Buku Catatan Pertama

KUIZ : Buku Catatan Pertama

Congratulations - you have completed KUIZ : Buku Catatan Pertama. You scored %%SCORE%% out of %%TOTAL%%. Your performance has been rated as %%RATING%%
Your answers are highlighted below.
Question 1
Urus niaga manakah yang direkodkan ke Jurnal Khas ?
A
Kenderaan terpakai dijual kepada Kedai Runcit Johan.
B
Pelanggan memulangkan barang yang rosak.
C
Perabot terpakai dibeli secara kredit.
D
Pemilik membuat ambilan tunai.
Question 2
Antara berikut, pilih dokumen sumber bagi Jurnal Belian
A
Invois dan Baucar pembayaran
B
Invois dan Nota Debit
C
Baucar dan Nota kredit
D
Nota Debit dan Nota Kredit
Question 3
Antara berikut, pilih dokumen sumber bagi Jurnal Jualan.
A
Nota debit dan Nota kredit
B
Nota debit dan Invois salinan
C
Nota kredit dan Invois asal
D
Invois asal dan Invois salinan
Question 4
Ruangan diskaun di sebelah kredit Buku Tunai merekod semua .....
A
Diskaun diterima
B
Diskaun diberi
C
Diskaun niaga
D
Diskaun tunai
Question 5
Antara berikut, butir yang manakah dicatat dalam Buku Tunai Runcit?
A
Tambang
B
Gaji pekerja
C
Mesin pejabat
D
Pinjaman bank
Question 6
Ruangan diskaun di sebelah debit Buku Tunai merekod semua ....
A
Diskaun diterima
B
Diskaun diberi
C
Diskaun niaga
D
Diskaun tunai
Question 7
Salinan nota kredit digunakan oleh peniaga sebagai sumber maklumat bagi merekod butir pulangan jualan dalam ....
A
Jurnal Pulangan Jualan
B
Jurnal Pulangan Belian
C
Jurnal Jualan
D
Jurnal Belian
Question 8
Apakah tujuan diskaun tunai diberikan kepada pelanggan?
A
Menarik lebih ramai pelanggan.
B
Mengelakkan pelanggan berhutang.
C
Mempengaruhi pelanggan membeli secara pukal.
D
Menggalakkan penghutang menbayar dengan segera.
Question 9
Apakah nama lain bagi Jurnal Pulangan Jualan?
A
Jurnal Pulangan Belian
B
Jurnal Pulangan Keluar
C
Jurnal Pulangan Masuk
D
Jurnal Am
Question 10
"Sewa sebanyak RM150 yang telah dibayar merupakan sewa untuk rumah kediaman pemilik."

Apakah catatan bergu dalam Jurnal Am?
A
Dt:Sewa Kt:Bank
B
Dt:Sewa Kt:Modal
C
Dt:Ambilan Kt:Sewa
D
Dt:Ambilan Kt:Modal
Question 11
"Syarikat Persolekan Berhad telah membeli sebuah kereta baru berharga RM120 000 secara kredit."

Apakah Buku Catatan Pertama untuk merekod urus niaga di atas?
A
Jurnal Am
B
Buku Tunai
C
Jurnal Belian
D
Jurnal Jualan
Question 12
Antara pernyataan yang berikut, manakah yang benar tentang jurnal ?

I Jurnal Jualan digunakan untuk merekod jualan aset bukan semasa secara kredit

II Jurnal Belian digunakan untuk merekod belian barang niaga yang terkurang caj

III Jurnal Am digunakan untuk merekod ambilan barang dan aset untuk kegunaan perniagaan

IV Jurnal Pulangan Belian digunakan untuk merekod pulangan barang niaga daripada penghutang

A
I , II
B
I , III
C
II , III
D
III , IV
Question 13
Berikut adalah senarai urus niaga Syarikat Harmoni Enterptise. Urus niaga manakah tidak direkodkan dalam Buku Tunai Runcit?
A
Bayar gaji pekerja
B
Upah mencuci pejabat
C
Derma rumah anak yatim
D
Membeli alat tulis pejabat
Question 14
Syarikat Pengangkutan Maju Berhad telah membeli sebuah bas baru berharga RM250 000 secara kredit.

Buku Catatan Pertama manakah yang akan digunakan untuk merekod urus niaga di atas?
A
Jurnal Am
B
Jurnal Khas
C
Buku Tunai
D
Jurnal Belian
Question 15
Pilih pernyataan yang betul maksud catatan kontra dalam buku tunai.
A
Peniaga memindahkan tunai di kedai ke dalam bank.
B
Peniaga mengeluarkan tunai di bank untuk kegunaan peribadi.
C
Peniaga mengeluarkan tunai dari kedai untuk membayar pemiutang.
D
Peniaga membawa masuk tunai ke dalam perniagaan sebagai modal tambahan
Question 16
Antara berikut, urus niaga manakah dicatat dalam Jurnal Am?

I Terima cek daripada penghutang

II Diskaun diberi dibatalkan

III Jualan komputer lama secara kredit

IV Ambilan barang niaga untuk tujuan promosi

A
I, II dan III
B
I, II dan IV
C
I, III dan IV
D
II, III dan IV
Question 17
Antara berikut, urus niaga manakah direkodkan dengan betul dalam buku catatan pertama?
A
Diskaun yang diberikan kepada penghutang dibatalkan kerana cek tak layan. - JURNAL AM
B
Pulangan barang niaga oleh penghutang kerana salah jenama. - JURNAL PULANGAN BELIAN
C
Menghantar nota debit kerana harga barang terkurang caj. - JURNAL AM
D
Cek yang diterima dipulangkan oleh pihak bank dengan tanda ‘Rujuk Penyuruhbayar’. - JURNAL JUALAN
Question 18
Manakah urus niaga berikut dicatatkan dalam Jurnal Am ?

I) Membayar insurans kediaman dengan wang perniagaan

II) Membayar yuran sekolah anak dengan wang perniagaan

III) Membeli lengkapan secara kredit untuk kegunaan perniagaan

IV) Membawa masuk sebuah kenderaan untuk kegunaan perniagaan

A
I dan II
B
I dan IV
C
II dan III
D
III dan IV
Question 19
Belanja-belanja berikut direkodkan ke dalam Buku Tunai Runcit KECUALI...
A
Gaji pembantu kedai
B
Tambang
C
Setem dan pos
D
Minuman mesyuarat
Question 20
Data 1 menunjukkan baki-baki dalam buku Perniagaan Kenaga pada 1 Julai 2005. bcp001 Antara berikut, manakah cara yang betul bagi merekod baki-baki itu di Jurnal Am?

[Rujukan jawapan: buku teks m.s. 119, 120 - Soalan 7 SPM 2005]

A
bcp002
B
bcp003
C
bcp004
D
bcp005
Question 21
Buku catatan pertama merupakan buku yang digunakan untuk merekod urus niaga berdasarkan dokumen sumber yang berkenaan.

Pilih padanan yang betul.

Dokumen Sumber ---> Buku Catatan Pertama

[Rujukan jawapan: buku teks m.s. 111 – 114 - Soalan 11 SPM 2005 ]

A
Nota Debit (salinan) ---> Jurnal Belian
B
Invois (salinan) ---> Jurnal Jualan
C
Invois (asal) ---> Jurnal Pulangan Belian
D
Nota Kredit (asal) ---> Jurnal Pulangan Jualan
Question 22
bcp006  

[Rujukan jawapan: buku teks m.s. 114 - Soalan 10 SPM 2005]

A
Akaun Jualan
B
Pelbagai Penghutang
C
Akaun Pulangan Jualan
D
Jumlah Jurnal Pulangan Jualan
Question 23
bcp007   Catatan di Jurnal Am yang perlu dibuat oleh kerani ini ialah

[Rujukan jawapan: buku teks m.s. 110 - Soalan 12 SPM 2005]

A
Debit Akaun Ambilan Kredit Akaun Belian
B
Debit Akaun Alat Tulis Kredit Akaun Stok
C
Debit Akaun Promosi Kredit Akaun Belian
D
Debit Akaun Promosi Kredit Akaun Stok
Question 24

Antara yang berikut, urus niaga yang manakah dicatatkan dalam Jurnal Am?

I Membayar sewa kediaman dengan tunai perniagaan

II Membeli sebuah van secara kredit untuk perniagaan

III Mengambil tunai perniagaan untuk kegunaan peribadi

IV Membawa masuk sebuah komputer peribadi ke dalam perniagaan

[Rujukan jawapan: buku teks m.s. 109 - Soalan 13 SPM 2006]

A
I dan III
B
I dan IV
C
II dan III
D
II dan IV
Question 25
Kedai Haiwan Kesayangan Arina menerima invois daripada Farmasi Penawar bernilai RM2 800 pada 30 Ogos 2007. Invois ini adalah untuk ubat-ubatan haiwan yang telah diterima oleh kedai itu seminggu sebelum tarikh berkenaan. Buku catatan pertama yang manakah digunakan untuk merekod butiran invois tersebut?

[Rujukan jawapan: buku teks m.s. 106 - Soalan 8 SPM 2007]

A
Jurnal Am
B
Buku Tunai
C
Jurnal Belian
D
Jurnal Jualan
Question 26
Urus niaga yang manakah tidak dicatat dalam Jurnal Am?

[Rujukan jawapan: buku teks m.s. 109 - Soalan 9 SPM 2007]

A
Membeli rak secara kredit
B
Mengeluarkan wang tunai untuk kegunaan peribadi
C
Memasukkan perabot peribadi ke dalam perniagaan
D
Memindahkan akaun hasil dan belanja ke akaun penamat
Question 27
Kedai Perabot Boon Hwa menjual van terpakai secara kredit kepada Makmur Catering. Buku Catatan Pertama yang manakah digunakan untuk merekod urus niaga tersebut?

[Rujukan jawapan: buku teks m.s. 109 - Soalan 9 SPM 2008]

A
Jurnal Am
B
Buku Tunai
C
Jurnal Jualan
D
Jurnal Pulangan Jualan
Question 28
Dokumen berikut diterima oleh Cik Ani seorang kerani akaun. bcp008 Bagaimanakah urus niaga tersebut dicatatkan dalam jurnal am?  

[Rujukan jawapan: buku teks m.s. 83, 110 - Soalan 8 SPM 2009 ]

A
Debit Ambilan Kredit Perabot
B
Debit Perabot Kredit Belian
C
Debit Perabot Kredit Ambilan
D
Debit Ambilan Kredit Belian
Question 29
Perbualan berikut berlaku antara peniaga dengan pekerjanya. bcp009 Apakah buku catatan pertama yang terlibat dalam urus niaga yang dinyatakan?

[Rujukan jawapan: buku teks m.s. 111 - Soalan 10 SPM 2009]

A
Jurnal Jualan
B
Jurnal Belian
C
Jurnal Pulangan Belian
D
Jurnal Pulangan Jualan
Question 30
Pada 5 Januari 2010, Kedai Alat Tulis Suhana membeli perabot secara kredit bernilai RM2 600 daripada Kedai Perabot Tania. Bagaimanakah urus niaga ini dicatat dalam buku akaun Kedai Alat Tulis Suhana?

[Rujukan jawapan: buku teks m.s. 110 - Soalan 8 SPM 2010 ]

A
bcp010
B
bcp011
C
bcp012
D
bcp013
Question 31
Rekod urus niaga di dalam buku catatan pertama dibuat berdasarkan dokumen sumber. Pilih padanan yang tepat. Buku Catatan Pertama ---> Dokumen Sumber

[Rujukan jawapan: buku teks m.s. 111, 112, 113 - Soalan 7 SPM 2011]

A
Jurnal Pulangan Jualan ---> Nota Debit (Asal)
B
Jurnal Pulangan Belian ---> Nota Kredit (Asal)
C
Jurnal Jualan ---> Invois (Asal)
D
Jurnal Belian ---> Invois (Salinan)
Question 32
bcp014  

[Rujukan jawapan: buku teks m.s. 111 - Soalan 9 SPM 2012]

A
Akaun Belian
B
Jumlah Belian
C
Pelbagai Pemiutang
D
Jumlah Jurnal Belian
Question 33
Dokumen 2 menunjukkan urus niaga yang akan dicatat dalam Jurnal Am Kedai Elektrik Muslimat. bcp015 Catatan dalam Jurnal Am manakah yang betul?

[Rujukan jawapan: buku teks m.s. 110 - Soalan 6 SPM 2012]

A
bcp016
B
bcp017
C
bcp018
D
bcp019
Question 34

Urus niaga manakah yang direkodkan dalam jurnal khas?

I Membeli barang niaga secara kredit

II Memulangkan barang niaga yang rosak

III Mengambil barang niaga untuk kegunaan keluarga

IV Membeli barang niaga secara tunai

Rujukan jawapan: buku teks m.s. 106, 109 - Soalan 7 SPM 2013

A
I dan II
B
I dan IV
C
II dan III
D
III dan IV
Once you are finished, click the button below. Any items you have not completed will be marked incorrect. Get Results
There are 34 questions to complete.
List
Return
Shaded items are complete.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
31323334End
Return
 1. cikgu, apa beza jawapan bagi soalan kuiz no 11 dan no 14? kedua2 jawapan saya pilih JURNAL BELIAN..

 2. Syimah,

  Perbezaannya
  No. 11 belian BUKAN BARANG NIAGA — Jurnal Am
  No. 14 belian BARANG NIAGA —— Jurnal Belian

 3. terima kasih cikgu. maknanya nama sesebuah syarikat memainkan peranan penting untuk mengenapasti jenis perniagaan dan jurnal yang berkaitan.
  saya masih keliru berkenaan Jurnal Am seperti soalan no 18

 4. Syimah,

  Sila rujuk NOTA (klik).

 5. kuiz nie is a little bit helpful for students to study

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

wp-puzzle.com logo

Content Protected Using Blog Protector Plugin By: Make Money.