Modul 13: Perakaunan Untuk Perkongsian

Standard Kandungan

13.1 Perniagaan Perkongsian
13.2 Akaun Pengasingan Untung Rugi
13.3 Ekuiti Pemilik dan Penyata Kewangan Perkongsian
13.4 Pembubaran Perkongsian
Standard Prestasi

TP1 Menerangkan tujuan perniagaan perkongsian ditubuhkan dan sebab berlaku pembubaran perkongsian.


TP2 Menjelaskan kepentingan memeterai Ikatan Perkongsian dan kandungan Seksyen 26 Akta Perkongsian 1961 berkaitan aspek perakaunan.


TP3 Melaksanakan pengiraan faedah atas modal, ambilan, pinjaman pekongsi, gaji/bonus/elaun dan kongsi untung atau kongsi rugi.


TP4 Menyediakan Akaun Pengasingan Untung Rugi dalam bentuk ’T’ dan format penyata
TP4 Merekod pembubaran perkongsian dalam Jurnal Am.


TP5 Menggunakan Kaedah Modal Berubah dan Kaedah Modal Tetap untuk menunjukkan tuntutan perkongsian terhadap pekongsi dan tuntutan pekongsi terhadap perkongsian.
TP5 Mentaksir untung atau rugi realisasi


TP6 Menghasilkan Penyata Kewangan Perkongsian dalam bentuk ’T’ dan format penyata.
TP6 Menyediakan Akaun Realisasi, Akaun Bank, Akaun Modal pekongsi dan akaun-akaun berkaitan serta merumuskan penyelesaian bagi akaun modal pekongsi berbaki debit di akhir proses pembubaran.

Content Protected Using Blog Protector Plugin By: Make Money.