Pembubaran Perkongsian

Standard Kandungan

13.4 Pembubaran Perkongsian
Standard Prestasi

TP1 Menerangkan tujuan perniagaan perkongsian ditubuhkan dan sebab berlaku pembubaran perkongsian.


TP4 Merekod pembubaran perkongsian dalam Jurnal Am.


TP5 Mentaksir untung atau rugi realisasi


TP6 Menyediakan Akaun Realisasi, Akaun Bank, Akaun Modal pekongsi dan akaun-akaun berkaitan serta merumuskan penyelesaian bagi akaun modal pekongsi berbaki debit di akhir proses pembubaran.

 1. Cikgu kalau buat akaun realisasi kena ambil nilai yg asal ke ataupun kena tolak dengan susut nilai dulu

 2. Syaza,

  Baki akhir selepas semua pelarasan.. ditutup dan dipindahkan ke Ak Realisasi.
  Jika ada Perabot dan SNT–> tutup kedua2 dan pibdahkan ke Ak Realisasi.
  1. Dt Realisasi Kt Perabot
  2. Dt SNT perabot Kt Realisasi

 3. Cikgu ,dalam Imbangan duga:

  Pelaburan:500000
  Kenderaan (3 buah):45000
  Penghutang:59700
  Pemiutang:26600

  Maklumat tambahan:
  (1)aset yang diambil alih oleh Naina dan Julia:

  Naina Julia
  Kenderaan (1 buah) 16000 14000
  Penghutang 59250

  Sebuah kenderaan telah dijual pada harga 13000.
  Naina bertanggungjawab menjelaskan semua Pemiutang pada nilai buku.
  pelaburan telah dijual pada harga75000.
  Akaun modal perkongsian dijelaskan dengan cek.

  Cikut,bagaimana buat dalam akuan realisasi,akaun modal,akaun bank

 4. Jiahui,

  1. Ambil alih:
  Dt Modal pekongsi Kt Realisasi

  2. Jual aset:
  Dt Bank Kt Realisasi

  3. Pekongsi ambil alih pemiutang:
  Dt Pemiutang Kt Modal pekongsi

  4. Pelaburan dijual:
  Dt Bank Kt Realisasi.

  5. Modal pekongsi dijelaskan:
  Dt Modal Pekongsi Kt Bank

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

wp-puzzle.com logo

Content Protected Using Blog Protector Plugin By: Make Money.