Pembetulan Kesilapan

KUIZ : Pembetulan Kesilapan

Congratulations - you have completed KUIZ : Pembetulan Kesilapan. You scored %%SCORE%% out of %%TOTAL%%. Your performance has been rated as %%RATING%%
Your answers are highlighted below.
Question 1
Di manakah catatan pembetulan kesilapan dibuat?
A
Jurnal Khas
B
Jurnal Am
C
Pelarasan
D
Lejar Belian
Question 2
Kesilapan berikut akan menyebabkan Imbangan Duga tidak seimbang
A
Tertinggal satu catatan bergu
B
Kesalahan amaun satu sahaja
C
Kesilapan terbalik
D
Kesilapan pengiraan
Question 3
Antara berikut, yang manakah kesilapan ketara?
A
Tertinggal satu catatan bergu
B
Kesilapan amaun satu sahaja
C
Kesilapan pengiraan
D
Terlupa rekod urusniaga
Question 4
"Belanja membaiki kenderaan telah dicatat di dalam Akaun Kenderaan."

Apakah jenis kesilapan ini?
A
Kesilapan prinsip
B
Kesilapan terbalik
C
Kesilapan komisen
D
Kesilapan keseimbangan
Question 5
"Belanja membaiki premis RM 1 200 dengan cek didebitkan dalam Akaun Premis dan dikreditkan dalam Akaun Bank."

Berdasarkan pernyataan di atas apakah jenis kesilapan catatan urus niaga tersebut ?
A
Kesilapan Prinsip
B
Kesilapan Komisen
C
Kesilapan Ketinggalan
D
Kesilapan Saling Mengimbangi
Question 6
Antara berikut, yang manakah kesilapan ketara dalam Imbangan Duga?
A
Belian alat tulis RM185 telah direkodkan ke Akaun Alatan Pejabat.
B
Penerimaan komisen RM360 tidak direkodkan dalam mana-mana buku.
C
Bayaran insurans RM 280 telah didebitkan ke Buku Tunai dan dikreditkan ke Akaun Insurans.
D
Bayaran sewa RM 450 telah direkodkan dengan betul dalam Buku Tunai tetapi direkodkan RM 540 dalam Akaun Sewa.
Question 7
Pulangan Belian RM48 telah direkodkan ke Akaun Pulangan Jualan

Apakah kesan kesilapan di atas pada Imbangan Duga?
A
Jumlah debit melebihi jumlah kredit sebanyak RM48
B
Jumlah kredit melebihi jumlah debit sebanyak RM48
C
Jumlah debit melebihi jumlah kredit sebanyak RM96
D
Jumlah kredit melebihi jumlah debit sebanyak RM96
Question 8
Jual barang niaga secara kredit kepada Maniam didebitkan ke Akaun Mariam.

Apakah jenis kesilapan di atas?
A
Kesilapan prinsip
B
Kesilapan komisen
C
Kesilapan terbalik
D
Kesilapan amaun
Question 9
Maklumat berikut dipetik daripada buku Perniagaan Anthony.

Cek yang diterima daripada penghutang Uma bernilai RM450 dikredit ke akaun Ema.

Apakah jenis kesilapan bagi catatan di atas?
A
Kesilapan prinsip
B
Kesilapan terbalik
C
Kesilapan komisen
D
Kesilapan saling mengimbangi
Question 10
Manakah antara berikut menunjukkan kesilapan ketara ?
A
Belian alat tulis RM80 telah direkodkan ke Akaun Alatan Pejabat.
B
Penerimaan diskaun RM200 tidak direkodkan dalam mana-mana buku.
C
Bayaran insurans RM170 telah didebitkan ke Buku Tunai dan dikreditkan ke Akaun Insurans.
D
Bayaran sewa RM320 telah direkodkan dengan betul dalam Buku Tunai tetapi direkodkan RM230 dalam Akaun Sewa.
Question 11
"Diskaun Diterima RM 350 telah didebitkan dalam Akaun Diskaun dan dikreditkan dalam Akaun Pemiutang."

Antara berikut, yang manakah adalah catatan jurnal yang dapat menyelaraskan kesilapan tersebut?
A
Debit Akaun Pemiutang RM 350 Kredit Akaun Diskaun RM 350
B
Debit Akaun Diskaun RM 700 Kredit Akaun Pemiutang RM 350 Kredit Akaun Bank RM 350
C
Debit Akaun Pemiutang RM 350 Debit Akaun Bank RM 350 Kredit Akaun Diskaun RM 700
D
Debit Akaun Pemiutang RM 700 Kredit Akaun Diskaun RM 700
Once you are finished, click the button below. Any items you have not completed will be marked incorrect. Get Results
There are 11 questions to complete.
List
Return
Shaded items are complete.
12345
678910
11End
Return

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

wp-puzzle.com logo

Content Protected Using Blog Protector Plugin By: Make Money.