Perniagaan Perkongsian

Standard Kandungan

13.1 Perniagaan Perkongsian
13.2 Akaun Pengasingan Untung Rugi
13.3 Ekuiti Pemilik dan Penyata Kewangan Perkongsian
Standard Prestasi

TP1 Menerangkan tujuan perniagaan perkongsian ditubuhkan dan sebab berlaku pembubaran perkongsian.


TP2 Menjelaskan kepentingan memeterai Ikatan Perkongsian dan kandungan Seksyen 26 Akta Perkongsian 1961 berkaitan aspek perakaunan.


TP3 Melaksanakan pengiraan faedah atas modal, ambilan, pinjaman pekongsi, gaji/bonus/elaun dan kongsi untung atau kongsi rugi.


TP4 Menyediakan Akaun Pengasingan Untung Rugi dalam bentuk ’T’ dan format penyata


TP5 Menggunakan Kaedah Modal Berubah dan Kaedah Modal Tetap untuk menunjukkan tuntutan perkongsian terhadap pekongsi dan tuntutan pekongsi terhadap perkongsian.


TP6 Menghasilkan Penyata Kewangan Perkongsian dalam bentuk ’T’ dan format penyata.

 1. apa beza ikatan perkongsian dgn akta perkongsian

 2. Khairy,

  Ikatan perjanjian… persetujuan bersama rakan kongsi semasa penubuhan perniagaan tersebut.

  Manakala Akta Petkongsian adalah ketetapan undang2 oleh kerajaan yang mesti dipatuhi oleh perniagaan jenis perkongsian.. Bagi perniagaan jenis Syarikat Berhad pula Akta Syarikat 2016 perlu dipatuhi.

 3. Cikgu,
  Diberi pinjaman dr pekongsi A – 30000
  Faedah pinjaman A – 1800

  Maklumat tamb:
  Kadar faedah atas pinjaman 8% setahun

  Soalan: Manakah yg benar ttg catatan bg FAP?
  A) Dt Ak U/Rugi 2400, kt Ak. Sms A 1800
  atau
  B) Dt Ak U/Rugi 2400, kt Ak. Sms A 600
  Saya pilih jawp B.
  Betulkah?

 4. Mika,

  Ya.. betul B

 5. cikgu,kalau soalan ada kelengkapan dan susutnilai kelengkapan kena rekod dalam penyata kewangan tak?

 6. Thor,

  Aset, Liabiliti & Ekuiti Pemilik –> PKK

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

wp-puzzle.com logo

Content Protected Using Blog Protector Plugin By: Make Money.