Modul 14: Perakaunan Untuk Syarikat

Standard Kandungan

14.1 Pengenalan kepada Syarikat
14.2 Jenis modal dan terbitan saham
14.3 Ekuiti Pemilik Syarikat Berhad
14.4 Dividen tunai
Standard Prestasi

TP1 Menerangkan jenis modal saham, ciri saham biasa dan saham keutamaan bersifat kumulatif.


TP2 Menjelaskan jenis dividen.


TP3 Melaksanakan pengiraan modal dibenarkan, modal diterbitkan dan berbayar penuh dan modal belum diterbitkan untuk saham biasa atau saham keutamaan.
TP3 Melaksanakan pengiraan dividen interim dan dividen akhir.


TP4 Merekod terbitan saham dalam Jurnal Am dan Lejar.


TP5 Membincang sebab berlakunya dividen tertunggak dan menilai tunggakan dividen bagi pemegang saham keutamaan bersifat kumulatif


TP6 Menyediakan Penyata Kedudukan Kewangan dengan menunjukkan komponen Ekuiti Pemilik.
TP6 Mengusulkan tindakan sekiranya modal diterbitkan tidak habis dilanggan atau terlebih langganan dalam tempoh yang ditetapkan.

 1. Bolehkah cikgu memberikan tiga faktor tunggakan dividen ?

 2. Cikgu, jika mengira dividen tertunggak bagi satu tahun, perlu tambah dividen biasa ?

 3. Eusebius Lau,

  1. Sebab utama keuntungan tidak mencukupi untuk bayar dividen tersebut.
  2. Dividen tahun semasa + tunggakkan dividen

 4. Dividen tahun semasa termasuk dividen biasa ?

 5. Eusebius Lau,

  Bergantung kepada keuntungan yang diperolehi pada tahun tersebut… jika mencukupi –> semuanya akan dibayar.. jika tidak nencukupi –> bayar setakat mana yang mampu saja… tertunggak untuk tahun berikutnya pula.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

wp-puzzle.com logo

Content Protected Using Blog Protector Plugin By: Make Money.