Perakaunan untuk Penggajian

KUIZ : Perakaunan untuk Penggajian

Congratulations - you have completed KUIZ : Perakaunan untuk Penggajian. You scored %%SCORE%% out of %%TOTAL%%. Your performance has been rated as %%RATING%%
Your answers are highlighted below.
Question 1
Antara yang berikut, manakah yang merupakan kaedah pembayaran gaji pekerja ?

I) Cek

II) Tunai

III) Baucar bayaran

IV) Bayaran automatik
A
I, II dan III
B
I, II dan IV
C
I, III dan IV
D
II, III dan IV
Question 2
Item manakah yang terdapat di bahagain penerimaan slip gaji ?
A
Gaji pokok
B
Yuran koperasi
C
Caruman PERKESO
D
Potongan Cukai Berjadual
Question 3
Antara yang berikut, yang manakah potongan wajib terhadap gaji kasar seorang pekerja ?
A
Zakat
B
Caruman KWSP
C
Yuran ahli koperasi
D
Pinjaman kenderaan
Question 4
Puan Syazleen menerima gaji RM2 000 sebulan. Kadar caruman KWSP bahagian pekerja ialah 11% dan bahagian majikan ialah 12%. Hitung jumlah caruman oleh Puan Syazleen dalam setahun.
A
RM2 880
B
RM2 640
C
RM2 2240
D
RM2 220
Question 5
Maklumat di bawah ini berkaitan dengan data gaji Puan Atilah, yang bekerja sebagai eksekutif bank.

Gaji pokok = RM3 500

Elaun kerja lebih masa = RM450

Elaun perjalanan = RM250

Potongan Cukai Berjadual = RM180

Kadar caruman pekerja kepada KWSP ialah 11%.

Berapakah gaji bersih Puan Atilah pada bulan tersebut ?
A
RM4 200
B
RM4 020
C
RM3 635
D
RM3 115
Question 6
Komponen gaji kasar pekerja terdiri daripada .....

I) Gaji pokok

II) Bantuan sara hidup

III) Pinjaman perumahan

IV) Caruman KWSP bahagian pekerja

A
I dan II
B
I dan III
C
II dan IV
D
III dan IV
Question 7
Pernyataan manakah yang paling tepat menerangkan slip gaji ?
A
Satu penyata yang menjumlahkan gaji bersih pekerja dalam tempoh setahun.
B
Satu penyata yang menunjukkan anggaran gaji pekerja dalam tempoh sebulan.
C
Satu penyata yang menunjukkan jumlah gaji kasar dan jumlah potongan daripada gaji.
D
Satu penyata yang mengesahkan pembayaran gaji pelerja yang belum dibayar oleh majikan.
Question 8
Maklumat yang berikut merujuk kepada suatu persamaan :

Y - Potongan gaji = Gaji Bersih

Antara yang berikut, manakah yang berkaitan dengan Y ?

I) Gaji pokok

II) Bantuan sara hidup

III) Pinjaman perumahan

IV) Pinjaman kenderaan

A
I dan II
B
I dan III
C
II dan IV
D
III dan IV
Question 9
Maklumat berikut berkaitan dengan gaji Encik Afnan pada bulan Oktober 2011.

Gaji pokok = RM2 400

Elaun perumahan = RM120

Bantuan sara hidup = RM160

Maklumat tambahan :

Encik Afnan dibayar komisen 4% atas jualan. Jualan yang diperoleh pada bulan Oktober ialah RM12 800.

Hitung gaji kasar Encik Afnan.
A
RM2 400
B
RM2 520
C
RM3 072
D
RM3 192
Question 10
Encik Imran menerima gaji RM3 000 sebulan. Kadar Caruman KWSP bahagian pekerja ialah 11% dan bahagian majikan ialah 12% . Hitungkan jumlah gaji bersih Encik Imran setahun.
A
RM36 000
B
RM32 040
C
RM31 380
D
RM21 960
Question 11
Puan Zalikha menerima gaji pokok sebanyak RM5 000 sebulan. Elaun dan potongannya setiap bulan adalah seperti berikut: gaji1 Berapakah gaji bersihnya?      

[Rujukan jawapan: buku teks m.s. 324, 325 - Soalan 21 SPM 2013]

A
RM4 697
B
RM4 929
C
RM5 368
D
RM5 429
Question 12
Data berikut menunjukkan gaji dan potongan-potongan bagi Saryin Raj, seorang pekerja Syarikat Saujana Maju pada bulan Julai 2011. gaji002   Berapakah gaji bersih Sarvin Raj?

[Percubaan SPM Johor 2011 ]

A
RM1 930
B
RM2 290
C
RM2 490
D
RM2 650
Question 13
Encik Imran menerima gaji RM3 000 sebulan. Kadar Caruman KWSP bahagian pekerja ialah 11% dan bahagian majikan ialah 12% . Hitungkan jumlah gaji bersih Encik Imran setahun.

[Percubaan SPM Kedah 2011 ]

   
A
RM36 000
B
RM32 040
C
RM31 380
D
RM21 960
Question 14
Gaji seseorang pekerja akan dikenakan beberapa potongan terdiri daripada potongan wajib dan potongan sukarela.

Antara berikut, potongan manakah merupakan potongan sukarela bagi kakitangan swasta?

I Yuran koperasi

II Pinjaman perumahan

III Caruman kepada PERKESO

IV Caruman kepada Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP)

 

[Percubaan SPM Melaka 2011 ]

A
I dan II
B
I dan IV
C
II dan III
D
III dan IV
Question 15

Encik Firdaus menerima gaji RM5 500 sebulan. Kadar caruman Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) bahagian pekerja ialah 11% dan bahagian majikan ialah 12%.

Hitungkan jumlah caruman KWSP Encik Firdaus.

[Percubaan SPM MRSM 2011 ]

A
RM1 265
B
RM1 256
C
RM660
D
RM605
Question 16
Maklumat berikut adalah berkaitan dengan penggajian Murad bagi bulan Jun 2011. gaji003 Hitung caruman KWSP bahagian pekerja bagi bulan Jun 2011.

[Percubaan SPM Melaka 2011]

A
RM203.50
B
RM228.80
C
RM231.00
D
RM256.30
Question 17
Butir-butir berikut terdapat dalam slip gaji seorang pekerja kecuali

[Percubaan SPM Negeri Sembilan 2011]

A
gaji pokok
B
gaji bersih
C
dividen KWSP
D
caruman KWSP
Question 18
Yang manakah antara berikut merupakan potongan wajib bagi seseorang pekerja?

[Percubaan SPM Negeri Sembilan 2011]

A
zakat
B
skim insurans
C
pinjaman perumahan
D
caruman PERKESO
Question 19
Antara yang berikut, bayaran manakah tidak dikenakan potongan caruman KWSP? I        Elaun perumahan II       Caj perkhidmatan III      Elaun bantuan sara bidup IV      Bayaran kerja lebih masa

[Percubaan SPM Perak 2011]

A
I dan II
B
I dan III
C
II dan IV
D
III dan IV
Question 20
Apakah formula mengira gaji kasar?

[Percubaan SPM Perak 2011]

A
Gaji kasar = Gaji pokok + Kerja lebih masa - Elaun
B
Gaji kasar = Gaji pokok - Kerja lebih masa + Elaun
C
Gaji kasar = Gaji pokok + Kerja lebih masa + Elaun
D
Gaji kasar = Gaji pokok - Kerja lebih masa - Elaun
Question 21
Maklumat berikut berkaitan data gaji Puan Ainun yang bekerja sebagai eksekutif bank pada bulan April 2011. gaji004 Berapakah gaji bersih Puan Ainun pada bulan tersebut?

[Percubaan SPM Perak 2011]

A
RM3 635
B
RM3 815
C
RM4 020
D
RM4 200
Question 22
Antara yang berikut, manakah terdiri daripada komponen gaji kasar?

[Percubaan SPM Selangor 2011]

A
Potongan cukai berjadual
B
Caruman PERKESO
C
Ansuran pinjaman
D
Elaun perumahan
Question 23
Gaji pokok Encik Halim ialah RM3 000 sebulan. Kadar caruman KWSP bahagian pekerja ialah 11 % dan bahagian majikan ialah 12 %.

Hitungkan jumlah gaji bersih bulanan Encik Halim.

[Percubaan SPM Selangor 2011]

A
RM2 670
B
RM2 640
C
RM2 310
D
RM3 000
Once you are finished, click the button below. Any items you have not completed will be marked incorrect. Get Results
There are 23 questions to complete.
List
Return
Shaded items are complete.
12345
678910
1112131415
1617181920
212223End
Return
  1. Why number 4 and 15, the way to do is not same? Kedua-dua ialah jumlah caruman ,tetapi satu ada tambah caruman majikan , satu tak ada tambah? How to different?

  2. Yun ru,

    Cuba rujuk soalan2 tersebut, saya sudah ubah sedikit penyataan dalam soalan 4 untuk mengambarkan kehendak sebenar soalan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

wp-puzzle.com logo

Content Protected Using Blog Protector Plugin By: Make Money.