Kajian Tindakan : Prinsip Perakaunan

KAJIAN TINDAKAN KAEDAH PERBAIKI P&P
Ditulis oleh SYED ISMAIL SYED MUSTAPA

SESEORANG pendidik akan berdepan pelbagai masalah dan isu berkaitan pelajar, sama ada daripada segi masalah sosial, pengajaran dan pembelajaran atau tahap pencapaian pelajar dalam sesuatu peperiksaan.

Pendidik yang prihatin dengan permasalahan yang dihadapi pelajar mereka perlu melakukan refleksi bagi membuat penambahbaikan terhadap pengajaran dan pembelajaran demi peningkatan pencapaian pelajar dan mengatasi setiap masalah yang timbul. Satu daripada aktiviti penting seseorang individu mengingat kembali pengalaman yang dilalui, memikir-mikir dan mempertimbangkan serta membuat sesuatu penilaian dinamakan refleksi. Selepas refleksi dilaksanakan, pendidik perlu melakukan Kajian Tindakan bagi mengatasi permasalahan berbangkit.

Menurut (Jamil 2002), budaya penyelidikan dalam kalangan guru yang cuba dipupuk melalui projek Kajian Tindakan adalah kepercayaan dan nilai yang mementingkan kualiti dalam amalan pengajaran dan pembelajaran, akauntabiliti serta berpegang kepada konsep penambahbaikan berterusan dalam suasana kerja kolaboratif. Guru yang mempunyai budaya penyelidikan adalah guru yang bersikap positif terhadap penyelidikan, celik penyelidikan (research literacy) iaitu mempunyai pengetahuan dan kemahiran penyelidikan. Mereka sentiasa melaksanakan Kajian Tindakan sama ada secara individu atau kolaboratif, bersifat kritis, reflektif, bertanggungjawab serta berkongsi pengalaman dan dapatan kajian, melakukan penilaian kendiri serta membabitkan diri dalam penyelesaian masalah dan peningkatan profesionalisme.

Sumber : Majalah Pendidik Mac 2010

Berikut adalah Koleksi Kajian Tindakan yang berjaya Cg Narzuki Online kumpulkan berkaitan dengan Prinsip Perakaunan untuk dikongsikan bersama rakan guru.


~ MUAT TURUN (AHLI SAHAJA) ~

[dm]36[/dm][dm]31[/dm][dm]32[/dm][dm]33[/dm][dm]34[/dm][dm]35[/dm][dm]39[/dm][dm]40[/dm][dm]41[/dm][dm]130[/dm][dm]131[/dm][dm]132[/dm][dm]133[/dm]

Posted on May 11, 2011, in Uncategorized. Bookmark the permalink. 2 Comments.

  1. CIKGU KENAPA TAK BOLEH DOWNLOAD KAJIAN TINDAKAN TING 6

  2. Mac,

    Maaf, post ini dikeluarkan 10 tahun yang lalu… mungkin ada masalah dengan penyimpanannya di server.
    Nanti jika Cg kelapangan.. Cg cuba dapatkan balik fail2 KT tersebut.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

wp-puzzle.com logo

Content Protected Using Blog Protector Plugin By: Make Money.