Modul 9 : Pembetulan Kesilapan

Standard Kandungan
9.1 Pembetulan Kesilapan.
9.2 Penyata Kewangan selepas pembetulan kesilapan.
Standard Prestasi
TP1 Menyenaraikan beberapa contoh Kesilapan Ketara.
TP2 Menerangkan maksud Kesilapan Ketara dan Kesilapan Tidak Ketara.
Mengesan Kesilapan Ketara dan Kesilapan Tidak Ketara.
TP3 Membetulkan semua Kesilapan Tidak Ketara dan merekod dalam Jurnal Am selepas Imbangan Duga disediakan.
TP4 Menerangkan beserta contoh kaedah membetulkan Kesilapan Ketara.
Memindahkan catatan pembetulan dalam Jurnal Am ke lejar berkaitan menggunakan Sistem Catatan Bergu dan menyediakan Imbangan Duga Terselaras selepas Kesilapan Tidak Ketara dibetulkan.
TP5 Mengenalpasti dan menerangkan kesan kepada Penyata Kewangan bagi tahun kewangan semasa terhadap kesilapan pada item yang ditemui.
Menyediakan Penyata Kewangan dengan betul selepas mengambil kira pembetulan terhadap akaun-akaun yang berkaitan.
TP6 Merumuskan kesan terhadap untung atau rugi tahun kewangan semasa sekiranya pembetulan kesilapan tidak diambil kira dalam tahun kewangan sebelumnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Content Protected Using Blog Protector Plugin By: Make Money.