Lejar

KUIZ : Lejar

Congratulations - you have completed KUIZ : Lejar. You scored %%SCORE%% out of %%TOTAL%%. Your performance has been rated as %%RATING%%
Your answers are highlighted below.
Question 1
Manakah yang tepat untuk menerangkan lejar ?
A
Buku akaun utama yang merekodkan urus niaga perniagaan.
B
Buku akaun utama yang menyenaraikan aset dan liabiliti sesebuah perniagaan.
C
Buku akaun utama yang menyenaraikan kos jualan bagi satu tempoh perakaunan.
D
Buku akaun utama yang merekodkan hasil dan belanja untuk mengira keuntungan perniagaan.
Question 2
Lejar adalah buku yang ..
A
menyenaraikan kos jualan bagi satu tempoh perakaunan.
B
merekodkan hasil dan belanja untuk mengira keuntungan perniagaan.
C
merekodkan semua perbelanjaan perniagaan dalam tempoh perakaunan.
D
mengandungi pelbagai jenis akaun yang digunakan untuk merekod urus niaga.
Question 3
Antara berikut, akaun manakah direkodkan dalam lejar subsidiari?
A
Akaun Aset dan Akaun Hasil
B
Akaun Aset dan Akaun Penghutang
C
Akaun Hasil dan Akaun Penghutang
D
Akaun Penghutang dan Akaun Pemiutang
Question 4
Antara berikut , pernyataan manakah tidak benar tentang lejar?
A
Akaun Modal dan Akaun Ambilan direkod ke dalam lejar am
B
Lejar Subsidiari terdiri daripada Lejar Jualan dan Lejar Belian
C
Lejar Belian digunakan untuk merekod semua pemiutang
D
Lejar Pemiutang dikenali juga sebagai Lejar Jualan
Question 5
Antara berikut, pasangan manakah yang betul?
A
Akaun Aset – Syarikat Tong
B
Akaun Nominal – Akaun Gaji
C
Akaun Nyata – Akaun Pinjaman
D
Akaun Modal – Akaun Penghutang
Question 6
Antara akaun berikut, manakah bukan kategori Akaun Perorangan?
A
Akaun Penghutang
B
Akaun Ambilan
C
Akaun Modal
D
Akaun Pemilik
Question 7
Lejar boleh dibahagikan kepada
A
Lejar Am dan Lejar Utama
B
Lejar Am dan Lejar Subsidiari
C
Lejar Khas dan Lejar Utama
D
Lejar Subsidiari dan Lejar Utama
Question 8
Susun semula langkah-langkah mengimbang akaun di bawah ini.

(I) Jumlahkan semua catatan di sebelah debit dan kredit akaun.

(II) Cari perbezaan antara jumlah yang lebih kecil dengan yang lebih besar.

(III) Tuliskan jumlah yang lebih besar di kedua-dua belah debit dan kredit akaun.

(IV) Tuliskan perbezaan di sebelah yang lebih kecil dan baki yang sama dibawa ke bawah.

A
I, II, III dan IV
B
I, III, II dan IV
C
I, II, IV dan III
D
II, I, III dan IV
Question 9
Apakah catatan bergu untuk merekod urus niaga “ memasukkan tunai perniagaan sebanyak RM1100 ke dalam bank” ?
A
Dt:Bank Kt:Tunai
B
Dt:Tunai Kt:Bank
C
Dt:Bank Kt:Modal
D
Dt:Tunai Kt:Modal
Question 10
Akaun-akaun berikut akan menunjukkan baki kredit dalam lejar kecuali
A
Modal
B
Pemiutang
C
Pulangan Keluar
D
Angkutan Keluar
Question 11
Manakah antara berikut merupakan lejar subsidiari?

I) Lejar Am

II) Lejar Khas

III) Lejar Jualan

IV) Lejar Belian

A
I dan II
B
I dan IV
C
II dan III
D
III dan IV
Question 12
Fahmi, pemilik Kedai Perabot Fahmin mengeluarkan sebuah meja dari stok bernilai RM260 untuk kegunaan pejabat.

Apakah catatan lejar untuk urus niaga tersebut?
A
Debit : Akaun Ambilan, Kredit : Akaun Perabot
B
Debit : Akaun Ambilan, Kredit : Akaun Belian
C
Debit : Akaun Belian, Kredit : Akaun Perabot
D
Debit : Akaun Perabot, Kredit : Akaun Belian
Question 13
Manakah benar tentang peraturan merekod urus niaga ke dalam lejar?
A
Liabiliti didebitkan apabila bertambah
B
Modal didebitkan apabila bertambah
C
Aset dikreditkan apabila bertambah
D
Aset didebitkan apabila bertambah
Question 14
Antara urus niaga berikut, yang manakah direkodkan ke dalam Akaun Aset?
A
Membeli alat tulis pejabat
B
Belanja memperluaskan ruang niaga pejabat
C
Ambilan barang niaga untuk kegunaan peribadi
D
Pulangkan barang niaga yang salah saiz kepada pembekal.
Question 15
Akaun Tunai didebitkan bagi urus niaga...

I. Tunai diterima daripada penghutang.

II. Pemilik membayar gaji pekerja dengan tunai.

III. Pemilik membuat ambilan tunai untuk kegunaan peribadi.

IV. Tunai dibawa masuk oleh peniaga untuk kegunaan perniagaan.
A
I dan II
B
I dan IV
C
II dan III
D
III dan IV
Question 16
Antara berikut, yang manakah bukan fungsi Buku Tunai?

[Rujukan jawapan: buku teks m.s. 133, 134 - Soalan 13 SPM 2004]

A
Merancang aliran wang tunai
B
Merekod semua urus niaga tunai
C
Mengetahui jenis-jenis sumber dan penggunaan tunai
D
Mengetahui jumlah penerimaan dan pembayaran tunai
Question 17
Lejar adalah buku yang

[Rujukan jawapan: buku teks m.s. 132 - Soalan 14 SPM 2004]

A
menyenaraikan kos jualan bagi satu tempoh perakaunan
B
merekodkan hasil dan belanja untuk mengira keuntungan perniagaan
C
merekodkan semua perbelanjaan perniagaan dalam tempoh perakaunan
D
mengandungi pelbagai jenis akaun yang digunakan untuk merekod urus niaga
Question 18
Jadual 1 menunjukkan catatan bergu beberapa urus niaga. bcp020   Antara berikut, urus niaga manakah mempunyai catatan bergu yang betul?

[Rujukan jawapan: buku teks m.s. 62, 110, 112, 140, 151 - Soalan 15 SPM 2004]

A
I dan II
B
I dan III
C
II dan IV
D
III dan IV
Question 19
bcp022

[Rujukan jawapan: buku teks m.s. 159 - Soalan 13 SPM 2005]

A
Tunai (RM930) Bank (RM120)
B
Tunai RM930 Bank RM120
C
Tunai (RM930) Bank RM120
D
Tunai RM930 Bank (RM120)
Question 20
Antara berikut, urus niaga manakah merupakan catatan kontra?

[Rujukan jawapan: buku teks m.s. 144 - Soalan 14 SPM 2005]

A
Tunai di tangan dibankkan.
B
Tunai daripada jualan stok dibankkan.
C
Tunai dikeluarkan dari bank untuk kegunaan peribadi.
D
Tunai peribadi pemilik dimasukkan ke dalam bank perniagaan.
Question 21
bcp023

[Rujukan jawapan: buku teks m.s. 150 - Soalan 16 SPM 2005]

A
bcp024
B
bcp025
C
bcp026
D
bcp027
Question 22
Antara berikut, pernyataan manakah yang benar tentang lejar?

I Akaun Modal dan Akaun Ambilan direkodkan ke dalam lejar am

II Lejar Subsidiari terdiri daripada Lejar Jualan dan Lejar Belian

III Lejar Belian digunakan untuk merekod semua pemiutang

IV Lejar Pemiutang dikenali juga sebagai Lejar Jualan 

[Rujukan jawapan: buku teks m.s. 133 - Soalan 18 SPM 2005]

A
I, II dan III
B
I, II dan IV
C
I, III dan IV
D
II, III dan IV
Question 23
Jadual 1 berkaitan dengan Akaun Nyata dan Akaun Nominal sebuah perniagaan lejar001   Pilih pengelasan akaun yang betul.

[Rujukan jawapan: buku teks m.s. 132, 133 - Soalan 17 SPM 2005]

A
I dan II
B
I dan IV
C
II dan III
D
III dan IV
Question 24
Berikut ialah petikan Buku Tunai Perniagaan Berjasa yang menjalankan perniagaan alat tulis. lejar003   Urus niaga yang manakah menerangkan catatan di atas?

[Rujukan jawapan: buku teks m.s. 139 - Soalan 14 SPM 2006]

A
Beli alat tulis secara kredit daripada Kedai Alat Tulis Adibah
B
Perniagaan Berjasa menjelaskan hutang kepada Kedai Tulis Adibah
C
Beli barang niaga secara tunai daripada Kedai Alat Tulis Adibah dengan cek
D
Kedai Alat Tulis Adibah menjelaskan hutang kepada Perniagaan Berjasa dengan cek
Question 25
Encik Subah membeli sebuah motosikal daripada kedai Motor Din untuk kegunaan perniagaannya?

Apakah akaun yang terlibat bagi urus niaga tersebut?

[Rujukan jawapan: buku teks m.s. 62, 135 - Soalan 15 SPM 2006]

A
Debit - Belian Kredit -Kenderaan
B
Debit - Kenderaan Kredit - Motor Din
C
Debit - Motor Din Kredit - Kenderaan
D
Debit - Belian Kredit - Motor Din
Question 26

Antara yang berikut, akaun yang manakah direkodkan dalam Lejar Subsidiari?

I Akaun Aset

II Akaun Hasil

III Akaun Pemiutang

IV Akaun Penghutang

[Rujukan jawapan: buku teks m.s. 133 - Soalan 16 SPM 2006]

A
I dan II
B
I dan IV
C
II dan III
D
III dan IV
Question 27
lejar005  

[Rujukan jawapan: buku teks m.s. 135 Soalan 11 SPM 2007]

A
I dan II
B
I dan III
C
II dan IV
D
III dan IV
Question 28
Urus niaga yang manakah direkod dalam Buku Tunai sebelah kredit?

I Menerima bayaran daripada penghutang

II Menjelaskan hutang kepada pembekal

III Mengambil wang perniagaan untuk kegunaan peribadi

IV Membawa masuk wang peribadi ke dalam perniagaan

[Rujukan jawapan: buku teks m.s. 137, 139, 140, 141, 143 - Soalan 10 SPM 2008]

A
I dan II
B
I dan IV
C
II dan III
D
III dan IV
Question 29
Catatan yang manakah betul untuk merekod cek tak layan?

[Rujukan jawapan: buku teks m.s. 145 - Soalan 12 SPM 2008 ]

A
Debit Akaun Bank Kredit Akaun Pemiutang
B
Debit Akaun Pemiutang Kredit Akaun Bank
C
Debit Akaun Bank Kredit Akaun Penghutang
D
Debit Akaun Penghutang Kredit Akaun Bank
Question 30

Kedai Ahmat mengeluarkan cek RM1 500 kepada Datai Trading dan menerima diskaun tunai RM200.

Catatan yang manakah betul untuk merekod urus niaga tersebut?

[Rujukan jawapan: buku teks m.s. 146, 147, 148 - Soalan 13 SPM 2007 ]

A
lejar007
B
lejar008
C
lejar009
D
lejar010
Question 31
alejar001

[Rujukan jawapan: buku teks m.s. 146, 147 - Soalan 13 SPM 2008]

A
alejar002
B
alejar003
C
alejar004
D
alejar005
Question 32

Puan Murni telah mengambil barang niaga bernilai RM65 untuk tujuan promosi. Apakah akaun yang dikreditkan?

[Rujukan jawapan: buku teks m.s. 110 - Soalan 15 SPM 2008]

A
Stok
B
Belian
C
Ambilan
D
Promosi
Question 33
Jurnal berikut diperoleh daripada buku seorang peniaga. alejar006   Pilih catatan yang betul pada 31 Mei 2007.

[Rujukan jawapan: buku teks m.s. 151 - Soalan 14 SPM 2008]

A
alejar007
B
alejar008
C
alejar009
D
alejar010
Question 34
Peniaga membayar sewa kediamannya dengan menggunakan wang perniagaan. Apakah catatan lejar untuk urus niaga tersebut?

[Rujukan jawapan: buku teks m.s. 137 - Soalan 11 SPM 2009]

A
Debit Akaun Sewa Kredit Akaun Tunai
B
Debit Akaun Tunai Kredit Akaun Sewa
C
Debit Akaun Ambilan Kredit Akaun Tunai
D
Debit Akaun Sewa Kredit Akaun Modal
Question 35
Petikan Buku Tunai berikut diperoleh daripada Kedai Buku Mas. ak002   Apakah M?

[Rujukan jawapan: buku teks m.s. 141 - Soalan 9 SPM 2009]

A
Modal
B
Jualan
C
Belian
D
Dividen
Question 36
Antara yang berikut, yang manakah benar tentang perbezaan Lejar Jualan dengan Lejar Belian? ak003  

[Rujukan jawapan: buku teks m.s. 133 - Soalan 12 SPM 2009]

A
I dan II
B
I dan IV
C
II dan III
D
III dan IV
Question 37
Antara yang berikut, urus niaga manakah yang direkod dalam Buku Tunai?

I Bayar gaji

II Ambil barang niaga

III Beli perabot dengan cek

IV Beli mesin secara kredit 

[Rujukan jawapan: buku teks m.s. 134 - Soalan 9 SPM 2010]

A
I dan II
B
I dan III
C
II dan IV
D
III dan IV
Question 38
Akaun berikut diambil daripada lejar Kedai Chong. lejar011   Apakah urus niaga yang berlaku pada 15 Mac 2009?

[Rujukan jawapan: buku teks m.s. 138 - Soalan 11 SPM 2010 ]

A
Belian barang niaga daripada Syarikat Mawar RM320
B
Terima cek daripada Syarikat Mawar RM320
C
Jualan barang niaga kepada Syarikat Mawar RM320
D
Cek yang diterima daripada Syarikat Mawar RM320 adalah cek tak laku
Question 39
Petikan Buku Tunai berikut diambil daripada sebuah perniagaan. lejar012   Akaun manakah yang menunjukkan catatan yang betul untuk pengeposan diskaun tunai ke lejar?  

[Rujukan jawapan: buku teks m.s. 147, 148 - Soalan 12 SPM 2010]

A
lejar013
B
lejar014
C
lejar015
D
lejar016
Question 40
Maklumat berikut berkaitan pembahagian lejar. lejar017   Apakah X dan Y?  

[Rujukan jawapan: buku teks m.s. 132 - Soalan 13 SPM 2010 ]

A
X = Akaun Perorangan Y = Akaun Bukan Perorangan
B
X = Akaun Bukan Perorangan Y = Akaun Perorangan
C
X = Lejar Am Y = Lejar Subsidiari
D
X = Lejar Subsidiari Y = Lejar Am
Question 41
Perniagaan Aslam mendapati bahawa cek yang diterima daripada Kedai Molly adalah cek tak layan. Bagaimana perkara tersebut direkod?  

[Rujukan jawapan: buku teks m.s. 145 - Soalan 16 SPM 2010 ]

A
Debit Bank Kredit Kedai Molly
B
Debit Kedai Molly Kredit Bank
C
Debit Bank Kredit Perniagaan Aslam
D
Debit Perniagaan Aslam Kredit Kedai Molly
Question 42
Petikan akaun berikut diperoleh daripada Lejar Kedai Saleha. lejar019   Apakah urus niaga bagi menerangkan catatan di atas?

[Rujukan jawapan: buku teks m.s. 135 - Soalan 9 SPM 2011]

A
Kedai Saleha berhutang RM1 500 daripada Maziah
B
Maziah membayar RM1 500 kepada Kedai Saleha
C
Kedai Saleha membayar RM1 500 kepada Maziah
D
Maziah berhutang RM1 500 daripada Kedai Saleha
Question 43
Jurnal Pulangan Jualan berikut diambil daripada buku pemborong buah-buahan. lejar021 Bagaimanakah catatan yang betul dalam Akaun Pulangan Jualan?

[Rujukan jawapan: buku teks m.s. 152 - Soalan 11 SPM 2011]

A
lejar022
B
lejar023
C
lejar024
D
lejar025
Once you are finished, click the button below. Any items you have not completed will be marked incorrect. Get Results
There are 43 questions to complete.
List
Return
Shaded items are complete.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
414243End
Return
 1. cg , akaun pinjaman diklasifikasi sebagai akaun nyata juga kan ?

 2. Gary,

  Akaun Nyata merujuk kepada merekodkan akaun2 ASET seperti Perabot, Bangunan, Kenderaan, Stok, Tunai dan Bank.

  PINJAMAN tidak dikelaskan sebagai Akaun Nyata.

 3. kenape saye still ta faham2 lagi pa walaupon da try focus??

 4. Notyhunnie,

  Ilmu Perakaunan merupakan ilmu kemahiran… ianya dapat dikuasai melalui LATIHAN, BERTANYA dan TUNJUKAJAR secara BERTERUSAN… selain daripada BACAAN.
  Cuba kuasai setiap kemahiran satu per satu, kemudian baru kita dapat mengetahui perkaitan antara satu sama lain.. dan akhirnya MEMAHAMI apa itu PERAKAUNAN.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

wp-puzzle.com logo

Content Protected Using Blog Protector Plugin By: Make Money.