Tafsiran Penyata Kewangan

KUIZ : Tafsiran Penyata Kewangan

Congratulations - you have completed KUIZ : Tafsiran Penyata Kewangan. You scored %%SCORE%% out of %%TOTAL%%. Your performance has been rated as %%RATING%%
Your answers are highlighted below.
Question 1
Stok Awal RM 6 800

Belian RM 39 500

Pulangan Belian RM 950

Stok Akhir RM 8 100

Berdasarkan maklumat di atas, hitungkan kadar pusing ganti stok.
A
2.5 kali
B
5.0 kali
C
5.1 kali
D
5.3 kali
Question 2
Maklumat berikut diperoleh daripada buku akaun Athirah bagi tahun berakhir 31 Disember 2006.

Stok awal = RM2 900

Kos Jualan = RM21 000

Modal = RM25 200

Pusing ganti stok = 6 kali

Hitungkan nilai stok akhir.
A
RM1 300
B
RM3 500
C
RM4 100
D
RM4 200
Question 3
Maklumat berikut diperoleh dari buku-buku Perniagaan Sedia Jaya pada 30 Jun 2007.

Stok awal = RM2 400

Stok akhir = RM2 680

Untung kasar = RM3 100

Kadar pusing ganti stok = 7.5 kali

Hitung kos jualan.
A
RM19 050
B
RM20 625
C
RM23 250
D
RM38 100
Question 4
Maklumat dibawah diperoleh daripada buku Kedai Majujaya pada 31 Ogos 2006.

Jualan = RM155 950

Angkutan keluar = RM345

Untung Bersih = RM9 872

Pulangan Jualan = RM310

Margin untung kasar = 20%

Kirakan Kos Jualan.
A
RM 102 170
B
RM 124 512
C
RM 124 760
D
RM 155 640
Question 5
Maklumat berikut diperoleh daripada Kedai Butik Cantik dan Kedai Butik Moden yang menjual pakaian.

Kadar pusing ganti stok

Kedai Butik Moden 7 kali

Kedai Butik Cantik 4 kali

Manakah yang benar tentang pengurusan stok kedua-dua butik tersebut?

I) Jualan stok Kedai Butik Moden lebih laris berbanding Kedai Butik Cantik.

II) Pengurusan stok Kedai Butik Moden lebih cekap berbanding Kedai Butik Cantik.

III) Kedai Butik Moden menanggung kos menyimpan stok yang lebih tinggi daripada Kedai Butik Cantik.

IV) Kedai Butik Moden menukar stok setiap 7 bulan sekali, manakala Kedai Butik Cantik menukar stok seiap 4 bulan sekali
A
I dan II
B
I dan III
C
II dan IV
D
III dan IV
Question 6
Maklumat berikut menunjukkan hasil analisis suatu nisbah keberuntungan.

“ Setiap jualan sebanyak RM100 akan menjanakan untung bersih sebanyak RM15”

Apakah nisbah keberuntungan yang berkenaan?
A
Margin
B
Tokokan
C
Pulangan atas modal
D
Peratus untung bersih atas jualan
Question 7
Apakah maksud pernyataan di bawah?

Kadar pusing ganti stok bagi Permai Enterprise ialah 6 kali setahun
A
Stok ditukar sebanyak 2 kali sebulan.
B
Stok ditukar sebanyak 6 kali sebulan.
C
Stok ditukar ganti setiap 2 bulan sekali.
D
Stok ditukar ganti setiap 6 bulan sekali.
Question 8
Berikut ialah maklumat yang diperoleh daripada buku-buku Perniagaan Setia Bakti pada 30 Jun 2011.

Stok awal 2 400

Stok akhir 2 680

Untung kasar 3 100

Kadar pusing ganti stok 7.5 kali

Hitung kos jualan.
A
RM19 050
B
RM21 150
C
RM23 250
D
RM38 100
Once you are finished, click the button below. Any items you have not completed will be marked incorrect. Get Results
There are 8 questions to complete.
List
Return
Shaded items are complete.
12345
678End
Return

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

wp-puzzle.com logo

Content Protected Using Blog Protector Plugin By: Make Money.