written by Cg Narzuki
  about 3 years ago

  Cg Wong,
  Pada pandangan saya, urus niaga tunai boleh direkodkan dalam Jurnal Penerimaan / Pembayaran Tunai ataupun Buku Tunai. Jika guna Jurnal, maka ianya perlu diposkan ke Ak Tunai dan Ak Bank.

 • #227 written by Ricca
  about 3 years ago

  Cikgu,

  saye telah buat buku tunai. Tapi kat ruangan tunai sebelah kredit telah terlebih jumlah dan sebelah debit plak kurang besar jumlahnya. Manakala, sebelah debit ruangan bank jumlahnya melebihi daripada ruangan bank sebelah kredit. Bantu saye, cikgu. Apa perlu saye buat?

 • #228 written by Cg Narzuki
  about 3 years ago

  Ricca,

  Cuba semak pada catatan KONTRA, kemungkinan ada kesilapan …. terbalik antara catatan debit dan kredit dalam lajur Tunai dan Bank.

 • #229 written by Ricca
  about 3 years ago

  Cikgu,

  *memindahkan tunai perniagaan Rm 1500 ke dalam bank*
  Cmne nak catatkan dalam buku tunai?

 • #230 written by Cg Narzuki
  about 3 years ago

  Ricca,

  ————————— Buku Tunai —————————-
  —————– Tunai – Bank ———————– Tunai–Bank
  TUNAI——————– 1500 – BANK ————-1500

 • #231 written by Ricca
  about 3 years ago

  Cikgu,

  maaf ye, saya tak faham.

  Begini ke?

  (Sebelah debit)
  Ruangan BUTIR- Tunai
  Ruangan BANK- Rm 1500

  (Sebelah kredit)
  Ruangan BUTIR- Bank
  Ruangan TUNAI- Rm 1500

  Dan ini catatan kontra? Perlu letak K kat ruangan FOLIO ke?

 • #232 written by Ricca
  about 3 years ago

  ?? Sesiapa boleh beritahu saye?

 • #233 written by Chu Siaw Fen
  about 3 years ago

  Cg saya tak faham tentang cacatan kontra ni. dan bila masa baru nak guna cacatan kontra. i’m a little bit confused about it.

 • #234 written by Cg Narzuki
  about 3 years ago

  Chu,

  Catatan KONTRA digunakan apabila melibatkan urusniaga berikut :
  1. Masukkan wang tunai perniagaan ke dalam Bank…… Dt Bank dan Kt Tunai.
  2. Keluarkan wang dari Bank untuk kegunaan perniagaan …. Dt Tunai dan Kt Bank.

 • #235 written by Ain
  about 3 years ago

  Salam Cikgu,
  Kalau kita guna Buku Tunai, Slip wang masuk kita akan catat sebagai kontra di Buku Tunai. Bagaimana pula kita merekod slip wang masuk jika kita gunakan jurnal penerimaan dan pembayaran tunai?

  Terima kasih atas tunjuk ajar cikgu

 • #236 written by Cg Narzuki
  about 3 years ago

  Ain,

  Pada pandangan saya,
  Konsepnya tetap sama, isikan dalam kedua2 Jurnal Penerimaan Tunai dan Jurnal Pembayaran Tunai.

 • #237 written by nik
  about 3 years ago

  cikgu apa status buku tunai….?buku catatan pertama atau lejer???

 • #238 written by Cg Narzuki
  about 3 years ago

  Nik,

  Buku Tunai dikelaskan sebagai Lejar, walau bagaimanapun ianya boleh juga dikelaskan sebagai Buku Catatan Pertama, jika tidak menyediakan Jurnal Penerimaan tunai dan Jurnal Pembayaran Tunai.

 • #239 written by sasi
  about 3 years ago

  cikgu.. blh tak cikgu terangkan cara2 utk catatkan nama BUTIR dalam jurnal ..tak kira lah jurnal apa pun.. setiap kali soalan suruh catatkan sesuatu urusniaga ke dalam jurnal, saya tak tahu mcm mana nak tulis butir…TLG cikgu…..

 • #240 written by Cg Narzuki
  about 3 years ago

  Sasi,

  BUTIR dalam JURNAL AM merujuk kepada NAMA AKAUN yang terlibat dengan urus niaga tersebut. Manakala Jurnal Jualan dan Jurnal Pulangan Jualan, butirnya ialah NAMA PENGHUTANG. Jurnal Belian dan Jurnal Pulangan Belian, butirnya NAMA PEMIUTANG yang terlibat.

 • #241 written by nurul
  about 3 years ago

  salam…cikgu…saya nak tanya…betul tak ni?

  jurnal am – untuk belian barang secara hutang/kredit

  jurnal khas – untuk belian yang melibatkan barang
  niaga secara hutang,terima dan hantar invois

  buku tunai – apa-apa belian atau jualan yang melibatkan tunai dan cek sahaja.

  sekarang ni untuk format exam ade tak jurnal penerimaan tunai dan jurnal pembayaran tunai? atau pun dua2 jurnal ini dah tukar kepada bentuk buku tunai???

  saya confius skit la cikgu…

 • #242 written by Cg Narzuki
  about 3 years ago

  Nurul,

  JURNAL AM merupakan jurnal yang merekodkan pelbagai urus niaga yang tidak boleh direkodkan dalam buku catatan pertama yang lain. Antaranya :
  1. catatan permulaan perniagaan.
  2. catatan penutup dan pemindahan baki2 akaun, catatan pembalikan.
  3. belian dan jualan aset bukan semasa secara kredit.
  4. ambilan barang niaga untuk kegunaan peribadi atau kegunaan perniagaan.
  5. kemasukan aset sebagi modal tambahan.
  6. catatan pelarasan
  7. pembetulan kesilapan
  8. rekod pembubaran perniagaan.

  JURNAL KHAS merekodkan urus niaga yang melibatkan BARANG NIAGA secara KREDIT. Di mana dokumennya adalah Invois, Nota Debit dan Nota Kredit.

  JURNAL PENERIMAAN TUNAI dan JURNAL PEMBAYARAN TUNAI / BUKU TUNAI merekod semua urus niaga yang melibat pembayaran / penerimaan menggunakan wang TUNAI dan CEK.

  Apa2 topik yang ada dalam sukatan pelajaran dan Buku Teks, maka ianya ada kemungkinan akan dikeluarkan dalam soalan peperiksaan.

 • #243 written by nurul
  about 3 years ago

  salam cikgu…

  nak tanya ni…bile kite dah rekod dalam jurnal am iaitu tunai dan bank….bila posting ke lejer ada tak akaun tunai dan akaun bank??/ atau pun tunai dan bank yang dalam jurnal tu hanya dipost kan ke buku tunai???

 • #244 written by Cg Narzuki
  about 3 years ago

  Nurul,

  BUKU TUNAI adalah merupakan lejar, iaitu gabungan Ak TUNAI dan Ak BANK, maka tidak perlu lagi membuka Ak Tunai dan Ak Bank yang lain.

 • #245 written by Ying
  about 3 years ago

  cikgu, maklumat dalam NOTA DEBIT menyatakan bahawa kos penghantaran barang dalam invois (Belian Kredit barang niaga). maklumat angkutan masuk ini kena catat dalam Jurnal Am atau Jurnal Belian? terima kasih.

 • #246 written by Cg Narzuki
  about 3 years ago

  Ying,

  Pada pandangan Cg,
  Terdapat 2 pendapat yang biasa digunakan, catat dalam (1) Jurnal Am atau (2) Jurnal Belian .. Walau bagaimanapun bagi Cg, penggunaan JURNAL AM lebih baik bagi menzahirkan belanja ANGKUTAN MASUK tersebut. Ini kerana kedua-duanya akan memberikan kesan yang sama ke atas Ak PEMIUTANG, iaitu akan menambahkan jumlah hutang. Jika kita catat dalam JB, maka belanja Angkutan Masuk tersebut seolah2 tidak wujud kerana telah dimasukkan dalam Ak Belian.

 • #247 written by Ying
  about 3 years ago

  terima kasih cikgu…

 • #248 written by TAN
  about 3 years ago

  CIKGU: Dalam Buku Tunai Runcit, bil tempat letak kereta(parking fee) masuk ke dalam tambang atau belanja am? thank you.

 • #249 written by Cg Narzuki
  about 3 years ago

  Tan,

  Pada pandangan Cg, bayaran tempat letak kerata lebih berkaitan urusan pengangkutan… maka TAMBANG lebih sesuai berbanding Belanja Am.

 • #250 written by TAN
  about 3 years ago

  terima kasih, cikgu.

 • #251 written by fatimah
  about 3 years ago

  Cikgu,
  Dalam buku tunai, formatnya disebelah debit tulis tarikh, butir, diskaun, tunai, bank dan sebelah kredit tulis tarikh, butir, diskaun, tunai, bank. Untuk lebih senang ingat, bolehkah kita tulis tarikh, butir, diskaun diberi dan tarikh, butir, diskaun diterima? sebab kebanyakan jawapan yg kita lihat hanya tulis perkataan diskaun sahaja.
  terima kasih

 • #252 written by Cg Narzuki
  about 3 years ago

  Fatimah,

  Boleh ditulis “Diskaun diberi” dan “Diskaun diterima”, bagi membantu / memudahkan pelajar mengingati dan membezakan antara kedua2nya.

 • #253 written by hong
  about 3 years ago

  apa itu belian kredit, belian tunai, pulangan belian, angkutan masuk dan upah atas belian

 • #254 written by Robby Lim
  about 3 years ago

  Cgu

  Ada apa2 tips untuk saya master dalam jurnal??? Bagaimana nak kuasai jurnal ini…saya masih lemah di topik ini….

 • #255 written by Cg Narzuki
  about 3 years ago

  Robby Lim,

  Cuba fahami kegunaan / fungsi setaip satu jurnal2 tersebut, urus niaga yang terlibat, cara merekodnya serta cara poskan ke Lejar.
  Sila rujuk nota ringkas yang telah Cg sediakan DIATAS sebagai panduan.

 • #256 written by nabila
  about 3 years ago

  Bagaimanakah hendak menghiasi folio? Cikgu saya menyuruh saya menghias folio, saya ingin membuat folio saya cantik….

 • #257 written by Cg Narzuki
  about 3 years ago

  Nabila,

  Tiada sebarang markah untuk hiasan2 tersebut… apa yang penting isi kandungan memenuhi kehendak soalan. Jadi pastikan isi kandungannya LENGKAP dan TEPAT terlebih dahulu…. kemudian macam mana nak hias tu, kena tanya cikgu anda…. hiasan macam mana yang beliau maksudkan.

 • #258 written by zaty
  about 3 years ago

  cg,
  membawa masuk kenderaan, rm 55 000 untuk kegunaan perniagaan.
  Adakah urusniaga tersebut dicatat dlm jurnal am?
  Apa yang didebitkan dan dikreditkan?
  mohon bantuuan cg

 • #259 written by Cg Narzuki
  about 3 years ago

  Zaty,

  Ya, catat dalam JURNAL AM
  Dt: KENDERAAN 55,000
  Kt: MODAL 55,000

 • #260 written by zaty
  about 3 years ago

  terima kasih cg….

 • #261 written by thurga
  about 3 years ago

  macam mane nak buat ,,,
  ambil tunai dari bank(buku tunai)

 • #262 written by Cg Narzuki
  about 3 years ago

  Thurga,

  Catat dalam BUKU TUNAI…. lajur BANK,
  Kredit : AMBILAN RMxxx

 • #263 written by Ravi
  about 3 years ago

  Saya sangat keliru dengan soalan-soalan yang saya temui dalam bab PHR dan PSN.

  Sekiranya soalan nyatakan PHR dikira atas penghutang bersih. Saya tengok format soalan SPM, PHR dikira atas nilai penghutang tanpa tolak PHR yang sedia ada. Manakala, soalan latihan pula mengira PHR selepas Penghutang ditolak dengan PHR sedia ada. Boleh cikgu menerangkan kepada saya maksud BERSIH di akhir soalan. Ia nampak mudah tapi mengelirukan.

  Begitu juga dengan PSN.
  Contoh: Van 48000
  PSNT 14000

  Van disusutnilaikan 20% setahun atas kos bersih. Jadi adakah keadah pengiraannya adalah Baki Berkurangan atau Garis Lurus?

  Saya buat seperti biasa, 48000 x 0.20

  Adakah saya salah atau betul?

 • #264 written by Cg Narzuki
  about 3 years ago

  Ravi,

  PENGHUTANG BERSIH disitu adalah merujuk kepada Baki PENGHUTANG selepas mengambilkira pelarasan2 yang terlibat seperti Hutang Lapuk, Pulangan Jualan tertinggal rekod dan sebagainya yang melibatkan PENGHUTANG…….. BUKANNYA bermaksud Nilai PENGHUTANG (-) PHR.

  Pada pemahaman Cg, “KOS BERSIH” disitu merujuk kepada NILAI BUKU BERSIH VAN tersebut … iaitu NILAI KOS VAN – SNT VAN, …. ataupun dikenali sebagai KAEDAH BAKI BERKURANGAN. Sekiranya dinyatakan 20% ATAS KOS….. itu dikenali sebagai KAEDAH GARIS LURUS.

 • #265 written by MAHA
  about 3 years ago

  Salam cikgu,saya pelajar kolej,masa spm i tak ambil sub akaun.
  karang i ambil kos akauntansi…bagaimana saya boleh mahir dalam akaun?selalu saya bt salah bahagian merekodkan debit dan kredit..tlng sy cikgu.terima kasih

 • #266 written by Cg Narzuki
  about 3 years ago

  Maha,

  Kena faham konsep asas sistem catatan bergu, klasifikasi akaun dan baki2 nya. Iaitu
  Aset dan Belanja berbaki DEBIT
  Ekuiti, Liabiliti dan Hasil berbaki KREDIT

 • #267 written by Pening Kepala
  about 3 years ago

  Salam Cikgu Narzuki..

  Jika kita ingin membuat lejar untuk kenderaan membawa masuk, apakah nama yang perlu saya letak di dt ?

 • #268 written by Cg Narzuki
  about 3 years ago

  …………………..Ak Kenderaan
  MODAL 55,000

 • #269 written by helenhii
  about 3 years ago

  sampul surat masuk belanja pos atau alat tulis?

 • #270 written by Cg Narzuki
  about 3 years ago

  Helenhii,

  Sampul surat… sebagai Alat Tulis,
  Sampul surat dan setem ….. Belanja Pos

 • #271 written by fatimah
  about 3 years ago

  Cikgu,
  Jika peperiksaan diberi jurnal am, buku tunai..bolehkah kita tak guna dan lukis sendiri dalam kertas kajang. Contoh soalan tahun 2010, soalan suruh pelajar guna format buku tunai runcit yang dilampirkan tetapi kita tak guna dan lukis sendiri, bolehkah?

 • #272 written by Cg Narzuki
  about 3 years ago

  Fatimah,

  Pada pandangan saya,
  Kertas Buku Tunai, Jurnal dan Lejar akan diberikan kepada calon semasa peperiksaan nanti… sama ada pelajar nak guna atau tidak guna terserah kepada pelajar.

  Begitu juga dengan kertas format yang dilampirkan (contohnya Format buku tunai runcit), .. ianya diberikan bagi membantu pelajar, jika dirasakan ianya sesuai, maka boleh digunakan… jika dirasakan tidak sesuai, maka adalah lebih baik sediakan mengikut format sendiri… apa yang penting JAWAPAN disediakan dengan betul dan mengikut format yang betul.

 • #273 written by hajerah
  about 3 years ago

  assalammualaikum cikgu….
  walaupun dalam buku teks ada diterangkan jurnal penerimaan dan pembayaran tunai,tapi adakah dalam peperiksaan SPM yg sebenar ada juga disoal akan jurnal2 tersebut ataupun hanya disoal ttg buku tunai saja??

 • #274 written by Cg Narzuki
  about 3 years ago

  Hajerah, waalaikumussalam.

  Pada pandangan saya, apa2 yang ada dalam sukatan dan buku teks ada kemungkinan akan dikeluarkan dalam soalan SPM nanti.. kita tidak boleh bersandarkan soalan tahun2 lepas bagi menjangkakan mana topik2 yang penting dan akan dikeluarkan dalam SPM…. ini kerana format pentaksiran sekarang sudah BERBEZA dengan format soalan tahun2 lepas.

  Cadangan saya, pastikan pelajar betul2 faham apa yang disampaikan dalam BUKU TEKS dan jawab SEMUA soalan yang disediakan.

 • #275 written by msubri68
  about 2 years ago

  Salam cg,
  Jika nota debit (asal) diterima kerana caj upah atas belian membeli lengkapan kedai, bagaimana nak rekod dlm BCP dan lejar? Adakah upah atas belian ini butiran Penyata Pendapatan?

 • #276 written by Cg Narzuki
  about 2 years ago

  Msubri68,

  Adakah Lengkapan Kedai merupakan BARANG NIAGA ??,
  Jika YA, maka …….. BCP = Jurnal Am
  Catatannya : Dt: Upah atas belian Kt: Nama Pemiutang
  Upah atas belian … item dalam Kos Belian dalam Penyata Pendapatan.

 • #277 written by msubri68
  about 2 years ago

  Salam cg,

  Jika nota debit diterima kerna caj upah atas belian lengkapan kedai (aset bukan semasa), bagaimana nak rekod dalam BCP, lejar dan penyata kewangan.

  Tq cg

 • #278 written by Cg Narzuki
  about 2 years ago

  Msubri68,

  Pada pandangan saya,
  Jika caj tersebut dikenakan atas pembelian ABS, maka kos caj tersebut boleh juga DITAMBAH keatas kos ABS tersebut..

  Sebagai contoh :
  Harga Lengkapan kedai = RM1000
  Kos upah atas belian = RM100
  maka Nilai KOS untuk mendapatkan Lengkapan tersebut = RM1100.

  Catatannya : Dt: Lengkapan kedai.. Kt: Nama Pemiutang.

 • #279 written by msubri68
  about 2 years ago

  Salam cg,
  Saya kurang faham tentang BCP – J. Belian, jika belian barang niaga secara kredit, semua pemiutang direkod dlm J.belian, bagaimana dengan belian aset bukan semasa (ABS) secara kredit, adakah pemiutang ABS direkod dlm JBelian.
  Bagi akaun kwln pemiutang, adakah ianya untuk akaun pemiutang barangniaga sahaja, bagaimana dengan akaun pemiutang ABS?
  TQ cg

 • #280 written by Cg Narzuki
  about 2 years ago

  Msubri,

  Jiak bukan barang niaga, ianya dicatat dalam JURNAL AM… dan diposkan ke LEJAR AM. Pemiutang bukan barang niaga dikelaskan sebagai LS / LBS bergantung kepada tempoh bayaran balik semua hutang tersebut. Ak KAWALAN PEMIUTANG…. … boleh dikatakan sebagai RINGKASAN kepada Semua Ak Pemiutang (barang niaga) dalam LEJAR BELIAN.

 • #281 written by jam
  about 2 years ago

  Salam, dalam bab buku catatan pertama, jurnal peneriman tunai dan pembayaran tunai tu boleh ke diabaikan sahaja dan terus gunakan sahaja buku tunai 3 ruang.

 • #282 written by Cg Narzuki
  about 2 years ago

  Jam,

  JANGAN sekali-kali abaikan perkara tersebut… Sukatan Pelajaran dan Format Pentaksiran sekarang sudah berbeza dengan tahun2 sebelum ini. Pastikan apa yang ada dalam Buku Teks diajar kepada pelajar.

 • #283 written by cgu ani
  about 2 years ago

  salam cgu..
  saya ingin bertanya..ada pelajar saya bertanya kepada saya, mengapa belanja berbaki debit sedangkan kita perlu mengeluarkan wang..mengapa tidak berbaki kredit….dan mengapa pula hasil berbaki kredit tetapi tidak berbaki debit kerana kita mendapat wang..

 • #284 written by Cg Narzuki
  about 2 years ago

  Cgu Ani,

  Kita kena kaitkan dengan Sistem Catatan Bergu… setiap urusniaga akan melibatkan sekurang2nya 2 AKAUN…… satu DEBIT dan satu lagi KREDIT….. pelajar kena sedar bahawa ada 2 AKAUN yang TERLIBAT. Contohnya : bayar sewa dengan tunai sebanyak RM200. Maka catatan bergunya :

  DEBIT – Sewa (BELANJA) RM200
  KREDIT – Tunai RM200 ……………………………. yang KELUAR adalah WANG, maka Ak TUNAI – KREDIT

  Begitu juga dengan HASIL….. apa bila TERIMA WANG …. maka pelajar perlu faham, AK TUNAI / BANK mestilah DEBIT… dan HASIL : KREDIT.

 • #285 written by jam
  about 2 years ago

  Seorang peniaga ingin memulakan perniagaan tapi tidak cukup wang sebagai modal permulaan, so dia buat pinjaman bank dan semua wang pinjaman tu digunakan sebagai modal perniagaan. Macam mana nak buat catatan pembukaannya yang betul dalam J Am

  Pinjaman bank dan modal tu kan catatan sebelah kredit, J Am, sebelah debit apa yang nak dicatat.

 • #286 written by Cg Narzuki
  about 2 years ago

  Jam,

  Kita kena jelas …. siapa yang buat pinjaman bank tersebut … sama ada atas NAMA PEMILIK ataupun NAMA PERNIAGAAN.

  1. Jika atas NAMA PEMILIK… kemudian pemilik BAWA MASUK ke AKAUN BANK perniagaan sebagai MODAL, maka catatan bergunya ialah :
  Dt: BANK dan Kt : MODAL

  2. Jika atas NAMA PERNIAGAAN … maksudnya Perniagaan yang buat PINJAMAN BANK… (Ak Modal TIDAK TERLIBAT, kerana bukan BAWA MASUK), maka catatan bergunya :
  Dt: BANK dan Kt: PINJAMAN BANK

 • #287 written by nizam2108
  about 2 years ago

  Cikgu,
  Dalam format buku tunai runcit, format buku LCCI ialah Penerimaan, Tarikh, Butir, Jumlah , analisis dan Helaian SPM format yang dibekalkan juga format tersebut tetapi buku teks format ialah Tarikh, Butir, Debit, Kredit dan analisis. Maka Helaian yang dibekalkan tidak sesuai digunakan jika kita guna format buku teks. Bolehkah kertas kajang digunakan untuk lukis format seperti buku teks dan tidak guna helaian tersebut. terima kasih.

 • #288 written by Cg Narzuki
  about 2 years ago

  Nizam,

  BOLEH … tidak menjadi masalah, kerana kedua2 format tersebut diterima pakai……. pada pandangan saya, sepatutnya soalan SPM tersebut menyediakan kedua2 format untuk pilihan pelajar, sekiranya ingin pelajar gunakan helaian lampiran yang dibekalkan….. atau tidak perlu serta lampiran, pelajar buat sendiri ikut format masing2.

 • #289 written by nia
  about 2 years ago

  cg dalam, buku tunai, contoh bank lagi besar sebelah debit, lepas tu sebelah kredit, tunai besar. macam mana nak kira ke salah ?

 • #290 written by Cg Narzuki
  about 2 years ago

  Nia,

  Ak BANK boleh berbaki Debit ataupun berbaki Kredit (iaitu Overdraf). Tetapi AK TUNAI mesti berbaki DEBIT (iaitu besar sebelah debit).
  Ak TUNAI berbaki KREDIT (besar sebelah Kredit) bermaksud .. WANG KELUAR lebih banyak daripada WANG MASUK…. perkara ini TIDAK MUNGKIN BERLAKU.
  Contohnya.. wang tunai masuk RM100….. adakah boleh kita keluarkan wang RM200 ?

 • #291 written by mimi
  about 2 years ago

  ok, terima kasih cikgu :)

 • #292 written by alya
  about 2 years ago

  Assalamualaikum,
  Boleh cikgu terangkan ape maksud akaun tunai?

 • #293 written by Cg Narzuki
  about 2 years ago

  Alya, waalaikumussalam.

  AKUAN TUNAI digunakan untuk merekodkan semua urus niaga yang melibat PENERIMAAN dan PEMBAYARAN secara TUNAI, dimana Wang Tunai MASUK dicatat di sebelah DEBIT, manakala Wang Tunai KELUAR dicatatkan disebelah KREDIT.

 • #294 written by nesh
  about 2 years ago

  cg kalo pulangan jualan ataupun pulangan belian perlukah direkod dalam buku tunai

 • #295 written by Cg Narzuki
  about 2 years ago

  Nesh,

  Cuba fikirkan …. adakah ianya melibatkan urus niaga TUNAI / BANK (cek) ?
  Jika TIDAK melibatkan WANG TUNAI / BANK (cek) …. Masuk (Terima) atau Keluar (Bayar) .,… maka BT tidak terlibat.

 • #296 written by Aina
  about 2 years ago

  Nak Tanya, Baki Lekapan Dan Lengkapan nak tulis camne dlm Buku Tunai?

 • #297 written by Cg Narzuki
  about 2 years ago

  Aina,

  Baki Lekapan dan Lengkapan … TIDAK terlibat dengan Buku Tunai…. hanya Baki awal TUNAI dan BANK sahaja yang perlu dimasukkan. Manakala baki lekapan dan lengkapan perlu dimasukkan dalam AK LEKAPAN DAN LENGKAPAN sebagai BAKI B/B (… baki awal).

 • #298 written by Aina
  about 2 years ago

  Terima kasih, cg.

  Cg, macam mana dgn ‘pindah Tunai Dari bank ke kedai’ camne nak tulis? (Akaun Tunai & Bank)

 • #299 written by Cg Narzuki
  about 2 years ago

  Aina,

  Perkara tersebut dipanggil CATATAN KONTRA….. di mana Debit TUNAI dan Kredit BANK…. kedua2nya dicatat dalam Buku Tunai.

  Sila rujuk cara merekodnya dalam buku teks m/s 144.… cuma contoh dalam buku teks “Memasukkan wang tunai ke bank”…… manakala untuk “Mengeluarakan wang dari bank untuk kegunaan kedai”… catatannya jadi SEBALIKNYA.

 • #300 written by Aina
  about 2 years ago

  Cg,

  Kalau dia tulis ‘beilan perabot secara kredit daripada syarikat rozel’ macam mane nak wat? ASAP!

 • #301 written by Cg Narzuki
  about 2 years ago

  Aina,

  Oleh kerana PERABOT .. bukannya barang niaga, maka ianya perlu dicatatkan dalam JURNAL AM, iaitu :
  Dt: Perabot
  Kt: Syarikat Rozel

 • #302 written by Amierul
  about 2 years ago

  Assalamualaikum Cikgu Narzuki .
  saya nak tanya , Diskaun sebelah Dt dalam buku tunai runcit Tiga Lajur diterima atau dibayar ?

  Harap cikgu dapat membalasnya

 • #303 written by Cg Narzuki
  about 2 years ago

  Amierul,

  DEBIT = Diskaun diberi (………Belanja)
  KREDIT = Diskaun diterima (….Hasil)

 • #304 written by islinah
  about 2 years ago

  cikgu,kalau kita buat buku tunai tiga lejar,dekat tunai atau bank kita kena tulis jumlah sebelum atau selepas diskaun diberi atau diskaun diterima????

 • #305 written by islinah
  about 2 years ago

  cikgu macam mana nak meneruskan perniagaan yang ada baki stok awal?saya tak faham.ASAP

 • #306 written by Cg Narzuki
  about 2 years ago

  Islinah,

  Sila rujuk buku teks m/s 134… berhubung format Buku Tunai (3 Lajur)…. perkataan “JUMLAH” …. tidak perlu ditulis,

  “Meneruskan perniagaan” .. bermaksud kita telah lama menjalankan perniagaan, maka sudah tentu dalam kedai kita telah ada STOK AKHIR daripada tahun lepas, di mana STOK tersebut akan menjadi STOK AWAL bagi tempoh perakaunan yang baru. Bukan saja stok awal kita ada…. TUNAI, BANK, ASET BUKAN SEMASA, DLL juga boleh jadi baki awal perniagaan.

 • #307 written by islinah
  about 2 years ago

  cikgu diskaun diberi itu disebelah debit kan? jadi kalau saya jual barang RM300 tapi saya bagi diskaun sebanyak RM75,jadi harga dia jadi RM225 saya kena tulis dekat BT dekat tunai atau bank harga RM300 atau RM225??(buku tunai tiga lajur)

 • #308 written by Cg Narzuki
  about 2 years ago

  Islinah.
  Diskaun tersebut dikenali sebagai DISKAUN NIAGA… dan ianya tidak perlu direkod dalam buku tunai… DISKAUN DIBERI & DISKAUN DITERIMA dlm BT adalah merujuk kepada DISKAUN TUNAI… cuba kenalpasti beza antara kedua2 jenis diskaun tersebut.

  Bila JUAL maka kita akan terima WANG TUNAI rekod DEBIT RM225 dlm lajur TUNAI.. jika terima CEK kita rekod dlm lajur BANK.

 • #309 written by islinah
  about 2 years ago

  ok,terima kasih cikgu!

 • #310 written by islinah
  about 2 years ago

  Cikgu kalau saya dah tulis aset bukan semasa dalam jurnal am yang saya beli secara kredit,perlukah saya tulis balik dalam buku tunai?????

 • #311 written by islinah
  about 2 years ago

  ASAP.thank you ^^

 • #312 written by Cg Narzuki
  about 2 years ago

  Islinah.

  BUKU TUNAI hanya digunakan untuk merekodkan urus niaga SECARA TUNAI sahaja… di mana melibatkan wang TUNAI / wang di BANK .. sama ada MASUK(terima) atau KELUAR(bayar).

  Oleh kerana urus niaga beli ABS secara KREDIT.. iaitu TIDAK melibatkan wang TUNAI / wang di BANK … maka TIDAK PERLU direkodkan dalam Buku Tunai.

 • #313 written by islinah
  about 2 years ago

  cikgu ambilan barang niaga secara tunai untuk kegunaan keluarga,adakah saya perlu catatkan di jurnal am sahaja atau buku tunai sahaja ataupun di kedua-duanya sekali ataupun salah satunya pun boleh?saya masih kurang jelas tentang hubungan jurnal am dan buku tunai.harap cikgu dapat membalasnya dengan secepat mungkin.Terima kasih cikgu.^-^

 • #314 written by Cg Narzuki
  about 2 years ago

  Islinah,

  Ada yang tidak kena dengan penyataan tersebut “Ambilan BARANG NIAGA secara TUNAI untuk kegunaan keluarga”. Ambil BARANG NIAGA atau ambil WANG TUNAI ?
  1. Jika ambil BARANG NIAGA untuk kegunaan keluarga ….. maka JURNAL AM
  2. Jika ambil TUNAI untuk kegunaan keluarga…. maka BUKU TUNAI

  —————–
  JURNAL AM digunakan untuk mencatat :
  1. Catatan permulaan
  2. Mana2 urus niaga yang TIDAK dapat dicatat dalam BUKU TUNAI atau JURNAL KHAS
  ——————
  BUKU TUNAI - hanya catat semua urus niaga secara TUNAI/BANK sahaja.
  JURNAL KHAS – hanya catat urus niaga KREDIT bagi BARANG NIAGA sahaja
  Jika tidak memenuhi syarat2 BT dan JK tersebut, maka ianya perlulah dicatatkan dalam JURNAL AM.

  ——————
  CATATAN DUA KALI dalam JA dan BT hanya untuk CATATAN PERMULAAN sahaja.
  Contohnya, Pada 1 Jan 2013. baki2 aset dan ekuiti perniagaan iaitu Tunai, Bank, Kenderaan dan Modal.

  1. JURNAL AM – Catatan Permulaan
  Dt: Tunai…….10
  Dt: Bank……..20

  Dt: Kenderaan…50
  Kt: Modal…………80

  2. BUKU TUNAI – catatan BAKI Tunai dan Bank sahaja
  Dt: 1/1/13 Baki b/b……10 (Tunai)…. 20 (Bank)

 • #315 written by islinah
  about 2 years ago

  Ok,saya sudah faham sekarang.Terima kasih cikgu.
  semoga jumpa lagi pada 2013 nanti.Assalamualaikum :)

 • #316 written by Cg Narzuki
  about 2 years ago

  Islinah, waalaikumussalam.

  Alhamdulillah kerana apa yang saya sampaikan dapat difahami. In shaa Allah jumpa lagi ditahun 2013.

 • #317 written by Finaz
  about 2 years ago

  cikgu kalau saya buat belian barang secara tunai,apabila saya pulangkan barang tersebut adakah saya perlu catat di Jurnal Pulangan Belian atau buku tunai?*saya buat pembayaran barang tersebut secara tunai.

 • #318 written by Cg Narzuki
  about 2 years ago

  Finaz,

  Pada pandangan Cg, bila urus niaga belian SECARA TUNAI, maka urus niaga dikira SELESAI… sekiranya ada kerosakan terhadap barang tersebut.. pekedai akan mengantikan dengan barang yang baru. .. Walau bagaimanapun sekiranya ada Pekedai yang sanggup menerima barang tersebut dan mengembalikan wang .. maka catatannya dalam BUKU TUNAI.

 • #319 written by Finaz
  about 2 years ago

  cikgu kalau macam itu,pekedai itu pulangkan duit tersebut (tunai)saya kena tulis dekat sebelah Debit tunai kan? tapi macam mana saya nak buat lejar untuk urus niaga tersebut??????Kalau debit di BT maka kredit di lejar,manakala kredit di BT adalah debit di lejar,betul ke cikgu kalau macam itu????ASAP

 • #320 written by Cg Narzuki
  about 2 years ago

  Finaz.
  Ya. Debit Tunai butirnya Pulangan belian. Maka bukakan Ak Pulangan belian dalam lejar.. catat sebelah kredit butirnya Tunai.

 • #321 written by Finaz
  about 2 years ago

  Cikgu kalau BT tunai punya baki h/b lagi besar daripada bank betul ke cikgu?ataupun kalau di BT baki bank kena lagi besar dari tunai?

 • #322 written by Cg Narzuki
  about 2 years ago

  Finaz,

  Dari segi rekod perakaunannya TIDAK SALAH, cuma dari segi RASIONALNYA….. dalam keadaan biasa ..wang dalam simpanan di BANK lebih banyak daripada wang tunai ditangan.

 • #323 written by zara
  about 1 year ago

  salam,,cg..
  memo:
  rekodkn jualn sebhagian lengkpn trpakai secara tunai berkos RM1300.wang trsebut dibankkan.apa yg dt dan kt cg???

 • #324 written by Cg Narzuki
  about 1 year ago

  Zara,

  Dt BANK RM1300
  Kt LENGKAPAN RM1300

 • #325 written by zara
  about 1 year ago

  trima ksih cg..

 • #326 written by zara
  about 1 year ago

  salam,,cg..
  kiranya bukn kt jualan??

 • #327 written by Cg Narzuki
  about 1 year ago

  Zara,
  Ya bukan jualan….. yang dijual adalah LENGKAPAN, maka lengkapan yang akan berkurang. JUALAN hanya digunakan apabila jual BARANG NIAGA sahaja.

 • #328 written by syahirah
  about 1 year ago

  salam,,cg….
  memo:
  mengeluarkn 30 buah bakul cenderamata berjumlh RM 95 untk tujuan promosi..apa yg dt n kt cg??

  cg,,
  mengeluarkn n mngmbil brg sama je kn??

 • #329 written by Cg Narzuki
  about 1 year ago

  Syahirah,

  Dt PROMOSI
  Kt BELIAN

  # mengeluarkan / mengambil kena lihat pada maksudnya.

 • #330 written by ayu
  about 1 year ago

  salam,,cg
  sy nk tnye …
  keratan cek:
  cek rm 8000
  kerana insurans kedai
  adakah dt insurans n kt bank??
  hnye perlu tulis insurans shja,,x pyh kedai??

 • #331 written by Cg Narzuki
  about 1 year ago

  Ayu,

  Ya… betul. Insurans sahaja pun ok.

 • #332 written by ayu
  about 1 year ago

  salam..cg
  sy nk tnye satu soalan lg..

  memberi derma bernilai rm200 dari barang niaga untk sekolah addiniah..apa yg dt n kt cg??

  maaf sebab mnyusahkan cg..sy masih lemah dlm dt n kt..trtukar dgn persamaan perakaunan…

 • #333 written by Cg Narzuki
  about 1 year ago

  Ayu,

  Dt DERMA
  Kt BELIAN……kerana melibatkan barang niaga

  Jika topik persamaan…… semua urusniaga yang melibatkan keluar masuk barang niaga, kita akan tambah / tolak STOK.

 • #334 written by fatimah
  about 1 year ago

  Cikgu,
  format buku tunai runcit harus diajar dalam format buku teks di mana lajur pertama ialah tarikh atau format Lcci di mana lajur pertama ialah penerimaan? Terima kasih.

 • #335 written by Cg Narzuki
  about 1 year ago

  Fatimah,

  Pada pandangan saya,
  Format mana yang digunakan tidak menjadi masalah, kerana ianya tetap BETUL dari segi sistem rekod perakaunannya. Cuma adalah lebih guna format BUKU TEKS kerana ianya sumber rujukan utama pelajar.

 • #336 written by Ehsan
  about 1 year ago

  apa beza jurnal am dengan lejar am? akaun stok perlu ada harga stok tu ke?(modal atau harga jual) apa beza buku tunai dengan akaun tunai? perlu ke ada item tunai dan bank dalam buku tunai/akaun tunai. harap cikgu dapat membantu saya.

 • #337 written by Cg Narzuki
  about 1 year ago

  Ehsan,

  JURNAL AM ialah salah satu daripada BUKU CATATAN PERTAMA.
  LEJAR AM ialah buku yang mengandungi SEMUA AKAUN kecuali Akaun2 PENGHUTANG dan Akaun2 PEMIUTANG, kerana ianya dicatat dalam LEJAR KHAS (LEJAR PENGHUTANG/JUALAN dan LEJAR PEMIUTANG/BELIAN)… Walau bagaimanapun, pada peringkat awal kemungkinan guru sekolah ajarkan SEMUA AKAUN2 tersebut hanya disediakan dalam LEJAR AM sahaja

  Dalam kes kerja kursus, STOK AWAL belum ada kerana perniagaan baru ditubuhkan, maka TIDAK WUJUD Akaun Stok. Nilai stok daripada KAD STOK adalah merujuk kepada STOK AKHIR.. semasa penyediaan PENYATA PENDAPATAN nanti.

  BUKU TUNAI merupakan Akaun TUNAI dan Akaun BANK yang digabungkan bersama. Bila sudah disediakan Buku Tunai, maka Ak Tunai dan Ak Bank TIDAK perlu lagi disediakan.

 • #338 written by REB
  about 1 year ago

  Cikgu, saya masih keliru.. jika saya membeli sebuah kenderaan untuk kegunaan perniagaan, perlukah saya merekodnya ke dalam Buku Tunai?

 • #339 written by Cg Narzuki
  about 1 year ago

  Reb.

  Asalkan urus niaga tersebut melibatkan TUNAI / BANK.. maka mesti catat dalam BUKU TUNAI…manakala semua urus niaga secara KREDIT… TIDAK direkodkan dalam BT… dimana jika melibatkan barang niaga – JURNAL KHAS… jika bukan barang niaga – JURNAL AM.

 • #340 written by nana
  about 1 year ago

  cikgu, kalau insurans ats belian, upah atas belian dan angkutan masuk direkod dalam jurnal am boleh tak ?sebab kalau saya rekod dlm jurnal belian,then pos ke lejar,imbangan duga tak balance..

 • #341 written by Cg Narzuki
  about 1 year ago

  Nana,

  Semuanya bergantung kepada penyataan urus niaga, jika bayaran secara TUNAI / CEK, maka catat dalam BT, tetapi kos2 tersebut dicajkan oleh pembekal/pemiutang (nota debit), maka catat dalam JA (Jurnal Khas – SALAH).

  ID akan seimbang asalkan lengkap catatan bergunya ,,,, ada disebelah Debit dan Kredit,,,,, walaubagaimanapun ID yang seimbang TIDAK semestinya BETUL, kemungkinan masih ada KESILAPAN TIDAK KETARA yang dilakukan,

 • #342 written by Hazreen
  about 1 year ago

  Assalamualikum… cikgu,sy tak ada asas dlm akaun tapi sy ingin belajar… boleh cikgu tunjukkan detail format buku lejar??? buku tunai.buku bank,lejar am,pemiutang,penghutang dan lain-lain lagi… dan perlukah kita tulis nama barang yang dibeli secara detail… @ tulis belian sahaja???

 • #343 written by Cg Narzuki
  about 1 year ago

  Hazreen, waalaikumussalam.

  BUKU LEJAR adalah merujuk kepada buku yang mengandungi AKAUN2 didalamnya ….. maka FORMATNYA sama sahaja.. sebagai panduan asas, sila muat turun fail berikut.. semoga sedikit sebanyak dapat membantu untuk memahaminya.
  Program Celik Akaun (klik)

 • #344 written by Odah
  about 1 year ago

  Ckg if faedah diterima ats simpanan macam mana nak rekod pulak? dlm jurnal am?

 • #345 written by Cg Narzuki
  about 1 year ago

  Odah,

  Faedah atas simpanan yang dibayar oleh bank akan terus dikreditkan/dimasukkan dalam akaun bank perniagaan, maka
  Jurnal Am
  Dt Bank
  Kt Faedah atas simpanan

 • #346 written by aliya
  about 7 months ago

  sy nk tanye, kalu hasil jualan tunai, kita deposit ke bank, cam ner nk rekod dalam buku tunai???

 • #347 written by Cg Narzuki
  about 7 months ago

  Aliya,

  Dt : Jualan ……. lajur Bank

 • #348 written by Shasha
  about 6 months ago

  Kedai Perabot Nur membeli sebuah komputer secara kredit. Apakah dokumen sumber yang digunakan untuk urus niaga ini?

 • #349 written by Cg Narzuki
  about 6 months ago

  Shasha,

  Urus niaga secara KREDIT… Dokumen INVOIS sesuai digunakan.

 • #350 written by Shasha
  about 6 months ago

  Oh, so kalau membeli aset bukan semasa secara kredit juga menggunakan invois?

 • #351 written by Cg Narzuki
  about 6 months ago

  Shasha,

  Bagi kita perabot adalah ABS.. tetapi bagi kedai perabot tersebut perabot yang dijual adalah barang niaga bagi mereka.. maka INVOIS akan dikeluarkan.

 • #352 written by Shasha
  about 6 months ago

  Oh terima kasih :) Kalau dalam soalan mereka memberi saya angkutan keluar dalam penyata pendapatan, saya kena tulis bawah jualan atau belanja?

 • #353 written by Cg Narzuki
  about 6 months ago

  Shasha,

  Angkutan keluar —? BELANJA

 • #354 written by Shasha
  about 6 months ago

  Terima kasih banyak banyak :)

 • #355 written by Nath
  about 6 months ago

  cikgu, kalau soalan dia “membeli barang niaga secara tunai”… adakah kita harus buka buku tunai ataupun jurnal belian?

 • #356 written by Cg Narzuki
  about 6 months ago

  Nath,

  Asalkan melibatkan TUNAI dan BANK… mesti direkodkan dalam BUKU TUNAI.

 • #357 written by shasha
  about 6 months ago

  “Mengeluarkan wang tunai untuk kegunaan peribadi”. Kenapa urus niaga ini tidak dicatat dalam Jurnal Am?

 • #358 written by Cg Narzuki
  about 6 months ago

  Shasha,

  Semua urus niaga yang melibatkan TUNAI dan BANK, perlu dicatat dalam BUKU TUNAI.

 • #359 written by LS
  about 6 months ago

  selamat pagi cg,saya nak tanya kalau
  Menjual barangniaga kepada Sulhi Enterprise
  Kena masuk jurnal jualan atau jurnal penerimaan tunai??
  Sebab statment tu tiada perkataan secara tunai,that’s why i confused..

 • #360 written by Cg Narzuki
  about 6 months ago

  LS,

  Jika dinyatakan NAMA SYARIKAT dan tiada pula dinyatakan urus niaga secara tunai.. maka ianya dianggap sebagai jualan barang niaga secara KREDIT dan catatannya dalam JURNAL JUALAN.

 • #361 written by LS
  about 6 months ago

  Okay,thank you teacher..

 • #362 written by Gei
  about 6 months ago

  Kalau memo nak catat dalam jurnal pembayaran tunai macam mana nak catat cikgu perlukan pertolongan tq.

 • #363 written by Gei
  about 6 months ago

  Jurnal am perlu catat invois aset sahaja maksudnya saya tak perlu buat jurnal lain ke? Perlkan confermasi.tq harap maaf.

 • #364 written by Cg Narzuki
  about 6 months ago

  Gei,

  1. MEMO – catat seperti biasa, masukkan tarikh, butir, amaun dilajur Tunai / Bank.. serta lajur lain2.

  2. Catatan dalam BCP… hanya salah satu sahaja.. jika beli aset secara kredit, maka catatannya hanya di JA sahaja…. jurnal lain memang tidak sesuai.

 • #365 written by Gei
  about 6 months ago

  Contohnya kalau memo ambilan so butirnya ambilan dalam akuan pembayaran tunai?

 • #366 written by Cg Narzuki
  about 6 months ago

  Gei

  Ya… butirnya Ambilan

 • #367 written by Cg Narzuki
  about 6 months ago

  Johna,
  Cuba fahami KITARAN PERAKAUNAN (rujuk buku teks m/s 33).
  Dokumen Sumber –> BCP –> Lejar –> ID ……
  1. SEMUA item/catatan dalam BCP diposkan ke Lejar.
  2. SEMUA Akaun perlu DIIMBANGKAN (iaitu 31/8 Baki h/b dan 1/9 Baki b/b).. walaupun hanya ada catatan 1/8 Baki b/b sahaja.

  Linda,
  Stok dalam ID merupakan nilai SOTK AWAL, iaitu RM80,000.

 • #368 written by Mysarah
  about 6 months ago

  Salam cg. saya nk tnya.. mcm mna format buku tunai ye.. sy mmbuka kedai tel, tapi sy xd basic akaun.. ape yg perlu ada utk buat buku tunai ? mcm mna awl n akhir buku tunai tersebut.. harap cg dapat tolong.. trima kasih

 • #369 written by Cg Narzuki
  about 6 months ago

  Mysarah,

  Sedikit bahan rujuk: Apakah Itu Buku Tunai ? (klik)

 • #370 written by Mysarah
  about 6 months ago

  terima kasih cg. nk tany beberapa soalan lagi.. nak buat buku tunai perlu ke buat jurnal dulu ? macam mna nk dapatkan baki b/b dan baki b/h. harap cg dapaat tolong

 • #371 written by Cg Narzuki
  about 6 months ago

  Mysarah,

  BUKU TUNAI juga merupakan Buku Catatan Pertama seperti mana JA, JJ, JPJ, JB, JPB, maka tidak perlu dibuat JA dahulu.
  BAKI B/B merujuk kepada BAKI AWAL… iaitu baki akhir bulan lepas dengan merujuk KKK yang diberikan. Manakala BAKI H/B merupakan angka IMBANGAN..
  Contoh mudah.. Baki awal 1000, Keluar 400, maka BAKI H/B 600

 • #372 written by Mysarah
  about 6 months ago

  ok.. saya dh faham.. terima kasih sgt2 cg.. assalamualaikum..

 • #373 written by anas
  about 6 months ago

  salam cg cnth kalau Sean Teknologi Sdn Bhd kerana kos Pengangkutan tertinggal catat nk msk dkt mne

 • #374 written by Cg Narzuki
  about 6 months ago

  Anas,

  Catat dalam Jurnal Am.

 • #375 written by zack
  about 6 months ago

  Assalamualaikum cg.. sy nk mcm mna nk catat jualan harian ? Dalam jurnal ke @ apa ye ?

 • #376 written by Cg Narzuki
  about 6 months ago

  Zack, waalaikumussalam.

  Jualan tunai… direkedkan dalam buku tunai. Manakala juslan kredit.. dalam Jurnal Jualan.

 • #377 written by dauf
  about 6 months ago

  Mcm mna nk kira jualan tunai

 • #378 written by Cg Narzuki
  about 6 months ago

  Dauf,

  Rujuk dalam Buku Tunai sebelah DEBIT.. butirnya JUALAN…. sama ada lajur TUNAI atau BANK.. jumlahkan kedua2nya.

 • #379 written by tortoise
  about 5 months ago

  Tq, cikgu! Jika cikgu tak beri soalan utk kita buat! Kita akan fail akaun.

 • #380 written by Mysarah
  about 5 months ago

  assalamualaikum cg.. mcm mna nk bezakan jualan dalam buku tunai letak kt TUNAI @ BANK.. ape beza tunai dan bank ? buku tunai kalau x seimbang jumlah.. takpe ke ? ..

 • #381 written by Cg Narzuki
  about 5 months ago

  Mysarah, waalaikumussalam.

  Jika pembayaran / penerimaan WANG TUNAI —> TUNAI.
  Jika menggunaan CEK —-> BANK

  Buku Tunai senemangnya tidak seimbang… apa perlu kita buat.. cari Baki akhirnya —-> Baki h/b.. Baki b/b

 • #382 written by Mysarah
  about 5 months ago

  cg.. macam mana nak kira baki b/b dan baki h/b.. baki h/b tu nak letak dekat mana dalam buku tunai

 • #383 written by Cg Narzuki
  about 5 months ago

  Mysarah,

  Baki h/b …. letak diatas jumlah disebelah yang kurang…manakala Baki b/b dibawah jumlah disebelah bertentangan dengan Baki h/b.

 • #384 written by chan
  about 4 months ago

  Cikgu
  Sampul surat patut dicatat dalam buku tunai runcit sebagai belanja pos atau alat tulis?

 • #385 written by Cg Narzuki
  about 4 months ago

  Chan,

  SAMPUL…. kita kelaskan sebagai ALAT TULIS
  Seiranya SAMPUL dan SETEM…. dikelaskan sebagai BELANJA POS

 • #386 written by chan
  about 4 months ago

  Terima kasih cikgu

 • #387 written by chong
  about 4 months ago

  cikgu …kalau menerima insurans dari bank dalam urus niaga,, insuran tu nak masuk dalam buku tunai debit ka kredit???\

 • #388 written by Cg Narzuki
  about 4 months ago

  Chong,

  Untuk BUKU TUNAI ….
  DEBIT = WANG MASUK, KREDIT = WANG KELUAR

 • #389 written by acap
  about 3 months ago

  cikgu..ape maksud baki bawa bawah dan baki hantar bawah ?

 • #390 written by Cg Narzuki
  about 3 months ago

  Acap,

  Baki bawa hantar (BAKI H/B) = baki akhir akaun tersebut yang dibawa ke bulan hadapan… 31 haribulan.
  Baki bawa bawa (BAKI B/B) = baki awal akaun tersebut yang dibawa dari bulan lepas… 1 haribulan

 • #391 written by NUR
  about 2 months ago

  kenapa baki b/b xsama dengan baki h/b.

 • #392 written by Cg Narzuki
  about 2 months ago

  Nur,

  BAKI B/B awal sememangnya tidak saman dengan BAKI H/B akhir.
  Tetapi BAKI H/B akhir sepatutnya SAMA dengan BAKI B/B yang dibawa ke bulan hadapan.

 • #393 written by nurul
  about 2 months ago

  cikgu,
  boleh atau tidak pembelian barang niaga untuk dijual semula menggunakan duit tunai runcit?

  adakah proses ini perlu direkod dalam buku tunai runcit?

  jika perlu direkod didalam buku tunai runcit, adakah juruwang tunai runcit perlu menggantikan semula jumlah wang ‘BELIAN’ tersebut ke dalam akaun tunai runcit?

  saya agak keliru kegunaan buku tunai runcit dan buku tunai. setahu saya,buku tunai runcit digunakan hanya untuk membeli barang2 keperluan pejabat dan duit itu dikira hangus sama sekali selepas digunakan. manakala ‘BELIAN’ brg niaga itu akan mendapatkan hasil setelah dijual. boleh cikgu tolong explain secara details..thnx cikgu.

 • #394 written by Cg Narzuki
  about 2 months ago

  Nurul,

  Pada pandangan Cg,
  Kebiasaanya barang niaga dibeli dalam kuantiti yang banyak, maka penggunaan Buku Tunai Rucit adalah tidak sesuai.. walau bagaimanapun jika barang niaga yang dibeli dalam nilai yang kecil sahaja (mungkin untuk tujuan segera).. maka tidak salah menggunakan Buku Tunai Runcit.
  Jika guna wang tunai runcit, maka sudah semestinya direkod dalam Buku Tunai Runcit.
  Pengantian semula wang tersebut adalah mengikut sistem panjar, iaitu digantikan pada tarikh/tempoh yang telah ditetapkan.
  Pada kebiasaannya bagi perniagaan biasa, hanya menggunakan Buku Tunai sahaja… Buku Tunai Runcit digunakan oleh organisasi bukan perniagaan untuk tujuan kawalan tunai.

 • #395 written by Yasmin
  about 2 months ago

  salam cikgu, untuk angkutan masuk, perlu dicatakan di jurnal am ke? apa yg perlu ditulis pada ruangan “butir” dan apa yg perlu diletakkan pada “debit” dan “kredit”?

 • #396 written by Cg Narzuki
  about 2 months ago

  Yasmin,

  Kena lihat kepada urus niaga berkaitan angkutan masuk tersebut terlebih dahulu.
  1. Jika angkutan masuk dikenakan oleh pembekal.. maka Dt Angkutan Masuk Kt Nama Pemiutang
  2. Jika angkutan masuk dibayar secara tunai / cek … maka catat dalam Buku Tunai sebelah kredit.

 • #397 written by TEEPA
  about 1 month ago

  SIR, NAK TANYA? BOLEH KE MASUKKAN TRANSAKSI 2 BULAN DALAM SATU BUKU TUNAI? POSSIBLE?

 • #398 written by Cg Narzuki
  about 1 month ago

  Teepa,

  Bergantung kepada amalan rekod perakaunan sesebuah perniagaan serta saiz jenis perniagaan, sama ada ianya menutup akaun pada setiap bulan, setiap 6 bulan atau setahun sekali. Cuma amalan biasa sesebuah perniagaaan akaun ditutup pada setiap bulan.

 • #399 written by iffah
  about 1 month ago

  cikgu, kalau duti atas belian masuk buku tunai (dt/kt), jurnal am atau khas?

 • #400 written by Cg Narzuki
  about 1 month ago

  Iffah,

  JURNAL KHAS adalah tidak mungkin.
  BUKU TUNAI .. jika kita dibayar secara tunai / cek.
  JURNAL AM … jika kos tersebut dikenakan oleh pembekal (maksudnya pembekal telah bayar duti tersebut kemudian icajkan ke atas kita sebagai pembeli)

 • #401 written by Harzilawani
  about 1 month ago

  Saya ada sedikit pertanyaan..saya x ada basic akaun…tapi saya dilantik utk mjadi bendahari .stakat ini saya hanya tahu buat buku tunai dan lejar sahaja utk jurnal saya kurang arif..blh x en tunjukkan bagaimana utk saya adakan general jurnal ni..dan jurnal ni perlu dicatatkan utk sebulan sekali atau bagaimana???

 • #402 written by Cg Narzuki
  about 1 month ago

  Harzilawati,

  Bendahari untuk ……. Kelab, persatuan, koperasi atau apa ?
  Ikut kitaran bermula dengan urusniaga – dokumen – buku cataran pertama (jurnal) – lejar……

 • #403 written by Stacy
  about 6 days ago

  Does drawings affect capital?

 • #404 written by chee
  about 6 days ago

  Cg,

  Boleh beri contoh Catatan penutup yang akan melibatkan
  Jurnal Am?

 • #405 written by chee
  about 9 hours ago

  Cg,
  boleh beri contoh catatan penutup yang melibatkan Jurnal Am

 • #406 written by Cg Narzuki
  about 5 hours ago

  Chee,

  Antara contoh catatan penutup, ialah penutupan Ak Stok .. dimana nilai stok awal dalam Ak stok akan digantikan dengan nilai stok akhir.
  Dt Ak Perdagangan
  Kt Ak Stok (nilai stok awal)

  Dt Ak Stok (nilai stok akhir)
  Kt Ak Perdagangan

  Contoh kedua, ialah penutupan Ak Ambilan.. dipindahkan ke Ak Modal.
  Dt Modal
  Kt Ambilan

 • #407 written by chee
  about 53 minutes ago

  terima kasih Cg

 • #408 written by chee
  about 49 minutes ago

  Cg, adakah buku tunai juga salah satu catatan buku pertama?
  Buku Tunai telah menggantikan
  -Jurnal Penerimaan dan Pembayaran Tunai?

  Bagaimana dengan A/k Tunai dan A/k Bank di Lejar Am?

No trackbacks yet.