Modul 9 : Pembetulan Kesilapan

Standard Kandungan
9.1 Pembetulan Kesilapan.
9.2 Penyata Kewangan selepas pembetulan kesilapan.

Standard Prestasi
TP1 Menyenaraikan beberapa contoh Kesilapan Ketara.


TP2 Menerangkan maksud Kesilapan Ketara dan Kesilapan Tidak Ketara.
Mengesan Kesilapan Ketara dan Kesilapan Tidak Ketara.


TP3 Membetulkan semua Kesilapan Tidak Ketara dan merekod dalam Jurnal Am selepas Imbangan Duga disediakan.


TP4 Menerangkan beserta contoh kaedah membetulkan Kesilapan Ketara.
TP4 Memindahkan catatan pembetulan dalam Jurnal Am ke lejar berkaitan menggunakan Sistem Catatan Bergu dan menyediakan Imbangan Duga Terselaras selepas Kesilapan Tidak Ketara dibetulkan.


TP5 Mengenalpasti dan menerangkan kesan kepada Penyata Kewangan bagi tahun kewangan semasa terhadap kesilapan pada item yang ditemui.
TP5 Menyediakan Penyata Kewangan dengan betul selepas mengambil kira pembetulan terhadap akaun-akaun yang berkaitan.


TP6 Merumuskan kesan terhadap untung atau rugi tahun kewangan semasa sekiranya pembetulan kesilapan tidak diambil kira dalam tahun kewangan sebelumnya.

 1. Umi Kalsum Bt Mohamad

  saya ada soalan, jika kita tersilap termasukkan kos jualan tahun semasa ke tahun lepas, bagaimana kita perlu perbetulkan untuk tahun semasa yea?

  Sekian, terima kasih

 2. Umi,

  Kesilapan tersebut tidak mungkin berlaku.. sebab penyata pendapatan disediakan setiap tahun…. pada tahun lepas semasa sediakan PP… nilai kos jualan pada tahun sekarang belum wujud lagi.
  Kesilapan yang mungkin berlaku.. pada tahun lepas telah tersilap masukkan nilai KJ.. maka kita ingin buat pembetulan kesilapan tersebut pada tahun semasa.

 3. Cikgu,
  Soalan pembetulan kesilapan spm 2016 stok akhir 30850 sepatutnya tidak ada dalam imbangan duga dan jawapan modal ialah RM87000?

 4. Fatimah,

  Ya.. Modal = RM87000

 5. Chrisleera Adriana

  Cikgu, apa jadi dekat akaun untung atau rugi kewangan semasa kalau pembetulan kesilapan tak diambil kira dalam tahun kewangan sebelumnya?

 6. Chrisleera,

  Boleh rujuk buku teks @ buku rujukan..
  Cuba lihat apa kesan ke atas UR.. jika buat pembetulan kesilapan.. kemudian baru fikirkan kesannya ke atas nilai UR jika tidak dibuat pembetulan.

 7. Cikgu,

  Akaun Belian termasuk beli alat alat kecil bernilai RM180 secara kredit daripada Kedai Meng

  Cikgu macam mana buat pembetulan bagi soalan ini ?

 8. Desmond,

  Kesan kesilapanya terlebih dahulu.
  1. Akaun yang sepatutnya direkod. –> Ak Alat2 kecil
  2. Akaun yang tersilap rekod –> Ak Belian
  3. Cara pembetulannya.. tentukan catatan bagi akaun yang sebetulnya –> iaitu Dt Ak Alat2 kecil.
  4. Maka akaun yang tersilap tersebut –> catat disebelah yang satu lagi –> Kt Belian

 9. Cikgu,

  Imbangan Duga pada 30/6/2016
  Insurans – 960

  Insurans diambil untuk setahun bermula 1 Sept 2015

  Cikgu, untuk maklumat di atas, apa pelarasan yang perlu dibuat ?

 10. Enhong,

  1. Kira berapa bulan prabayar –> kira nilainya.
  2. Akaun yang terlibat Insurans prabayar & Insurans

 11. apakah kesan kesilapan (error) kepada dalaman kawalan syarikat?

 12. Hanis,

  Semua bentuk kesilapan samada kesilapan ketara atau pun tidak ketara, sekiranya ianya melibatkan Akaun-akaun Nominal (akaun hasil dan belanja) akan memberi kesan kepada keuntungan yang dilaporkan. Untung atau rugi yang ditunjukkan dalam Akaun Untung atau Rugi tidak memberi gambaran yang sebenar sehinggalah punca-punca kesilapan dikenalpasti dan
  perbetulkan.

 13. Assalamualaikum cikgu,apa maksud debit dan kredit dan bila kita nak gunakan dia ? Boleh tak cikgu trangkan dgn lebih detil dn bgi contoh? Sya dah blajar tpi tak berapa faham n still confuse.

 14. Nina, waalaikumussalam.

  Debit dan Kredit hanya mengambarkan kedudukan disebelah kiri dan kanan sesuatu Akaun.
  Penggunaannya bergantung kepada catatan bergu bagi sesuatu urusniaga serta jenis klasifikasi akaun yang terlibat (Aset, Liabiliti, Ekuiti Pemilik, Hasil @ Belanja).

 15. Cg,
  Sewa dibayar sebanyak RM2000 telah direkodkan di A/k Gaji.

  Kesilapan ini adalah Kesilapan Komisen?

 16. Chee,

  Ya.. ikut kssm –> kesilapan komisen.

 17. Cikgu, silibus f5 2018 sama ke dgn silibus lama? Silibus f4 2017 je kan yg baru?

 18. Jamal,

  Tidak sama… Tingkatan 5 juga akan ikut KSSM mulai 2018.

 19. Selamat pagi,

  Sekiranya terdapat kesilapan ketinggalan satu urus niaga, iaitu pulangan jualan tidak dicatat.

  Pembetulan:Ak. P.Jualan = debit

  Tetapi akaun mana dikredit, ABT atau Ak. Jualan?

  Thank you

 20. Letchumanan,

  Dt Pulangan Jualan
  Kt ABT

 21. Thank you

 22. cikgu…macam mana nak kenalpasti antara kesilapan ketara dan kesilapan tidak ketara

 23. Pravin,

  Rujuk keseimbangan ID ( Dt & Kt)
  Ketara –> jumlah TIDAK SAMA
  Tidak Ketara –> jumlah SAMA

 24. Cek bernilai rm300 yg telah dibyr kpd seorang pemiutang iaitu pembekal John telah dikreditkan dlm Buku Tunai dan juga akaun perorangan.

 25. Bagaimanakah untuk membetulkan kesilapan2 tersebut melalui jurnal am???

 26. Yugi,

  Kenalpasti jenis kesilapan dahulu.. kemudian baru tentukan catatan pembetulannya.
  Dalam kes ini –> kesilapan ketara –> pembetulannya tidak melalui JA.

 27. Terima kasih sir…

 28. salam cikgu, cuba nak tanya bila nak guna jurnal , bila nak guna lejar ? apa akaun nak guna jurnal atau lejar

 29. Elisya,

  Ikut kehendak soalan… apa yang diminta sediakan.. ada soalan minta sediakan jurnal… ada sialan minta sediakan lejar.

 30. Fatimah Binti Ahmad

  Cikgu,
  Dalam soalan pembetulan kesilapan, imbangan duga diberi Baki Akaun Belum Terima. Maklumat tambahan ialah ali trading dihapuskan sebagai hutang lapuk. Jurnal am yg disediakan perlu debit hutang lapuk kredit Ali Trading atau Debit hutang lapuk Kredit Akaun belum terima? Terima Kasih

 31. Fatimah..

  Kira rujuk kepada akaun yang wujud dalam ID.
  Dt HL Kt ABT

 32. cikgu,
  Bagaimana dengan kesilapan komisen, Jualan kepada ahmad tersalah catat kepada ali. JIka imbangan duga ABT, dalam jurnal am nak tulis debit ABT dan Kredit ABT ataupun Dt Ahmad kredit Ali?

 33. Cadangan saya
  Dt ABT: Ahmad
  Kt ABT: Ali

 34. Cikgu,

  cuba tanya soalan:

  1. Cek RM1800 yang diterima daripada Kedai Sukdev telah dikreditkan dalam Akaun Bank dan didebitkan dalam akaun Kedai Sukdev.

  Jawapan: Kesilapan songsang. betul?

  2. manakah antara berikut merupakan kesilapan prinsip?
  A. Akaun Promosi terkurang catat RM230
  B. Jualan kepada Hasri RM1200 tersalah rekod ke dalam Akaun Basri.
  C. Belanja membaiki premis RM1000 tersilap debit ke dalam Akaun Premis.
  D. Ambilan barang niaga bernialai RM800 tidak direkodkan dalam mana-mana buku.

  Jawapan: C. Betul?

  3. Ambilan barag niaga bernilai RM300 untuk kegunaan sendiri tidak direkodkan dalam mana-mana buku.

  Jawapan: Kesilapan Ketinggalan catatan urus niaga. Betul>?

  Terima kasih.

 35. Cikgu,

  Cuba tanya:

  4. Kesilapan direkodkan di bahagian debit yang dibatalkan oleh kesilapan yang sama jumlahnya di bahagian kredit dan sebaliknya.

  Jawapan: kesilapan saling mengimbangi. betul?

  5. kesilapan-kesilapan berikut ditemui oleh Cik Aina, Kerani akaun Perniagaan Mesra selepas penyediaan Akaun Penamat.
  (i) Ambilan barang niaga bernilai RM300 terlupa direkod dalam mana-mana buku.
  (ii) inventori akhir terkurang nilai RM240.

  Apakah kesan kepada untung kasar setelah kesilapan tersebut dibetulkan?

  Jawapan: Meningkat RM540. betul?

 36. Sherine,

  Ya saya setuju dengan semua jawapan anda.

 37. Cikgu,

  Cuba tanya semasa kita buat imbangan duga terselaras, tajuk itu perlu tulis “Imbangan Duga Terselaras pada….”
  Atau tulis “Imbangan Duga pada…”?

 38. Swee Kung,

  Kedua2 boleh digunakan..
  Cuma untuk membezakannya kita guna ID Terselaras.

 39. CikguCikgu,

  Cuba tanya:

  1. Diskaun diterima RM320 telah dikreditkan ke akaun belum bayar dan didebitkan ke akaun diskaun.
  Apakah kesan kesilapan tersebut terhadap untung bersih?

  Jawapan: untung bersih berkurang RM640.
  Mengapa?

  2. Sekiranya belanja membaiki kenderaan RM2000 tersilap catat ke akaun kenderaan dalam tahun kewangan berakhir 31 disember 2016 & tidak diambil kira dalam tahun kewangan tersebut, apakah kesannya terhadap untung nersih tahun 2017?

  Jawapan: tidak kesan
  Mengapa?

 40. Swee kung,

  1. Kesilapan terbalik / songsang –> kesannya 2 kali ganda… hasil terkurang 320 dan belanja terlebih 320. —> mska UB terkurang 640

  2. Untung bersih 2017… hanya mengambilkira hasil & belanja 2017 sahaja

 41. 1.Jualan peralatan dikreditkan dalam akaun kenderaan
  2.bayaran insurans tersalah rekod dalam akaun gaji

  Apakah jenis kesilapan yang berlaku dalam Dua urusniaga diatas?

  Apakah perbezaan antara kesilapan komisen Dan kesilapan prinsip?

 42. Chew.

  1. Kesilapan komisen… kelas akaun yang sama –> dua2 ABS.

  2. Kesilapan komisen –> kedua2 BELANJA.

  Kesilapan prinsip : belanja baiki kenderaan direkod dalam Ak Kenderaan .. kelas akaun berbeza –> ABS & BELANJA

 43. assalamualaikum..cg,

  1) utiliti perniagaan berjumlah RM1050 telah dibayar oleh pemilik dengan menggunakan wang peribadinya. perkara ini tidak direkod dalam buku perniagaan.

  2) satu invois belian berjumlah RM650 yang diterima daripada syarikat sara telah dibukukan ke sebelah kredit akaun syarikat sari.

  jawapan:-
  1)kesilapan tertinggal satu urusniaga
  dt-akaun utiliti
  kt-akaun ambilan

  2)kesilapan komisen
  dt-syarikat sara
  kt-syarikat sari

  BETUL??
  -terima kasih-

 44. Ariza, waalaikumussalam..

  1. Bawa masuk duit peribadi –> Kt Modal
  2. Salah –> terbalik

 45. cg,..
  boleh terangkan mcm mne nak buat soalan ni:-

  A) cek bernilai RM450 yang dikeluarkan kepada ketua juruwang runcit sebagai bayaran balik telah dibukukan ke akaun belanja runcit.

  B) adakah ini kesilapan prinsip?

  ??tq

 46. Ariza,

  A. Dt Tunai Runcit –> ini yang sepatutnya
  Kt Belanja runcit –> pembetulan
  B. Ya

 47. Cg,
  macam mana nak rekod dlm jurnal pelarasan

  Soalan:
  1) Komisen jualan kpd pgwai pemasaran bg bln Dis 2008 sbyk RM1200 tdk direkod krn borang tuntutan hilang & hanya dijumpai semula pd awl Jan 2009

  2)Insurans kebakaran bangunan sbyk RM 1440 yg dambil pd 1 Okt 2008 bg tempoh sethn tld dibyr pd tarikh tersebut & didebitkan dlm akaun insurans prabyr

  3)Sorg pelanggan En.Chong yg brhutng sebyk RM1300 tlh mniggal dunia.Hutang itu msh trcatat dlm akaun & pemilik memutuskan utk melupuskan htg itu tetapi masih blm berbuat demikian.Peruntukan hutang ragu bg thn brkenaan sbyk RM1600 juga blm rekod.

  Terima kasih ,

 48. Hzl,

  Sila cuba jawab… kemudian saya semak dan betulkan jika salah.

 49. selamat pagi,

  boleh cg terangkan soalan di bawah:-

  a)belian barang niaga rm200 telah didebitkan dalam akaun belian sebagai rm 270, manakala akaun kadar bayaran telah terkurang catat sebanyak rm 20

  b)nota kredit rm380 daripada pembekal telah didebitkan dalam akaun pulangan keluar dan dikreditkan ke dalam akaun belum terima

  jawapan saya :-

  a) kesilapan amaun? (tapi saya tak tahu mana dt dan kt)

  b) saya tak tahu macam mana nak buat

  tq..

 50. Aina,

  1. Ada kesilapan pada soalan tersebut… sepatutnya kadar bayaran terkurang RM70 … –> Kesilapan saling mengimbangi..
  Maka Dt Kadar bayaran 70 Kt Belian 70

  2. Soalan inipun ada kesilapan… sepatutnya dikreditkan ke ABB….. –> kesilapan songsang/terbalik… maka.
  Dt ABB 560 Kt Pulangan Keluar 560
  # nilainya 2X ganda.

 51. Cikgu dalam imbangan duga 30 November Dia kata Gadai janji 26000 sebelah kredit

  Maklumat tambahan pula mengatakan
  Kadar Faedah Gadai janji 10% setahun

  So mcm mana nak buat ni cikgu

  Dalam pkk Dan akaun untung rugi

 52. Kelvin,

  Kira Faedah Gadai Janji…serta tentukan Faedah Gadai Janji Belum Bayar

 53. Nak tentukan faedah gadai janji Belum bayar Mcm mana Cikgu?

 54. Kelvin,

  Bandingkan nilai yang DIKIRA (iaitu nilai yang sepatutnya dibayar) dengan nilai faedah gadai janji dalam ID… (iaitu nilai yang telah dibayar)

 55. Cikgu boleh tolong saya sediakan Penyata kedudukan Kewangan Untuk soalan ini tak

 56. Kelvin,

  Saya cadangkan… kelvin buat sendiri… dari situ baru kita dapat belajar sesuatu.

 57. Saya Dah buat cikgu tapi Ada item Saya taktau masuk mana

  And Tak balance cikgu

 58. Kelvin,

  Tanya mana yang tak tau…

 59. Cikgu

  Saya tak paham tentang maklumat tambahan no 8

  Dengan Pinjaman tu sebab apa dia tulis sampai disember

  Patu cikgu Stok Alat tulis tu dalam pkk amaun Dia Mcm mna?

  Sewa tu prabayar kan cikgu

 60. Kelvin,

  1. Pinjaman akan tamat kurang 1 tahun —> Liabiliti Semasa (PKK)
  2. Stok alat tulis RM80 —> Aset Semasa
  Belanja Alat tulis = stok awal + belian – stok akhir
  3. Sewa prabayar –> 1 bulan

 61. 1.Cikgu yng pinjaman tu nak tulis Jumlah yng Sama ke dalam pkk kan?

  2.Lepas tu cikgu, maklumat tambahan no 2 tu dapat Susut nilai kenderaan Dengan baki berkurangan
  Lepas tu cikgu nak buat pkk Mcm mana dengan Susut nilai tu

  3.Dan saya tak paham pinjaman tu cikgu Kata tadi Tamat kurang setahun

 62. Yang sewa prabayar tu cikgu 3900
  Bahagi 13 Bulan

  Sebulan dapat 300 kan

  So dia terlebih bayar 300 kan cikgu?

 63. Kelvin,

  1. Pinjaman guna nilai ID.
  2. Kira SN = A —> Belanja (AUR)
  SNT = 7200 + A —> Kenderaan – SNT (PKK)
  3. Pinjaman –> LS (PKK)
  4. Ya.. Sewa prabayar = 300 –> AS
  Sewa = 3900 – 300 —> Belanja (AUR)

 64. Terima kasih cikgu

 65. A tu apa cikgu

 66. Kelvin,

  A –> nilai SN yang awak kira.

 67. Cikgu boleh tolong saya
  Ada beberapa perkara Saya tidak faham
  Dan saya tak tahu amaun nilai Dia nak letak yng mana dalam Akaun Untung rugi Dan perdagangan

  Saya tak paham maklumat tambahan no

  2.
  5
  6

 68. Serta Amaun Dia dalam pkk Mcm mana
  Yang no 2 , 5 , 6

  Kaedah garis lurus tu cikgu Mcm biasa kan untuk Hutang ragu

  % × ABT

 69. Kelvin,

  2. Pinjaman –> kira jumlah bayaran balik setahun –> jumlah pinjaman / tempoh matang.
  Pinjaman asingkan antara LS & LBS
  LS = bayaran balik setahun
  LBS = pinjaman – LS

  5. Belanja am –> 0
  Gaji, angkutan masuk, angkutan keluar –> tambah nilai masing2.

  6. Kira PHR baru… banding dengan baki awal PHR –> Hutang Ragu
  # PHR –> TIADA kaedah Garis Lurus.

  Item Hasil & Belanja –> Ak P ^ UR
  Item Aset, Liabiliti & Ekuiti –> PKK

  # Cgu cadangkan jumpa guru sekolah untuk dapatkan tunjukajar…kerana ilmu kemahiran perlu dipelajari melalui tunjukajar guru secara berdepan.. ada langkah2 tertentu yang perlu dikuti satu persatu.

 70. Cikgu Saya masih tak paham yng pinjaman tu

  Bolehka cikgu terangkan lebih lanjut?

 71. Kelvin,

  1. Kira jumlah bayar balik untuk setahun …… itulah nilai untuk LS
  2. Pinjaman –> LBS = 50000 – LS

 72. Tempoh matang tu cikgu
  Mcm mana

  Kena bahagi 5 tahun

  So 500000 / 5 = 10000

  Mcm tu ke cikgu?

 73. Kelvin,

  Hanya 4 tahun.
  # Ada yang tidak kena dengan soalan tersebut… sepatutnya dinyatakan jumlah pinjaman pada 1 April 2013.
  Pinjaman 50000 pada 31 Mac 2014… merupakan jumlah pinjaman selepas tolak dibayar balik tahun pertama.

 74. So Mcm mana ni cikgu?

  50000/4 = 12500 ( Jumlah bayaran balik )
  setahun ke cikgu ni

  Betul Tak ?

  Lepas Tu dalam pkk
  LS 12500
  LBS 50000 – 12500 = 37500

  Betul cikgu?

  Cikgu lepas tu dalam kertas soalan. Tu maklumat tambahan no 7

  Saya tak paham

 75. Kelvin,

  7.. pinjaman yang lain…. rujuk tempoh matang untuk tentukan ianya LS @ LBS.

  Kemudian buat pelarasan Faedah atas pinjaman… kenalpasti Faedah pinjaman belum bayar jika ada.

 76. Yang pinjaman lagi satu cikgu
  Yng cikgu Kata kena bahagi tempoh matang tu

  Saya nak tanya Betul ke
  50000/4 = Jumlah bayaran balik?

 77. Kelvin..

  Ya.. sebab 4 tahun.

 78. OK cikgu Terima kasih

  Cikgu sekarang nak tanya

  Dalam maklumat tambahan dia kata

  Pinjaman 1 Malaysiaa dikenakan Kadar faedah 5% setahun.Pinjaman diambil pada 1 October 2013 Dan tempoh bayaran balik Selama setahun. Faedah dikira berasaskan Bulan

  Dalam ID
  Pinjaman 1 Malaysia = 10000

  Mcm mana nak Cari amaun Dia Untuk pkk serta untung rugi kalau ada

  Serta Boleh cikgu terangkan Serba sedikit tentang pinjaman tersebut

 79. Kelvin,

  2 perkara perlu ambilkira bila berkaitan Pinjaman:
  1. Pinjaman –> LS @ LBS –> matang setahun –> LS.
  2. Faedah atas pinjaman –> kira untuk 6 bulan –> Belanja.
  Faedah pinjaman belum bayar –> LS

 80. Sekarang cikgu pinjaman 1 Malaysia cikgu
  Dan pinjaman Biasa tu

  Pinjaman 1 Malaysia
  Cikgu masuk LS ka LBS ?

  Lepas tu cikgu nak Kira pinjaman yng Kadar 9% 50000

  Cara nak Kira faedah yng Belum bayar Mcm mana?

 81. Kelwin,

  Telah dinyatakan dengan jelas tempoh bayar balik hanya dalam tempoh 1 tahun.

  Faedah = 9% x 10000 x 6/12 —> Belanja
  Semua belum bayar lagi..
  Maka Faedah pinjaman belum bayar.. –> LS

 82. Aikk cikgu dalam kertas Saya Hntr tu pinjaman Ada dua

  Satu Pinjaman 1 Malaysia = 10000
  Satu Pinjaman yng 4 tahun berkadar 9%
  50000

 83. Pinjaman 1 Malaysia tu cikgu 5% faedah
  So dapat 250

  Lepas tu cikgu dalam belanja nak tulis 250 Tak ?

  And pkk tu
  LS tulis faedah pinjaman Belum bayar 250?

  And pinjaman 10000 tu cikgu masuk LBS ka LS?

 84. Cikgu nak Kira faedah pinjaman bank yng berkadar 9%

  Mcm mana
  Yngni nak tulis Untuk belanja

 85. Kekwin,

  Maaf.. silap kadar faedah… sepatutnya 5% x 10000 × 6/12 = 250 —> Belanja.
  Faedah punjaman belum bayar = 250 –> LS.

  Pinjaman 10000 telah dinyatakan dibayar balik dalam tempoh setahun –> LS

  Faedah pinjaman bank –> yang dikira –> Belanja.
  Faedah yang belum bayar –> LS

 86. Sekarang saya Kira Mcm ni cikgu
  Dalam ID faedah pinjaman bank Ialah 2800

  Faedah dikenakan ialah 9% Untuk 500000

  Jadi tempoh pinjaman 4 tahun
  Jadi

  50000×9% = 4500 ( Faedah 4 tahun)

  So untuk satu tahun
  Saya buat 4500/4 = 1125

  So dalam ID faedah yng ditulis 2800

  Saya ambik 2800 – 1125 = 1675

  So Dia Prabayar 1675

  Jadi cikgu dalam

  Penyata Pendapatan

  Saya tulis Kat belanja
  Faedah pinjaman bank = 1125

  Dalam PKK ( AS)
  saya tulis faedah pinjaman prabayar
  1675

  Lepas tu dalam LBS

  Saya tulis Pinjaman Bank
  50000

  Betul Tak cikgu?

  Soalan ni Saya tanya Untuk pinjaman bank berkadar 9%

 87. Kelvin,

  Maaf… salah .

  9% kadar untuk setahun.
  Faedah pinjaman bank = 4500 –> PP
  Faedah pinjaman belum bayar = 4500 – 2800 = 1700 –> LS (PKK)

  Pinjamam 12500 (LS)
  Pinjaman (50000-12500) —> LBS

 88. OK cikgu, Terima kasih cikgu
  Tapi Kenapa faedah tu 9% setahun Bukan Untuk 4 tahun?

 89. Cikgu Klau modal kerja dapat negatif
  Aset Bukan semasa kena tolak ka dengan modal kerja tersebut

  Selalunya kenA tambah
  ABS dengan modal kerja

 90. Cikgu Jumlah bayaran balik setahun Sama ka dengan pinjaman Untuk satu tahun?

 91. Kelwin,

  Kadar faedah 9% setahun… tempoh perakaunan kita setahun sahaja.
  Jumlah faedah semua untuk 4 tahun —> 9% x 4

  ABS
  – MK…….. (+)(-) –> (-)

  Pinjaman untuk tempoh setahun… maksudnya kita pinjam untuk setahun sahaja..tahun depan kita jelaskan semua sekali…

 92. Kalau yang cikgu cakap
  Jumlah bayaran balik Untuk setahun tu

  Bagaimana cikgu explanation dia

 93. Kelvin,

  Jika pinjaman tempoh matangnya MELEBIHI 1 tahun –> kita asingkan antara LS (jumlah bayar balik setahun) & LBS.

  Jika pinjaman matang KURANG 1 tahun –> semuanya dikelaskan sebagai LS.

 94. Cikgu nak tanya cikgu ada tips Tak

  Untuk Mcm mana nak tahu untung kasar dann untung bersih kita Betul

  Klau Saya buat soalan tanpa jawapan nak check untung bersih dan rugi bersih / rugi bersih?

 95. Kelvin,

  Tiada sebarang tips…. melainkan semak dengan jawapannya.

 96. OK Terima kasih cikgu

 97. Cikgu
  Saya tidak faham cara pengiraan Dan cara transfer nilai Dalam pp Dan pkk maklumat tambahan no

  2
  6
  7 pasal lengkapan

 98. Jaswinder,

  Soalan tersebut masih guna sukatan lama… saya cadangan buat latihan menggunakan soalan2 yang ikut sukatan baru KSSM.

 99. Tapi soalan Ini diberikan oleh guru saya

  Cikgu hanya hendak menanya
  Maklumat tambahan no 2 tu
  Cara pengiraan dia and amaun yang perlu dimasukkan ke Dalam pp and pkk

  Dan juga maklumat tambahan no 6
  Derma tu cikgu kena letak di belanja Kan ?

  Dan maklumat no 7
  Lengkapan tu cikgu cara pengiraan dia Serta amaun yng mana perlu dimasukkan ke Dalam pp and pkk

  Thanks cikgu

 100. Jaswinder,

  # Minta cikgu anda tukarkan nama item2 dalam soalan tersebut kepada nama yang digunapakai sekarang.. iaitu : Stok.. Penghutang.. Pemiutang.. terakru..

  2. Daripda 3 bulan (suku tahun) –> satu bulan prabayar. 1/3 –> AS (PKK)
  Sewa – prabayar —> Belanja (AUR)

  6. Ambil barang niaga —> (-) Belian –> (+) Derma –> (+) Ambilan

  7. SN = (kos – SNT) x % –> Belanja
  SNT = snt + SN —> ABS (PKK)

 101. Thanks cikgu

  Tapi Cikgu yng no 2 tu saya masih tidak faham akan cara pengiraan nya

 102. Soalan no 2 Itu cikgu Bagaimana cara pengiraan tersebut

  Boleh cikgu terangkan Kenapa 1/3 Dan kena darab dengan apa?

 103. Jaswinder,

  Bayar RM450 untuk 3 bulan……maka kira bulan Julai yang terlebih bayar.

 104. Cikgu saya Minta maaf, tetapi saya masih betul betul tidak faham

  Suku tahun bermaksud
  1/4 daripada 12 bulan
  Jadi 3 bulan

  Jadi cikgu 3 bulan tu Bayaran dia saya tidak tahu Cikgu

  Dan 3000 Dalam id apa Maksud dia cikgu?

 105. Jaswinder,

  Dalam soalan jelas mengatakan bayar RM450 untuk suku tahun (3 bulan: April, Mei, Jun)
  Maka sebulan = 1/3 × 450 = 150
  Akaun berakhir 31 Mei…. maksudnya JUN bayar terdahulu @ prabayar.
  Dalam ID… sewa yang telah dibayar untuk bulan2 sebelum ini.

 106. salam sejahtera cikgu, mohon penjelasan ttg pekara berikut:

  a) soalan berkaitan pembetulan kesilapan – satu bil elektrik berjumlah RM 120 bg bln disember 2018 telah tertinggal dlm buku.

  b) jd, catatan bergu bg memperbetulkan kesilapan ini adlh dt kdr bayaran kt kdr bayaran blm byr @ dt kdr bayaran kt bank?

  terima kasih cikgu

 107. Ricky,

  Oleh kerana tertinggal rekod… maka pembetulannya –> rekodlah seperti biasa : Dt Kadar bayaran Kt Tunai/Bank

 108. Tetapi dlm soalan tdk menyatakan bhw kdr Byran ini telah dijelaskan..?

  B) adakah terlupa rekod dlm mana mana buku Dan tertinggal rekod dlm mana mana buku membawa maksud yg sama?

  Terima kasih.cikgu

 109. Ricky,

  Urusniaga TELAH berlaku cuma… TERTINGGAL REKOD = TERLUPA REKOD.

  # Pembetulan Kesilapan —> TIDAK SAMA dengan Pelarasan.

 110. Apakh jenis kesilapan
  Membayar insurans 120 dengan tunai direkodkan dalam buku tunai di bahagian debit lajur tunai dan akaun insurans dibahagian kredit
  A k.terbalik
  B k.dlm imbangan duga
  C.k.saling mengimbangi
  D k.komisen

  Jwpn saya A

  Cg tlg semak jwpn saya

 111. Liya,

  Ya betul

 112. Cikgu Kenapa dalam soalan Perbetulan kesilapan

  Ada Maksud didebitkan
  Dan dikreditkan

  Soalan dia Bayaran Gaji RM 300 telah didebitkan ke dalam akaun sewa

  So Gaji (+) 300
  Sewa (-) 300

  Kalau Yngni cikgu

  Diskaun diberi 50 telah dikrediktkan ke da akaun diskaun diterima

  Yngni cikgu Kenapa konsep Dia Sama Mcm yng didebitkan

  Contoh jawapan
  Diskaun Diberi (+) 50
  Diskaun diterima (-) 50

  Kenapa dikrediktkan membawa Maksud yng samaa dengan didebitkan

 113. Azril,

  Didebitkan –> maksudnya dicatat disebelah debit dalam akaun tersebut.
  Begitu juga dengan dikreditkan.

  Yang penting kita tahu jenis2 kesilapan tersebut –> baru kita boleh tentukan catatan pembetulannya.. bukannya hanya merujuk kepada didebitkan @ dikreditkan

  Kes 1: bayar gaji 300 tetapi silap catat dalam Ak Sewa… (belanja dicatat sebelah Debit).. maka catatan pembetulannya..
  Dt Gaji 300 (+) –> wujudkan catatan sepatutnya
  Kt Sewa 300 (-) –> batalkan catatan Dt 300 –> Kt 300

 114. Assalammulaikum cikgu. Soalan : belian kredit tersilap rekod sebagai jualan kredit.
  Macam mna nk bt pembetulan dlm jurnal am?

 115. Aerina, waalaikumussalam.

  Kesilapan yang dinyatakan tidak jelas akaun2 yang silap… samaada salah satu akaun yg silap atau kedua2nya.
  # jika kedua2 silap.. maka 2 catatan perlu dibuat:
  1. Dt Jualan Kt ABT –> utk batalkan kesilapan.
  2. Dt Belian Kt ABB –> catatan yang sebetulnya.

  Sekiranya soalan tersebut menyatakan nama yang terlibat : contohnya… belian kredit RM10 daripada Syarikat A direkod sebagai jualan kredit:
  Dt Jualan 10
  Dt Belian 10
  Kt Syarikat A 20

 116. selamat sejahtera cikgu

  cikgu,inventori awal dan inventori akhir yang mana satu nak catat dalam imbangan duga ? (tingkatan 4 bab 9 pembetulan kesilapan)

  skema jawapan spm sebenar 2016 menunjukkan inventori akhir tetapi saya rujuk buku teks adalah inventori awal

  ???

 117. Siew ling,

  Dalam ID biasa –> Inventori Awal
  Tetapi jika terdapat item Untung Kasar @ Untung Bersih dalam ID tersebut maka –> Inventori Akhir

 118. terima kasih cikgu^^

 119. Cikgu,
  Soalan 6b SPM 2019. Inovois dikeluarkan kepada Saliza terkurang catat RM500. Perlu debit ABT atau Saliza?

 120. Fatimah,

  ABT @ ABT : Saliza @ Saliza –> ketiga2 boleh digunakan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

wp-puzzle.com logo

Content Protected Using Blog Protector Plugin By: Make Money.