Lejar

KUIZ : Lejar

Congratulations - you have completed KUIZ : Lejar.

You scored %%SCORE%% out of %%TOTAL%%.

Your performance has been rated as %%RATING%%


Your answers are highlighted below.
Question 1
Manakah yang tepat untuk menerangkan lejar ?
A
Buku akaun utama yang merekodkan urus niaga perniagaan.
B
Buku akaun utama yang menyenaraikan aset dan liabiliti sesebuah perniagaan.
C
Buku akaun utama yang menyenaraikan kos jualan bagi satu tempoh perakaunan.
D
Buku akaun utama yang merekodkan hasil dan belanja untuk mengira keuntungan perniagaan.
Question 2
Lejar adalah buku yang ..
A
menyenaraikan kos jualan bagi satu tempoh perakaunan.
B
merekodkan hasil dan belanja untuk mengira keuntungan perniagaan.
C
merekodkan semua perbelanjaan perniagaan dalam tempoh perakaunan.
D
mengandungi pelbagai jenis akaun yang digunakan untuk merekod urus niaga.
Question 3
Antara berikut, akaun manakah direkodkan dalam lejar subsidiari?
A
Akaun Aset dan Akaun Hasil
B
Akaun Aset dan Akaun Penghutang
C
Akaun Hasil dan Akaun Penghutang
D
Akaun Penghutang dan Akaun Pemiutang
Question 4
Antara berikut , pernyataan manakah tidak benar tentang lejar?
A
Akaun Modal dan Akaun Ambilan direkod ke dalam lejar am
B
Lejar Subsidiari terdiri daripada Lejar Jualan dan Lejar Belian
C
Lejar Belian digunakan untuk merekod semua pemiutang
D
Lejar Pemiutang dikenali juga sebagai Lejar Jualan
Question 5
Antara berikut, pasangan manakah yang betul?
A
Akaun Aset – Syarikat Tong
B
Akaun Nominal – Akaun Gaji
C
Akaun Nyata – Akaun Pinjaman
D
Akaun Modal – Akaun Penghutang
Question 6
Antara akaun berikut, manakah bukan kategori Akaun Perorangan?
A
Akaun Penghutang
B
Akaun Ambilan
C
Akaun Modal
D
Akaun Pemilik
Question 7
Lejar boleh dibahagikan kepada
A
Lejar Am dan Lejar Utama
B
Lejar Am dan Lejar Subsidiari
C
Lejar Khas dan Lejar Utama
D
Lejar Subsidiari dan Lejar Utama
Question 8
Susun semula langkah-langkah mengimbang akaun di bawah ini.

(I) Jumlahkan semua catatan di sebelah debit dan kredit akaun.

(II) Cari perbezaan antara jumlah yang lebih kecil dengan yang lebih besar.

(III) Tuliskan jumlah yang lebih besar di kedua-dua belah debit dan kredit akaun.

(IV) Tuliskan perbezaan di sebelah yang lebih kecil dan baki yang sama dibawa ke bawah.

A
I, II, III dan IV
B
I, III, II dan IV
C
I, II, IV dan III
D
II, I, III dan IV
Question 9
Apakah catatan bergu untuk merekod urus niaga “ memasukkan tunai perniagaan sebanyak RM1100 ke dalam bank” ?
A
Dt:Bank Kt:Tunai
B
Dt:Tunai Kt:Bank
C
Dt:Bank Kt:Modal
D
Dt:Tunai Kt:Modal
Question 10
Akaun-akaun berikut akan menunjukkan baki kredit dalam lejar kecuali
A
Modal
B
Pemiutang
C
Pulangan Keluar
D
Angkutan Keluar
Question 11
Berikut adalah maklumat daripada buku tunai runcit Kedai Aiza pada 31 Oktober 2009.

Wang panjar runcit bulanan ialah RM200. Jumlah pembayaran sepanjang bulan Oktober adalah RM190.

Berapakah jumlah wang yang perlu dituntut daripada ketua juruwang?

A
RM10
B
RM190
C
RM210
D
RM390
Question 12
Manakah antara berikut merupakan lejar subsidiari?

I) Lejar Am

II) Lejar Khas

III) Lejar Jualan

IV) Lejar Belian

A
I dan II
B
I dan IV
C
II dan III
D
III dan IV
Question 13
Fahmi, pemilik Kedai Perabot Fahmin mengeluarkan sebuah meja dari stok bernilai RM260 untuk kegunaan pejabat.

Apakah catatan lejar untuk urus niaga tersebut?
A
Debit : Akaun Ambilan, Kredit : Akaun Perabot
B
Debit : Akaun Ambilan, Kredit : Akaun Belian
C
Debit : Akaun Belian, Kredit : Akaun Perabot
D
Debit : Akaun Perabot, Kredit : Akaun Belian
Question 14
Manakah benar tentang peraturan merekod urus niaga ke dalam lejar?
A
Liabiliti didebitkan apabila bertambah
B
Modal didebitkan apabila bertambah
C
Aset dikreditkan apabila bertambah
D
Aset didebitkan apabila bertambah
Question 15
Antara urus niaga berikut, yang manakah direkodkan ke dalam Akaun Aset?
A
Membeli alat tulis pejabat
B
Belanja memperluaskan ruang niaga pejabat
C
Ambilan barang niaga untuk kegunaan peribadi
D
Pulangkan barang niaga yang salah saiz kepada pembekal.
Question 16
Akaun Tunai didebitkan bagi urus niaga...

I. Tunai diterima daripada penghutang.

II. Pemilik membayar gaji pekerja dengan tunai.

III. Pemilik membuat ambilan tunai untuk kegunaan peribadi.

IV. Tunai dibawa masuk oleh peniaga untuk kegunaan perniagaan.
A
I dan II
B
I dan IV
C
II dan III
D
III dan IV
Once you are finished, click the button below. Any items you have not completed will be marked incorrect. Get Results
There are 16 questions to complete.
List
Return
Shaded items are complete.
12345
678910
1112131415
16End
Return
 • #1 written by gary
  about 3 years ago

  cg , akaun pinjaman diklasifikasi sebagai akaun nyata juga kan ?

 • #2 written by Cg Narzuki
  about 3 years ago

  Gary,

  Akaun Nyata merujuk kepada merekodkan akaun2 ASET seperti Perabot, Bangunan, Kenderaan, Stok, Tunai dan Bank.

  PINJAMAN tidak dikelaskan sebagai Akaun Nyata.

 • #3 written by notyhunnie
  about 6 months ago

  kenape saye still ta faham2 lagi pa walaupon da try focus??

 • #4 written by Cg Narzuki
  about 6 months ago

  Notyhunnie,

  Ilmu Perakaunan merupakan ilmu kemahiran… ianya dapat dikuasai melalui LATIHAN, BERTANYA dan TUNJUKAJAR secara BERTERUSAN… selain daripada BACAAN.
  Cuba kuasai setiap kemahiran satu per satu, kemudian baru kita dapat mengetahui perkaitan antara satu sama lain.. dan akhirnya MEMAHAMI apa itu PERAKAUNAN.

No trackbacks yet.