DOKUMEN PENJAJARAN KURIKULUM 2.0

# Sumber : Portal Bahagian Perkembangan Kurikulum, KPM

Posted on January 15, 2021, in Uncategorized. Bookmark the permalink. 2 Comments.

  1. Cikgu ada soalan SPM 2020 ? Kalau boleh , tolong letak dalam website sini . Terima Kasih

  2. Tay Glory,

    SPM 2020… dikelaskan sebagai peperiksaan tertutup… soalan dipunggut balik semasa peperiksaan dan tidak dibenarkan sebar kepada sesiapapun… SULIT.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

wp-puzzle.com logo

Content Protected Using Blog Protector Plugin By: Make Money.