Belanjawan Tunai dan Varian

KUIZ : Belanjawan Tunai dan Varian

Congratulations - you have completed KUIZ : Belanjawan Tunai dan Varian. You scored %%SCORE%% out of %%TOTAL%%. Your performance has been rated as %%RATING%%
Your answers are highlighted below.
Question 1
Antara maklumat berikut yang manakah menerangkan kegunaan belanjawan tunai?

I Membantu peniaga menganggarkan perbelanjaan dan penerimaan tunai

II Menentukan kedudukan kewangan perniagaan

III Menjadi panduan untuk tujuan pinjaman

IV Merekod urusniaga kredit

A
I dan II
B
I dan III
C
II dan III
D
II dan IV
Question 2
Maklumat berikut diperoleh daripada Penyata Belanjawan Tunai Perniagaan Fadli bagi tiga bulan berakhir 31 Mac 2007.

Jualan bulan Januari adalah RM10 000. Hasil jualan dijangka meningkat sebanyak 10% daripada bulan sebelumnya.

Hitungkan jumlah jualan pada bulan Mac?
A
RM10 000
B
RM11 000
C
RM12 000
D
RM12 100
Question 3
Belanjawan Tunai adalah satu anggaran penerimaan dan pembayaran tunai bagi sesuatu tempoh tertentu.

Antara berikut, butiran manakah yang tidak diambil kira dalam penyediaan Belanjawan Tunai?
A
Pinjaman bank
B
Kadar bayaran
C
Sewa ruang pejabat
D
Susut nilai alatan pejabat
Question 4
Maklumat di bawah menunjukkan anggaran jualan Perniagaan Murad dari bulan Mac hingga Mei 2006.

Anggaran Jualan :

Mac = RM20 000

April = RM22 000

Mei = RM18 000

Jualan adalah 70% secara tunai dan 30% secara kredit . Jualan kredit akan dibayar pada bulan berikutnya.

Hitung anggaran tunai yang akan diterima pada bulan April.
A
RM21 400
B
RM22 000
C
RM28 000
D
RM29 400
Question 5
Jadual berikut menunjukkan anggaran jualan Perniagaan Arif.

Januari = RM20 000

Februari = RM22 000

Mac = RM18 000

Jualan adalah 70% secara tunai dan 30% secara kredit . Tempoh kredit ialah satu bulan.

Berapakah anggaran tunai yang akan diterima pada bulan Februari?
A
RM18 320
B
RM21 400
C
RM22 000
D
RM28 000
Question 6
Butiran manakah yang diambil kira dalam penyediaan belanjawan tunai?

I  - Pinjaman bank

II -  Kadar bayaran

III -   Peruntukan hutang ragu

IV -   Susut nilai alatan pejabat

A
I dan II
B
I dan IV
C
II dan III
D
III dan IV
Question 7
Apakah fungsi belanjawan tunai kepada peniaga?
A
Menunjukkan keadaan sebenar kewangan perniagaan
B
Menunjukkan kedudukan anggaran tunai pada masa hadapan
C
Menjadi panduan kepada pemiutang untuk menuntut hutang
D
Membantu peniaga menghadkan perbelanjaan semasa
Question 8
Apakah maksud varian?
A
Perbezaan antara hasil dan belanja di dalam belanjawan
B
Perbezaan antara hasil dan belanja sebenar yang berlaku
C
Perbezaan antara hasil dengan baki awal di dalam belanjawan
D
Perbezaan antara belanjawan dengan hasil dan belanja sebenar yang berlaku
Question 9
Apakah yang dimaksudkan dengan belanjawan?  

[SPM 2009]

A
Satu sistem yang mengandungi prosedur untuk mengawal penerimaan dan pembayaran tunai
B
Satu penyata yang digunakan untuk merekod urus niaga penerimaan dan pembayaran tunai
C
Satu penyata yang disediakan untuk memastikan tunai perniagaan sentiasa mencukupi
D
Satu anggaran penerimaan dan pembayaran tunai dalam sesuatu tempoh tertentu
Question 10
Butiran manakah yang diambil kira dalam penyediaan belanjawan tunai?

I    Pinjaman bank

II   Kadar bayaran

III  Peruntukan hutang ragu

IV  Susut nilai alatan pejabat

[SPM2009]

A
I dan II
B
I dan IV
C
II dan III
D
III dan IV
Question 11
Maklumat berikut diperoleh daripada sebuah perniagaan.

Zaman ingin menyediakan Belanjawan Tunai perniagannya untuk tempoh tiga bulan berakhir 31 Disember 2008. Jualan dianggarkan berjumlah RM20 000 setiap bulan di mana 40% daripadanya diberi tempoh kredit.

Berapakah anggaran jualan tunai pada bulan November?

[SPM2008]

A
RM28 000
B
RM20 000
C
RM12 000
D
RM8 000
Question 12
Butir manakah direkodkan sebagai perbelanjaan dalam belanjawan tunai?

[SPM 2011]

A
Susut nilai
B
Jualan tunai
C
Hutang lapuk
D
Bayar sewa kedai
Question 13
bt01  

[Rujukan jawapan: buku teks m.s. 295 - Soalan 24 SPM 2004]

A
Lebihan RM1 470
B
Lebihan RM10 590
C
Kurangan RM1 470
D
Kurangan RM13 530
Question 14
Berikut merupakan situasi dalam Perniagaan Encik Daud.

“Encik Daud menggaji dua orang kerani, seorang ditugaskan untuk merekod Buku Tunai dan seorang lagi untuk mengendalikan tunai”

Apakah tujuan Encik Daud berbuat demikian?

[Rujukan jawapan: buku teks m.s. 280 - Soalan 24 SPM 2005]

 
A
Mengelak berlaku pembaziran
B
Mengelak penyalahgunaan tunai
C
Memastikan tunai tidak dipegang terlalu banyak
D
Memastikan perniagaan mempunyai tunai mencukupi
Question 15
Encik Rafi bercadang hendak memulakan perniagaan Bengkel Basikal Alang di Kuantan pada 1 Julai 2006. bt002 Berapakah nilai X?

[Rujukan jawapan: buku teks m.s. 295 - Soalan 27 SPM 2006]

A
RM4 910
B
RM5 387
C
RM26 800
D
RM31 710
Question 16
Anggaran belian berikut dimiliki oleh Perniagaan Wawasan. bt003

[Soalan 20 SPM 2010]

A
RM2 280
B
RM2 000
C
RM1 920
D
RM1 200
Question 17
bt004

[Rujukan jawapan: buku teks m.s. 295 - Soalan 21 SPM 2010]

A
RM3 500
B
RM5 000
C
RM6 500
D
RM8 500
Question 18
Antara yang berikut, yang manakah butir pembayaran dalam Belanjawan Tunai Kedai Buku Lestari?  

[Rujukan jawapan: buku teks m.s. 294 - Soalan 20 SPM 2013]

A
Modal tambahan
B
Susut nilai mesin fotostat
C
Faedah atas pinjaman bank
D
Kutipan daripada penghutang
Question 19
A
15.79%
B
18.75%
C
84.21%
D
118.75%
Question 20
bt006

[Percubaan SPM Kedah 2011 ]

A
Lebihan RM3 000
B
Lebihan RM2 430
C
Kurangan RM670
D
Kurangan RM3 570
Question 21

Maklumat berikut diperoleh daripada Perniagaan Kasmah.

Puan Kasmah ingin menyediakan Belanjawan Tunai perniagaannya untuk tempoh tiga bulan berakhir 31 Disember 2012. Jualan dianggarkan berjumlah RM30 000 setiap bulan di mana 60% daripadanya diberi tempoh kredit sebulan.

Berapakah anggaran jualan tunai pada bulan November?

[Percubaan SPM Melaka 2011 ]

A
RM12 000
B
RM18 000
C
RM30 000
D
RM48 000
Question 22
bt007  

[Percubaan SPM Melaka 2011 ]

A
Varian gaji +9.40% Varian sewa -7.89%
B
Varian gaji -9.40% Varian sewa -7.89%
C
Varian gaji +9.40% Varian sewa +7.89%
D
Varian gaji +9.40% Varian sewa +7.89%
Question 23
Maklumat berikut diambil daripada belanjawan tunai Maju Holding bagi bulan Mei 2011. bt008  

[Percubaan SPM MRSM 2011]

A
RM15 000
B
RM25 000
C
RM29 000
D
RM44 000
Question 24
Dalam Belanjawan Tunai, varian positif diperoleh apabila

[Percubaan SPM Negeri Sembilan 2011 ]

A
penerimaan sebenar melebihi belanjawan
B
belanjawan melebihi penerimaan sebenar
C
perbelanjaan sebenar melebihi belanjawan
D
belanjawan kurang daripada perbelanjaan sebenar
Question 25
Apakah maksud varian?

[Percubaan SPM Perak 2011 ]

A
Perbezaan antara hasil dan belanja di dalam belanjawan
B
Perbezaan antara hasil dan belanja sebenar yang berlaku
C
Perbezaan antara hasil dengan baki awal di dalam belanjawan
D
Perbezaan antara belanjawan dengan hasil dan belanja sebenar yang berlaku
Question 26
Butiran manakah yang tidak diambil kira dalam penyediaan belanjawan tunai?

I Pinjaman bank

II Kadar bayaran

III Hutang lapuk

IV Susut nilai aset

 

[Percubaan SPM Selangor 2011 ]

A
I dan ll
B
I dan IV
C
II dan lll
D
III dan lV
Once you are finished, click the button below. Any items you have not completed will be marked incorrect. Get Results
There are 26 questions to complete.
List
Return
Shaded items are complete.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
26End
Return

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

wp-puzzle.com logo

Content Protected Using Blog Protector Plugin By: Make Money.