Syarikat Berhad

KUIZ : Syarikat Berhad

Congratulations - you have completed KUIZ : Syarikat Berhad. You scored %%SCORE%% out of %%TOTAL%%. Your performance has been rated as %%RATING%%
Your answers are highlighted below.
Question 1
"Syarikat Mercury Bhd. didaftarkan dengan 750 000 saham biasa RM 0.50 setiap saham. Syarikat itu telah menerbitkan 450 000 saham biasa pada nilai tara pada 1 Februari 2003. Semua saham dipohon beli dan dibayar penuh semasa permohonan. Syarikat itu telah membayar dividen interim 7% atas saham tersebut pada 1 Julai 2003. Tahun kewangan syarikat tersebut berakhir pada 31 Disember 2003."

Berdasarkan maklumat di atas, hitung dividen interim yang dibayar oleh syarikat
A
RM 15 750
B
RM 26 250
C
RM 31 500
D
RM 52 500
Question 2
Butir berikut dipetik daripada buku-buku Syarikat Faris Berhad pada 1 Januari 2004.

Modal diterbitkan : 10 000 7% saham keutamaan RM 1.00 sesaham.

Apakah yang dimaksudkan dengan 7% saham keutamaan ?
A
Rezab 7% dibayar kepada pemegang saham keutamaan
B
Bonus 7% dibayar kepada pemegang saham keutamaan
C
Faedah 7% dibayar kepada pemegang saham keutamaan
D
Dividen 7% dibayar kepada pemegang saham keutamaan
Question 3
Apakah yang dimaksudkan dengan modal dibenarkan bagi sesebuah syarikat berhad ?
A
Modal yang belum dikeluarkan untuk dijual kepada orang ramai
B
Modal yang didaftarkan dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia
C
Modal yang dikeluarkan untuk dijual kepada orang ramai
D
Modal sebenar yang dibayar oleh pemegang saham
Question 4
Antara berikut, manakah menerangkan ciri syarikat sendirian berhad ?
A
Saham disenaraikan di bursa saham.
B
Saham boleh dipindah milik dengan bebas.
C
Penyata kewangan perlu dibentangkan kepada orang awam.
D
Bilangan pemegang saham terdiri di antara 2 hingga 50 orang ahli.
Question 5
Antara berikut, manakah menerangkan ciri syarikat sendirian berhad ?
A
Saham disenaraikan di bursa saham.
B
Saham boleh dipindah milik dengan bebas
C
Penyata kewangan perlu dibentangkan kepada orang awam.
D
Bilangan pemegang saham terdiri di antara 2 hingga 50 orang ahli.
Question 6
Manakah di antara berikut tidak benar mengenai pemegang saham keutamaan?
A
Mempunyai hak mengundi
B
Menerima kadar dividen tetap
C
Menerima dividen terlebih dahulu
D
Berhak menerima tunggakan dividen
Question 7
Syarikat Setiawangsa Berhad mempunyai modal diterbitkan dan berbayar RM500 000 yang terdiri daripada 1 000 000 unit saham biasa RM0.50 sesaham. Bagi tahun berakhir 31 Disember 2004 syarikat telah membayar dividen interim pada kadar 5 sen sesaham dan mengisytiharkan pembayaran dividen akhir 8 sen sesaham selepas untung bersih sebenar tahun kewangan diketahui.

Hitungkan jumlah dividen interim dan dividen akhir yang dibayar.
A
RM 40 000
B
RM 65 000
C
RM 80 000
D
RM 130 000
Question 8
Syarikat Santalia Berhad mempunyai modal dibenarkan terdiri daripada 2 000 000 saham keutamaan 6% RM1.00 sesaham dan 5 000 000 saham biasa RM0.50 sesaham. Syarikat ini telah menerbitkan kesemua saham keutamaannya dan 3 000 000 saham biasa pada nilai par. Semua saham itu telah dilanggan dan dibayar penuh.

Hitungkan modal diterbitkan
A
RM 1 620 000
B
RM 2 620 000
C
RM 3 500 000
D
RM 4 500 000
Question 9
Butir-butir yang termaktub dalam Tataurus Syarikat termasuklah

I Cara pembayaran dividen

II Jumlah modal dibenarkan

III Jenis perniagaan yang dijalankan

IV Prosedur perlantikan ahli lembaga pengarah

A
I dan II
B
I dan IV
C
II dan III
D
III dan IV
Question 10
Antara yang berikut, pernyataan manakah yang dapat menerangkan maksud modal dibenarkan?
A
Modal yang dibayar penuh oleh pemegang saham
B
Modal yang menjadi tanggungan pemegang saham
C
Modal maksimum yang boleh diterbitkan kepada orang ramai
D
Modal yang dinyatakan dalam Kunci Kira-kira syarikat berhad
Question 11
Modal dibenarkan bagi Syarikat Prima Berhad ialah 4 000 000 saham biasa berharga RM0.80 sesaham.Syarikat ini telah menerbitkan 2 500 000 saham biasa kepada orang ramai.

Hitung modal yang belum diterbitkan.
A
RM1 200 000
B
RM2 000 000
C
RM2 500 000
D
RM3 200 000
Question 12
Maklumat berikut diperoleh daripada Syarikat Bima Berhad bagi tahun berakhir 31 Disember 2006.

800 000 unit saham biasa bernilai RM1 sesaham

500 000 unit 7% saham keutamaan bernilai RM1 sesaham

Lembaga Pengarah mengisytiharkan dividen saham biasa sebanyak 30 sen sesaham.

Hitung jumlah dividen atas saham biasa.
A
RM150 000
B
RM240 000
C
RM500 000
D
RM800 000
Question 13
Antara berikut, pernyataan manakah benar mengenai pemegang saham keutamaan?

I. Menerima kadar dividen yang tetap

II. Berhak menerima tunggakan dividen

III. Berhak mengundi dalam mesyuarat agung tahunan

IV. Pembayaran balik modal dibuat selepas tuntutan pemegang saham biasa
A
I dan II
B
I dan IV
C
II dan III
D
III dan IV
Question 14
Lembaga pengarah Syarikat Emastulen Berhad telah memutuskan perkara-perkara berikut:

i. membayar dividen interim 3% kepada pemegang saham keutamaan dan saham biasa pada pertengahan tahun.

ii. mengisytihar dividen akhir atas saham keutamaan dan 12 % sesaham untuk pemegang saham biasa.

Salleh memiliki 5 000 unit 8% saham keutamaan RM1 sesaham dan 10 000 unit saham biasa RM0.50 sesaham dalam Syarikat Emastulen Berhad.

Hitungkan jumlah dividen akhir yang akan diterima oleh Salleh.
A
RM 750
B
RM 850
C
RM1 000
D
RM2 000
Question 15
Antara berikut, yang manakah BUKAN ciri-ciri Syarikat Sendirian Berhad?
A
Saham tidak boleh dipindah milik secara bebas. Pemegang saham yang ingin menjual saham mesti mendapat persetujuan daripada pemegang saham yang lain
B
Saham tidak boleh disenaraikan atau diurusniagakan di bursa saham
C
Bilangan pemegang saham yang minimum ialah 2 orang dan bilangan maksimim ialah 50 orang
D
Semua ahli lembaga pengarah mesti terdiri daripada pemegang sahamnya
Question 16
Modal dibenarkan bagi Syarikat Nilam Sari Berhad terdiri daripada 2 000 000 saham biasa bernilai RM1 setiap unit. Syarikat ini telah menerbitkan 1 500 000 saham biasa kepada orang awam pada nilai tara. Semua saham yang diterbitkan telah dipohon beli dan berbayar.

Hitungkan modal berbayar Syarikat Nilam Sari Berhad.

[Rujukan jawapan: buku teks m.s. 395, 396 - Soalan 30 SPM 2004]

A
RM500 000
B
RM1 500 000
C
RM2 000 000
D
RM4 500 000
Question 17

Antara pernyataan berikut, yang manakah bukan ciri-ciri syarikat awam berhad?

[Rujukan jawapan: buku teks m.s. 390 - Soalan 31 SPM 2004]

A
Modal terdiri daripada saham yang dipegang oleh pemiliknya
B
Ditubuhkan sebagai satu badan yang berasingan daripada pemiliknya
C
Keuntungan diagihkan di antara pemegang saham dalam bentuk dividen
D
Bilangan pemegang saham adalah di antara 2 hingga 50 orang
Question 18
Pada 1 April 2003, Anand telah membeli 2 000 unit 6% syer keutamaan RM2 seunit daripada Syarikat Maya Berhad. Lembaga Pengarah syarikat telah memutuskan perkara-perkara berikut:

(i)  membayar dividen interim 2% pada 1 Oktober 2003

(ii) mengisytiharkan dividen akhir pada 31 Mac 2004

Hitungkan jumlah dividen akhir yang akan diterima oleh Anand.

[Rujukan jawapan: buku teks m.s. 406 - Soalan 32 SPM 2004]

A
RM80
B
RM120
C
RM160
D
RM240
Question 19
Antara berikut, pernyataan manakah benar tentang syarikat awam berhad?

I Saham disenaraikan di bursa saham

II Saham diterbitkan kepada orang ramai

III Saham tidak boleh dipindah milik dengan bebas

IV Bilangan pemegang saham antara 2 hingga 50 orang

[Rujukan jawapan: buku teks m.s. 390 - Soalan 29 SPM 2005]

A
I dan II
B
I dan IV
C
II dan III
D
III dan IV
Question 20
Maklumat berikut berkaitan dengan Syarikat Jaya Berhad.

Modal Berdaftar:

35 000 unit 10% saham keutamaan RM2 sesaham

50 000 unit saham biasa RM1 sesaham

Lembaga Pengarah membuat keputusan untuk menerbitkan separuh saham keutamaannya dan 30 000 unit saham biasa.

Hitungkan modal belum diterbitkan.

[Rujukan jawapan: buku teks m.s. 395 - Soalan 30 SPM 2005]

A
RM50 000
B
RM55 000
C
RM65 000
D
RM70 000
Question 21
Antara berikut, jenis modal yang manakah disenaraikan di bawah Ekuiti Pemilik?

I Modal belum diterbitkan

II Modal dibenarkan

III Modal diterbitkan

IV Modal berbayar

[Rujukan jawapan: buku teks m.s. 409 - Soalan 31 SPM 2005]

A
I, II dan III
B
I, II dan IV
C
I, III dan IV
D
II, III dan IV
Question 22
Data 8 diperoleh daripada Syarikat Teratai Berhad pada 31 Mei 2005. sb001  

Nyatakan P?

[Rujukan jawapan: buku teks m.s. 409 - Soalan 32 SPM 2005]

A
1 500 000 unit saham biasa RM1 sesaham
B
3 000 000 unit saham biasa RM0.50 sesaham
C
1 500 000 unit 10% saham keutamaan RM1 sesaham
D
3 000 000 unit 10% saham keutamaan RM0.50 sesaham
Question 23
Modal yang dinyatakan dalam Tatawujud Syarikat ialah

[Rujukan jawapan: buku teks m.s. 391 - Soalan 31 SPM 2006]

A
modal berbayar
B
modal diterbitkan
C
modal dibenarkan
D
modal belum diterbitkan
Question 24
Berikut ialah petikan Kunci Kira-kira Syarikat Harmoni Berhad pada 31 Disember 2005. sb002  

[Rujukan jawapan: buku teks m.s. 409 - Soalan 32 SPM 2006]

A
X = Modal dibenar Y = Modal belum diterbitkan
B
X = Modal berbayar Y = Modal dibenarkan
C
X = Modal dibenar Y = Modal diterbitkan dan berbayar penuh
D
X = Modal diterbitkan dan berbayar penuh Y = Modal diterbitkan
Question 25
Maklumat berikut diperoleh daripada Syarikat Perkasa Berhad bagi tahun berakhir 31 Disember 2005.

700 000 unit saham biasa bernilai RM1.00 sesaham.

300 000 unit 6% saham keutamaan bernilai RM1.00 sesaham.

Lembaga Pengarah mengisytiharkan dividen saham biasa sebanyak 25 sen sesaham.

Berapakah jumlah dividen saham biasa?

[Rujukan jawapan: buku teks m.s. 405 - Soalan 33 SPM 2006]

A
RM1 000 000
B
RM700 000
C
RM400 000
D
RM175 000
Question 26
Apakah bentuk keuntungan syarikat berhad yang akan diagihkan kepada pemegang sahamnya?

[Rujukan jawapan: buku teks m.s. 403 - Soalan 29 SPM 2008]

A
Bonus
B
Faedah
C
Komisen
D
Dividen
Question 27
Pernyataan yang manakah berkaitan dengan modal berdaftar?

I Modal yang dinyatakan dalam Tatawujud Syarikat

II Jumlah modal maksimum boleh diterbitkan

III Modal dibenarkan

IV Modal berbayar

[Rujukan jawapan: buku teks m.s. 394 - Soalan 28 SPM 2007]

A
I, II, dan III
B
I, II, dan IV
C
I, III, dan IV
D
II, III dan IV
Question 28
Modal dibenarkan bagi Syarikat Jaya Berhad terdiri daripada 2 500 000 unit saham biasa bernilai RM0.80 sesaham. Syarikat telah menerbitkan 1 800 000 unit saham biasa kepada orang awam pada nilai tara dan berbayar penuh.

Berapakah modal belum diterbitkan?

[Rujukan jawapan: buku teks m.s. 395 - Soalan 29 SPM 2007]

A
RM560 000
B
RM1 440 000
C
RM2 000 000
D
RM3 440 000
Question 29
Rajah 1 menunjukkan jenis modal syarikat berhad. sb003   Apakah X dan Y?  

[Rujukan jawapan: buku teks m.s. 394 - Soalan 28 SPM 2008]

A
X = Modal Diterbitkan Y = Modal Belum Diterbitkan
B
X = Modal Diterbitkan Y = Modal Berdaftar
C
X = Modal Belum Diterbitkan Y = Modal Diterbitkan
D
X = Modal Berdaftar Y = Modal Belum Diterbitkan
Question 30
Apakah jenis keuntungan yang diagihkan kepada pemegang saham syarikat?

[Rujukan jawapan: buku teks m.s. 403 - Soalan 28 SPM 2009]

A
Faedah
B
Debentur
C
Dividen
D
Bonus
Question 31
Pada 13 Mac 2007, Syarikat Cermin Berhad menerbitkan 1 000 000 saham biasa RM1.00 sesaham kepada orang ramai pada nilai tara. Pemohon dikehendaki membayar penuh semasa permohonan. Pada tarikh tutup permohonan 27 Mac 2007, jumlah wang yang diterima RM1 000 000.

Pilih catatan yang tepat untuk merekod urus niaga pada 27 Mac 2007.

[Rujukan jawapan: buku teks m.s. 398 - Soalan 30 SPM 2008]

A
Debit : Modal Saham Biasa Kredit : Bank
B
Debit : Modal Saham Biasa Kredit : Permohonan
C
Debit : Permohonan Kredit : Bank
D
Debit : Bank Kredit : Permohonan
Question 32
Apakah jenis modal yang dinyatakan dalam Tatawujud Syarikat?

[Rujukan jawapan: buku teks m.s. 391 - Soalan 26 SPM 2010 ]

A
Modal Berdaftar
B
Modal Berbayar
C
Modal Diterbitkan
D
Modal Belum Diterbitkan
Question 33
Pernyataan manakah yang menerangkan ciri saham biasa?

[Rujukan jawapan: buku teks m.s. 397 - Soalan 27 SPM 2010]

A
Kadar dividen tidak tetap
B
Dividen dibayar terlebih dahulu
C
Berhak menerima tunggakan dividen
D
Kadar dividen dinyatakan dalam Tatawujud Syarikat
Question 34
Maklumat berikut berkaitan dengan modal saham biasa Syarikat Wawasan Berhad. sb004   Berapakah jumlah modal berbayar?

[Rujukan jawapan: buku teks m.s. 395, 396 - Soalan 28 SPM 2010]

A
RM125 000
B
RM375 000
C
RM500 000
D
RM875 000
Once you are finished, click the button below. Any items you have not completed will be marked incorrect. Get Results
There are 34 questions to complete.
List
Return
Shaded items are complete.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
31323334End
Return
 1. saiful izzuddin (SHAH PEKAN)16

  susah nyer

 2. hi CIKGU, soalan ini bukan
  2000 unit x RM 2 x 6% x 6/12 = RM 120 ?
  How to get RM 160 ?

 3. evan,

  Itu sukatan lama.
  Dividen interim 2%… maka dividen akhir 4%
  Div akhir = 2000 x 2 x 4% = 160

  # sukatan lama.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

wp-puzzle.com logo

Content Protected Using Blog Protector Plugin By: Make Money.