Rekod Tak Lengkap

KUIZ : Rekod Tak Lengkap

Congratulations - you have completed KUIZ : Rekod Tak Lengkap. You scored %%SCORE%% out of %%TOTAL%%. Your performance has been rated as %%RATING%%
Your answers are highlighted below.
Question 1
Berikut adalah maklumat seorang peruncit yang tidak menyimpan rekod perakaunannya mengikut sistem catatan bergu bagi tahun berakhir 31 Ogos 2004

Jumlah Aset = RM 40 500

Modal 1 September 2003 = RM 25 000

Ambilan = RM 2 000

Jumlah Liabiliti = RM 3 500

Hitung untung atau rugi perniagaan di atas.
A
Untung Bersih RM 14 000
B
Untung Bersih RM 10 000
C
Rugi bersih RM 14 000
D
Rugi bersih RM 10 000
Question 2
Maklumat berikut diperoleh daripada Kedai Ameen:

Baki penghutang pada 1 Jan. 2004 = RM 5 970

Baki penghutang pada 31 Dis. 2004 = RM 4 250

Jualan tunai = RM 17 240

Jumlah bayaran oleh penghutang tahun 2004 = RM 31 730

Berdasarkan maklumat di atas, hitungkan jualan kredit.
A
RM 21 510
B
RM 30 010
C
RM 33 450
D
RM 47 250
Question 3
Antara berikut, pilih rumus yang betul
A
Untung Bersih = Modal Awal – Modal Akhir + Ambilan
B
Untung Bersih = Modal Akhir – Modal Awal – Ambilan
C
Untung bersih = Modal Akhir – Modal Awal – Modal Tambahan
D
Untung Bersih = Modal Akhir – Modal Awal + Modal Tambahan
Question 4
Pernyataan berikut adalah benar berkaitan dengan rekod tak lengkap

I Sebarang kesilapan merekod mudah dikesan

II Biasanya diamalkan oleh peniaga kecil-kecilan

III Keuntungan perniagaan dapat ditaksir dengan tepat

IV Pengiraan untung bersih atau rugi dengan kaedah analisis

A
I dan II
B
I dan III
C
II dan IV
D
III dan IV
Question 5
Kaedah manakah digunakan untuk menghitung untung atau rugi bersih jika perniagaan tidak merekodkan urus niaganya dengan lengkap?
A
Pelarasan antara aset dengan liabiliti
B
Persamaan antara hasil dengan belanja
C
Perbandingan antara ekuiti pemilik dengan ambilan
D
Perbandingan antara modal awal dengan modal akhir
Question 6
Maklumat dibahaw diperoleh daripada Perniagaan Elit pada 31 Ogos 2006.

Modal awal = RM50 000

Modal tambahan = RM10 000

Ambilan = RM2 500

Untung bersih = RM18 750

Jualan = RM12 500

Belian = RM6 900

Hitungkan modal akhir.
A
RM81 250
B
RM76 250
C
RM56 250
D
RM38 750
Question 7
Maklumat berikut diperoleh daripada buku Perniagaan Ahmad CB.

1 Januari 2011 : Aset = RM85 000, Liabiliti = RM25 000

31 Disember 2011 : Aset = RM100 000, Liabiliti = RM35 000

Berapakah untung atau rugi perniagaan tersebut?
A
Untung RM5 000
B
Rugi RM5 000
C
Untung RM25 000
D
Rugi RM25 000
Question 8
Apakah punca yang menyebabkan rekod perniagaan dianggap tidak lengkap?

I) Kemusnahan buku-buku akaun perniagaan

II) Sumber rujukan hanya melalui buku tunai sahaja

III) Merekod urus niaga mengikut sistem catatan bergu

IV) Kesilapan catatan bergu semasa penyediaan akaun

A
I dan II
B
I dan IV
C
II dan III
D
III dan IV
Question 9
Apakah rumus yang betul untuk menghitung untung bersih?
A
Untung bersih = Modal awal – Modal akhir + Ambilan
B
Untung bersih = Modal akhir – Modal awal – Ambilan
C
Untung bersih = Modal akhir – Modal awal + Modal tambahan
D
Untung bersih = Modal akhir – Modal awal - Modal tambahan
Once you are finished, click the button below. Any items you have not completed will be marked incorrect. Get Results
There are 9 questions to complete.
List
Return
Shaded items are complete.
12345
6789End
Return
  1. bagaimana cara untuk mengira ?

  2. Soalan nombor berapa ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

wp-puzzle.com logo

Content Protected Using Blog Protector Plugin By: Make Money.