Modul 14: Perakaunan Untuk Syarikat

Standard Kandungan

14.1 Pengenalan kepada Syarikat
14.2 Jenis modal dan terbitan saham
14.3 Ekuiti Pemilik Syarikat Berhad
14.4 Dividen tunai
Standard Prestasi

TP1 Menerangkan jenis modal saham, ciri saham biasa dan saham keutamaan bersifat kumulatif.


TP2 Menjelaskan jenis dividen.


TP3 Melaksanakan pengiraan modal dibenarkan, modal diterbitkan dan berbayar penuh dan modal belum diterbitkan untuk saham biasa atau saham keutamaan.
TP3 Melaksanakan pengiraan dividen interim dan dividen akhir.


TP4 Merekod terbitan saham dalam Jurnal Am dan Lejar.


TP5 Membincang sebab berlakunya dividen tertunggak dan menilai tunggakan dividen bagi pemegang saham keutamaan bersifat kumulatif


TP6 Menyediakan Penyata Kedudukan Kewangan dengan menunjukkan komponen Ekuiti Pemilik.
TP6 Mengusulkan tindakan sekiranya modal diterbitkan tidak habis dilanggan atau terlebih langganan dalam tempoh yang ditetapkan.

 1. Bolehkah cikgu memberikan tiga faktor tunggakan dividen ?

 2. Cikgu, jika mengira dividen tertunggak bagi satu tahun, perlu tambah dividen biasa ?

 3. Eusebius Lau,

  1. Sebab utama keuntungan tidak mencukupi untuk bayar dividen tersebut.
  2. Dividen tahun semasa + tunggakkan dividen

 4. Dividen tahun semasa termasuk dividen biasa ?

 5. Eusebius Lau,

  Bergantung kepada keuntungan yang diperolehi pada tahun tersebut… jika mencukupi –> semuanya akan dibayar.. jika tidak nencukupi –> bayar setakat mana yang mampu saja… tertunggak untuk tahun berikutnya pula.

 6. cg, nak tanya tentang cara pengiraan dividen syer keutamaan,
  di buku teks muka surat 178, contoh 9,
  syer diterbitkan pada 16 Jan 2017, dividen interim dibayar pada 31 Jul 2017.
  pegiraan dividen interim syer keutamaan didarab dengan 6/12 (6 bulan)

  soalan saya ialah:
  1. adakah pengiraan dividen tidak mengambil kira hari? sebab tempoh penerbitan syer hingga pembayaran dividen ialah 6.5 bulan
  2. jika soalan bertukar kepada penerbitan syer pada 2 Jan 2017, adakah cara pengiraan masih sama iaitu darab 6/12?

 7. Lee,

  Pengiraan bermula pada tarikh tutup permohonan.

 8. Salam Cikgu,
  Berdasarkan buku teks muka surat 162
  Perbandingan di antara ciri sykt persendirian & sykt awam
  Bilangan ahli minuman seorang sahaja atau 2 orang dan juga bilangan pengarah adakah ini perubahan baru dlm syallbus KSSM….

 9. Adela liew,

  Buku Teks KSSM –> ikut Akta terbaru Akta Syarikat 2016.

 10. Fatimah Bt Ahmad

  Cikgu,
  kalau tarikh tutup permohonan dan berbayar penuh pada 18 Julai. adakah dividen untuk bulan Julai diambil kira?

 11. Fatimah Bt Ahmad

  Cikgu,
  Dalam akta syarikat baru masih adakah modal dibenarkan? Buku teks tidak sebutkan lagi modal dibenarkan tetapi dalam huraian sukatan masih ada? terima kasih

 12. Fatimah,

  1. Bergantung kepada ketetapan / dasar pengiraan dividen syarikat itu sendiri.
  2. Sudah tiada Modal berdaftar / dibenarkan.

 13. Cikgu, soalan bagi modal diterbitkan, keuntungan , dividen saham biasa dan dividen saham keutamaan. Bagaimana menghitung kadar dividen saham biasa ?

 14. Rujuk formula dalam buku teks dan contoh yang diberikan…

 15. Assalamualaikum, cikgu. Soalan saya, apakah tindakan syarikat sekiranya modal diterbitkan terlebih langganan?

 16. Waalaikumussalam.

  Bayar balik kepada pemohon

 17. Cikgu, boleh saya tahu apakah tindakan syarikat sekiranya modal diterbitkan terlebih langganan?

 18. Syarikat akan bayar balik kepada pemohon

 19. Cikgu, soalan hanya bagi jumlah modal diterbitkan tidak nyata semua berbayar penuh, jadi semasa catat dalam jurnal yang berkaitan , perlu Akaun bank ?

 20. Jonathan,

  Sekarang semua terbitan syer berbayar penuh… tidak wujud lagi syer yang belum bayar..seperti suatu ketika dahulu.
  # Semasa permohonan mesti sertakan bayarannya sekali.. jika tidak permohonan tidak akan dilayan.

 21. Cikgu, berdasarkan formula mengira divden syer keutamaan iaitu (modal diterbitkan dan berbayar penuh × peratus × tempoh), bilakah kita perlu × tempoh sebenarnya? Ini sebab contoh soalan buku teks ada × tempoh nya, tetapi soalan peperiksaan percubaan spm negeri semblan (kertas 2 soalan ke 4(b)tidak × dgn tempoh. Oleh itu, bagaimanakah untuk tentukan bila kita dikehendaki mendarab tempoh nya?

 22. Chong.

  Jika hanya diberi TARIKH dividen dan tiada kadar %. –> x tempoh.

  Jika telah diberi % dividen interim –> terys darab

 23. Cikgu, kalau syer 12/3/2018 , jadi semasa mengira dividen perlu kira masuk bulan March ?

 24. Jonathan,

  Ya…. dalam amalan perinagaan.. biasanya akan memilih tarikh 1hb… bagi mengelakkan kekeliruan dan rasa tidak puashati para pelabur terhadap pemberian dividen tersebut.

 25. Jadi, dalam soalan biasanya pun pada 1 atau 31 ?

 26. Kalau ada 12 macam mana ?

 27. Jonathan,

  Ikut bilangan hari… jika lebih 15 hari –> kita 1 bulan.

 28. Salam Cg,
  Nk tanya soalan bkaitan syer
  Jika syarikat telah menerbitkan 20000 unit syer biasa kpd orang ramai pd harga Rm3 sesyer. 80% drpd syer diterbitkan telah dipohon dan dilanggan penuh. Kurangan langganan ditanggung oleh penaja jamin. Berapakah Modal diterbitkn dan berbayar penuh oleh syarikat?
  Adakah nk kira semua unit? RM 60000
  Atau 80% RM 48000?

 29. Shak,

  Kira SEMUA.

 30. Jika soalan minta kita menghitung kadar dividen saham biasa bagi tahun berakhir 31 Disember 20XX. Bagaimanakah menjawab soalan seperti itu?

 31. Vividly,

  Kadar dividen = Dividen yang diperolehi / modal berbayar x 100 %

 32. Selamat sejahtera, cikgu

  Soalan ini adalah percubaan spm2019 (yayasan pahang 1)

  Pada 30 Mei 2018,Syarikat Pelanduk Berhad telah menerbitkan 500 000 unit Syer Keutamaan 9% pada RM2.00 sesyer dan 2 000 000 unit Syer Biasa pada harga RM1.00 sesyer kepada orang awam.

  Pada tarikh tutup permohonan iaitu 15 Jun 2018,kesemua Syer Keutamaan telah dilanggan dan dibayar penuh semasa permohonan manakala jumlah wang yang diterima untuk Syer Biasa berjumlah RM 2100 000.

  Permohonan yang tidak berjaya akan mendapat semula wangnya selepas 5 hari dari tarikh tutup permohonan.

  Pada 31 Oktober 2018,syarikat telah menerbitkan 450 000 unit Syer Keutamaan 6% pada harga RM2.00 sesyer. Kesemua syer telah dilanggan dan dibayar penuh semasa permohonan pada 30 November 2018.

  Anda dikehendaki:
  a) Hitung terbitan syer pertama dan kedua

  Cikgu, soalan saya adalah Modal diterbitkan dan berbayar penuh Syer Biasa nak ambil kira 2000 000 unit atau 2100 000 unit

  2000 000 unit ialah jumlah unit yang diterbitkan

  2100 000 unit ialah jumlah wang yang diterima

  Terima kasih cikgu^^

 33. Siew ling,

  Modal diterbit SB.. tetap 2,000,000
  kerana LEBIHAN LANGGANGAN tersebut akan dipulangkan semula kepada pemohonan SB.

 34. Terima kasih cikgu.^^

  Cikgu , jawapan yayasan pahang 1
  ambil kira 2100 000 unit
  sebagai Modal diterbitkan dan berbayar penuh ,maka jawapannya dah salah

 35. Salam sejahtera cikgu,boleh saya tanya tentang soalan menerbitkan syer pada nilai tara (nilai sama)
  1.kena ambil nilai besar atau nilai kecil atau nilai utk syer biasa atau nilai utk syer keutamaan
  …harap cikgu boleh jawab soalan saya secekap mungkin ye,terima kasih cikgu?

 36. Lim Karen,

  Akta Syarikat baru.. sudah tiada lagi nilai tara @ nilai par.
  Pilih nilai harga yang ditetapkan… tiada nilai besar @ nilai kecil.
  Hanya ikut nilai syer masing2

 37. Hi Cikgu, bolehkah cikgu menerangkan soalan 2a & 2b dan juga soalan 3? Saya tidak faham untuk mengira dividen tertunggak.

 38. Vivian,

  Konsepnya…. hanya pemegang SYER KEUTAMAAN sahaja yang layak mendapat tunggakan dividen.
  Maka 2(a) … kira berapa DIVIDEN SYER KEUTAMAAN untuk tahun tersebut –> itulah jumlah DIVIDEN TERTUNGGAK
  2(b)…. jika 3 tahun .. maka Dividen SK tersebut X 3 tahun

  3. Sediakan jawapan dalam bentuk jadual

  Tahun Keuntungan Div SK Div SB

  Konsepnya :
  1. Keuntungan tersebut perlu dibayar kepada SK terlebih dahulu… bakinya baru dibayar kepada SB
  2. Jika jumlah keuntungan TIDAK CUKUP untuk membayar SK.. maka bakinya akan dibayar pada TAHUN HADAPAN (TERTUNGGAK) bersama dengan DIVIDEN TAHUN SEMASA

  CTH : Div SK = RM7 (tetap setiap tahun)
  Tahun Keuntungan Div SK Div SB
  2001 10 —–> 7 —> 3
  2002 6 —–> 6 (tertunggak 1)
  2003 11 —-> (7+1) —> 3

 39. Selamat sejahtera cikgu,

  Pada 1 September 2013,Syarikat A telah membuat pinjaman sebanyak RM50000. Pinjaman berkadar faedah 10% dan akan matang dalam masa 6 bulan. Faedah tersebut akan dibayar pada tarikh matang.

  Sediakan catatan jurnal bagi kadar faedah jika penutupan akaunnya pada 31 Disember 2013.

  Saya nak tanya
  (i) bagaimana nak kira faedahnya?
  (ii) Semasa darab dengan tempohnya, adakah tempohnya 4/6 ataupun 4/12 dan kenapa?
  (iii) Apa maksud matang dalam masa 6 bulan?

  Terima kasih cikgu.

 40. May,

  1. Faedah = kadar X Pinjaman X tempoh
  2. kadar 10% untuk SETAHUN .. maka untuk tempoh 4 bulan —> 10% X 4/12
  3. Pinjaman tersebut akan dijelaskan dlm tempoh 6 bulan.. @ tempoh pinjaman hanya 6 bulan.

 41. Cg,
  Bera Trial 2020,Soalan4(iii), dividen syer keutamaan harus dipuratakan mengikut bulan
  30/7-31/12 ( 5 bulan )
  400,000*RM2 *10%*5/12

  Betul Cg?

 42. Chee,

  Soalan minta kirakan Dividen SK.. maksud jumlah dividen daripada SK tersebut… bukannya hanya Dividen Interim..

 43. Cg ,

  Dividen SK dikirakan dari tarikh syer itu dibayar penuh hingga tempoh perakaunan hanya 5 bulan

 44. Chee,

  Ya..
  Dividen akhir = kadar dividen X modal berbayar X tempoh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

wp-puzzle.com logo

Content Protected Using Blog Protector Plugin By: Make Money.