Analisis Titik Pulang Modal

Standard Kandungan

16.3 Analisis Titik Pulang Modal
Standard Prestasi

TP2 Mentafsir Kos Tetap, Kos Berubah dan Margin Caruman


TP3 Menggunakan maklumat Kos Tetap dan Margin Caruman untuk mengira Titik Pulang Modal dan melakar graf Titik Pulang Modal


TP4 Menganalisis graf Titik Pulang Modal yang dilakar dan melorek kawasan untung dan rugi serta menandakan Titik Pulang Modal dalam unit dan ringgit


TP5 Mentaksir Titik Pulang Modal dengan mengambil kira perubahan pada salah satu komponen kos atau harga jualan


TP6 Menjana keuntungan berdasarkan kuantiti yang disasarkan dengan menggunakan Kaedah Margin Caruman dan Kaedah Graf.

  1. Fatimah Binti Ahmad

    Cikgu,
    Soalan TPM 2009 dirujuk, utk cari TPM , Kos tetap bahagi margin caruman seunit. Mengapa mesin pembancuh RM5000 dianggap sebagai Kos tetap, bukankan susutnilai mesin saja overhed dianggap sebagai Kos tetap. Mesin pembancuh itu adalah aset bukan semasa?

  2. Fatimah,

    Jika tidak dinyatakan adanya susut nilai serta nilai yang kecil –> maka ianya dianggap tempoh gunanya setahun sahaja –> kos tetap.

  3. Assalam cikgu, jika diberikan susut nilai mesin dan juga mesin , kos tetap kedua² nya tambah or tolak?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

wp-puzzle.com logo

Content Protected Using Blog Protector Plugin By: Make Money.