Imbangan Duga

KUIZ : Imbangan Duga

Congratulations - you have completed KUIZ : Imbangan Duga. You scored %%SCORE%% out of %%TOTAL%%. Your performance has been rated as %%RATING%%
Your answers are highlighted below.
Question 1
Imbangan Duga dapat memudahkan penyediaan .....
A
Buku Tunai dan Akaun Modal
B
Buku Tunai dan Penyata Pendapatan
C
Akaun Modal dan Kunci Kira-kira
D
Kunci Kira-kira dan Penyata Pendapatan
Question 2
Pilih pernyataan yang tepat mengenai Imbangan Duga.
A
Pulangan Jualan direkod sebelah kredit
B
Kadar bayaran dicatat di sebelah kredit
C
Sewa diterima dicatat sebelah debit
D
Ambilan dicatat sebelah debit
Question 3
Pernyataan berikut adalah benar tentang baki-baki dalam Imbangan Duga, kecuali
A
Akaun aset berbaki debit
B
Akaun liabiliti berbaki kredit
C
Semua akaun hasil berbaki kredit
D
Semua akaun perorangan berbaki debit
Question 4
Antara akaun yang berikut, yang manakah berbaki kredit dalam Imbangan Duga?

I Akaun Pinjaman

II Akaun Komisen Diberi

III Akaun Angkutan keluar

IV Akaun Peruntukan Susut nilai
A
I dan II
B
I dan IV
C
II dan III
D
III dan IV
Question 5
Apakah tujuan penyediaan Imbangan Duga?

I Mengimbangkan baki-baki akaun dalam lejar

II Menyemak ketepatan catatan dalam akaun lejar

III Mengesan kesilapan semasa mencatat urus niaga

IV Sebagai asas dalam penyediaan penyata kewangan
A
I, II dan III
B
I, II dan IV
C
I, III dan IV
D
II, III dan IV
Question 6
Data 3 diperoleh daripada Imbangan Duga Perniagaan Kasturi pada 30 April 2007.

Modal = RM45 000

Pinjaman Bank = RM15 000

Premis = RM60 000

Alatan Pejabat = RM8 000

Jualan = RM21 500

Belian = RM13 800

Pulangan Keluar = RM450

Angkutan Keluar = RM150

Hitungkan angka imbangan dalam Imbangan Duga pada 30 April 2007.
A
RM74 250
B
RM81 800
C
RM81 950
D
RM82 100
Question 7
Manakah pernyataan yang benar mengenai Imbangan Duga?
A
Imbangan Duga hanya boleh disediakan pada akhir setiap tempoh perakaunan
B
Ketepatan catatan dalam akaun boleh disemak sepenuhnya menggunakan Imbangan Duga
C
Jumlah debit dan kredit yang seimbang tidak semestinya menunjukkan semua catatan dalam lejar dibuat dengan betul
D
Imbangan Duga ialah sebahagian daripada akaun yang akan dipindahkan ke Akaun Perdagangan , Akaun Untung Rugi dan Kunci Kira-kira.
Question 8
Antara berikut, penyataan manakah menerangkan fungsi Imbangan Duga?

I Menyemak ketepatan catatan persamaan perakaunan.

II Menyemak ketepatan proses pengeposan ke lejar.

III Memudahkan penyediaan penyata kewangan.

IV Memudahkan pengiraan untung bersih.
A
I dan II
B
I dan IV
C
II dan III
D
III dan IV
Question 9
Imbangan Duga biasanya disediakan pada akhir tempoh perakaunan. Antara berikut, yang manakah ialah fungsi Imbangan Duga?
A
Menunjukkan kedudukan kewangan perniagaan
B
Menyenaraikan catatan bergu bagi semua akaun
C
Menyenaraikan pendapatan perniagaan
D
Menyenaraikan baki semua akaun dalam lejar
Question 10
Imbangan Duga disediakan pada akhir tempoh perakaunan untuk

I menyemak ketepatan catatan bergu

II mengesan kesilapan dalam catatan Jurnal dan Lejar

III menyenangkan penyediaan Penyata Kewangan

IV menyemak jumlah aset dan liabiliti

A
I dan II
B
I dan III
C
I, II dan III
D
II, III dan IV
Question 11
Akaun yang manakah tidak dicatat ke dalam Imbangan Duga?
A
Ambilan
B
Overdraf bank
C
Alat tulis
D
Stok akhir
Question 12
Antara butiran berikut, yang manakah dicatatkan di sebelah debit Imbangan Duga?
A
Pulangan Jualan
B
Pinjaman bank
C
Modal
D
Sewa diterima
Question 13
Antara butiran berikut, yang manakah dicatatkan di sebelah kredit Imbangan Duga?
A
Diskaun diterima
B
Gaji
C
Ambilan
D
Tunai di bank
Once you are finished, click the button below. Any items you have not completed will be marked incorrect. Get Results
There are 13 questions to complete.
List
Return
Shaded items are complete.
12345
678910
111213End
Return

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

wp-puzzle.com logo

Content Protected Using Blog Protector Plugin By: Make Money.