Modul 9 : Pembetulan Kesilapan

Standard Kandungan
9.1 Pembetulan Kesilapan.
9.2 Penyata Kewangan selepas pembetulan kesilapan.
Standard Prestasi
TP1 Menyenaraikan beberapa contoh Kesilapan Ketara.
TP2 Menerangkan maksud Kesilapan Ketara dan Kesilapan Tidak Ketara.
Mengesan Kesilapan Ketara dan Kesilapan Tidak Ketara.
TP3 Membetulkan semua Kesilapan Tidak Ketara dan merekod dalam Jurnal Am selepas Imbangan Duga disediakan.
TP4 Menerangkan beserta contoh kaedah membetulkan Kesilapan Ketara.
Memindahkan catatan pembetulan dalam Jurnal Am ke lejar berkaitan menggunakan Sistem Catatan Bergu dan menyediakan Imbangan Duga Terselaras selepas Kesilapan Tidak Ketara dibetulkan.
TP5 Mengenalpasti dan menerangkan kesan kepada Penyata Kewangan bagi tahun kewangan semasa terhadap kesilapan pada item yang ditemui.
Menyediakan Penyata Kewangan dengan betul selepas mengambil kira pembetulan terhadap akaun-akaun yang berkaitan.
TP6 Merumuskan kesan terhadap untung atau rugi tahun kewangan semasa sekiranya pembetulan kesilapan tidak diambil kira dalam tahun kewangan sebelumnya.
 1. Umi Kalsum Bt Mohamad

  saya ada soalan, jika kita tersilap termasukkan kos jualan tahun semasa ke tahun lepas, bagaimana kita perlu perbetulkan untuk tahun semasa yea?

  Sekian, terima kasih

 2. Umi,

  Kesilapan tersebut tidak mungkin berlaku.. sebab penyata pendapatan disediakan setiap tahun…. pada tahun lepas semasa sediakan PP… nilai kos jualan pada tahun sekarang belum wujud lagi.
  Kesilapan yang mungkin berlaku.. pada tahun lepas telah tersilap masukkan nilai KJ.. maka kita ingin buat pembetulan kesilapan tersebut pada tahun semasa.

 3. Cikgu,
  Soalan pembetulan kesilapan spm 2016 stok akhir 30850 sepatutnya tidak ada dalam imbangan duga dan jawapan modal ialah RM87000?

 4. Fatimah,

  Ya.. Modal = RM87000

 5. Chrisleera Adriana

  Cikgu, apa jadi dekat akaun untung atau rugi kewangan semasa kalau pembetulan kesilapan tak diambil kira dalam tahun kewangan sebelumnya?

 6. Chrisleera,

  Boleh rujuk buku teks @ buku rujukan..
  Cuba lihat apa kesan ke atas UR.. jika buat pembetulan kesilapan.. kemudian baru fikirkan kesannya ke atas nilai UR jika tidak dibuat pembetulan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Content Protected Using Blog Protector Plugin By: Make Money.