Koleksi Kajian Tindakan


~ MUAT TURUN (AHLI SAHAJA) ~

http://cgnarzuki.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif download: KT-Contoh Laporan (110.49KB)
added: 15/01/2011
description: Dipetik dari : Manual Kajian Tindakan, EPRD, KPM 2004.
clicks: 466
http://cgnarzuki.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif download: KT-Kemahiran menjawab soalan dokumen Kaedah DJT-LID (249.29KB)
added: 15/01/2011
description: Meningkatkan kemahiran menjawab soalan 1 Kertas 2 Prinsip Perakaunan dengan Kaedah DJT-LID (Oleh:PATIMAH BINTI IBRAHIM)
clicks: 352
http://cgnarzuki.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif download: KT-Meningkatkan kemahiran soalan dokumen Kaedah Kombinasi (20.15KB)
added: 15/01/2011
description: MENINGKATKAN KEMAHIRAN MEREKOD DOKUMEN PERNIAGAAN PRINSIP PERAKAUNAN MENGGUNAKAN KAEDAH KOMBINASI (Oleh :Abdul Razak Bin Mat Wahie)
clicks: 213
http://cgnarzuki.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif download: KT-Meningkatkan kefahaman pelajar melalui pengajaran 7E (B)
added: 15/01/2011
description: Meningkatkan kefahaman pelajar melalui pengajaran 7-E: -Satu pengalaman dalam mata pelajaran Pendidikan Perakaunan (Oleh :Dr. Mohd Kamal bin Mohd Ali)
clicks: 531
http://cgnarzuki.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif download: KT-Penggunaan ICT dalam PnP (359.31KB)
added: 15/01/2011
description: Penggunaan Perisian Komputer dan LCD sebagai Bahan Bantu Mengajar dan Pemudahcara (Oleh: En. Abdul Razak Mat Wahie)
clicks: 244
http://cgnarzuki.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif download: KT-Persepsi dan penilaian pelajar terhadap pengajaran guru (23.44KB)
added: 15/01/2011
description: PERSEPSI DAN PENILAIAN PELAJAR TERHADAP PENGAJARAN GURU PRINSIP PERAKAUNAN DI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TAMAN MELAWATI (Oleh :Encik Sajoli Bin Haji Masdor)
clicks: 225
http://cgnarzuki.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif download: KT-Meningkatkan Kemahiran Topik Dokumen Kaedah Magik Huruf (2.90MB)
added: 21/01/2011
description:
clicks: 272
http://cgnarzuki.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif download: KT-Penggunaan Konsep AB=LEH (403.76KB)
added: 23/01/2011
description: PENGGUNAAN ‘KONSEP AB.LEH’ DALAM MENGENALPASTI KEDUDUKAN ITEM-ITEM PADA BAHAGIAN DEBIT DAN KREDIT DALAM MATA PELAJARAN PRINSIP PERAKAUNAN DI KALANGAN PELAJAR TINGKATAN EMPAT
clicks: 455
http://cgnarzuki.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif download: KT-Corak dan Gaya Pembelajaran Pelajar Perakaunan (569.40KB)
added: 23/01/2011
description: MENGENALPASTI CORAK PEMBELAJARAN YANG DIAMALKAN OLEH PELAJAR YANG DIKATEGORIKAN SEBAGAI CEMERLANG DAN JUGA LEMAH
clicks: 361
http://cgnarzuki.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif download: KT Konsep BADLEH (703.04KB)
added: 02/10/2011
description: Cg Sila
clicks: 204
http://cgnarzuki.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif download: KT - Belanjawan Tunai (323.78KB)
added: 02/10/2011
description: Cg Sila
clicks: 193
http://cgnarzuki.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif download: KT Penyata Kewangan (562.10KB)
added: 02/10/2011
description: Oleh Cg Sila
clicks: 294
http://cgnarzuki.com/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif download: KT Pembubaran (467.02KB)
added: 02/10/2011
description: Oleh Cg Sila
clicks: 211

No comments yet.

No trackbacks yet.