KUIZ KSSM 2017

 

KUIZ KSSM CNO

Modul 1 : Pengenalan Kepada Perakaunan
Modul 2: Klasifikasi Akaun dan Persamaan Perakaunan
Modul 3: Dokumen Perniagaan Sebagai Sumber Maklumat
Modul 4: Buku Catatan Pertama
Modul 5: Lejar
Modul 6: Imbangan Duga
Modul 7: Penyata Kewangan Milikan Tunggal Tanpa Pelarasan
Modul 8: Pelarasan Pada Tarikh Imbangan dan Penyediaan Penyata Kewangan
Modul 9: Pembetulan Kesilapan

Content Protected Using Blog Protector Plugin By: Make Money.