Modul 11: Rekod Tak Lengkap

Standard Kandungan

11.1 Pengenalan Rekod Tak Lengkap
11.2 Kaedah Perbandingan
11.3 Kaedah Analisis
Standard Prestasi

TP1 Menerangkan sebab rekod perniagaan tidak lengkap


TP2 Menjelaskan implikasi Rekod Tak Lengkap ke atas Penyata Kewangan.


TP3 Mengklasifikasi maklumat untuk menentukan untung atau rugi perniagaan bagi Kaedah Perbandingan dan Kaedah Analisis.


TP4 Menganalisis aset dan liabiliti dan menyediakan Penyata Mengira Modal Awal dan Modal Akhir.


TP5 Mentaksir Modal Tambahan dan jumlah Ambilan untuk menyediakan Penyata Mengira Untung atau Rugi dan Penyata Kedudukan Kewangan.
TP5 Mentaksir jumlah sebenar jualan, belian, belanja, hasil, peruntukan hutang ragu, susut nilai.


TP6 Menghasilkan Penyata Kewangan menggunakan Kaedah Analisis.

Content Protected Using Blog Protector Plugin By: Make Money.