Kelab dan Persatuan

AKTA PERTUBUHAN 1966

– Definisi kelab dan persatuan merupakan entiti bukan perniagaan yang didaftarkan dengan Pendaftar Pertubuhan Malaysia.

– Bukan bertujuan untuk mencari keuntungan tetapi untuk menjaga kepentingan dan kebajikan ahli-ahlinya serta menyediakan kemudahan dan mengadakan perkhidmatan sosial, kebudayaan, rekreasi dan sukan.

– Memperuntukkan semua kelab dan persatuan supaya;

1. menyimpan rekod kewangan.

2. melaporkan penyata kewangan kepada semua ahli dalam Mesyuarat Agung Tahunan.

3. memilih dan melantik ahli jawatankuasa untuk menjalankan aktiviti kelab dan persatuan semasa Mesyuarat Agung Tahunan.

4. menghantar laporan kewangan dan senarai nama ahli jawatankuasa kepada Pendaftar Pertubuhan.

SUMBER HASIL

1. Yuran tahunan ahli

2. Yuran pertandingan

3. Kutipan pesta ria

4. Sewa laci almari

5. Derma dari agensi swasta

6. Faedah dari simpanan tetap

7. Sewa alatan sukan

8. Jualan bola tenis terpakai

JENIS BELANJA

1. Sewa rumah kelab

2. Belian surat khabar dan majalah

3. Belian alatan sukan

4. Pembinaan gelanggang tenis

5. Elaun kehormat

6. Belanja mesyuarat

7. Latihan dan kursus

8. Lawatan

PERBELANJAAN HASIL DAN PERBELANJAAN MODAL

Perbelanjaan Hasil

– Bayaran untuk membeli aset semasa atau belanja pengurusan dan pentadbiran organisasi kelab atau persatuan.

– Contoh;

a. Belian barang niaga untuk dijual semula.

b. Belian alat tulis, setem, akhbar dan majalah untuk kegunaan kelab.

c. Susut nilai aset bukan semasa.

d. Elaun kehormat (honorarium) kepada pengerusi atau ahli jawatan kuasa kelab dan persatuan.

e. Belanja untuk menjalankan urusan pentadbiran kelab dan bayaran perkhidmatan seperti gaji, insurans, belanja am, sewa rumah kelab dan kadar bayaran.

Perbelanjaan Modal

– Perbelanjaan ke atas belian aset bukan semasa atau perbelanjaan yang menambahkan nilai aset bukan semasa.

– Contoh;
Belanja ubahsuai bangunan/membesarkan rumah kelab
Pembinaan gelanggang permainan atau tempat letak kereta
Pembelian aset bukan semasa
Bayaran guaman dan duti setem pembelian aset bukan semasa
Kos pemasangan sistem hawa dingin

PENDAPATAN HASIL DAN PENDAPATAN MODAL

Pendapatan Hasil

– Pendapatan yang diterima daripada aktiviti dan kegiatan kelab dan persatuan.

– Contoh;
Yuran tahunan ahli / yuran bulanan
Yuran pertandingan
Kutipan jualan pesta ria
Sewa diterima kerana penyewaan kemudahan kelab.
Faedah atas pelaburan.
Keuntungan perniagaan yang dikendalikan oleh kelab dan persatuan itu sendiri.
Wang yang diperuntukkan oleh badan induk atau agensi tertentu.
Penerimaan lain yang tidak dianggap sebagai pendapatan modal.
Derma yang bukan bertujuan untuk membiayai sesuatu projek

Pendapatan Modal

– Wang yang diterima bukan daripada operasi biasa kelab dan persatuan berkenaan.

– Contoh;
Jualan aset bukan semasa
Derma khas bertujuan untuk membiayai sesuatu projek yang boleh menambahkan nilai aset bukan semasa
Yuran masuk atau pendaftaran
Peruntukkan daripada agensi kerajaan

AKAUN YURAN

· Yuran kelab terdiri daripada;

o Yuran masuk – boleh dianggap sebagai pendapatan modal atau pendapatan hasil.

o Yuran bulanan/tahunan – pendapatan hasil

o Yuran pertandingan – pendapatan hasil

Pendapatan Modal – Kunci Kira-kira ; Dana Terkumpul

Pendapatan Hasil – Akaun Pendapatan dan Perbelanjaan (kredit)

AKAUN PENERIMAAN DAN PEMBAYARAN

· Ringkasan penerimaan dan pembayaran tunai pada akhir tempoh perakaunan.

· Perbelanjaan hasil dan perbelanjaan modal dicatat sebelah kredit manakala pendapatan hasil dan pendapatan modal dicatat sebelah debit.

· Baki debit menunjukkan terdapat lebihan tunai – aset semasa.

· Baki kredit menunjukkan terdapat kurangan tunai – liabiliti semasa.

AKAUN PENDAPATAN DAN PERBELANJAAN

· Untuk mencari lebihan atau kurangan antara pendapatan dengan perbelanjaan hasil.

· Lebihan – ditambah kepada dana terkumpul.

· Kurangan – ditolak daripada dana terkumpul.

AKAUN PERDAGANGAN BAGI AKTIVITI DAGANGAN KELAB

· Untuk mengira untung atau rugi operasi perniagaan (perniagaan yang dijalankan bertujuan untuk menambah tabungan kelab dan persatuan).

· Untung atau rugi dipindahkan ke Akaun Pendapatan dan Perbelanjaan.

· Untung operasi – kredit.

· Rugi operasi – debit.

KUNCI KIRA-KIRA

· Menunjukkan kedudukan aset, liabiliti dan dana terkumpul.

· Dana Terkumpul = Jumlah Aset – Jumlah Liabiliti

· Dana Terkumpul Awal = Jumlah Aset Awal – Jumlah Liabiliti Awal

· Dana Terkumpul Akhir = Jumlah Aset Akhir – Jumlah Liabiliti Akhir

· Dana Terkumpul Akhir = Dana Terkumpul Awal + Lebihan (Kurangan) + Pendapatan Modal

KUIZ : Kelab dan Persatuan

Congratulations - you have completed KUIZ : Kelab dan Persatuan. You scored %%SCORE%% out of %%TOTAL%%. Your performance has been rated as %%RATING%%
Your answers are highlighted below.
Question 1
Antara berikut, pernyataan manakah yang benar tentang kelab dan persatuan?

I Didaftarkan di bawah Akta Pertubuhan 1966.

II Kelab dan persatuan bermotifkan keuntungan.

III Tidak perlu menghantar laporan kewangan kepada pendaftar pertubuhan.

IV Kelab dan persatuan menyediakan kemudahan dan perkhidmatan kepada ahli-ahlinya.
A
I dan II
B
I dan IV
C
II dan III
D
III dan IV
Question 2
Maklumat berikut diberikan oleh Kelab Golf Saujana.

Bilangan ahli : 50 orang

Yuran tahunan : RM 1 500 seorang

Yuran yang telah diterima bagi tahun berakhir 31 Disember 2004 ialah RM 67 500 termasuk yuran untuk 3 orang ahli bagi tahun 2005

Berdasarkan maklumat di atas, hitungkan yuran tertunggak pada 31 Disember 2004.
A
RM 3 000
B
RM 4 500
C
RM 7 500
D
RM 12 000
Question 3
Berikut ialah maklumat yuran dari Kelab Belia Jaya :

Yuran terdahulu 1 Januari 2005 = RM35

Yuran terdahulu 31 Disember 2005 = RM25

Yuran belum terima 31 Disember 2005 = RM55

Yuran diterima sepanjang tahun 2005 = RM560

Nyatakan jumlah yuran bagi tahun berakhir 31 Disember 2005
A
RM560
B
RM625
C
RM650
D
RM675
Question 4
Maklumat yuran yang berikut diperoleh daripada bendahari Kelab Rekreasi Taman Jati.

Yuran tertunggak pada 1 Januari 2006 = RM600

Yuran tertunggak pada 31 Disember 2006 = RM350

Yuran terdahulu pada 31 Disember 2006 = RM400

Jumlah yuran diterima sepanjang tahun 2006 = RM14 800

Hitung yuran yang akan direkod dalam Akaun Pendapatan dan Perbelanjaan bagi tahun berakhir 31 Disember 2006.
A
RM15 450
B
RM15 350
C
RM14 250
D
RM14 150
Question 5
Antara yang berikut, yang manakah akan dikredit dalam Akaun Pendapatan dan Perbelanjaan sesebuah kelab?

I Honorarium

II Insurans kelab

III Kutipan derma

IV Yuran pertandingan

A
I dan II
B
I dan IV
C
II dan III
D
III dan IV
Question 6
Antara berikut, manakah merupakan perbelanjaan modal Kelab Sepak takraw Taman Sri Lambak?
A
Sewa gelanggang
B
Membaiki bumbung kelab
C
Susut nilai peralatan kelab
D
Membina gelanggang tambahan
Question 7
Maklumat berikut diperoleh daripada buku akaun Kelab Angsana bagi tahun berakhir 28 Februari 2006.

Yuran tertunggak pada 1 Mac 2005 = RM140

Yuran terdahulu pada 1 Mac 2005 = RM190

Yuran terdahulu pada 28 Februari 2006 = RM80

Maklumat tambahan :

Jumlah yuran diterima ialah RM10 800 untuk tahun tersebut.

Hitungkan jumlah yuran yang dipindahkan ke Akaun Pendapatan dan Perbelanjaan.
A
RM10 670
B
RM10 770
C
RM10 830
D
RM10 930
Question 8
Antara berikut, pilih butiran yang dicatat dalam Kunci Kira-kira Kelab Memancing Muar pada 31 Mac 2006.

I Honorarium

II Dana terkumpul

III Yuran tertunggak akhir tahun

IV Kadar bayaran terakru awal tahun
A
I dan II
B
I dan IV
C
II dan III
D
II dan IV
Question 9
Manakah antara berikut merupakan pendapatan modal Kelab Remaja Kluang?
A
Yuran ahli
B
Jualan minuman
C
Sewa gelanggang kelab
D
Derma untuk pembinaan bangunan kelab
Question 10
Apakah aset semasa bagi sebuah kelab dan persatuan?
A
Yuran tertunggak
B
Yuran terdahulu
C
Yuran masuk
D
Yuran ahli
Once you are finished, click the button below. Any items you have not completed will be marked incorrect. Get Results
There are 10 questions to complete.
List
Return
Shaded items are complete.
12345
678910
End
Return

 • #1 written by Raimi
  about 7 years ago

  alop… plezz help me bout tajuk kelab & persatuan… langsung x faham…

  hellpp…

 • #2 written by Syamil
  about 7 years ago

  apa yang awak tak faham?? camna nak tolong

 • #3 written by Raimi
  about 7 years ago

  sume.. especially bout penyediaan akaun penerimaan & pembayaran…

 • #4 written by Syamil
  about 7 years ago

  senang je……..

  biasanya soalan akan memberi ak penerimaan & pembayaran

  jadi kamu cuma menurunkannya ke ak pendapatan & penbelanjaan

  INGAT

  dari DEBIT pindah ke kredit

  dari KREDIT pindah ke debit

  cuma silangkan

  dan juga paling penting

  BELANJA MODAL & PENDAPATAN MODAL

  TAK BOLEH dimasukkan….

  jgn lupa buat susut nilai alatan{jika ada}

  dan juga peyelarsan bagi {cth:sewa,insuran,belanja am…}

  semasa kira penyelarsan

  ={akhir -awal + baru}

  ak yuran juga perlu dimasukkan

  lebihan juga….

  harap2 faham lar….

 • #5 written by Raimi
  about 7 years ago

  wow.. thanks syamil …

  skarang paham la jugak cara nak wat.. hehe..

 • #6 written by Victorian91
  about 6 years ago

  Hello…
  Sebenarnya, saya tak faham tentang dana terkumpul..
  Pertama, kena kirakan dana terkumpul dengan menggunakan aset tolak liabiliti untuk kirakan dana terkumpul awal betul??
  Lepas itu, masukkannya ke dalam kunci kira-kira bahagian dana terkumpul dan menambahkan lebihan atau kurangan dari Akaun Pendapatan dan Perbelanjaan betul??
  Lepas itu, saya tak faham kene masuk pendapatan modal atau perbelanjaan modal.. yang itu tolong huraikan

  Terima kasih saya ucapkan terlebih dahulu..

 • #7 written by Cg Narzuki
  about 6 years ago

  Victorian91,

  DANA TERKUMPUL merupakan SUMBER KEWANGAN bagi menjalankan aktiviti sesebuah kelab atau persatuan. Ianya adalah sama seperti MODAL dalam entiti perniagaan. Bezanya hanya dari segi istilah sahaja.

  Apakah PENDAPATAN MODAL ?

  Iaitu wang yang diterima bukan daripada operasi biasa kelab dan persatuan berkenaan. Iaitu satu SUMBER KEWANGAN yang diperolehi oleh kelab dan persatuan bagi membolehkan kelab dan persatuan menjalankan aktiviti yang telah dirancang atau menyediakan kemudahan kepada ahli.

  Contohnya :
  1. Wang yang diterima daripada JUALAN ASET BUKAN SEMASA. (bukan operasi biasa).
  2. Terima DERMA KHAS bertujuan untuk membiayai sesuatu projek yang boleh menambahkan nilai aset bukan semasa. (dapat sumbangan kewangan daripada pihak luar).

  Jelas disini bahawa PENDAPATAN MODAL merupakan sumber kewangan kepada kelab dan persatuan, Oleh itu ianya akan meningkatkan jumlah Dana Terkumpul. Maka,

  DANA TERKUMPUL AKHIR
  = Dana Terkumpul Awal + Lebihan (Kurangan) + PENDAPATAN MODAL

  Apakah PERBELANJAAN MODAL ?

  Iaitu perbelanjaan ke atas belian aset bukan semasa atau perbelanjaan yang menambahkan nilai aset bukan semasa. Ianya BUKAN SUMBER KEWANGAN kepada kelab dan persatuan, sebaliknya menggunakan sumber kewangan yang ada untuk tujuan tertentu seperti :
  1. Belanja ubahsuai bangunan/membesarkan rumah kelab.
  2. Pembinaan gelanggang permainan atau tempat letak kereta
  3. Pembelian aset bukan semasa

  Maka, ianya TIDAK dimasukkan dalam DANA TERKUMPUL, sebaliknya melibatkan ASET seperti Bangunan, Gelanggan, Alatan Sukan. Oleh itu ianya akan direkodkan sebagai ASET BUKAN SEMASA dalam Kunci Kira-kira.

 • #8 written by Victorian91
  about 6 years ago

  Saya sedang membuat latihan tentang bab Kelab dan Persatuan..

  Seperti yang saya tahu pebelanjaan hasil perlu diletakkan ke dalam akaun pendapatan dan perbelanjaan.
  Namun, kenapa upah kantin dalam soalan tidak diletakkan ke dalan akaun pendapatan dan perbelanjaan??
  Apakah beza gaji dengan upah??
  Buku saya meletakkan gaji sebagai perbelanjaan hasil namun, upah tidak disenaraikan…

  Oleh itu, tolong jelaskan kenapa upah tidak diletakkan ke dalam Akaun Pendapatan dan Perbelanjaan??

  Upah kantin diletakkan di dalam akaun perdagangan Minuman…

  Terima kasih byk-byk..

 • #9 written by Cg Narzuki
  about 6 years ago

  Victorian91,

  Kelab dan persatuan merupakan organisasi sosial yang ditubuhkan BUKAN untuk mencari keuntungan tetapi lebih kepada memberi kemudahan dan perkhidmatan kepada ahlinya. Walau bagaumanapun, terdapat juga kelab dan persatuan yang menjalankan aktiviti perniagaan seperti kantin, kedai menjual cendemata, kedai menjual alatan sukan untuk menambahkan TABUNGAN kelab.

  Perniagaan tujuannya adalah untuk mencari KEUNTUNGAN dan keuntungan perniagaan tersebut pula merupakan PENDAPATAN kepada kelab dan persatuan.

  Kita sediakan AKAUN PERDAGANGAN bagi perniagaan tersebut untuk mengira KEUNTUNGAN. Jadi segala hasil / belanja yang berkaitan dengan urusniaga perniagaan akan dimasukkan dalam Akaun Perdagangan. Misalnya UPAH KANTIN, merupakan perbelanjaan bagi Kantin maka ianya akan dimasukan dalam Akaun Perdagangan untuk mencari UNTUNG kantin. Kemudian UNTUNG KANTIN akan dipindahkan ke AKAUN PENDAPATAN DAN PERBELANJAAN kerana untung kantin tersebut merupakan PENDAPATAN bagi kelab dan persatuan.

  Manakla lain-lain hasil / belanja yang melibatkan urus niaga kelab dan persatuan, seperti GAJI PEKERJA merupakan PERBELANJAAN kepada kelab dan persatuan. Maka ianya akan dimasukkan dalam AKAUN PENDAPATAN DAN PERBELANJAAN untuk mencari LEBIHAN / KURANGAN kelab dan persatuan.

 • #10 written by Cg Ghazali
  about 6 years ago

  Butir dalam Akaun Penerimaan dan Pembayaran adalah silangan ke Akaun Pendapatan dan Perbelanjaan kecuali:-
  1. baki akaun penerimaan
  2. nama aset (alatan pejabat, alatan sukan dll)
  3. penerimaan modal (disebut dlm mak tambh soalan)
  4. Butir dan angka yang dimasukkan dlm ak. yuran, kawalan, ak dagangan.
  5. Derma bertujuan

 • #11 written by Cg Narzuki
  about 6 years ago

  TQ.

 • #12 written by Cg Narzuki
  about 6 years ago

  TIP SPM !

  Pelajar harus memberi penekanan terhadap :

  1. Cara membuat pelarasan bagi Akaun Yuran untuk menghitung yuran sebenar bagi suatu tempoh perakaunan.
  2. Penyediaan Akaun Penerimaan dan Pembayaran, Akaun Perdagangan, Akaun Pendapatan dan Perbelanjaan dan Kunci Kira-kira.
  3. Pengiraan dana terkumpul.

 • #13 written by amirah
  about 6 years ago

  cikgu, boleh tak cikgu tolong terangkan tentang akaun kelab dan persatuan??bab ni ssh sgt…..

  macam mane nak ingat pendapatan hasil dan pendapatan modal @ belanja modal dan belanja hasil……….

 • #14 written by Cg Narzuki
  about 6 years ago

  Amirah,

  Nota lengkap yang telah diberikan diatas, sila rujuk penerangan dan contoh yang diberikan, serta komen-komen sebelum ini.

  Secara ringkasnya, Pendapatan Modal dan Perbelanjaan Modal ialah urus niaga yang melibatkan ASET BUKAN SEMASA.

  Contoh Perbelanjaan Modal :
  1. Belanja ubahsuai bangunan/membesarkan rumah kelab
  2. Pembinaan gelanggang permainan atau tempat letak kereta
  3. Pembelian aset bukan semasa
  4. Bayaran guaman dan duti setem pembelian aset bukan semasa
  5. Kos pemasangan sistem hawa dingin

  Contoh Pendapatan Modal :
  1. Jualan aset bukan semasa
  2. Derma khas bertujuan untuk membiayai sesuatu projek yang boleh menambahkan nilai aset bukan semasa
  3. Yuran masuk atau pendaftaran jika dinyatakan dalam maklumat tambahan.
  4. Peruntukkan daripada agensi kerajaan

  Manakala Pendapatan Hasil merupakan pendapatan yang diterima daripada aktiviti dan kegiatan kelab dan persatuan.

  Perbelanjaan Hasil merupakan bayaran untuk membeli aset semasa atau belanja pengurusan dan pentadbiran organisasi kelab atau persatuan.

  PERHATIAN !!! Butir dan angka yang telah dimasukkan dlm Ak. Yuran, Ak. Kawalan, Ak Perdagangan. TIDAK perlu dimasukkan dalam Ak. Pendapatan dan Perbelanjaan.

 • #15 written by ABU HASSAN FIKRI
  about 6 years ago

  terima kasih ckg. nota ckg. memng snang utk difahmi…. DoAkN sAyA SukSes dlM SPM 08.

 • #16 written by FiQri
  about 6 years ago

  bleh ckg trngkn ke mna jaln yg sy patut prgi lpas SPM.. sy amik AKAUN tpi xde addmath..tpi sy minat utk smbng blajar dlm bidng perakaunan..

 • #17 written by Cg Narzuki
  about 6 years ago

  Fikri @ Abu Hassan Fikri

  Sama-sama, Semoga Berjaya dengan Cemerlang dalam SPM 2008 nanti.

  Syabas kerana berminat untuk meneruskan pelajaran dalam bidang perakaunan. Oleh kerana tidak ada add math, maka Fikri terlepas peluang untuk ke Matrikulasi Akaun. Walau bagaimanapun peluang2 ke IPT masih terbuka luas. Untuk itu Fikri harus semak syarat minimum kelayakan yang dikeluarkan oleh setiap IPT berkenaan, biasanya 2 minggu sebelum keputusan SPM dikeluarkan.

  Sekarang ini tumpukan sepenuhnya pada pelajaran, serta persediaan menghadapi SPM tak lama lagi.

 • #18 written by hani
  about 6 years ago

  aslamkm..
  cgu blh x tnjk kan saya format penuh akaun kelab dan persatuan??
  terima kasih~

 • #19 written by Cg Narzuki
  about 6 years ago

  Hani,

  Sila Muat Turun Cg Sila – Modul Ting 5, rujuk pada mukasurat 17 – 20.

 • #20 written by nadia
  about 6 years ago

  boleh tlg terangkan tentng pengurusan kewangan sebuah organisasi dan kaedah2nya?

 • #21 written by Cg Narzuki
  about 6 years ago

  Nadia,

  Sila muat turun bahan yang Cg sediakan berkaitan dengan PENGURUSAN KEWANGAN. Ianya mengandungi 12 muka surat, jadi adalah tidak praktikal untuk Cg terangkan disini.

 • #22 written by Victorian91
  about 6 years ago

  Cikgu, alat tulis dikira sebagai aset bukan semasa atau aset semasa?
  Saya rasa alat tulis merupakan aset semasa kerana alat tulis diletakkan dalam Akaun Pendapatan dan Perbelanjaan…
  Lepas itu, saya baru buat satu soalan..

  1 April 2005 = Tunai = RM 1920
  31 Mac 2006 = Tunai = RM 9020

  Cuma saya nak tahu kenapa tunai pada 31 Mac 2006 tidak dimasukkan ke dalam Akaun Pendapatan dan Perbelanjaan?? Saya fikir bahawa tunai diterima pada 31 Mac 2006…
  Kerana Akaun Pendapatan dan Perbelanjaan untuk pendapatan hasil…

  Terima kasih byk-byk..

 • #23 written by Cg Narzuki
  about 6 years ago

  Victorian91,

  STOK ALAT TULIS adalah ASET SEMASA.
  (Rujuk baki awal & baki akhir .adalah merujuk kepada stok alat tulis)

  ALAT TULIS adalah BELANJA, maka perlu dimasukkan dalam Ak Pendapatan dan Perbelanjaan. Cuma untuk mendapat jumlah belanja tersebut perlu melakukan pelarasan.

  Contohnya,
  Maklumat baki :
  Alat tulis (1 Jan) 50 (31 Dis) 20 … ini adalah stok A/T.

  Dalam Buku Tunai :
  Kredit : Alat tulis 130 …. maksudnya beli A/T baru.

  Berapakah BELANJA ALAT TULIS ?
  = stok awal + baru beli – stok akhir
  = 50 + 130 – 20
  = 160 …………………(masuk dlm Ak. Pdpt & Pbjn)

  Soalan kedua, maaf Cg tak jelas apa soalannya ?

  Ingat dalam Ak. Pdpt & Pbljn … hanya melibatkan akaun HASIL dan BELANJA sahaja. Cuma terdapat beberapa item yang memerlukan pengiraan/pelarasan dilakukan terlebih dahulu, seperti :
  1. Alat tulis …… kena cari belanja alat tulis
  2. kadar bayaran Terakru / Terdahulu …. kena cari belanja kadar bayaran.
  3. Aset Bukan Semasa … kena cari SUSUT NILAI

 • #24 written by Victorian91
  about 6 years ago

  Soalan kedua ( Maaf kerana saya tak begitu jelas )

  Soalan : Berikut ialah maklumat berhubungan dengan aktiviti-aktiviti Kelab Suka-suka bagi tahun barakhir 31 Mac 2006 :

  Penerimaan
  Yuran 4740
  Bayaran masuk 560
  Bayaran pertandingan 890
  Jualan alatan sukan lama 620
  Derma dana kolom renang 2200
  Sewa gelanggang 1330

  Pembayaran
  Alatan sukan 1780
  Surat khabar dan majalah 230
  Hadiah pertandingan 670
  Kadar bayaran 520
  Belanja am 40

  Maklumat tambahan :
  1 April 2005 31 Mac 2006
  Yuran terdahulu 90 120
  Yuran tertunggak 60 80
  Alatan sukan 3700 4300
  Kelengkapan 2400 2100
  Tunai 1920 9020

  Sediakan akaun pendapatan dan perbelanjaan
  Saya agak confuse sikit tentang butir tunai di maklumat tambahan..
  kenapa jawapan dalam buku mengabaikan tunai pada 31 Mac 2006?
  Baki tunai RM1920 kena diletakkan dalam akaun penerimaan dan pembayaran..
  Tapi kenapa tunai akhir bukan hasil?
  Perlu dimasukkan ke dalam akaun pendapatan dan perbelanjaan??

  Saya harap soalan ini jelas ..

  Terima ksh

 • #25 written by Cg Narzuki
  about 6 years ago

  Victorian91,

  Ak Penerimaan dan Pembayaran = Buku Tunai / Ak Tunai

  Tunai 1920 …. merupakan BAKI AWAL Ak. Penerimaan dan Pembayaran.
  Manakala 9020 … merupakan BAKI AKHIRnya.
  Bila sediakan
  ……….Ak. Penerimaan dan Pembayaraan
  Baki B/B ………….. 1920 | PEMBAYARAN 3240
  PENERIMAAN ….. 10340 | BAKI H/B …….. 9020

  Masukan baki awal + PENERIMAAN – PEMBAYARAAN = baki akhir 9020.

  Ak. Pendapatan dan Perbelanjaan hanya melibatkan akaun HASIL dan BELANJA sahaja, manakala TUNAI merupakan ASET SEMASA .

 • #26 written by lulu
  about 6 years ago

  cg sy nk contoh cara pengiraan kelab dan persatuan

 • #27 written by Cg Narzuki
  about 6 years ago

  lulu,

  Contoh pengiraan belanja alat tulis ada dinyatakan dalam komen di atas.

  Bagi mendapatkan maklumat lebih detail bersama contoh2nya sekali sila Muat Turun Cg Sila – Modul Ting 5, rujuk pada mukasurat 17 – 20.

 • #28 written by Hamizah
  about 6 years ago

  Salam Cikgu,
  Saya terjumpa satu latihan di internet mengenai akaun kelab dan persatuan. Saya ingin mendapat pendapat cikgu mengenai jawapan untuk akaun yuran pada soalan nombor 2 kerana ia agak mengelirukan. Sekian, terima kasih.
  http://websekolah.bharian.com.my/Skor/FokusSPM/Jun5

 • #29 written by Cg Narzuki
  about 6 years ago

  Hamizah,

  Itulah cara yang BETUL dalam penyediaan Akaun Yuran. Menggunakan Baki b/b dan Baki h/b bukannya “Yuran tertunggak b/b”, “Yuran terdahulu b/b” dan sbgnya. Jadikan BUKU TEKS sebagai rujukan utama kerana terdapat buku2 rujukan dipasaran yang menggunakan istilah2 yang tidak tepat dan kadang2 SALAH mengikut kehendak skema pemarkahan.

 • #30 written by nadia
  about 6 years ago

  Assalamualaikum…..
  Saya nak minta tolong dari cikgu dan rakan-rakan. boleh saya tahu apa perbezaan di antara kelab dan persatuan.

 • #31 written by Cg Narzuki
  about 6 years ago

  Waalaikumussalam.

  Cuba Nadia fikirkan apakah persamaan dan perbezaan antara Kelab Badminton dan Persatuan Matematik di sekolah anda.

 • #32 written by balqis
  about 6 years ago

  cikgu tolong la sy…sye rse susah sgt nk blajar prinsip akaun nie…

 • #33 written by Cg Narzuki
  about 6 years ago

  Balqis,

  Semua subjek SUSAH untuk dipelajari jika kita tiada MINAT, KEMAHUAN dan USAHA. Prinsip Perakaunan merupakan ilmu kemahiran / teknikal, jadi ianya tidak boleh dipelajari / difahami hanya melalui proses pembacaan semata-mata. Cara paling berkesan ialah melalui proses BIMBINGAN BERTERUSAN daripada seorang guru, perbanyakkan LATIHAN serta SELALU BERJUMPA dan BERTANYA sama ada rakan ataupun guru anda.

  “TIADA KEJAYAAN, TANPA USAHA BERSUNGGUH-SUNGGUH”

 • #34 written by balqis
  about 6 years ago

  thanks ckg…sye cube nk download nota yg ckg ade bg link kt comment2 d ats…tp x boleh la…ape kate ckg dtg skolah sy bg teknik2 lebih berkesan….

 • #35 written by Cg Narzuki
  about 6 years ago

  Balqis,

  Bahan2 tersebut boleh dimuat turun tanpa masalah, cuba sekali lagi, insyaAllah boleh. Cara yang berkesan bukan pada tekniknya saja tetapi mengamalkan teknik2 tersebut secara berterusan dengan bimbingan guru, latihan dan banyakkan bertanya.

  Nasihat Cg buat masa ini, cuba kuasai satu per satu topik yang sedang dipelajari di sekolah – banyakkan LATIHAN dan BERTANYA jika ada sebarang masalah berkaitan denganya, Cg di sini sedia membantu.

 • #36 written by balqis
  about 6 years ago

  insyaallah ckg…mayb mslh sy skrang x dpt bimbingan sgt dr guru….sy try cri tsyen prinsip akaun tp x rmai yg wat… trime kasih la ckg…sy try ikut nsihat ckg..yg psl download td 2 da boley da..

 • #37 written by Cg Narzuki
  about 6 years ago

  Balqis,

  Sebaik2 guru untuk memdapatkan bimbingan ialah guru di sekolah balqis, kerana peluang untuk berjumpa dan bertanya lebih banyak. Dan sebagai tambahan gunakan Blog ini untuk mendapatkan sedikit bimbingan daripada Cg.

 • #38 written by apek
  about 6 years ago

  salam. cg saya hendak tanya kenapa dalam akaun yuran kita tulis bank/tunai di bhg kt bagi yuran yg kita ambil dr ak penerimaan dan pembayaran. bukankah kita tk perlu buka ak tunai atau bank? dlm buku tulis bank. kenapa tidak tulis penerimaan dan pembayaran? tq

 • #39 written by Cg Narzuki
  about 6 years ago

  Apek,

  Untuk makluman apek, setiap aliran masuk tunai dan aliran keluar tunai akan direkodkan dalam Buku Tunai (iaitu Akaun Bank dan Akaun Tunai). Cuma untuk tujuan pelaporkan kepada ahli2 kelab semua urus niaga yang tercatat dalam Buku Tunai tersebut diringkaskan dan dicatatkan dalam Akaun Penerimaan dan Pembayaran.

  Ak P&P sebenarnya bukan suatu Akaun sebagaimana akaun dalam Lejar, ianya hanya RINGKASAN kepada Buku Tunai. Kalau apek perhatikan Akaun Penerimaan dan Pembayaran tiada tarikh sebagaimana akaun biasa dalam lejar.

  Oleh itu segala penerimaan dan pembayaran yang terdapat dalam Ak P&P adalah merujuk kepada Buku Tunai, maka butiran yang perlu digunakan dalam Akaun Yuran adalah BANK / TUNAI. Dalam KKK juga nanti akan menggunakan butir BANK dan TUNAI dann bukannya Penerimaan dan Pembayaran.

  Apa yang dimaksudkan dengan RINGKASAN ?
  Cuba perhatikan catatan dalam Buku Tunai dan Ak P&P dibawah :

  BUKU TUNAI (sebelah Debit)
  Jan 1 Yuran ahli RM100
  Mac5 Yuran ahli RM250
  Jun27 Yuran ahli RM150

  Catatan dalam Ak P&P diringkaskan menjadi :
  Penerimaan :
  Yuran Ahli RM500

  Semoga apek faham apa yang cuba disampaikan oleh Cg.

 • #40 written by noey
  about 5 years ago

  salam…. cg boleh bagi saya nota ringkas utk tjuk ini,? supaya sy lebih fhm.

 • #41 written by Cg Narzuki
  about 5 years ago

  Noey,

  Sila muat turun Modul Cg Sila – Tingkatan 5 sebagai panduan.

 • #42 written by Hanna
  about 5 years ago

  cg,
  soalan no 10(c) dlm buku teks m/s154 sy x dpt kira dye punye lebihan.
  lebihan yg sy dpt adalah sebyk 11020.
  dkt mana salah sy?

 • #43 written by Cg Narzuki
  about 5 years ago

  Hanna,

  Sila kemukakan jawapan anda, baru Cg dapat semak dimana silapnya.

 • #44 written by Hanna
  about 5 years ago

  salam…
  blh sy tau step utk wat ak. kelab n persatuan?

 • #45 written by Cg Narzuki
  about 5 years ago

  Hanna,

  Dalam topik ini, anda perlu tahu menyediakan beberapa akaun, iaitu :
  1. Ak Yuran (perlu dibuka walaupun soalan tidak minta).
  2. Ak Penerimaan dan Pembayaran (sama spt Ak tunai/bank)
  3. Ak Perdagangan …. bagi kelab yang menjalankan perniagaan kecil spt: kedai minuman (jika ada).
  4. Ak Pendapatan dan Perbelanjaan (mesti diminta dalam soalan)
  5. Kunci Kira-kira.
  Cuba kuasai satu persatu-satu akaun2 tersebut.

 • #46 written by Seva
  about 5 years ago

  Hi Cg Narzuki,

  Salam sejahtera.

  Boleh tak saya tahu apakah jawapan (Ak. Pendapatan & Perbelanjaan & KKK) utk Soalan 2 SPM 2008.
  Terima Kasih.

 • #47 written by Cg Narzuki
  about 5 years ago

  Seva,

  Ak. Pendapatan dan Perbelanjaan – LEBIHAN =RM4,419

  KKK – Modal Kerja =RM17,537 dan Jumlah (penyata) =RM88,457

 • #48 written by ashikin
  about 5 years ago

  cikgu, bley x bagi saya soalan akaun kelab dan akaun pengeluaran beserta jawapan?

 • #49 written by Cg Narzuki
  about 5 years ago

  Ashikin,

  Cg telah sediakan Koleksi Soalan Trial 2007 & 2008, soalan beserta skemanya sekali. Jadi Cg cadangkan muat turun saja di sana, bukan saja topik ak. kelab dan ak pengeluaran, malah topik2 lain juga ada. Dan juga dapatkan buku Koleksi soalan tahun2 lepas keluaran CERDIK.

 • #50 written by Hanna
  about 5 years ago

  cg,

  Jika pada 1 Januari 2008 mencatatkan, yuran tertunggak bagi tahun 2007 adalah sebanyak RM 35.
  Maklumat tambahan di bawahnya menyatakan bahawa yuran yang masih tertunggak pada 2007 hendaklah dihapus kira sebagai lapuk.

  Apa yang saya patut saya catatkan di baki b/b yuran tertunggak?

 • #51 written by Cg Narzuki
  about 5 years ago

  Hanna,

  Debit – Baki b/b (yuran tertunggak) RM35.

  Cuba cari berapakan jumlah yuran 2007 yang masih tertunggak untuk dihapuskan sebagai yuran lapuk. Caranya – rujuk Buku Tunai / Bank, berapa yuran ahli yang diterima untuk tahun 2007 ? Katakan RM30. Maka Yuran Lapuknya ialah RM5.

  Maka rekodkan :
  Kredit – Yuran lapuk RM 5

 • #52 written by Wong
  about 5 years ago

  Cg,
  Berikut ialah Akaun Yuran Kelab Kancil yang tidak lengkap.
  ……………………………………Akaun Yuran
  2005……………………………..RM…2005……………………….RM
  Feb.29…Baki h/b…………….100…Feb.29…Tunai……….8200
  …………Baki h/b…………….300
  Hitungkan yuran bagi tahun berakhir 29 Februari 2005.

  Adakah silap ke soalan ini? Ia merupakan soalan spm tahun 2005. Jawapan yang diberi adalah RM8 400. Tetapi di sebelah debit akan yuran terdapat 2 baki h/b…

 • #53 written by Cg Narzuki
  about 5 years ago

  Wong,

  Tidak mungkin ada 2 BAKI H/B di sebelah yang sama. Kemungkinan buku soalan tersebut tersilap taip. Sepatutnya begini :

  ……………………………………Akaun Yuran
  2005……………………………..RM…2005……………………….RM
  Feb.29…Baki h/b…………….100…Feb.29…Tunai……….8200
  …………………………………………………………Baki h/b……….300

 • #54 written by TEH
  about 5 years ago

  selamat sejaterah, cg.
  yuran masuk ialah pendapatan modal atau hasil?
  TQ.

 • #55 written by Cg Narzuki
  about 5 years ago

  Teh,

  Yuran Masuk boleh dianggap pendapatan modal atau pendapatan hasil, ianya bergantung kepada dasar atau pelembagaan sesebuah kelab dan persatuan.

  Dalam menjawab soalan, Yuran masuk akan dianggap sebagai Pendapatan Hasil sekiranya tiada maklumat tambahan yang menyatakan sebaliknya.

 • #56 written by nadhirah
  about 5 years ago

  salam cg..
  di mana saya boleh dapatkan contoh soalan untuk akaun kelab dan persatuan?
  saya tak jumpa.. :)
  kalau boleh, saya nak secepat mungkin ye cg..
  tq..

 • #57 written by Cg Narzuki
  about 5 years ago

  Nadhirah,

  Soalan2 bagi topik Kelab dan Persatuan serta topik2 lain boleh diperolehi dalam :

  1. Soalan Gerak Gempur SPM 2009 oleh Cg Sila.

  2. Contoh Anchor Item oleh LPM.

  3. Soalan SPM 1993 – 2006 Topikal.

 • #58 written by zeewoon..
  about 5 years ago

  PENERIMAAN ialah yuran rm4850 dan jualan perabot lama rm210 manakala PEMBAYARAN ialah belian perabot baru ialah rm450

  Maklumat tambahan
  1) perabot …..3810
  2) semua perabot disusutnilai 10%
  3) yuran tahunan…5100

  cg…nak minta tolong sikit..
  bagaimanakah nak kira susut nilai perabot dan hendak mencari jumlah yuran…..

 • #59 written by Cg Narzuki
  about 5 years ago

  Zeewoon,

  Maklumat tambahan perlu dinyatakan dengan jelas kerana disitulah trik soalan. Oleh itu Cg andaikan maklumat tambahan adalah seperti berikut :
  1) nilai perabot pada awal tempoh perakaunan / baki awal.
  2) perabot disusutnilaikan 10% atas nilai baki akhir.
  3) Yuran tahunan 5100.

  Susut nilai perabot = 10% X Baki akhir perabot

  Baki akhir perabot
  = Baki awal + beli – jual
  = 3810+450-210
  =4050
  Oleh itu, susut nilai perabot = 10% X 4050 = RM405

  Berdasarkan maklumat yang diberikan di atas, Cg rasa soalan minta menyediakan akaun yuran bukannya kira jumlah yuran. Ini kerana jumlah yuran adalah merujuk kepada yuran tahunan iaitu RM5100, tak perlu kirapun. Oleh itu sila nyatakan soalan dengan jelas supaya keterangan Cg nanti tidak tersilap sebagaimana kehendak soalan.

 • #60 written by TEH
  about 5 years ago

  salam cg,
  kalau tadika, yuran msk dlm ak u/r atau ak penerimaan & perbelanjaan?

 • #61 written by Cg Narzuki
  about 5 years ago

  Teh,

  Dalam topik Kelab dan Persatuan akaun2 yang terlibat antaranya ialah :

  Ak Penerimaan dan Pembayaran = Buku Tunai
  Ak Pendapatan dan Perbelanjaan = Ak Untung Rugi.

  Bagi TADIKA, ianya bukan dikelaskan sebagi Kelab atau Persatuan, ianya adalah suatu perniagaan perkhidmatan yang mencari keuntungan. Oleh itu YURAN MASUK adalah merupakan hasil kepada tadika tersebut dan perlu dimasukkan dalam Ak Untung Rugi.

 • #62 written by nur caseyh
  about 5 years ago

  salam cikgu..
  selamat hari raya..
  cikgu sy nak copy nota tentang kelab dan persatuan cikgu boleh tak??
  cikgu izinkan yer..
  sebab cikgu saya suruh sy ajar tntg kelab dan persatuan ni di kelas nanti..
  boleh yer cikgu..

 • #63 written by Cg Narzuki
  about 5 years ago

  Nur Caseyh,

  Ok, dibenarkan. Semoga Nur dapat melakukan perbentangan dengan baik.

 • #64 written by nur caseyh
  about 5 years ago

  terima kasih cikgu..

 • #65 written by butch
  about 5 years ago

  PENERIMAAN: PEMBAYARAN:
  baki 1 jan 2009—-230 belian cenderamata——-260
  yuran ahli ———-1470 alat tulis———————120
  yuran masuk——-30 kadar bayaran————180
  derma am———-280 sewa dewan—————1400
  jualan mesin——-330 khairat kematian———-600

  berapakah baki tunai kelab tersebut pada 31 dis.2009? kenapa?

 • #66 written by Cg Narzuki
  about 5 years ago

  Butch,

  Ak Penerimaan dan Pembayaran adalah bersamaan dengan Buku Tunai/AK Tunai. Jadi untuk mendapatkan baki akhirnya imbang dan tutup akaun tersebut, dapatkan Baki h/b dan Baki b/b.

 • #67 written by butch
  about 5 years ago

  cikgu, x de jawapan la! A RM50(dt)
  B RM50(kt)
  C RM 180(dt)
  D RM180(kt)

 • #68 written by Cg Narzuki
  about 5 years ago

  Mungkin ada kesilapan menaip pada soalan tersebut. Pada pandangan Cg Yuran Masuk adalah RM300, bukannya RM30.

 • #69 written by fara
  about 5 years ago

  cikgu, selasa akn dtg ni sdh nk exm prinsip akaun,
  masalahnya skrg, ckgu d sekolah kmi x ajr cmana nk uat akaun yuran & berkaitan dlm bab ni..
  sya hrp ckgu bntu sya cmana nk sedia kan akaun dalam bab ini..sya risau sekiranya spm tahun ni msuk soalan akaun yuran..

 • #70 written by Cg Narzuki
  about 5 years ago

  Fara,

  Untuk ajar satu bab memerlukan masa yang lama dan tidak sesuai dilakukan disini. Cg cadangkan baca Nota dan Soal-Jawab di atas sebagai panduan awal. serta dapatkan tunjukajar daripada cikgu / rakan anda. Sekiranya dirasakan masa yang ada tidak sempat untuk kuasai topik tersebut, maka adalah lebih baik tumpukan kepada topik2 yang telah dipelajari.

 • #71 written by wan
  about 5 years ago

  tempoh pnerimaan dan pmbayaran berakhir 31 dis 06 yuran 05,= 270 yuran 06=25800 yuran 07=320 cikgu sy nk tnye sdkit sy xbrpe pasti yuran 06 jumlah tersebut kte msuk kn dlm bank yuyan 07 adlah yuran terdahulu awal adakah yuran 05 yuran terdahulu akhir?????ke yuran 05+06 dan msuk ke dlm bank???blh cikgu pasti kn…

 • #72 written by Cg Narzuki
  about 5 years ago

  Penerimaan :
  Yuran 05 ……..270
  Yuran 06 ….25800
  Yuran 07 ……..320 … Yuran Terdahulu akhir … dlm KKK (LS)

  Dalam Ak Yuran :
  …. Kt: BANK (270+25800+320)… 26390

  Dalam KKK :
  Liabiliti Semasa :
  Yuran Terdahulu …………. RM320

 • #73 written by wan
  about 5 years ago

  dlm a/k yuran adakah kte perlu rekod yuran 05 sblah dbit(terdahulu awal) dan yuran 07 sblah kt(terdahulu akhir) apabila kte sdah tambah smua ke dlm bank?????

 • #74 written by Cg Narzuki
  about 5 years ago

  ………………………. Ak Yuran
  Dt: Baki b/b ….. 270 … Kt:BANK (270+25800+320)… 26390
  Dt: P&P……….25800
  Dt: Baki h/b ……320

  #sekiranya tiada maklumat lain spt Yuran Lapok.

 • #75 written by wan
  about 5 years ago

  mf kn sy cikgu sy msih keliru………… bkn kah dt baki b/b 270 ltak sblah kt???? ni cikgu matlumat………yuran tertungak 1jan06 330….yuran tertungak 31jan06 280…….yuran05 =270,yuran06=25800,yuran07=320….buku tunai berakhir 31 dis 06…..blh cikgu tlg rekod…..

 • #76 written by Cg Narzuki
  about 5 years ago

  Ok, sekarang baru jelas soalannya.

  Yuran 05 ..RM270 adalah merujuk kepada YURAN TERTUNGGAK AWAL RM330. Ini bermaksud Yuran Tertunggak Awal RM330 telahpun diterima sebanyak RM270. Maka, terdapat baki yang TIDAK BERJAYA DIKUTIP (330 – 270) sebanyak RM60 yang dipanggil sebagai YURAN LAPOK.

  Oleh itu,
  ………………………. Ak Yuran
  Dt: Baki b/b ….. 330 … Kt:BANK (270+25800+320)… 26390
  Dt: P&P………..26080….Kt: YURAN LAPOK ……………………60
  Dt: Baki h/b ……320 … Kt: Baki h/b ………………………….280
  …………………..===== ………………………………………….=====
  Dt: Baki b/b …..280 …. Kt: Baki b/b………………………….320

 • #77 written by zamira
  about 5 years ago

  Cikgu, Akaun Perdagangan sudah tidak ada di dalam bab Kelab dan Persatuan berdasarkan Sukatan Pelajaran Prinsip Perakaunan yang terbaharu?Apakah maksud aktiviti berkala kelab? Adakah aktiviti berkala kelab sama seperti aktiviti dagangan kelab?

 • #78 written by Cg Narzuki
  about 5 years ago

  Memang penyediaan Akaun Perdagangan bagi aktiviti dagangan kelab (HSP lama) telah ditiadakan dalam HSP baru.

  Pada pandangan saya, kita kena ajar juga kepada pelajar sebagai langkah bersedia / berjaga-jaga. Kerana mencari untung atau rugi aktiviti dagangan kelab boleh juga termasuk dalam “Menghitung untung atau rugi aktiviti berkala kelab dan persatuan” dalam HSP baru.

  Antara aktiviti berkala kelab yang perlu dihitungkan untung / rugi ialah :
  1. Jualan cenderamata
  2. Pertandingan, dll.

  Di mana dalam Buku Tunai / Ak Penerimaan dan Pembayaran ada dinyatakan Jualan/Hasil daripada sesuatu aktiviti berkala, Belian / belanja2 berkaitan aktiviti tersebut, maka perlulah dihitung terlebih dahulu (samada bentuk pengiraan / bentuk penyata menghitung) untung atau rugi yang diperolehi daripada aktiviti tersebut, kemudian baru dimasukkan dalam Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan Kelab sebagai Untung Cenderamata, Untung Pertandingan dan sebagainya.

 • #79 written by zamira
  about 5 years ago

  cikgu..adakah pembukaan kantin dan restoran tergolong dalam aktiviti berkala kelab?Adakah lebihan dan kurangan dalam Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan merupakan untung dan rugi kelab dan persatuan?

 • #80 written by Cg Narzuki
  about 5 years ago

  Pembukaan kantin / restoran sebenarnya sudah menjadi aktiviti dagangan kelab bukan lagi hanya aktiviti berkala. Cuma sebagai langkah berjaga-jaga untuk tahun hadapan kita ajarkan juga kepada pelajar, kerana soalan SPM sekarang agak sukar untuk dijangkakan.

  Lebihan / Kurangan bagi kelab dan persatuan adalah bersamaan Untung / Rugi bagi kelab tersebut. Oleh kerana tujuan utama kelab dan persatuan ditubuhkan bukannya untuk mencari keuntungan, maka Lebihan / Kurangan telah digunakan.

 • #81 written by nina
  about 5 years ago

  elaun untuk ajk persatuan ditentukan dalam mesyuarat agong atau ditetapkan ajk yang telah dipilih.

 • #82 written by Cg Narzuki
  about 5 years ago

  Pada pandangan Cg, memadai diputuskan dalam mesyuarat AJK sahaja.

 • #83 written by iza
  about 5 years ago

  apa maksud petikan buku tunai ni
  yuran 2006 RM 45
  yuran 2007 RM 2870
  yuran 2008 RM 110
  ini adalah petikan buku tunai bagi 31 disember 2007

 • #84 written by Cg Narzuki
  about 5 years ago

  Ok, maksudnya pada tahun semasa (2007) Kelab telah menerima wang daripada kutipan yuran ahli sejumlah (45+2870+110). Di mana jumlah kutipan tersebut terdiri daripada Yuran Tertunggak RM45 tahun lepas (2006) yang baru dibayar pada tahun semasa (2007). Yuran untuk tahun semasa RM2870 serta Yuran Terdahulu RM110 untuk tahun 2008 yang dibayar pada tahun 2007.

 • #85 written by ieyqa
  about 5 years ago

  nak note tentg akaun kelab dan persatuan

 • #86 written by Cg Narzuki
  about 5 years ago

  Notanya ada dalam post di ATAS.

 • #87 written by iza
  about 5 years ago

  dalam maklumat tambahan ni di tulis 1jan 2007 yuran tertunggak RM70. yuran masih tertunggak 2006 dianggap yuran lapuk. pas2 31 dis 2007 yuran tertunggak RM 88… saya jadi pening lah nak buat akaun yuran..boleh ckgu tunjukkan n jelaskan dengan details supaya saya lebih faham konsepnya…..

 • #88 written by zarina
  about 5 years ago

  Salam Cikgu,

  Saya merupakan Bendahari sebuah kelab sukan dan baru memegang jawatan tersebut. Sebelum ini, akaun tidak disediakan dengan sempurna. Saya ingin meminta bantuan daripada Cikgu berkenaan apakah akaun-akaun yang perlu ada di dalam sebuah kelab. Saya hanya mempunyai butiran mengenai terimaan dan bayaran sehingga Mac, 2010 sahaja. Saya ada sedikit asas perakaunan. Diharap cikgu dapat membantu. Terima kasih.

 • #89 written by Cg Narzuki
  about 5 years ago

  Salam,

  Akaun2 asas yang patut ada ialah :
  1. Akaun Yuran Ahli
  2. Akaun Penerimaan dan Pembayaran
  3. Akaun Pendapatan dan Perbelanjaan
  4. Kunci Kira-kira

 • #90 written by Aremiey
  about 5 years ago

  blaja tentang bab kelab dan persatuan…..mengelirukan..saya harap ckgu dpt bantu saya tentangnya..

 • #91 written by Cg Narzuki
  about 5 years ago

  Kena banyak bertanya, kerana ilmu ada dalam buku tetapi KEMAHIRANnya ada pada guru2. Maka selalulah bertanyakan kepada guru.

 • #92 written by fadzlee
  about 4 years ago

  Cg nak tanya tentang Kelab. Di mana Yuran Masuk perlu direkod kalau soalan menyatakan apa-apa tentang yuran masuk? KKK atau Akaun Pendapatan dan Perbelanjaan.

 • #93 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  YURAN MASUK – boleh dianggap sebagai pendapatan modal atau pendapatan hasil, ianya bergantung kepada dasar yang ditetapkan oleh kelab dan persatuan tersebut.

  Sekiranya soalan TIDAK menyatakan apa-apa tentang Yuran Masuk, maka ianya dianggap sebagai PENDAPATAN HASIL dan perlu dimasukkan dalam Ak Pendapatan dan Perbelanjaan.

 • #94 written by Fatin
  about 4 years ago

  cikgu Narzuki,
  Bolehkah dalam Akaun Yuran Baki b/b(debit) ganti dengan perkataan yuran tertunggak dan baki b/b(kredit) ganti dengan perkataan yuran terdahulu? kalau mengikut catatan bergu, baki tahun lepas yuran tertunggak, kita pindah masuk akaun yuran tahun ini jadi…Debit Akaun yuran dan Kredit Akaun yuran tertunggak…jadi baki b/b debit dalam akaun yuran kita tulis yuran tertunggak, tak salahkah?

  terima kasih

 • #95 written by Fatin
  about 4 years ago

  cikgu Narzuki,
  Dalam menyediakan akaun penerimaan dan pembayaran serta akaun pendapatan dan perbelanjaan. Jika soalan memberikan yuran pertandingan RM2000 dan belanja pertandingan RM1500. Bolehkah saya debit yuran pertandingan RM2000 dalam akaun penerimaan dan pembayaran dan kredit belanja pertandingan dalam akaun penerimaan dan pembayaran. manakala kredit yuran pertandingan RM2000 dalam akaun pendapatan & perbelanjaan dan debit belanja pertandingan.
  Atau pun saya boleh debit untung pertandingan RM500 dalam akaun penerimaan dan pembayaran dan kredit untung pertandingan RM 500 dalam akaun pendapatan dan perbelanjaan?
  terima kasih

 • #96 written by Fatin
  about 4 years ago

  Cikgu narzuki,
  sorry cikgu, hari itu banyak soalan yang fatin terpaksa tanya tentang kelab persatuan ini sebab bab ini agar keliru sedikit. jika dalam akaun penerimaan dan pembayaran terdapat butir beli meja. dalam kunci kira-kira aset bukan semasa, fatin perlu tuliskan sebagai meja atau perabot atau lengkapan?
  terima kasih

 • #97 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  Fatin,

  1. Tak salah, kerana dalam merekodkan pelarasan terakru/tertunggak dan terdahulu terdapat 2 kaedah yang boleh digunakan:

  Kaedah 1 – Hanya menggunakan Ak Yuran sahaja TANPA menyediakan Ak Yuran Tertunggak / Yuran Terdahulu. Maka BUTIR yang digunakan bagai yuran tertunggak / terdahulu awal ialah BAKI B/B.

  Kaedah 2 – Menyediakan Ak Yuran dan juga Ak Yuran Tertunggak serta Ak Yuran Terdahulu. Maka BUTIR dalam Ak Yuran ialah Yuran Tertungak dan Yuran Terdahulu, di mana pada awal tempoh perakaunan akan dilakukan catatan pembalikan terhadap pelarasan yang dilakukan pada akhir tempoh perakaunan yang lepas.
  Walau bagaimanapun, Cg lebih galakkan penggunaan Kaedah 1 bagi menjawab soalan peperiksaan kerana ianya lebih mudah dan ringkas.

  2. Cadangan Cg, dalam Ak Penerimaan dan Pembayaran – debit yuran pertandingan RM2000 dan kredit yuran pertandingan RM2000. Manakala dalam Ak Pendapatan dan Perbelanjaan – kredit untung pertandingan RM 500.

  3. Meja boleh dikelaskan sebagai PERABOT ataupun LENGKAPAN, penggunaan “MEJA” untuk dilaporkan dalam KKK adalah tidak sesuai.

 • #98 written by Fatin
  about 4 years ago

  terima kasih cikgu….penjelasan yang sangat teliti dan mudah di fahami

 • #99 written by Fatin
  about 4 years ago

  Cikgu,
  Saya agar keliru dengan akaun kelengkapan, bolehkah komputer dan mesin taip masuk dalam kelengkapan. Dalam kunci kira-kira aset bukan semasa, bolehkah terdapat akaun perabot, akaun alatan pejabat dan akaun kelengkapan dalam masa yang sama? bukankah semua alatan pejabat dan perabot masuk dalam akaun kelengkapan?
  terima kasih

 • #100 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  Sebenarnya “Kelengkapan” tidak ada dalam istilah perakaunan, perkataan yang sepatutnya ialah LENGKAPAN. Ianya merujuk kepada aset2 seperti perabot. Ak LENGKAPAN dan Ak PERABOT adalah merujuk kepada perkara yang sama, maka ianya TIDAK boleh wujud serentak, mesti salah satu sahaja.

  ALATAN PEJABAT hanyalah merujuk kepada alat2 yang digunakan seperti komputer, mesin taip, mesin fotostat dll. Dan ianya TIDAK boleh dikelaskan sebagai LENGKAPAN.

  Manakala aset2 seperti kipas, lampu, penghawa dingin boleh dikelaskan sebagai LEKAPAN, bukannya LENGKAPAN.
  Bagi mengabungkan item2 tersebut biasanya AK LENGKAPAN DAN LEKAPAN akan digunakan.

 • #101 written by Fatin
  about 4 years ago

  terima kasih

 • #102 written by Fatin
  about 4 years ago

  Cikgu Narzuki,
  Dalam akaun kelab dan persatuan. contohnya dalam penyediaan penyata perdagangan minuman. bolehkah gaji di tambah dalam belian seperti di bawah.
  penyata perdangangan
  Jualan 500
  stok awal 100
  Belian 100
  gaji pelayan 100 200
  —— ——
  300
  – stok akhir 20
  ……….
  kos jualan 280
  ——
  untung minuman 220
  ——
  atau

  Jualan 500
  stok awal 100
  + belian 100
  ——
  200
  – stok akhir 20
  —–
  kos jualan 180
  ——
  untung kasar 320
  tolak gaji 100
  —–
  untung bersih 220
  ===
  terima kasih

 • #103 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  Memandangkan Kedai Minuman bagi kelab adalah kecil tidak banyak item hasil dan belanja yang terlibat, maka kedua-dua format tersebut boleh diterimapakai. Tujuan utama menyediakan Penyata Perdagangan Minuman adalah untuk mencari UNTUNG/RUGI kedai minuman untuk dimasukkan sebagai PENDAPATAN/PERBELANJAAN kepada kelab.

 • #104 written by sky123
  about 4 years ago

  salam cikgu narzuki , sy nk tanya akaun yuran ni sebenarnya akaun hasil yang berbaki kredit ke ? dan , jika dia akaun hasil yg berbaki kredit . kenapa yuran lapuk yg dianggap belanja dikreditkan di sebelah kredit akaun yuran ?

 • #105 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  Salam,
  Yuran Ahli merupakan HASIL UTAMA kepada Kelab dan Persatuan. Tetapi AKAUN YURAN yang disediakan (mengikut kaedah perekodan yang diajar oleh guru / buku teks) bukan saja mengambarkan HASIL, malah ASET SEMASA dan juga LIABILITI SEMASA. Di mana baki b/b sebelah Debit mengambarkan Yuran Tertunggak – Aset Semasa kepada Kelab. Manakala Baki b/b sebelah Kredit mengambarkan Liabilti Semasa kepada Kelab. Dan Jumlah YURAN yang dianggap HASIL adalah jumlah yang dipindahkan ke Ak Pendapatan dan Perbelanjaan sahaja, bukannya merujuk kepada baki akhir.

  Manakala YURAN LAPUK yang direkodkan adalah merujuk kepada YURAN TERTUNGGAK awal yang berbaki DEBIT dalam Ak Yuran. Disebabkan sebahagian drp jumlah tersebut memang sah tidak dapat dikutip, maka ianya akan dihapuskan sebagai YURAN LAPUK. Jadi bagi mengurangkan jumlah Aset : Yuran Tertunggak, maka Yuran Lapuk tersebut perlulah dicatat disebelah KREDIT.

 • #106 written by wiwir
  about 4 years ago

  salam..
  sy nak tahu..
  nak cri jmlah belian dan jualan cam ne?
  belian=baki hutng pmbekal akhir +byrn kpd pmbekal – baki pemiutng awl + belian tunai…tp…
  byrn kpd pmbekal 2 cari kat mane? n belian tunai 2 nak cri kat mane n kalu x de dlm maklumat cam ne?

 • #107 written by wiwir
  about 4 years ago

  salam,
  cikgu kalu soaln bg:
  dlm ak pnerima&pmbyrn,
  belian alat sukan baru 1832
  mklmt +,
  altn skan awl, 3258 akhir,4326

  knp jwpn di ak pndptn&pmblanjaan, dia tulis belian s/n altn skan n tulis 764, knp x 1832? n knp di kkk x de psn?

 • #108 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  BAYARAN kepada pembekal dan BELIAN TUNAI boleh diperolehi daripada BUKU TUNAI atau AK Penerimaan dan Pembayaran yang diberikan dalam soalan.

  AK Pendapatan dan Perbelanjan hanya mengambilkira akaun2 HASIL dan BELANJA sahaja. ALAT SUKAN merupakan Aset Bukan Semasa, tetapi SUSUT NILAInya merupakan BELANJA, maka perlu dimasukkan dalam AK P&P. Cuma persoalannya berapakan susut nilai alat sukan tersebut. Terdapat 3 kaedah mengira susut nilai, iaitu garis lurus / atas kos, baki berkurangan dan juga penilaian semula. Dalam soalan ini tiada kadar susut nilai diberikan, maka Kaedah Penilaian Semula perlu digunakan.
  Iaitu, SN = baki awal A/S + belian A/S – baki akhir A/S.

  Belian A/S merupakan perbelanjaan modal, tidak boleh dimasukkan dalam AK P&P, ianya merupakan pertambahan kepada nilai A/S…. dengan kata lain, BELI ASET … bukannya belanja.

  Oleh kerana menggunakan kaedah penilaian semula, di mana BAKI AKHIR Alat Sukan sudah mengambarkan Nilai Buku/Saksama aset tersebut pada akhir tahun, maka dalam KKK tidak perlu dimasukkan PSN lagi.

 • #109 written by wiwir
  about 4 years ago

  salam cg..
  – pemiutang minuman d akaun penerimaan dan pembayaran sama ke dgan bayaran kepada pembekal??…tq,,tu saje…

 • #110 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  Ya. sama maksudnya.

 • #111 written by sky123
  about 4 years ago

  salam cikgu , kalau ada yuran lapuk , perlu ker yuran lapuk tersebut didebitkan di akaun pendapatan dan perbelanjaaan ?

 • #112 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  Ya, YURAN LAPUK merupakan sebahagian daripada PERBELANJAAN kepada Kelab, maka perlu diDEBITkan dalam Ak Pendapatan dan Perbelanjaan.

 • #113 written by sky123
  about 4 years ago

  salm , cikgu , kalau pada awal bulan alatan sukan bernilai 2420 , belian alatan sukan ialah 1100 ,pada akhir bulan pula bernilai 3300 , kenapa di kunci kira kira alatan sukan dinilai 3520 ? bukan kah bernilai 3300 sama seperti alat tulis dimana nilainya diambil pada akhir bulan ?

 • #114 written by sabrina
  about 4 years ago

  cikgu , apakah itu yuran lapuk? kenapa yuran lapuk dikreditkan dalam Ak yuran ? jika yuran lapuk dikreditkan dlm ak yuran bukankah itu akan menambahkan hasil?

 • #115 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  Sky123,
  Alatan Sukan adalah ASET, maka dalam KKK nilai pada baki akhir diambilkira. Tetapi dalam pengiraan SUSUT NILAI, kita kena lakukan pengiraan/pelarasan terhadap baki2 tersebut.
  SN = baki awal A/S + belian A/S – baki akhir A/S.
  Dan SUSUT NILAI tersebut dicatatkan dalam Ak Pendapatan dan Perbelanjaan.

  Sabarina,
  YURAN LAPUK adalah BELANJA. Cuba ikuti catatan bergunya, iaitu:
  Dt: YURAN LAPUK
  Kt: YURAN
  Dalam Ak Yuran dicatatkan disebelah Kredit mengambarkan AK YURAN perlu dikurangkan/dihapuskan sebagai Yuran Lapuk. Manakala dalam Ak Yuran Lapuk (kita tidak sediakan) merupakan akaun belanja yang perlu dipindahkan ke Ak Pendapatan dan Perbelanjaan.

 • #116 written by sky123
  about 4 years ago

  bermakna alatan sukan nilai 3520 atau 3300 yang diletakkan di kkk ?

 • #117 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  KKK disediakan pada akhir tempoh perakaunan, maka nilai Alatan Sukan mestilah NILAI BAKI AKHIR nya .. rujuk soalan.

 • #118 written by eniza
  about 4 years ago

  Cg
  Yuran masuk ialah pendapatan hasil atau pendapatan modal?
  ….Jika pendapatan hasil direkod dlm a/k pendapatan & perbelanjaan
  …..Jika pendapatan modal direkod di mana?

 • #119 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  YURAN MASUK boleh dikelaskan sebagai Pendapatan Hasil dan Pendapatan Modal bergantung kepada dasar syarikat. Dalam soalan, Yuran Masuk dianggap sebagai Pendapatan Hasil sekiranya tidak dinyatakan sebaliknya dalam maklumat tambahan.

  Pendapatan Hasil – Ak Pendapatan dan Perbelanjaan
  Pendapatan Modal – KKK

 • #120 written by sky123
  about 4 years ago

  salam cikgu . sya ingin bertanya . dalam akaun penerimaan dan pembayaran bahagian debit : yuran pertandingan sukaneka , jualan baju sukan . manakala di bahagian kredit : pemiutang , belanja sukaneka , upah pekerja kedai . disini kita kena buat akaun perdagangan dua kali ke ? untuk sukaneka dan perniagaan baju sukan ? kenapa jawapan buku sya yuran sukaneka ditolak dgn belanja sukaneka ? bagaimana nak kenal pasti ianya kena tolak ?

 • #121 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  Salam, dalam kes ini tidak perlu buka 2 akaun perdagangan. Ini kerana “sukaneka” tersebut hanyalah salah satu AKTIVITI Kelab, dan KEUNTUNGAN daripada AKTIVITI tersebut boleh dikira dengan mudah, iaitu PENDAPATAN – PERBELANJAAN.

  Untung Sukaneka = yuran pertandingan – belanja sukaneka.

  Maka, UNTUNG SUKANEKA tersebut dimasukkan dalam Ak Pendapatan dan Perbelanjaan Kelab sebagai PENDAPATAN kepada kelab.

  Bagi mengenalpasti perkara tersebut, kita lihat kepada suatu AKTIVITI KELAB yang memberikan KEUNTUNGAN kepada kelab, maka kita perlu TOLAK bagi mengika keuntungan tersebut.

 • #122 written by man
  about 4 years ago

  askum…
  cikgu bleh terangkan step untuk membuka akaun yuran (tanpa yuran tertunggak ). Maksud saya yang melibatkan catatan debit dan kredit iaitu apa akaun yg didebitkan dan yg dikreditkan.

 • #123 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  Secara ringkasnya, menyediakan Ak Yuran:
  1. Masukkan Baki Awal (Yuran tertunggak, Yuran Terdahulu) – Jika ada.
  2. Penerimaan Yuran (Dt: Buku Tunai) – catat disebelah Kt Ak Yuran.
  3. Yuran Lapuk – catat di belah Kt Ak Yuran (jika ada)
  4. Catatkan BAKI AKHIR (Yuran tertunggak, Yuran Terdahulu) – Jika ada
  5. Imbang Ak Yuran – Angka Pengimbang tersebut Butir : Ak Pendapatan dan Perbelanjaan

 • #124 written by Fatin
  about 4 years ago

  Cikgu,
  Dalam soalan 6 SPM 2005 kelab persatuan. Jawapan menunjukkan Kutipan pertandingan RM1030 dan sewa gelanggan 880 di masukkan dalam Pendapatan. Hadiah pertandingan 858 dan penyelenggaran gelanggang 360 dalam perbelanjaan. Bolehkah fatin hanya masukkan untung pertandingan 172 dan untung sewa gelanggang 520 dalam pendapatan sahaja. terima kasih

 • #125 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  Pada pandangan Cg,

  1. UNTUNG PERTANDINGAN RM172 , (iaitu Kutipan Pertandingan RM1030 – Hadiah pertandingan RM858) BOLEH DITERIMA kerana ianya boleh dikelaskan sebagai Keuntungan daripada AKTIVITI BERKALA Kelab tersebut.

  2. Tetapi hasil sewa gelanggang dan belanja penyelenggaraan gelanggan, TIDAK BOLEH DISATUKAN kerana ianya BUKAN merupakan AKTIVITI BERKALA bagi kelab sebagaimana Aktiviti Pertandingan, Aktiviti Sukaneka. Masing2 merupakan suatu PENDAPATAN dan PERBELANJAAN bagi kelab yang perlu dinyatakan secara BERASINGAN.

 • #126 written by Fatin
  about 4 years ago

  terima kasih cikgu, apa maksud aktiviti berkala?

 • #127 written by Fatin
  about 4 years ago

  Cikgu,
  Adakah salah jika kita masukkan yuran pertandingan dalam pendapatan dan Hadiah pertandingan dalam perbelanjaan jika bahagian soalan tidak menyuruh kita cari untung pertandingan. terima kasih.

 • #128 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  Aktiviti Bekala = Aktiviti Bermusim, seperti menganjurkan Pertandingan, Pesta sukan, Sukaneka dll yang seumpamanya.

  Pada pendapat Cg, TIDAK SALAH sekiranya soalan tidak minta berbuat demikian. Seperti soalan 2008, soalan jelas minta sediakan pengiraan untuk mencari keuntungan atau kerugian bagi pertandingan membaca.

 • #129 written by Fatin
  about 4 years ago

  cikgu,
  adakah salah jika soalan tidak suruh kita cari untung pertandingan tetapi kita cari untung pertandingan dan masukkan dalam pendapatan. terima kasih

 • #130 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  Tidak Salah, malah mengikut huraian sukatan baru ianya adalah digalakkan untuk berbuat demikian. Iaitu mencari keuntungan / kerugian daripada sesuatu aktivit berkala kelab, walaupun tidak diminta.

 • #131 written by Fatin
  about 4 years ago

  cikgu,
  Dalam penyediaan akaun yuran. jika kita tidak guna baki b/b dan baki h/b, maka kita akan gunakah yuran tunggak dan yuran terdahulu untuk ganti baki b/b dan baki h/b. Perlukah saya guna yuran tunggak awal untuk baki b/b dan yuran tunggak akhir untuk baki h/b? maksud fatin perlukah tulis perkataan awal dan akhir? terima kasih

 • #132 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  Dalam menyediakan rekod berkaitan YURAN terdapat 2 kaedah yang boleh digunakan, dan memberi kesan kepada penggunaan BUTIR dalam Ak Yuran, iaitu :

  1. Membuka Ak. Yuran, Ak. Yuran Terdahulu dan Ak Yuran Tetunggak. Dimana pada awal tempoh kewangan dilakukan catatan pembalikan bagi Yuran Tertunggak dan Yuran Terdahulu bagi tempoh kewangan sebelumnya. Itu sebabnya wujudnya catatan AKAUN YURAN – Dt: Yuran Tertunggak dan Kt: Yuran Terdahulu.

  Implikasinya – Butir dalam Ak Yuran adalah merujuk kepada nama akaun, iaitu YURAN TERTUNGGAK dan YURAN TERDAHULU sahaja JANGAN ditambah “AWAL” dan “AKHIR”. Itu dikira SALAH. Kerana tidak wujud “Yuran tertunggak h/b” dan “Yuran tertunggak b/b”.

  2. Hanya membuka AKAUN YURAN sahaja, maka catatan bagi Yuran tertunggak dan Yuran terdahulu (awal dan akhir) adalah merujuk kepada BAKI B/B : Baki Dt- Yuran Tertunggak (Aset), manakala Baki Kt:- Yuran Terdahulu (Liabiliti)

 • #133 written by Fatin
  about 4 years ago

  cikgu,
  Saya agar keliru kupasan mutu jawapan yang dikeluarkan oleh lembaga peperiksaan malaysia seperti berikut.
  1. Penulisan baki untuk yuran tertunggak tidak konsisten…
  Butir yang digunakan untuk merekod baki awal yuran tertunggak ialah ‘baki b/b’ manakala baki akhir pula menggunakan butir ‘yuran tertunggak’. Calon seharusnya merekod ‘baki h/b’ untuk baki akhir tersebut. Penggunaan butir yang konsisten perlu di amalkan. Jika baki awal ialah ‘yuran tertunggak awal’ maka baki akhir perlu ditulis ‘yuran tertunggak akhir’. sila rujuk http://apps2.moe.gov.my/lpm terima kasih

 • #134 written by Fatin
  about 4 years ago

  kupusan jawapan spm tahun 2005..soalan 6

 • #135 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  Seperti saya nyatakan diatas, terdapat 2 kaedah yang boleh digunakan. Penggunaan kaedah tersebut hendaklah secara KONSISTEN, tidak boleh bercampur aduk.
  – Jika guna Baki b/b pada baki awal, maka pada baki akhirnya mesti menggunakan kaedah Baki b/b dan Baki h/b.
  – Jika menggunakan kaedah Yuran Tertunggak dan Yuran Terdahulu pada baki awalnya, maka baki akhirnya juga mesti menggunakan Yuran Tertunggak dan Yuran Terdahulu.

 • #136 written by fatin
  about 4 years ago

  cikgu,
  saya faham maksud cikgu tetapi saya keliru dengan kupasan lembaga yang menggunakan perkataan yuran tertunggak awal dan akhir. seperti yang cikgu bagi tahun perkataan awal dan akhir tidak boleh tulis dan hanya tuliskan perkataan yuran tertunggak atau yuran terdahulu dalam akaun yuran. terima kasih cikgu yang sudah banyak membantu saya. Hanya Allah yang dapat balaskan budi baik cikgu.

 • #137 written by fiza
  about 4 years ago

  cg nak tanya sikit ade x tips nak memudahkan untuk buat akaun kelab & persatuan?

 • #138 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  Semua topik adalah sama,
  1. Fahami konsep2 yang terlibat dalam sesuatu topik.
  2. Tahu dan ingat format akaun2 / Penyata2 yang terlibat.
  3. Dapat kenal pasti item2 daripada maklumat yang diberikan.
  4. Perbanyaklan latihan.
  5. Selalu berjumpa dan bertanyakan guru, kerana KEMAHIRAN menjawab soalan tidak ada dalam mana2 buku tetapi hanya ada pada guru anda.

 • #139 written by sabrina
  about 4 years ago

  berikut ialah petikan akaun penerimaan dan pembayaran bagi tahun berakhir 31 Dis 2009

  Yuran 2008 150
  Yuran 2009 7940
  Yuran 2010 260

  soalan objektif: Yuran tertunggak bagi 1 jan 2009 ialah RM180. Pada 31 Dis 2009, yuran yg belum diterima ialah RM 50. Berapakah yuran yg akan dikreditkan dlm A/k Pendapatan dan perbelanjaan bagi thn 2009?

 • #140 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  Cuba semak soalan, Kalau tidak silap Cg, yuran yang belum diterima ialah RM30, dan BUKANNYA RM50. … ianya dipanggil YURAN LAPUK. Apakah jawapan Sabrina, kemudian Cg berikan komen.

 • #141 written by sky123
  about 4 years ago

  salam cikgu ,saya keliru lagi laa soalan akaun kelab. soalan yg saya buat maklumat tambahan kata 10% susut nilai untuk alatan pejabat, untuk mengira dana terkumpul awal susut nilai ini diambil kira ker ? lagi satu , upah untuk perniagaan minuman ditambah atau ditolak dalam akaun perdagangan ?

 • #142 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  Dana terkumpul AWAL = Aset AWAL tahun – Liabiliti AWAL tahun,
  Pelarasan biasanya melibatkan BAKI AKHIR tahun.

  Upah minuman merupakan BELANJA, jika buat bentuk penyata kena TOLAK. Jika buat bentuk “T” catat disebelah Debit.

 • #143 written by sabrina
  about 4 years ago

  cikgu , jawapan ialah RM7990. Yuran yang belum diterima ialah RM 50.

 • #144 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  Sabrina,
  Daripada maklumat tersebut, Cg dapati jawapannya ialah RM7990.

  Baki Yuran Tertunggak RM180, tetapi YURAN 2008 yang diterima HANYA RM150… maka wujudnya jumlah yang tidak berjaya dikutip iaitu RM30 yang dipanggil YURAN LAPUK.

  YURAN LAPUK RM30 yang perlu dicatat disebelah Kt Ak Yuran.

 • #145 written by sabrina
  about 4 years ago

  bagaimana cg dapat RM 7990. Bolehkah cg tunjukkan pengiraannya?

 • #146 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  Sabrina,

  …………………………..Ak Yuran
  Baki b/b…………..180… Bank (150+7940+260)…. 8350
  Pend & Perb…….7990… Yuran Lapuk (180-150)…….30
  Baki h/b…………..260… Baki h/b…………………………50
  ………………………8430………………………………..8430

 • #147 written by Gan, Ledang
  about 4 years ago

  i m really appreciate that ur imformation and material have help me a lot.

 • #148 written by bgail
  about 4 years ago

  hye cgu.. sy ada mslh nk faham topik nie.. mcm mana cara sy nak master topik ini dgn mudah memandangkan soalan ini kerap keluar dlm spm.
  tq.

 • #149 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  Bgail,
  Kena FAHAM konsep2 yang terlibat dengan Kelab dan Persatuan, apakah bezanya dengan entiti perniagaan ? Apakah akaun2 yang terlibat ? Sebenarnya ianya sama sahaja dengan entiti perniagaan milikan tunggul, cuma berbeza dari segi istilah yang digunakan sahaja.

 • #150 written by lamka
  about 4 years ago

  salam, cg.

  (merujuk solan trial terengganu ’10, no.3)

  baki perabot 1 jullai 09: –
  baki perabot 30 jun 09: 29 000

  pembayaran sepanjang tahun:
  perabot: 29 000

  maklumat tambahan:
  SN perabot 10% setahun

  1) mcm mana nk kira SN?
  2) dlm penyata dana terkumpul mcm mana nk catat?

 • #151 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  Lamka,

  1. SN Perabot = 10% X 29,000 = 2900.
  2. Penyata Dana Terkumpul = Penyata Menghitung Modal Awal ( ASET – LIABILITI)
  Bagi Kelab dan Persatuan, sumber kewangannya tidak dipanggil MODAL kerana bukan untuk tujuan mencari keuntungan. Sebaliknya dipanggil DANA TERKUMPUL…

 • #152 written by Lamka
  about 4 years ago

  Cg knape jwpn dia xde pun butir perabot dlm dana terkumpul?

 • #153 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  Lamka,

  DANA TERKUMPUL awal = ASET awal – LIABILITI awal
  Oleh kerana PERABOT tiada baki awal, maka tidak perlu dimasukkan.

 • #154 written by lamka
  about 4 years ago

  salam.

  sy nk bertanye ttg soalan selangor trial ’10.
  (soalan no.3)

  kt situ dinyatakan simpanan tetap mulai 1 sept 09 : 13 200
  faedah ats simpanan ttp pula 10% setahun.

  jalan kira saya:
  4/12 x 0.1 x 13200= 440

  tp jwpn yg diberi:
  6/12 x 0.1 x 13200= 660

  knape 6/12?? bukan kira start dr 1 sept ke??

 • #155 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  Lamka,

  Ya saya setuju dengan jawapan anda, iaitu 4/12 x 10% x 13200 = 440

 • #156 written by kamil
  about 4 years ago

  cg saye nak tanye pasal soalan anchor 09-10, no.2

  1)sewa kedai dlm tu sama maksud kah dgn sewa kelab???
  2) kenapa dlm ak, pndapatan & perbelanjaan tiada butir yuran pertandingan gubahan dan belanja pertandingan gubahan??? perlu buat pelarasan ke antara dua butir ni??
  dan mcm mane nk bezakan bile kena buat pelarasan dn x perlu seperti soalan ni????

  itu sahaja..time kaseh

 • #157 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  Pada pandangan Cg,
  1. Ada kesilapan menaip disitu.. ianya merujuk kepada sewa yang sama.
  2. Sekiranya ada AKTIVITI BERKALA seperti anjurkan sesuatu pertandingan, maka kita kena kira KEUNTUNGAN/KERUGIAN daripada aktiviti tersebut dan dimasukkan sebagai Pendapatan/Perbelanjaan kedapa kelab.
  Jika ada Hasil dan Belanja bagi sesuatu aktiviti, maka kena kira untung/rugi terlebih dahulu.

 • #158 written by suhaili
  about 4 years ago

  salam…saya nak bertanya…adakah yuran masuk dalam tajuk kelab dan persatuan dianggap sebagai pendapatan hasil?mohon penjelasan cikgu sebab saya keliru sekarang ni..terima kasih..boleh cikgu hantar jawapan terus ke email saya..zaidsabri_85@yahoo.com

 • #159 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  YURAN MASUK dapat dikategorikan sebagai PENDAPATAN HASIL atau PENDAPATAN MODAL bergantung kepada DASAR atau PERLEMBAGAAN sesebuah Kelab dan Persatuan.

 • #160 written by sky123
  about 4 years ago

  salam , cikgu . sy nak bertanya tentang soalan akaun kelab dalam soalan wilayah 2010 . (1) dana terkumpul awal tuh nak cari dia kena tolak susut nilai perabot ke ?
  (2) susut nilai perabot yang akan ditulis dalam akaun pendapatan ialah 240 atau 480(240×2 , untuk susut nilai 08 dan 09) ?
  (3) dlam akaun pendapatan tak perlu tulis kat perbelanjaan hasil ke belian alatan ?

 • #161 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  Salam,
  Pada pandangan Cg, tarikh 1 MAC 2009 perlu ditukarkan kepada 1 MEI 2009… supaya tempoh perakaunannya genap 1 TAHUN.

  Dana Terkumpul Awal = Aset – Liabiliti … pada 1 Mei 2009.
  Oleh kerana Perabot telah dibeli pada 1 Mei 2008 – 30 April 2009.. cukup 1 tahun, maka Susut nilainya RM420. Oleh itu Nilai buku PERABOT pada 1 Mei 2009 = 4200 – 420 = 3780
  Manakala bagi tempoh berakhir 30 April 2010, susut nilai = RM420, dan PSN Perabot = 420 + 420 = RM840 … dalam KKK nanti.

  BELIAN ALATAN adalah Perbelanjaan Modal (beli aset bukan semasa), maka ianya tidak boleh dimasukkan dalam Ak Pendapatan dan Perbelanjaan sebagai PERBELANJAAN. Ianya akan menambahkan nilai ALATAN = 3100 + 400 = RM3500…. dlm KKK.

 • #162 written by sky123
  about 4 years ago

  maka , dalam akaun pendapatan dan perbelanjaan letak susut nilai yang semasa punye laa ya ? iaitu 420 untuk 1 mei 09 – 30 april 10 , yg lama punya tuh tambahkan kemudian letak di kkk ? begitu yaa ?

 • #163 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  Ya..
  SN = 420
  PSN = 840

 • #164 written by billyjoe
  about 4 years ago

  em ckgu mcm mna teknik yg paling sesuai menjawab klb dn persatuan?? n pa soalan ramalan yg cikgu ramalkan akan kluar tahun ni???cikgu hntr kat email saya d.dean44@yahoo.com

 • #165 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  Untuk menjawab soalan ini, beberapa kemahiran perlu dikuasai, iaitu menyediakan :
  1. Ak Yuran Ahli
  2. Ak Perdagangan
  3. Pelarasan terhadap baki awal dan baki akhir serta buku tunai bagi mendapatkan Perbelanjaan dan Pendapatan.
  4. Ak Pendapatan dan Perbelanjaan
  5. KKK.

 • #166 written by billyjoe
  about 4 years ago

  em yg tentang ramalan tjuk2 yg akan kluar spm ckgu pa mcm??setahu sa akhr2 ni akan ada ramalan yg akan kluar…..

 • #167 written by billyjoe
  about 4 years ago

  tulung2 la sa ckgu..ni permohanan bdk dr sabah…

 • #168 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  Maaf, Cg tak buat ramalan… cuba kuasai sebanyak mungkin topik2 yang ada.

 • #169 written by beatrice
  about 4 years ago

  bagaimana mahu menbezakan item dalam akaun yuran.??

 • #170 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  Ak Yuran … hanya merujuk kepada YURAN AHLI sahaja, lain2 yuran tidak terlibat.
  Item2 yang terlibat biasanya Baki2 Yuran terdahulu awal & akhir , Baki2 Yuran tertunggak awal & akhir, penerimaan yuran daripada ahli ( dalam buku tunai)…. Yuran lapuk (jika ada)

 • #171 written by Hasbullah
  about 4 years ago

  Cikgu, bolehkah saya jawap dalam bentuk penyata pendapatan dan perbelanjaan jika soalan minta Akaun pendapatan dan perbelanjaan?
  tq

 • #172 written by hasbullah
  about 4 years ago

  Cikgu, bagaimana pula jika di minta akaun pengeluaran tetapi saya jawap dalam bentuk Penyata Kos Pengeluaran? Bolehkah?

 • #173 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  Kedua-dua BOLEH tidak menjadi masalah, lagipun sekarang ini digalakkan menjawab dalam bentuk penyata.

 • #174 written by wawa
  about 4 years ago

  salam , cikgu , saya nak taya , mcam mana nak fham kan soalan berkaitan dgn akaun yuran?

 • #175 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  Salam, oleh kerana soalan secara umum, maka jawapan Cg juga secara umum. Iaitu kita kena kenalpasti item2 yang berkaitan dengan AKAUN YURAN AHLI, iaitu :
  1. Baki awal – Yuran tertunggak & Yuran terdahulu (awal)
  2. Baki akhir – Yuran tertunggak & Yuran terdahulu (akhir)
  3. Penerimaan YURAN (dlm BT) – ahli bayar
  4. Kenalpasti YURAN LAPUK .. jika ada.

  Kemudian sediakan Ak Yuran Ahli berdasarkan maklumat2 tersebut.

 • #176 written by cva
  about 4 years ago

  Harap cikgu dapat menerangkan soalan No. 33 SPM 2005 dibawah:-

  Berikut ialah Akaun Yuran Kelab Kancil yang tidak lengkap

  Akaun Yuran 2005
  Catatan bahagian DEBIT = Feb 29 Baki h/b 100 & Baki h/b 300
  Catatan bahagian KREDIT = Feb 29 Tunai 8,200

  Adakah jawapan pilihan dibawah betul dan pada pendapat saya, jawapan sebenar ialah RM 7,800 (Catatan di bahagian DEBIT, butirnya ialah Pendapatan dan Perbelanjaan?

  Hitungkan yuran bagi tahun berakhir 29 Febuari 2005
  A RM 8 200 B RM 8 400
  C RM 8 500 D RM 8 600

 • #177 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  Saya telah rujuk soalan tersebut, pada pandangan saya kemungkinan ada kesilapan. Mana mungkin pada tarikh yang sama terdapat 2 BAKI H/B disebelah yang sama (DEBIT). Kemungkinan ralat / pembetulan telah dibuat semasa peperiksaan tersebut dijalankan. Pada saya, BAKI H/B 300 sepatutnya berada disebelah KREDIT.

 • #178 written by aiman
  about 4 years ago

  saya kurang nak faham, yuran masuk kadang ada letak dkat akaun penerimaan, kadang akaun perbelanjaan, kadang dkat kunci kira kira. sebenarnya mcmana?
  lepastu dengan derma?

 • #179 written by syah
  about 4 years ago

  salam…
  cikgu, boleh cikgu senaraikan akaun2 yang terlibat didalam soalan kelab dan persatuan ini…?

 • #180 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  1. Akaun Yuran
  2. Akaun Penerimaan dan Pembayaran
  3. Akaun Perdagangan
  4. Akaun Pendapatan dan Perbelanjaan
  5. KKK
  6. Penyata mengira Dana Terkumpul

  # Penggunaan bentuk PENYATA adalah digalakkan.

 • #181 written by Darren
  about 4 years ago

  Selamat Petang Cikgu,
  saya agak keliru tentang penyediaan akaun perdagangan.

  Kadang kala, mereka masukkan SEMUA butir belanja dalam penyata perdagangan

  Tetapi, saya pernah jumpa soalan bahawa saja Lesen dan upah pekerja kafeteria dimasukkan… yang lain belanja dimasukkan ke dalam Akaun Pendapatan dan Perbelanjaan..

  Bolehkah cikgu tolong terangkan sikit..
  Terima kasih!

 • #182 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  Darren,

  1. Kena faham perbezaan antara perakaunan untuk Kelab dan perakaunan untuk Perniagaan.
  2. Dapat kenalpasti antara urus niaga dari aktiviti Kelab dengan urus niaga Perniagaan Kelab.

  Tujuan utama Kelab BUKAN untuk mencari untung. Tetapi bagi menambahkan sedikit sumber kewangan/pendapatan kepada Kelab, Kelab membuka sebuah Kedai (Perniagaan-nak Untung). Maka, segala urus niaga (hasil dan belanja) yang berkaitan dengan Kedai tersebut akan dimasukkan dalam Ak Perdagangan KEDAI, bila dapat UNTUNG KEDAI ianya akan dimasukkan dalam Ak Pendapatan dan Perbelanjaan KELAB sebagai pendapatan. Manakala lain2 perbelanjaan dan pendapatan bagi aktiviti Kelab akan terus dimasukkan dalam Ak Pendapatan dan Perbelanjaan.

 • #183 written by Darren
  about 4 years ago

  Ohhh okey dah faham Cikgu!
  Dalam pendapatan & perbelanjaan,
  saya tidak faham macam mana nak dapat angkanya..
  Misalnya , soalan bagi stok alat tulis ,

  Maklumat Tambahan
  Jan 1 = 40 , 31 Dis = 80 ..
  Pembayaran – Alat Tulis = 140

  Kenapa dalam Pendapatan dan Perbelanjaan, kita mesti tambah 140 dengan 140 dan tolak dengan 80 ??

  Kes yang sama,
  Pembayaran surat khabar dan majalah = 230
  Maklumat Tambahan
  Surat khabar & majalah terakru
  Jan 1 – 30
  Dis 31 – 40

  Dalam kes itu, kita mesti tambahkan 230 dengan 40 selepas tu, tolak dengan 30…

  Adakah ia disebabkan kerana Pendapatan dan Perbelanjaan berakhir pada 31Dis???

  Terima kasih Cikgu!

 • #184 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  Darren,

  1. Stok Alat Tulis adalah Aset Semasa masuk dalam KKK. Dalam Ak P&P hanya ambilkira Hasil dan Belanja sahaja, daripada maklumat tersebut kita kena cari BELANJA ALAT TULIS

  Stok awal (40) + Alat tulis baru (140) = Alat Tulis yang sedia digunakan (180) – Stok akhir yang tidak digunakan (80) = Alat Tulis yang digunakan (100) … itulah belanja Alat Tulis masuk dalam Ak P&P.

  2. Kes Surat khabar dan majalah juga sama, nak cari BELANJA SURAT KHABAR dan MAJALAH untuk tempoh perakaunan tersebut.
  Bayar (230) – hutang tahun lepas (30) = Bayar untuk tahun semasa (200) + Baki semasa belum bayar (40) = Jumlah BELANJA sepatutnya untuk tahun semasa (240)…. masuk dalam Ak P&P.

 • #185 written by aiza farhain
  about 3 years ago

  kalau akaun pendapatan dan perbelanjaan,
  yang ada aset bukan semasa (contoh:perabot), dengan belanja susut nilai aset bukan semasa (contoh:belanja susut nilai perabot), nak masuk kan yang mana pada perbelanjaan?

 • #186 written by Cg Narzuki
  about 3 years ago

  Aiza,

  PERABOT = Aset Bukan Semasa, masukkan dalam KKK.
  Susut nilai perabot = BELANJA, masukkan dalam Pendapatan dan Perbelanjaan.

 • #187 written by cikguzai
  about 3 years ago

  salam cg…ttg ak perdagangan..adakah semua blnja termasuk susut nilai klgkapan berkaitan perniagaan kantin contohnya’ perlu diambil kira dalam kos jualan…cth…belian+lesen+upah+susutnilai klgkapan kantin..terima kasih

 • #188 written by Cg Narzuki
  about 3 years ago

  Cikgu Zai,

  Sekiranya terdapat bebrapa item bagi perniagaan kantin, saya cadangkan sediakan dalam bentuk Penyata Pendapatan biasa. Di mana lesen kantin, upah pekerja kantin, susutnilai lengkapan kantin … masukkan sebagai BELANJA, bukannya dalam Kos Jualan.

 • #189 written by intansuhana
  about 3 years ago

  salam……….
  cg,kadar bayaran terakru masuk liabiliti kan dalam penyata dana terkumpul??

 • #190 written by Cg Narzuki
  about 3 years ago

  Intansuhana,

  Kadar bayaran terakru = Liabiliti Semasa.

 • #191 written by cikguzai
  about 3 years ago

  salam…soalan mintak sediakan ak perdagangan,bkn penyata pendapatan…dlm buku teks lain plak cranya…cm yg membezakan soalan ini dgn buku teks ialah ada susut nilai…confius…

 • #192 written by Cg Narzuki
  about 3 years ago

  Cikgu Zai,

  Sekarang ini format tidak menjadi masalah, kerana kemahiran akaun yang diuji, walaupun soalan minta dalam bentuk AKAUN, jawapan dalam bentuk PENYATA adalah digalakkan…. tidak ada sebarang penolakan markah seperti tahun2 sebelum ini. Lagi pun susutnilai, upah pekerja kantin perlu dimasukkan dalam AUR bukannya dalam Ak Perdagangan.

 • #193 written by Ain
  about 3 years ago

  Assalamualaikum Cikgu,

  Saya inginkan kepastian, tentang pengiraan Dana Terkumpul Awal. Adakah bahagian Aset Bukan Semasa perlu ditolak dengan susut nilai ABS berkenaan Cikgu?

  Terima kasih atas pertolongan cikgu

 • #194 written by Ain
  about 3 years ago

  Err… cikgu… terima kasih ya… Sekarang saya dah tahu jwapan untuk soalah saya sendiri di atas ni, untuk kira dana terkumpul awal, bahagian ABS tu kena tolak dengan PSN ABS berkenaan. Tq cikgu

 • #195 written by wani
  about 3 years ago

  cikgu..sy nk tanya..hutang tertunggak sama ke dengan yuran tertunggak.apakah maksudnya

 • #196 written by Cg Narzuki
  about 3 years ago

  Wani,

  Pada pandangan Cg, penggunaan “hutang tertunggak” tidak sesuai digunakan dalam soalan tersebut. Cg kena lihat soalan lengkap, baru boleh tentukan apa yang sebenarnya dimaksudkan oleh soalan tersebut.

 • #197 written by fatimah
  about 3 years ago

  Cikgu narzuki,
  jika dalam soalan kelab dan persatuan, diberi kutipan pesta ialah pendapatan modal. dan maklumat soalan kutipan pesta RM2000 dan pembayaran belanja pesta RM500. Betulkah masukkan RM1500 sebagai untung pesta dalam dana terkumpul..terima kasih

 • #198 written by Cg Narzuki
  about 3 years ago

  Cg Fatimah,

  Ya saya setuju dengan jawapan tersebut.

 • #199 written by intansuhana
  about 3 years ago

  salam.
  cg,boleh beri panduan atau step awal nak wat kajian kes di bk teks ms454?
  tq cg!

 • #200 written by Cg Narzuki
  about 3 years ago

  Intansuhana,

  Berdasarkan maklumat2 yang diberikan, kenal pasti baki-baki aset dan liabiliti pada 1 Januari 20X1, kemudian sediakan Penyata mengira dana terkumpul pada 1 Januari 20X1. Tentukan yuran tahunan ahli, keuntungan daripada pertandingan, lakukan pelarasan terhadap akaun elektrik, telefon, serta susut nilai premis, dan juga faedah atas simpanan tetap … Kemudian sediakan Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan. Kenal pasti baki-baki aset dan liabiliti pada 31 Disember 20X1, seterusnya sediakan KKK.

 • #201 written by intansuhana
  about 3 years ago

  cg,simpanan tetap ada pelarasan atau tidak?digunakan utk cari faedah shj betul??

 • #202 written by Cg Narzuki
  about 3 years ago

  Intansuhana,

  Simpanan tetap tidak perlu pelarasan, tetapi Faedah atas Simpanan perlu diselaraskan.

 • #203 written by intansuhana
  about 3 years ago

  boleh cg beri jawapan bg jumlah dana terkumpul dan lebihan?sy juga ada masalah dgn ak yuran,keliru dgn nilai yuran trtunggk dan ll.

 • #204 written by intansuhana
  about 3 years ago


  intansuhana:

  boleh cg beri jawapan bg jumlah dana terkumpul dan lebihan?sy juga ada masalah nk cari nilai ak yuran utk masukkn dlm pend dn prblanjaan.kalau boleh cg beri jwpn kkk juga ya..maaf cg sy banyak tnye..tqvm

 • #205 written by fatimah
  about 3 years ago

  Cikgu,
  Sepatutnya Dana terkumpul akhir = Dana terkumpul awal + lebihan + Derma (jika pendapatan modal) tetapi banyak jawapan negeri-negeri dan termasuk jawapan soalan 2008. Dana terkumpul awal + Lebihan = Dana terkumpul akhir + Derma.
  Contoh jawapan soalan 2008, Dana terkumpul awal (76038) + Lebihan (4419) = Dana terkumpul akhir (80457) + Dana komputer (8000)=RM88457.
  Bukankah sepatutnya Dana terkumpul awal + Lebihan + Dana komputer = Dana terkumpul akhir

 • #206 written by Cg Narzuki
  about 3 years ago

  Cg Fatimah,

  Saya setuju dengan pandangan tersebut:
  Dana terkumpul akhir = Dana terkumpul awal + Lebihan + Dana komputer

 • #207 written by phangyap
  about 3 years ago

  cg,
  bagi akaun perdagangan minuman ( contoh ) , boleh tak saya catatkan upah pelayan selepas tolak stok akhir ..selepas kos jualan ?

 • #208 written by Cg Narzuki
  about 3 years ago

  Phangyap,

  Oleh kerana item dalam Ak Perdangan tersebut sedikit, biasanya hanya ada 1 item belanja sahaja, maka boleh guna cara tersebut, iaitu terus mencari UNTUNG BERSIH. Kemudian dipindahkan ke Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan.

 • #209 written by Robby Lim
  about 3 years ago

  Cgu

  Boleh muatkan soalan berkaitan dengan AKAUN YURAN di blog ini??? saya memerlukan latihan yg bnyk….TQ

 • #210 written by Cg Narzuki
  about 3 years ago

  Robby LIm,

  Sebenarnya telah banyak set2 soalan yang boleh dijadikan latihan… bukan saja topik Kelab dan Persatuan, malah semua topik. Antaranya bahan2 di bahagian C-MUAT TURUN SOALAN, Koleksi soalan2 percubaan 2008, 2009, 2010, 2011 serta Modul Pembelajaran Teknikal.

 • #211 written by phangyap
  about 3 years ago

  terima kasih cg…

 • #212 written by Robby Lim
  about 3 years ago

  Cgu

  Saya kurang faham dlam soalan ini………..

  Persatuan Budaya mempunyai 450 ahli dengan yuran tahunan RM 30 seorang.

  Baki pada 1 JANUARI 20X6 :
  Yuran terdahulu RM 120

  Baki di Akaun Bank :
  DT : Yuran Ahli RM12 000

  Maklumat Tambahan :

  a) Jumlah yuran termasuk RM 150 yang dibayar oleh ahli bagi tahun 20X7

  Soalan : Sediakan Akaun Yuran

 • #213 written by Cg Narzuki
  about 3 years ago

  Robby Lim,

  Rujuk kepada BUTIR dalam AKAUN YURAN,

  Kt: Baki b/b RM120 …… yuran terdahulu awal
  Kt: Bank RM12000 …. penerimaan daripada ahli
  Dt: Pendapatan dan perbelanjaan RM13500 (450X30) …….. jumlah Yuhan Ahli setahun yang perlu dipindahkan ke Ak P&P.
  Dt: 31/12/x6 Baki h/b RM150 …dan Kt: 1/1/x7 Baki b/b RM150……………. yuran terdahulu akhir.

  Imbangkan Akaun Yuran…. cari 31/12/x6 BAKI H/B (sebelah kredit) dan 1/1/x7 BAKI B/B (sebelah debit) …. iaitu JUMLAH YURAN TERTUNGGAK bagi tempoh kewangan tersebut.

 • #214 written by Robby Lim
  about 3 years ago

  Cgu

  yang termsuk RM 150 tu simpan kat mana??

 • #215 written by Cg Narzuki
  about 3 years ago

  Robby Lim,

  RM150 merupakan Yuran Terdahulu akhir ….
  31/12/x6 Dt: Baki h/b RM150 …. dan 1/1/x7 Kt: Baki b/b RM150

 • #216 written by Robby Lim
  about 3 years ago

  TQ….

 • #217 written by Darren
  about 3 years ago

  Slmt Sejahtera cikgu.
  Jika pembayaran akhbar dan majalah sahaja?
  Tanpa hutang tahun lepas dan tahun semasa?
  Mesti kita letak dalam Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan sebagai perbelanjaan atau dalam KKK sahaja?

 • #218 written by Cg Narzuki
  about 3 years ago

  Darren,

  Pembayaran…… maksudnya BELANJA… dalam Pendapatan & Perbelanjaan.

 • #219 written by ammaliena 5si 08
  about 3 years ago

  thnksss cgu…nota cgu sgt berguna tuk sy bwt assgnment..hehe..:))

 • #220 written by Cg Narzuki
  about 3 years ago

  Ammaliena,

  Sama2… Cg doakan semoga terus berjaya dalam pengajian yang sedang diikuti sekarang.

 • #221 written by ammaliena 5si 08
  about 3 years ago

  cgu..ape beza bku tunai dgn akaun pnerimaan dan pembayaran??

 • #222 written by Cg Narzuki
  about 3 years ago

  Ammaliena,

  Sama saja fungsi dan kegunaannya… hanya berbeza dari segi nama saja.

 • #223 written by ammaliena 5si 08
  about 3 years ago

  die smua rekod urusniaga tunai je kan cgu?? kalo sme cemane sy nk jwb soalan ni? hahah

 • #224 written by Cg Narzuki
  about 3 years ago

  Ammaliena,

  Sama seperti AKAUN BANK …. Debit.. wang masuk, Kredit.. wang keluar….cuma tajuknya.. Ak Penerimaan dan Pembayaran

 • #225 written by ammaliena 5si 08
  about 3 years ago

  ok..thnkss cgu..:))

 • #226 written by Tan
  about 3 years ago

  Salam sejahtera cikgu.
  Dalam penyata mengira dana terkumpul awal, adakah Yuran Tertunggak awal dikira aset juga cikgu?

 • #227 written by Cg Narzuki
  about 3 years ago

  Tan,

  Senarai baki2 awal dan akhir yang diberikan adalah merujuk kepada akaun2 Aset dan Liabiliti, maka semuanya perlu diambilkira, termasuklah baki BANK dalam buku tunai.

 • #228 written by nizam2108
  about 2 years ago

  Cikgu,
  Soalan Percubaan N9 2011 dirujuk, dalam soalan tersebut dalam penyata pendapatan dan perbelanjaan Kutipan majlis makan malam RM5540 telah dimasukkan ke dalam pendapatan dan Belanja majlis makan malam RM4300 dimasukkan dalam perbelanjaan. Bolehkah Untung majlis makan malam (RM5540-RM4300) dimasukkan terus dalam pendapatan. Adakah diterima sebab ini adalah majlis kutipan tetapi bukan pertandingan? terima kasih

 • #229 written by Cg Narzuki
  about 2 years ago

  Nizam,

  Merujuk kepada soalan tersebut, Majlis Makan Malam tersebut juga boleh dikelaskan sebagai AKTIVITI BERKALA yang boleh ditentukan KEUNTUNGAN / KERUGIAN atas aktiviti yang dianjurkan.. maka ianya BOLEH dimasukkan sebagai UNTUNG MAJLIS MAKAM MALAM ke bahagian PENDAPATAN.

  Jika soalan minta kira keuntungan tersebut… akan ada peruntukan markah untuknya, tetapi jika tidak diminta, maka tiada peruntukan markah yang diberikan.

 • #230 written by nizam2108
  about 2 years ago

  Cikgu,
  (1) Majlis tarian, majlis makan malam dan pesta ria yang diadakan untuk tujuan dapatkan wang untuk menambahkan aset bukan semasa adakah dianggap sebagai pendapatan modal? (2) Jualan aset bukan semasa dianggap sebagai pendapatan modal maka ia perlu ditambah dalam dana terkumpul, nilai jualan aset itu ditambah atau untung atas jualan aset? (3) bayaran yuran perkhidmatan guaman dan duti setem bagi pembelian aset bukan semasa adalah belanja modal, maksudnya ia akan ditambah kepada kos aset bukan semasa yang dibeli di KKK?
  terima kasih

 • #231 written by Cg Narzuki
  about 2 years ago

  Nizam,

  Solan2 ini lebih kepada Sukatan STPM, guru-guru Perakaunan STPM lebih arif mengenainya. Walau bagaimanapun saya cuba berikan pandangan, dan jika ada yang tidak tepat , minta guru2 STPM tolong perbetulkan.
  1) Apa-apa dapatan/ kutipan di mana tujuannya KHAS untuk menambahkan Aset Bukan Semasa, maka boleh dikelaskan sebagai PENDAPATAN MODAL.
  2) Dalam kes ini, UNTUNG PELUPUSAN tersebut yang perlu ditambah dalam DANA TERKUMPUL.
  3) Mana-mana KOS yang dilakukan untuk mendaptkan Aset Bukan Semasa tersebut diperolehi, boleh DITAMBAH pada nilai Kos ABS tersebut … contohnya: yuran guaman & duti setam, kos pemasangan mesin.

 • #232 written by nizam2108
  about 2 years ago

  terima kasih cikgu

 • #233 written by siti aisyah
  about 2 years ago

  blh tak sy nk tahu mcm mane nk selesikan soalan ini?

  Lejar akaun yuran=dt:baki h/b 100
  baki h/b 300
  kt:tunai 8200
  soalannya ialah hitungkan yuran bagi tahun berakhir 29 feb 20×1?
  A)8200
  B)8400
  C)8500
  D)8600
  sy dah cuba kira tp x sama dgn jawapan.

 • #234 written by Cg Narzuki
  about 2 years ago

  Siti Aisyah,

  Maaf, saya tidak jelas dengan kedudukan item2 dalam AK Yuran tersebut …. yang mana berbaki Debit & Kredit ?

 • #235 written by siti aisyah
  about 2 years ago

  baki dt ialah 100 dan 300.baki kt pula ialah 8200.

 • #236 written by Cg Narzuki
  about 2 years ago

  Siti Aisyah,

  Adakah ini maksud anda.. ?

  …………………..Ak Yuran
  Baki h/b 100…… Tunai 8200
  Baki h/b 300

  Jika itu maksud anda.. kemungkilan ada kesilapan dengan soalan tersebut… kerana kedua2 BAKI H/B tidak boleh berada disebelah yang SAMA.
  Kemungkinan soalan tersebut sepatutnya begini :

  ……………….Ak Yuran
  ………………….. Tunai 8200
  .Baki h/b 100………Baki h/b 300

 • #237 written by siti aisyah
  about 2 years ago

  tapi ini adalah berdasarkan soaln SPM 2005 iaitu soalan no 33.

 • #238 written by Cg Narzuki
  about 2 years ago

  Siti Aisyah,

  Kemungkinan berlaku kesilapan menaip …… tak kira soalan SPM ataupun bukan…. kesilapan tetap boleh berlaku. Ini Kerana tidak mungkin ada 2 BAKI H/B disebelah yang sama.

 • #239 written by nizam2108
  about 2 years ago

  Cikgu,
  Contoh soalan Kelab, diberi senarai semua baki awal dan akhir aset dan liabiliti kecuali Alatan sukan awal diberi RM10000 dan baki akhir tidak diberi(?). Dalam akaun penerimaan dan pembayaran diberi belian alatan sukan RM5000. Maklumat tambahan susut nilai alatan 10% atas kos, sediakan akaun alatan sukan. Mengapa jawapan dalam akaun alatan sukan diberi debit baki b/b RM10000 dan bank RM5000, tetapi kredit ditulis susut nilai alatan sukan RM1500, jadi baki akhir alatan sukan ialah RM13500. Ini bukan kaedah penilaian semula tetapi kaedah garis lurus. bukankah sepatutnya debit susut nilai alatan dan kredit susut nilai terkumpul alatan dan akaun alatan sukan masih RM15000?

 • #240 written by Cg Narzuki
  about 2 years ago

  Nizam,

  Sukatan SPM, – pelajar hanya didedahkan dengan KAEDAH2 MENGIRA S/N tetapi tidak didedahkan dengan KAEDAH2 DALAM MEREKOD SN tersebut. Iaitu :
  1. Kaedah LANGSUNG (…. ABS Berubah) di mana catatan bergunya Dt: Susutnilai Kt: Aset Bukan Semasa.
  2. Kaedah PERUNTUKAN (… ABS Tetap) di mana catatan bergunya Dt: Susunilai Kt: PSN @ SNT …………………… SKOP SPM (selaras dengan Konsep Kos Sejarah)

  Pada pandangan saya, jawapan tersebut merujuk kepada KAEDAH LANGSUNG… jadi bagi SKOP SPM, saya setuju dengan pandangan saudara… jawapan tersebut sepatutnya menggunakan kaedah yang telah dipelajari oleh pelajar …. dimana SUSUT NILAI tidak dicatat dalam Ak Alatan Sukan.

 • #241 written by sc
  about 2 years ago

  ada soalan sikit tentang yuran masuk
  yuran masuk dlm soalan ialah pendapatan modal, jadi kita masuk kat dana terkumpul kan? tapi ada org yg masuk aset semasa
  pastu, yg cikgu kata, pendapatan modal di dana terkumpul, perbelanjaan modal yg libatkan aset bkn semasa tersbut ditambah di aset bkn semasa kan?
  jika derma membina gelanggang? ini pendapatan modal kan? ditambah pada aset bukan semasa(gelanggang) atau dana terkumpul?

 • #242 written by Cg Narzuki
  about 2 years ago

  Sc,

  Jika YURAN MASUK dikelaskan sebagai Pendapatan Modal , maka ianya perlu dicatatkan dalam DANA TERKUMPUL …. lagipun ianya BERBAKI KREDIT mana boleh dicatatkan disebelah DEBIT sebagai ASET SEMASA. Manakala Perbelanjaan Modal merujuk kepada beli ABS… maka tambah saja pada nilai ABS tersebut.

  DERMA BINA GELANGGANG dikelaskan sebagai PENDAPATAN MODAL…. bila WANG MASUK DARI LUAR, maka DANA akan BERTAMBAH …. gelanggang tersebut BELUM WUJUD lagi baru dapat DUIT (Bank dah Bertambah)… maka ASET belum wujud lagi.

 • #243 written by ying
  about 2 years ago

  cikgu, Stok Alat tulis awal dan stok Alat Tulis Akhir sebanyak RM20 dan RM38 adalah Aset Semasa atau Belanja dalam Kelab dan Persatuan?
  tq…

 • #244 written by Cg Narzuki
  about 2 years ago

  Ying,

  Stok Alat Tulis AKHIR RM38 dikelaskan sebagai ASET SEMASA.
  Manakala BELANJA ALAT TULIS boleh diperolehi dengan pengiraan berikut : Stok alat tulis awal + Belian Alat tulis – Stok akhir alat tulis

 • #245 written by ying
  about 2 years ago

  ok… faham dah… terima kasih cikgu… :)

 • #246 written by haizam5391
  about 2 years ago

  Salam cg Narzuki… di sini saya ingin membuat kepastian berkenaan yuran masuk. sekiranya dalam maklumat tambahan, dinyatakan bahawa yuran masuk adalah pendapatan hasil, maka yuran masuk tersebut akan direkod sebagai pendapatan hasil (Rekod dalam Akaun pendapatan dan perbelanjaan).. tetapi sekiranya dalam soalan tidak dinyatakan status yuran masuk, maka yuran masuk tersebut dikelaskan sebagai pendapatan modal… adakah ia betul?

 • #247 written by Cg Narzuki
  about 2 years ago

  Haizam,

  Pada pandangan saya,

  Yuran masuk – jika dinyatakan sebagai PENDAPATAN HASIL, maka ianya perlu direkodkan dalam AK PENDAPATAN DAN PERBELANJAAN (Butirannya ialah YURAN MASUK).

  Dan sekiranya TIADA sebarang maklumat tentang YURAN MASUK tersebut, maka ianya dianggap sebagai PENDAPATAN HASIL, kecuali dinyatakan dengan jelas ianya dianggap sebagai PENDAPATAN MODAL.

 • #248 written by haizam5391
  about 2 years ago

  ok.. saya sudah faham dengan jelas. terima kasih….

 • #249 written by CHRIS
  about 2 years ago

  cikgu, saya tak faham soalan ini dan saya tak rEti buka akaun yuran.

  Soalan: kelab mempunyai 600 orang ahli yang membayar yuran tahunan sebanyak RM 30 seorang pada tiga bulan pertama setiap tahun. Pada 31 Disember 2009, sebanyak 10 orang ahli telah membayar yuran tahunan mereka untuk tahun 2010 dan 2011. Terdapat 2 orang ahli yang tidak aktif sejak bulan ogos 2009 dan tidak menjelaskan yuran tahunan 2010. Jawantankuasa bersetuju menghapuskan jumlah yang terhutang oleh mereka dan mengeluarkan nama mereka dari senarai keahlian.

 • #250 written by Cg Narzuki
  about 2 years ago

  Chris,

  Soalan tersebut masih KABUR… adakah dikehendaki menyediakan AKAUN YURAN untuk 3 tahun … 2009, 2010 dan 2011 atau hanya untuk tahun 2009 ?

 • #251 written by CHRIS
  about 2 years ago

  hanya untuk tahun 2010

 • #252 written by Cg Narzuki
  about 2 years ago

  Chris,

  Pada pandangan Cg… berdasarkan maklumat yang diberikan:

  “kelab mempunyai 600 orang ahli yang membayar yuran tahunan sebanyak RM 30 seorang pada tiga bulan pertama setiap tahun” = Jumlah Penerimaan iaitu BANK (600X30) rm18000

  “Pada 31 Disember 2009, sebanyak 10 orang ahli telah membayar yuran tahunan mereka untuk tahun 2010 dan 2011.” = Baki YURAN TERDAHULU Awal RM300 dan YURAN TERDAHULU Akhir RM300.

  “Terdapat 2 orang ahli yang tidak aktif sejak bulan ogos 2009 dan tidak menjelaskan yuran tahunan 2010. Jawantankuasa bersetuju menghapuskan jumlah yang terhutang oleh mereka dan mengeluarkan nama mereka dari senarai keahlian.” = YURAN LAPUK RM60

 • #253 written by CHRIS
  about 2 years ago

  terima kasih cikgu.

 • #254 written by fatimah
  about 2 years ago

  Cikgu,
  Dalam lejar akaun yuran, akaun kawalan penghutang, penyata pendapatan dan KKK, kalau pelajar terlupa tulis unit RM di atas lejar dan penyata tersebut, tak ada masalah kan?

 • #255 written by Cg Narzuki
  about 2 years ago

  Cg Fatimah,

  Pada pandangan saya, perkara tersebut TIADA masalah, kerana apa yang hendak diuji kepada calon lebih kepada penguasaan kemahiran perakaunan.

 • #256 written by sara
  about 2 years ago

  salam ckgu..adkah bab ni di trget utk kluar??

 • #257 written by Cg Narzuki
  about 2 years ago

  Sara,

  Ramai yang menjangkakan topik akan keluar… maka cuba kuasainya sebaik mungkin.

 • #258 written by sara
  about 2 years ago

  trima ksih cikgu..insyallah sra akn kuasai dgn baik lg..

 • #259 written by Cg Narzuki
  about 2 years ago

  Sara,

  Cg doakan semoga Sara berjaya dengan cemerlang dalam SPM nanti, terutamanya subjek Prinsip Perakaunan.

 • #260 written by BUFFETT
  about 2 years ago

  cikgu ,soalan kelab dan persatuan dalam PEPERIKSAAN PERCUBAAN 2012
  BATU PAHAT ,JOHOR ,NO 3 .
  skema jawapannya semua betul ?gaji terakru kira dalam upah pekerja minuman ?

 • #261 written by Cg Narzuki
  about 2 years ago

  Buffett,

  Pada pandangan saya, “Upah pekerja minuman” di Buku Tunai dalam SOALAN perlu ditukarkan kepada “Gaji pekerja minuman“.

 • #262 written by BUFFETT
  about 2 years ago

  jadi jawapan dalam akaun yuran sebenarnya P&P ialah 4593 ?
  maka jumlah jualan yang patut ditulis dalam akuan perdagangan 10325 tolak pulangan jualan 120 ,JUALAN BERSIH =10205. BETULKAH PANDANGAN SAYA?

 • #263 written by Cg Narzuki
  about 2 years ago

  Buffett,

  Pada pandangan saya.. Ak Yuran sama seperti skema jawapan P&P = RM4548. …. camna dapat RM4593 ?

  Manakala JUALAN (kredit) dalam Ak Kawalan Penghutang = RM7955 … ini kerana pulangan jualan RM120 masih belum direkodkan dalam mana2 buku, maka pelarasannya wujudkan Ak Pulangan Jualan RM120 dan Baki Akhir Penghutang (RM3955-120) =RM3835.

  Seterusnya dalam Ak Perdagangan sama seperti skema… JUALAN (2250+7955)=RM10205 (-) PJ RM120 = Jualan bersih RM10085.

 • #264 written by BUFFETT
  about 2 years ago

  (i) bank dalam soalan ialah 4550 ,tapi dalam skema ialah 4505 sebabnya perbezaan 4545 dengan 4593. mana pergi RM 45 ?

 • #265 written by Cg Narzuki
  about 2 years ago

  Buffett,

  Maaf, saya terlepas pandang… memang berlaku kesilapan disitu.

 • #266 written by Nurill
  about 1 year ago

  Cikgu ,

  Jika dalam soaln dh beri baki awal dan baki akhir utk aset ,sperti rumah kelab ,alat muzik dn stok restoran .amaun mane yg perlu diambil utk dicatat dlm pnyta dana terkumpul bahagian aset ?

 • #267 written by Cg Narzuki
  about 1 year ago

  Nurill,

  Dana Terkumpul awal = Aset – Liabiliti ……. rujuk baki2 AWAL semua aset dan liabiliti yang ada.

 • #268 written by kalai
  about 1 year ago

  hi cikgu, bagi soalan kelab dan persatuan jika diberi kutipan pertandingan dan belanja pertandingan. maka perlu tak kita selaraskan dalam akaun pendapatan dan perbelanjaan sebagai untung atau rugi pertandingan?

 • #269 written by Cg Narzuki
  about 1 year ago

  Kalai,

  Pada pandangan saya,
  Bergantung kepada kehendak soalan, jika dinyatakan dengan JELAS pelajar dikehendaki menghitung Untung / Rugi Pertandingan, maka perkara tersebut MESTI ditunjukkan. Manakala jika TIDAK dinyatakan kehendak tersebut, memadai masukkan setiap satunya sebagai item Pendapatan dan item Perbelanjaan.

 • #270 written by kalai
  about 1 year ago

  cikgu mengikut kertas SPM 2005, soalan berkenaan mempunyai kutipan pertandingan RM1030 dan hadiah pertandingan RM858.
  mengikut jawapan yang diberi : dlm ak pendapatan dan perbelanjaan utg pertandingan RM172
  tetapi bila saya membicang soalan ini: saya meminta pelajar rekodkan kutipan di bahagian pendapatan manakala hadiah pertandingan di sebelah perbelanjaan. saya memberitahu pelajar jika soalan meminta selaras baru perlu selaraskan.
  cara mana yang betul cikgu.

 • #271 written by Cg Narzuki
  about 1 year ago

  Kalai,

  Pada pandangan saya,
  Bukankah jawapan Lebihannya masih SAMA.. saya setuju dengan apa yang telah cikgu beritahu pelajar.. jika soalan minta hitungkan untung / rugi daripada pertandingan tersebut, barulah pelajar hitung dan masukkan untung / rugi ke Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan. Jika tidak minta, maka tidak perlu…. terus masukkan satu per satu di bahagian pendapatan dan perbelanjaan.

  Biasanya soalan akan minta hitung untung / rugi daripada suatu program yang KHUSUS, misalnya “Pertandingan Membaca”(Soalan SPM2008), “Pertandingan Gambar Bayi Comel” dan sebagainya…… manakala “pertandingan” sahaja … adalah terlalu umum.

 • #272 written by Sara jasmine ??
  about 1 year ago

  I got 6 out of 10. tq cg…not bad riht.hii

 • #273 written by Cg Narzuki
  about 1 year ago

  Sara.

  Cuba ulangi jawab soalan kuiz tersebut….. hingga dapat markah penuh.

 • #274 written by gdah
  about 1 year ago

  Assalam cikgu, saya lemah tajuk ni, kelab dan persatuan. Mohon cikgu jelaskan supaya mudah untuk saya faham. Terima kasih cikgu…….

 • #275 written by Cg Narzuki
  about 1 year ago

  Gdah, waalaikumussalam.

  Kenal pasti apa MASALAHNYA satu persatu terlebih dahulu, baru tanyakan apakah PENYELESAIANNYA.

 • #276 written by tou
  about 1 year ago

  Bolehkah kita meletakkan ansuran pinjaman dalam akaun pendapatan dan perbelanjaan?

 • #277 written by Cg Narzuki
  about 1 year ago

  Tou,

  Tidak wujud “Ak Ansuran Pinjaman”…. sepatutnya, bila bayar balik pinjaman, maka catatannya
  Dt Pinjaman Kt Tunai/Bank

 • #278 written by Finaz
  about 1 year ago

  Cikgu kenapa yuran masuk tidak letak dekat akaun yuran?

 • #279 written by Cg Narzuki
  about 1 year ago

  Finas,

  Akaun Yuran adakah nerujuk kepada YURAN AHLI yang perlu dibayar setiap bulan atau tahun, manakala YURAN MASUK merujuk kepada yuran pendaftaran semasa menjadi ahli kelab yang dibayar hanya SEKALI sahaja, dan ianya boleh dikelaskan sebagai pendapatan hasil atau pendapatan modal bergantung kepada dasar yang diamalkan oleh kelab tersebut.

 • #280 written by tiha
  about 1 year ago

  cikgu macam mane saye nak dowload nota cikgu ?

 • #281 written by Cg Narzuki
  about 1 year ago

  Tiha,

  Bahan-bahan pada menu MUAT TURUN BAHAN

 • #282 written by rosli hadafi
  about 1 year ago

  As salam tuan,
  Bolehkan ajk kerja sesuatu program bagi kelab mengambil peratusan keuntungan program tersebut (cthnya: 10%) sebagai insentif atau ganjaran terhadap usaha yang dilakukan ajk kerja yang menjayakan program tersebut. Baki 90% keuntungan lagi barulah dimasukkan ke akaun kelab untuk kegunaan bersama ahli2 lain.

  Mohon pencerahan tuan.
  Terima kasih

 • #283 written by Cg Narzuki
  about 1 year ago

  Rosli, waalaikumussalam.

  Pada pandangan saya, ianya bergantung kepada ketetapan atau persetujuan yang diputuskan bersama.

 • #284 written by nurul
  about 1 year ago

  Salam cg, mohon pencerahan
  kursus dan motivasi,belian buku
  Termasuk dalam perbelanjaan hasil?

 • #285 written by Cg Narzuki
  about 1 year ago

  Nurul,

  YA… Perbelanjaan MODAL lebih kepada membeli ASET

 • #286 written by nurul
  about 1 year ago

  Salam cikgu, perlu ke kita mencari untung dlm ak perdagangn bila tiada maklumat stok, pemiutang @ hanya guna jualan n belian?
  Lagi cgu belanja topi = belian topi ke?
  Saya masih keliru.trima kasih cgu.

 • #287 written by Cg Narzuki
  about 1 year ago

  Nurul,

  Secara mudahnya, apabila soalan MINTA sediakan Ak Perdagangan / Mengira keuntungan sesuatu program/projek/pertandingan.. baru kita sediakan, jika TIADA, maka kita masukkan item2 tersebut dalam Ak Pendapatan dan Perbelanjaan.

  Soal “Belanja topi = Belian topi”… Cg kena lihat soalan baru boleh beri komen… perkara tersebut tiada masalah sebenarnya.. masukkan saja sebagai item Perbelanjaan dalam Ak Pendapatan dan Perbelanjaan.

 • #288 written by chee
  about 11 months ago

  Cg,

  Merujuk kepada Soalan 2 SPM 2008, bagaimanakah kita hendak menentukan susut nilai terkumpul bagi perabot,pada 1 Oktober 2007 ?

 • #289 written by Cg Narzuki
  about 11 months ago

  Chee,

  Kos perabot pd 1 okt 2006 = RM7400
  Maka SN & SNT = 10% x 7400 = RM740

 • #290 written by Carol
  about 11 months ago

  cikgu, boleh minta tolong
  buku teks m/s453
  c. kunci kira kira saya tak dapat kira
  cikgu boleh ajar tak?

 • #291 written by Carol
  about 11 months ago

  kunci kira kira
  yang bank sana tak dapat kira

 • #292 written by Cg Narzuki
  about 11 months ago

  Carol,

  Penyediaan KKK:
  – Rujuk kepada baki2 akhir (31/12/20×0) sahaja.
  – Alatan sukan kena ambil kira Susut nilai terkumpul
  – Baki akhir BANK = Baki AWAL Bank + Jumlah Penerimaan – Jumnlah Pembayaran
  – Jangan lupa INSURANS TERDAHULU dan LEBIHAN.

 • #293 written by Carol
  about 11 months ago

  tetapi akhir bank tidak dapat kira kkk tak seimbang

 • #294 written by Vun
  about 10 months ago

  Diberi baki awal simpanan tetap sbanyak RM5 000, begitu jga dgn baki akihirnya.
  Maklumat tambahan: Faedah atas simpanan tetap ialah 8% setahun.
  Saya tdk tahu apa yg perlu saya buat. Mohon pertolongan cikgu. Terima kasih.

 • #295 written by Cg Narzuki
  about 10 months ago

  Vun,

  Ada 2 perkara yang boleh dikenalpasti:
  1, Faedah simpanan 8%x5000 – sebagai item Pendapatan
  2, Dengan merujuk buku tunai, kenalpasti berapakah Faedah simpanan terakru – sebagai item Aset Semasa

 • #296 written by Vun
  about 10 months ago

  Cikgu, mcmana bleh dpt faedah atas simpanan tetap terakru?

 • #297 written by Cg Narzuki
  about 10 months ago

  Vun,

  Faedah simpanan 400.. (yang sepatutnya diterima).. cuba tengok dalam Buku Tunai, ada tak penerimaan Faedah simpanan ? Jika ada berapa nilainya ? Ok, katakan nilainya 300.. maka terakru 100. Dan jiks tiada dalam BT.. maka 400 tersebut madih belum terima, maka terakru 400.

 • #298 written by fatimah
  about 10 months ago

  Cikgu,
  Dalam soalan spm 2013, kelab persatuan, sebahagian belanja am adalah bayaran minuman merujuk kepada bayaran pemiutang minuman atau belanja am minuman? Terima kasih.

 • #299 written by Cg Narzuki
  about 10 months ago

  Fatimah,

  Pada pandangan saya, penyataan soalan agak umum dan boleh ditafsirkan untuk kedua2 keadaan tersebut.

  Untuk latihan pelajar saya, saya ubah “bayaran minuman” kepada “belanja am minuman”.

 • #300 written by fatimah
  about 10 months ago

  Cikgu,
  terima kasih atas penerangan di atas. Dalam soalan spm 2008 kelab persatuan berkenaan dengan Penyata perdagangan kedai buku, bolehkah kita tunjukkan untung kasar dan kemudian tolak belanja kedai buku untuk mendapat rugi bersih untuk situasi pertama. situasi kedua pula kita guna cara yang sama dengan situasi pertama tetapi tidak tulis untung kasar dan rugi bersih diganti dengan rugi kedai buku? situasi ketiga pula kita tambah belanja kedai buku dengan kos jualan selepas itu baru ditolak oleh Jualan dan mendapat rugi kedai buku. situasi keempat pula sama dengan situasi ketiga tetapi rugi kedai buku ditulis dengan rugi bersih? Situasi yang mana adalah terbaik?
  terima kasih.

 • #301 written by Cg Narzuki
  about 10 months ago

  Fatihah,

  Cadangan saya, pelajar ikut format yang biasa mereka sediakan, iaitu :
  JB
  – KJ
  UK
  + H
  – B
  Untung / Rugi kedai buku…. kerana butir ini yang perlu dinyatakan dalam Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan nanti.

 • #302 written by eila haliez
  about 9 months ago

  cikgu akaun honorarium itu merupakan pbelanjaan modal.. dalam kunci kira-kira dia kena masuk dalam ekuti ke?

 • #303 written by Cg Narzuki
  about 9 months ago

  Eila haliez,

  Honorarium sama dengan bayaran elaun kepada Ahli Lembaga Pengarah…. maka ianya dikelaskan sebagai PERBELANJAAN HASIL.

 • #304 written by Vun
  about 9 months ago

  Cikgu, saya nak tanya soalan percubaan SPM 2012 Negeri Sembilan no. 2(c). Telah diberikan belanja pertandingan futsal dan yuran pertandingan futsal. Mindset saya sekiranya terjumpa soalan yg mempunyai perkataan berulang seperti “pertandingan futsal” / “kedai buku” / “kraftangan” adalah kena cari untung / rugi. Tetapi kenapa soalan ini tdk perlu cari untung / rugi bagi pertandingan futsal?

  Terima kasih.

 • #305 written by Cg Narzuki
  about 9 months ago

  Vun,

  Maaf untuk saya katakan.. penyataan tersebut adakah tidak tepat. Tidak semua yang ada perkataan yang berulang mesti cari untung / rugi. Kita cari untung / rugi hanya bagi sesuatu program khas sahaja.. bukan program berkala / aktiviti biasa kelab.

  Panduan paling mudah.. apabila diminta oleh soalan, baru kita sediakan.

 • #306 written by Vun
  about 8 months ago

  Cikgu, saya nak tanya soalan no. 2 Peperiksaan Percubaan MARA (SPM 2012). Kenapa kita perlu selaraskan belian kostum dgn baki awal dan baki akhir pemiutang kostum? Mulanya saya ambil bulat2 jumlah belian kostum tersebut tetapi jawapan menyatakan perlu selaraskan dgn baki awal dan baki akhir pemiutang kostum, iaitu:
  RM52 800 + (RM14 800 – RM700). Dan satu lagi, bukankah maklumat pemiutang slalunya mengkehendaki pelajar membuat ak. kawalan? Maaf cikgu, saya masih belum cukup mahir dlm bab ini sebenarnya. Harap cikgu dapat fahamkan saya mengenai hal ini. Terima kasih.

 • #307 written by Cg Narzuki
  about 8 months ago

  Vun,

  BELIAN = Belian tunai (dari BT) + Belian Kredit (dikira dari baki2 pemiutang/Ak kawalan pemiutang)

  Pengiraan BELIAN KREDIT, boleh dibuat melalui sediakan Ak Kawalan Pemiutang ATAU melalui pengiraan Bayaran kpd pemiutang – Baki awal pemiutang + Baki akhir pemiutang.
  Jika soalan tidak minta sediakan Ak Kawalan, maka cara pengiraan boleh digunakan.

 • #308 written by JJJ
  about 8 months ago

  Maklumat dalam soalan:
  Yuran tertunggak ( 1 Jan 2013)-2630, (31 Dis 2013)-3760,

  penerimaan spjg thn,
  yuran pertandingan memancing 3270,
  yuran ahli 33800.

  maklumat tambahan:
  kelab mempunyai 250 org ahli yg dikenakan yuran tahunan sebanyak RM150 seorang.
  yuran tertunggak bagi thn 2012 yg masih gagal dikutip dlm thn 2013 hendaklah dihapuskan sbg yuran lapuk.

  cg, macam mana nak cari yuran lapuk? Jawapannya 370

 • #309 written by Cg Narzuki
  about 8 months ago

  Jjj,

  Berdasarkan soalan tersebut, Yuran Lapuk sepatutnya = RM2570.

 • #310 written by JJJ
  about 8 months ago

  Blhkah cg tunjukkan cara mendapat jawapan RM2570 itu, terima kasih

 • #311 written by Cg Narzuki
  about 8 months ago

  Jjj,

  Caranya dengan menyediakan Ak Yuran.
  Debit:
  Baki b/b 2630
  P&p (150×250) 37500
  Jumlah 40130
  Kredit:
  Bank 33800
  Yuran lapuk ?
  Baki h/b 3760
  jumlah 40130

 • #312 written by shasha
  about 8 months ago

  Maklumat tambahan :
  (i) Sebanyak RM 3000 daripada gaji pekerja adalah untuk bahagian minuman.

  Mengapa RM 3000 tersebut ditambah dengan untung kasar yang terdapat dalam Akaun Perdagangan Minuman? Selalu kita menolak gaji pekerja dalam penyata pendapatan kerana gaji ialah belanja. Kenapa dalam akaun perdagangan minuman, gaji pekerja ditambah?

 • #313 written by Cg Narzuki
  about 8 months ago

  Shasha,

  Ya, sepatutnya TOLAK daripada UK…. tapi ada setengah jawapan DITAMBAH dalam komponen KJ… hasil jawapan UK tetap SAMA cuma guna format yang berbeza.
  Mungkin jawapan yang anda lihat menggunakan cara kedua…. Cadangan saya, kita jawab sepertimana format biasa… JB-KJ=UK+H-B=UB

 • #314 written by mimi
  about 8 months ago

  bole minta nama penuh x? utk rujkan asgmen..

 • #315 written by Cg Narzuki
  about 8 months ago

  Mimi,

  Boleh ……. MOHD NARZUKI BIN YAACOB

 • #316 written by mimi
  about 8 months ago

  terima kasih..

 • #317 written by Lisa
  about 8 months ago

  terima kasih. info yang sgt berguna.cuma dibawah info yng diberikan, blh x ltk tarkh di post.sng utk bt rujukan. mohon utk copy. :)

 • #318 written by Wong
  about 7 months ago

  Cikgu,
  Sekiranya akaun perdagangan restoran berbaki debit, jumlah tersebut harus dedibitkan ke akaun pendapatan dan perbelanjaan kan?

 • #319 written by Cg Narzuki
  about 7 months ago

  Wong,

  Ak Perdagangan Restoran dapat menentukan UNTUNG / RUGI RESTORAN tersebut…
  Jika UNTUNG —-> KREDIT dalam Ak Pendapatan & Perbelanjaan
  Jika RUGI —-> DEBIT dalam Ak Pendapatan & Perbelanjaan

 • #320 written by chee
  about 7 months ago

  Cg,
  Kalau kelab itu mempunyai kantin untuk menjual minuman,

  Soalan minta kita menyediakan A/k Perdagangan Kedai minuman, perlukah kita sedia sampai Untung Kasar atau perlu tolak belanja kendalian seperti gaji pekerja, kadar bayaran?

 • #321 written by Cg Narzuki
  about 7 months ago

  Chee,

  Sediakan sampai UNTUNG BERSIH.

 • #322 written by fadli
  about 4 months ago

  Salam Cg Narzuki,

  Saya ingin bertanya , bagaimanakah cara ingin menbayar elaun AJK secara tahunan.
  Masalah saya adalah, ending period pada Disember, tetapi AGM sekaligus lantikan Jawatankuasa baru dilakukan pada bulan March. Jadi tempoh perlu saya bayar, adakah dari JAN-DEC mengikut tarikh perakaunan ataupun dari Mac-Feb ?
  Mohon pencerahan cikgu. Terima Kasih.

 • #323 written by Cg Narzuki
  about 4 months ago

  Fadli,

  Pada pandangan saya,
  Rekod perakaunan mesti berdasarkan TEMPOH PERAKAUNAN. Cara perekodkan pula bergantung kepada bila ianya dibayar.. Katakan semua Elaun AJK tersebut dibayar pada bulan MAC 2015.. maka catatan pelarasan perlu dilakukan pada 31 Disember 2014.. iaitu Dt Elaun AJK dan Kt Elaun AJK Terakru (belum bayar – liabiliti)… seterusnya catatan bila bayaran dibuat (Mac) Dt Elaun Terakru Kt Bank.

  Dan satu lagi cara rekod yang lebih terperinci.. dengan mengambil kira bulanan … iaitu Elaun Jan – Feb (AJK lama) … dan Elaun Mac – Dis (AJK baru).

 • #324 written by fadli
  about 4 months ago

  Terima kasih cg atas maklumbalas. Oh, saya lebih faham, tetapi malangnya bendahari terdahulu tidak melakukan akruan akaun. Jadi saya terpaksa record elaun mereka pada tahun kewangan yang baru.

  Kemudian cg, mengikut perlembagaan kelab, hanya dinyatakan yang AJK akan dibayar secara tahunan & mensyuarat memutuskan elaun sebanyak RM250. Jadi, jika jawatankuasa hanya bermula selepas MAC, dan kemudian AGM baru dilakukan pada JAN tahun berikut contohnya, patutkah saya hanya membayar untuk tempoh 11 bulan(Mar-Jan) sahaja iaitu kurang dari RM250 kerana kurang dari setahun? sekiranya lebih setahun pula mereka berkhidmat (melewatkan AGM), patutkah saya membayar lebih mengikut pecahan kadar bulan ?

  Apa pendapat cg mengenai hal saya ini? ini pertama kali saya membuat akaun kelab, tambahan kecetekan pengalaman dan pendidikan. Harap Cg bantu beri nasihat,

 • #325 written by Cg Narzuki
  about 4 months ago

  Fadli,

  Dalam sistem perekodan ada yang menggunakan asas akruan dan ada yang masih menggunakan asas tunai.. iaitu rekod bilamana ianya dibayar.
  Oleh kerana bayaran elaun tersebut tetap RM250, saya cadangankan terus rekodkan sepertimana amalan sebelum ini, iaitu direkodkan bilamana ianya dibayar. Cara tersebut lebih mudah difahami oleh ahli2 biasa… lagipun sekiranya direkodkan mengikut asas akruan… nilai Elaun AJK masih tetap RM250 juga untuk tempoh perakaunan tersebut.

 • #326 written by KASYFI ALIF KAMARUZAMAN
  about 1 month ago

  cikgu, saya kurang faham tentang yuran lapuk. Kenapa yuran lapuk diletak pada bahagian kredit akaun yuran?

 • #327 written by Cg Narzuki
  about 1 month ago

  Kasyfi Alif,

  Konsepnya sama dengan HUTANG LAPUK dan PENGHUTANG, Hutang lapuk akan mengurangkan Penghutang, maka kita kreditkannya dalam AK Penghutang.
  Manakala, YURAN LAPUK akan mengurangkan Ak YURAN, maka kita kreditkannya dalam AK Yuran.

No trackbacks yet.