Modul 16: Perakaunan Kos

Standard Kandungan

16.1 Jenis kos dan Kerja Dalam Proses
16.2 Akaun Pengeluaran
16.3 Analisis Titik Pulang Modal
Standard Prestasi

TP1 Menyatakan konsep dan jenis kos.
TP1 Menyenaraikan komponen kos pengeluaran.


TP2 Menerangkan maksud Kerja Dalam Proses Awal, Kerja Dalam Proses Akhir
TP2 Mentafsir Kos Tetap, Kos Berubah dan Margin Caruman


TP3 Mengklasifikasikan kos kepada Kos Bahan Langsung, Buruh Langsung, Belanja Langsung dan Overhed
TP3 Menggunakan maklumat Kos Tetap dan Margin Caruman untuk mengira Titik Pulang Modal dan melakar graf Titik Pulang Modal


TP4 Mengenal pasti Kerja Dalam Proses Awal dan Akhir bagi setiap komponen kos pengeluaran.
TP4 Menganalisis graf Titik Pulang Modal yang dilakar dan melorek kawasan untung dan rugi serta menandakan Titik Pulang Modal dalam unit dan ringgit


TP5 Mentaksir Titik Pulang Modal dengan mengambil kira perubahan pada salah satu komponen kos atau harga jualan


TP6 Menghasilkan Akaun Pengeluaran dengan mengambil kira Kerja Dalam Proses dan memindahkan Kos Pengeluaran ke dalam Akaun Perdagangan dalam bentuk ’T’ dan format penyata.
TP6 Menjana keuntungan berdasarkan kuantiti yang disasarkan dengan menggunakan Kaedah Margin Caruman dan Kaedah Graf.

Content Protected Using Blog Protector Plugin By: Make Money.