Modul 10 : Analisis dan Tafsiran Penyata Kewangan untuk Membuat Keputusan

Standard Kandungan
10.1 Analisis Penyata Kewangan dan Perbandingan Prestasi.
Standard Prestasi

TP1 Menyenarai jenis nisbah.


TP2 Menerangkan tujuan Analisis Penyata Kewangan.


TP3 Mengira semua nisbah berdasarkan maklumat yang diberikan.


TP4 Mentafsir semua nisbah berdasarkan dapatan hitungan


TP5 Menilai prestasi perniagaan mengikut jangka masa atau antara perniagaan dalam industri yang sama dengan menghubung kait prestasi yang hendak diukur berdasarkan kes


TP6 Merumus dapatan analisis prestasi perniagaan untuk mencadangkan peningkatan prestasi dan memilih perniagaan untuk tujuan pelaburan.

Content Protected Using Blog Protector Plugin By: Make Money.