Akaun Pengeluaran

KONSEP KOS

– Amaun yang perlu dibayar untuk mendapatkan sesuatu barangan atau perkhidmatan.

– Kos pengeluaran – kos yang terlibat dalam proses pengeluaran.

– Diukur dalam unit wang yang mesti dibayar untuk mendapatkan barangan atau perkhidmatan.

1. Kos Tetap

– Atau disebut sebagai kos malar.

– Kos yang tidak berubah mengikut perubahan tingkat aktiviti pengeluaran.

– Contoh; sewa kilang, insurans kilang, susutnilai loji dan mesin, gaji pengurus.

– Jumlah kos tetap adalah sentiasa sama walaupun pengeluaran bertambah atau berkurang.

– Kos tetap seunit akan berubah mengikut volum pengeluaran (unit keluaran / unit jualan).

– Semakin tinggi volum pengeluaran , semakin rendah kos tetap seunit dan sebaliknya.

2. Kos Berubah

– Kos yang berubah secara berkadar terus dengan perubahan dalam tingkat pengeluaran.

– Jumlah kos berubah akan bertambah atau berkurang pada kadar yang sama dengan perubahan dalam tingkat pengeluaran.

– Kos berubah seunit adalah tetap jika ada berlaku perubahan dalam tingkat pengeluaran.

– Contoh; kos bahan mentah, kos buruh langsung, duti atas bahan mentah, belanja langsung kilang.

ELEMEN KOS PENGELUARAN

1. Kos bahan mentah

o Bahan langsung atau bahan utama dalam proses pengeluaran.

o Kos Bahan Mentah = Stok Awal Bahan Mentah + Belian Bahan Mentah + Kos Yang Melibatkan Belian Bahan Mentah (Duti Atas Belian Bahan Mentah, Angkutan Atas Belian Bahan Mentah, Insurans Atas Belian Bahan Mentah) – Stok Akhir Bahan Mentah

o Akan meningkat sekiranya unit pengeluaran ditingkatkan dan sebaliknya.

2. Kos buruh langsung

o Upah yang diberi kepada pekerja yang terlibat secara langsung dalam proses pengeluaran.

o Contoh; gaji kilang, upah kilang, buruh langsung.

3. Belanja Langsung

o Belanja yang turut berubah secara berkadar terus dengan volum pengeluaran.

o Contoh; bayaran royalti, kos reka bentuk produk dan kos pendaftaran paten.

4. Kos Prima

o Kos Bahan Mentah + Kos Buruh Langsung + Belanja Langsung.

5. Kos Overhed

o Kos yang tidak terlibat secara langsung dalam proses pengeluaran tetapi diperlukan untuk mengeluarkan output (meliputi semua kos pengeluaran yang bukan kos bahan dan juga bukan kos buruh langsung).

o Tidak berubah mengikut perubahan volum pengeluaran dalam jangka masa tertentu.

o Contoh;

a. Kos buruh tak langsung; gaji jurutera kilang, gaji penyelia kilang, gaji pengurus kilang dan gaji jaga kilang.

b. Bahan tak langsung; bahan api, minyak pelincir.

c. Sewa kilang.

d. Sewa loji dan mesin.

e. Susut nilai loji dan mesin.

f. Insurans kilang.

g. Pembaikan dan penyelenggaraan loji dan mesin.

h. Alat-alat kecil – perkakas-perkakas kecil yang digunakan untuk membaiki dan menyelenggara mesin dan loji di kilang; tukul, spana, nat, skru dan playar. ( Belanja Alat-alat Kecil = Stok Awal Alat-alat Kecil + Belian Alat-alat Kecil – Stok Akhir Alat-alat Kecil).

6. Kerja Dalam Proses

o Atau dikenali disebagai barang separuh siap.

o Barang yang telah diproses tetapi belum dapat disiapkan pada akhir tempoh perakaunan.

o Masih dalam beberapa pringkat pengeluaran.

o Akan dinilai dengan mengambil kira kos bahan mentah, kos buruh langsung dan kos overhed yang terlibat.

KOS PENGELUARAN = KOS PRIMA + KOS OVERHED

KOS PRIMA = KOS BAHAN MENTAH + KOS BURUH LANGSUNG + BELANJA LANGSUNG

KOS OVERHED = KOS BURUH TAK LANGSUNG + BELANJA TAK LANGSUNG

KOS PENGELUARAN BARANG SIAP = KOS PENGELUARAN + KERJA DALAM PROSES AWAL – KERJA DALAM PROSES AKHIR.

KUIZ : Kos Pengeluaran

Congratulations - you have completed KUIZ : Kos Pengeluaran. You scored %%SCORE%% out of %%TOTAL%%. Your performance has been rated as %%RATING%%
Your answers are highlighted below.
Question 1
Butir yang manakah akan dicatat ke Akaun Pengeluaran?
A
Jualan
B
Gaji jurujual
C
Gaji buruh langsung
D
Susut nilai perabot kedai
Question 2
Antara yang berikut, manakah kos berubah?

I Kos buruh

II Sewa kilang

III Insuran kilang

IV Kos bahan mentah

A
I dan II
B
I dan IV
C
II dan III
D
III dan IV
Question 3
Antara yang berikut, manakah elemen kos pengeluaran?

I Kos overhed

II Kos barang siap

III Kos bahan mentah

IV Kos buruh langsung

A
I, II dan III
B
I, II dan IV
C
I, III dan IV
D
II, III dan IV
Question 4
Antara yang berikut, yang manakah kos overhed bagi sebuah firma pengeluaran?

I. Bahan langsung

II. Upah pekerja kilang

III. Belanja alat-alat kecil

IV. Susutnilai mesin kilang

A
I dan II
B
I dan IV
C
II dan III
D
III dan IV
Question 5
Data 4 ialah maklumat yang diperoleh daripada Kilang Aina.

Stok bahan mentah 1 Jan 2005 = RM3 500

Belian bahan mentah = RM25 500

Duti import bahan mentah = RM1 400

Upah buruh langsung = RM2 000

Stok bahan mentah 31 Dis 2005 = RM4 500

Hitungkan kos bahan mentah yang digunakan.
A
RM 24 500
B
RM 25 900
C
RM 26 500
D
RM 32 400
Question 6
Apakah komponen kos overhed?

I Alat tulis kilang

II Alat-alat kecil

III Gaji tak langsung

IV Bahan mentah kilang

A
I, II dan III
B
I, II dan IV
C
I, III dan IV
D
II, III dan IV
Question 7
Maklumat berikut diperoleh daripada buku perniagaan sebuah kilang.

Belian bahan mentah = RM50 000

Kos buruh langsung = RM10 000

Kos buruh tak langsung = RM4 000

Sewa kilang = RM2 000

Stok akhir bahan mentah = RM8 000

Berapakah kos prima kilang?
A
RM42 000
B
RM46 000
C
RM52 000
D
RM58 000
Question 8
Item manakah yang diambil kira dalam menghitung kos prima?

I Belanja alat kecil

II Susut nilai mesin

III Gaji operator pengeluaran

IV Angkutan masuk bahan langsung
A
I dan II
B
I dan IV
C
II dan III
D
III dan IV
Question 9
Dalam pengiraan kos pengeluaran, komponen manakah cap dagangan (paten) akan dicatat?
A
Kos overhed
B
Belanja langsung
C
Kos buruh langsung
D
Kos bahan langsung
Once you are finished, click the button below. Any items you have not completed will be marked incorrect. Get Results
There are 9 questions to complete.
List
Return
Shaded items are complete.
12345
6789End
Return

 • #1 written by Cg Narzuki
  about 7 years ago

  KESILAPAN YANG BIASA DILAKUKAN OLEH PELAJAR

  1. Tidak menunjukkan secara terperinci kos bahan, kos prima dan kos overhed.

  2. Tidak dapat membezakan kos-kos yang terlibat dengan pengeluaran, perdagangan dan pentadbiran.

  3. Apabila diberi pelbagai bahan mentah pelajar tidak menunjukkan secara terperinci kos yang terlibat bagi setiap bahan walaupun diminta oleh soalan.

  4. Tidak mengikut format dan cara mencatat segala butiran berkaitan dengan kos yang terlibat.

  5. Kurang pasti tentang kedudukan dalam Akaun Pengeluaran berkaitan dengan kerja dalam proses awal dan akhir.

 • #2 written by Cg Narzuki
  about 7 years ago

  SOALAN 1

  Antara berikut, yang manakah merupakan kos overhed ?

  A. Alat-alat kecil
  B. Gaji pekerja pejabat
  C. Duti import bahan mentah
  D. Susut nilai alatan pejabat

  Apakah jawapan dan alasan anda ?

 • #3 written by atiqah
  about 6 years ago

  format penyata kos pengeluaran bagi tahun berakhir

 • #4 written by Cg Narzuki
  about 6 years ago

  Atiqah boleh dapatkan format tersebut daripada Modul Tingkatan 5 Cg Sila. Ianya boleh di muat turun melalui menu B-MUAT TURUN di sebelah ataupun klik disini.

  Modul tersebut mengandungi nota-nota dan format-format tertentu bagi semua tajuk tingkatan 5. Terima kasih kepada Cg Sila di atas usaha murni beliau menyediakan modul tersebut.

 • #5 written by nazliya
  about 6 years ago

  cg, alat tulis kilang masuk tak dalm ak pengeluaran? sy rasa masuk sb ada word ‘kilang’. kenapa dalam jwpan buku koleksi soalan spm past yr, tak masuk? satu lagi, apa beza “lekapan’, ‘lengkapan’ dan ‘lekapan & lengkapan’. ada org kata lengkapan sama dengan perabot. lekapan pula benda yang lekat kat dinding macam lampu, aircon. lekapan & lengkapan pula tak tau contoh mcm mana. tlg ye cikgu. tq

 • #6 written by Cg Narzuki
  about 6 years ago

  Nazliya,

  Asalkan melibatkan belanja kilang, maka ianya mesti dimasukkan ke dalam Ak Pengeluaran. Pada kebiasaanya alat tulis kilang diberi baki awal dan baki akhir serta belian alat tulis. Jadi kita kena buat pelarasan untuk mencari berapakan BELANJA ALAT TULIS untuk tempoh tersebut. Caranya, BELANJA ALAT TULIS = BELIAN ALAT TULIS + BAKI AWAL A/T – BAKI AKHIR A/T. Kemudian masukkan dalam KOS OVERHED. Semak jawapan buku tersebut, mungkin ada kesilapan.

  Contoh yang diberikan sudah betul tu.. cuma Akaun Lengkapan dan Lekapan adalah gabungan kedua-duanya sekali dalam satu akaun.

 • #7 written by Cg Narzuki
  about 6 years ago

  TAHUKAH ANDA ?

  Dalam suatu kilang, banyak aset kecil seperti playar, sepana, gergaji dan pahat yang digunakan oleh pekerja kilang. Belanja alat-alat kecil ini dicatatkan dalam Akaun Pengeluaran sebagai satu belanja kos overhed.

  Belanja alat-alat kecil = Stok awal alat-alat kecil + Belian alat-alat kecil baru (jika ada) – Stok akhir alat-alat kecil.

 • #8 written by Cg Narzuki
  about 6 years ago

  TIP SPM !

  Pelajar harus memberi penekanan terhadap :

  1. Elemen kos pengeluaran.
  2. Cara penyediaan Akaun Pengeluaran atau Penyata Kos Pengeluaran untuk menghitung kos pengeluaran.

 • #9 written by Cg Narzuki
  about 6 years ago

  TAHUKAH ANDA ?

  Butir dalam Kunci Kira-kira sebuah firma pengeluaran adalah sama seperti bagi firma dagangan kecuali butir STOK. Bagi firma pengeluaran, butir stok terdiri daripada :

  a) Bahan mentah
  b) Barang siap
  c) Kerja dalam proses

 • #10 written by jun
  about 6 years ago

  adakah kerja dalam proses dianggap kos prima?

 • #11 written by Cg Narzuki
  about 6 years ago

  Jun,

  Kos Prima = Kos Bahan Mentah + Kos Langsung

  Item KDP boleh diberikan dalam 2 keadaan :
  1. Jumlah KDP awal dan KDP akhir.
  2. KDP awal dan KDP akhir bagi setiap komponen kos (BM,BL,OH).

  Dalam keadaan 1 : KDP tidak termasuk dalam Kos Prima.
  Dalam keadaan 2 : KDP bagi BM dan BL termasuk dalam Kos Prima.

 • #12 written by shafiq
  about 6 years ago

  saya ada buat latihan ak pengeluaran. saya nk tanya tntg bayaran royalti kilang. di mana saya nk letakkan, adakah di bwh kos buruh (sbb dlm buku kata ia adalah kos langsung) atau saya letakkn dlm kos OH. minta cg tunjukkan cara rekodkannya. kalau saya letak di bwh kos buruh, adakah saya perlu langkahkan sebaris sbb dia bukan kos buruh. tq

 • #13 written by jun
  about 6 years ago

  jadi, untuk keadaan 1, KDP tidak dianggap kos prima mahupun kos overhed. tulis selang sebaris drpd kos overhed.

  betul?

 • #14 written by Cg Narzuki
  about 6 years ago

  Shafiq,

  Kos Prima = Kos Bahan Mentah + Kos Langsung
  Kos Langsung = Kos Buruh Langsung + Belanja Langsung.

  Oleh kerana adanya item belanja langsung, maka shafiq boleh tulis begini :

  KOS BAHAN MENTAH :
  …………………………………………………. XXX
  KOS LANGSUNG :
  Kos Buruh Langsung XX
  Royalti kilang XX XXX
  Kos Prima ………………………………….. XXX

  Jika diletakkan dalam Kos Overhed, maka dikira SALAH komponen.

  Jun,

  Ya, dalam keadaan 1 KDP merupakan gabungan KDP bagi ketiga2 komponen, maka ianya hendaklah diasingkan daripada Kos Overhed. seperti :

  KOS BAHAN MENTAH ……. XX
  KOS LANGSUNG ………….. XX
  KOS OVERHED ……………. XX
  ……………………………..XXX
  (+) KDP awal ………………XX
  ……………………………..XXX
  (-) KDP akhir ………………XX
  KOS PENGELUARAN …….XXXX.

 • #15 written by Victorian91
  about 6 years ago

  Nak tanya,
  Saya baru buat soalan..
  Tapi saya hairan kenapa ada soalan yang letak alat tulis dalam kos overhed
  Dan ada soalan yang mengabaikan alat tulis dalam penyediaan akaun pengeluaran..
  Kena letak ke?? Terima kasih..

 • #16 written by Cg Narzuki
  about 6 years ago

  Victorian,

  Dalam penyediaan Akaun Pengeluaran, perkara yang perlu dikenalpasti ialah hanya belanja2/kos2 yang melibatkan Kilang sahaja dimasukkan dalam Ak. Pengeluaran. Jika melibatkan belanja2 kedai/pejabat TIDAK perlu dimasukkan.

  Persoalannya adakah ALAT TULIS digunakan di dalam sesebuah kilang atau hanya digunakan di kedai/pejabat sahaja ?

  Terdapat juga kilang2 menggunakan ALAT TULIS dalam proses pengeluaran produk mereka. Maka, ianya boleh dimasukkan sebagai Kos Overhed. Petua Cg, sekiranya seseuatu item yang diberikan dalam soalan JELAS menunjukkan belanja/kos adalah untuk kedai/pejabat, barulah TIDAK dianggap sebagai kos overhed. Jika sebaliknya, kita masukkan sebagai Kos Overhed saja.

 • #17 written by zarif
  about 5 years ago

  aslmkum.cikgu , saya masih keliru dalam akaun pengeluaran. bolehkan cigu berikan saya sedikit tip dan latihan ?

 • #18 written by Cg Narzuki
  about 5 years ago

  Zarif,

  1. Kos Pengeluaran hanya mengambil kira item2 kos yang terlibat dengan kilang sahaja, jika melibatkan kedai / perniagaan tidak perlu diambil kira.

  2. Dapat kenalpasti item2 kos : Kos Bahan Mentah, Kos Buruh Langsung atau Kos Overhead.

  3. Dapat melakukan pelarasan bagi item2 dalam maklumat tambahan yang diberikan.

  4. Mengingati format Kos Pengeluaran : Bentuk T dan Penyata. Dan menyediakannya dengan lengkap dan sempurna.

  Soalan latihan boleh diambil daripada soalan tahun2 lepas ataupun Koleksi soalan percubaan yang Cg telah sediakan. Sila kemukakan apa yang anda masih keliru secara detail, supaya mudah untuk Cg menjelaskannya.

 • #19 written by reena
  about 5 years ago

  jika dilihat penyediaan akaun @ penyata pengeluaran bagi pelbagai jenis bahan mentah yg digunakan tidak pernah keluar dalam SPM sebelum ini. namun, ada juga cara penyediaannya dalam bentuk berlajur ditekankan dalam buku teks. persoalan saya, perlukah ia diajar atau ditekankan bila mengajar students? dimana hanya ditekankan akaun dan penyata pengeluaran sahaja.

 • #20 written by Cg Narzuki
  about 5 years ago

  Reena,

  Apa yang ada dalam SP dan HSP serta Buku teks hendaklah diajar. Dan mulai tahun ini dan seterusnya, kita tidak boleh lagi hanya mengajar apa yang dikeluarkan dalam soalan tahun2 lepas semata2. Ini kerana bentuk/format soalan kini dalam proses tranformasi.

  Sebagai contohnya, bagi topik Titik Pulang Modal, kedua-dua kaedah formula dan kaedah graf perlu diberikan penekanan. Begitu juga dengan Penyata Penyesuaian Bank, soalan dalam bentuk ayat (tanpa Buku Tunai dan Penyata Bank) juga ada kemungkinan akan dikemukakan dalam soalan nanti. Bagi topik perkongsian, jangan hanya tekankan 2 rakan kongsi sahaja, perkongsian 3 rakan kongsi juga kemungkinan akan disoal.

  ~ TRANFORMASI : Jangan jadikan soalan tahun2 lepas sebagai sandaran ~

 • #21 written by reena
  about 5 years ago

  aklah ckg. terima kasih atas pandangan ckg. nanti saya ajar juga yang itu.tq

 • #22 written by matt
  about 5 years ago

  sebenarnya bayaran royalti boleh kira dalam kos overhed atau kos langsung?kalau saya kira bayaran tersebut dalam kos overhed adalah salah atau tidak?harap maklum..

 • #23 written by Cg Narzuki
  about 5 years ago

  Matt,

  Royalti adalah kos yang berubah secara berkadar terus dengan perubahan dalam tingkat pengeluaran. Di mana royalti dikenakan atas setiap unit keluaran, oleh itu ianya dikelaskan sebagai BELANJA LANGSUNG.

  Manakal KOS OVERHED merupakan kos yang tidak terlibat secara langsung dalam proses pengeluaran tetapi diperlukan untuk mengeluarkan output. Ianya tidak berubah mengikut perubahan volum pengeluaran dalam jangka masa tertentu ataupun dikenali sebagai KOS TETAP.

  Sekiranya dimasukkan royalti dalam komponen Kos Overhed, maka ianya dianggap salah.

 • #24 written by matt
  about 5 years ago

  Cikgu, saya mahu bukti bahawa royalti mesti rekod dalam kos langsung.

 • #25 written by Cg Narzuki
  about 5 years ago

  Matt,

  Tiada apa yang perlu dibuktikan, tetapi bagi menyokong kata2 Cg sila rujuk Buku Teks Tingkatan 5 terbitan Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd pada m/s 193 di bawah tajuk BELANJA LANGSUNG. Ataupun rujuk saja mana2 buku rujukan yang terdapat dipasaran yang berkaitan dengan Belanja Langsung.

 • #26 written by matt
  about 5 years ago

  BOLEH TANYA CIKGU ADA MSN??SUPAYA SAYA DAPAT MENGHUBUNGI DENGAN SENANG..

 • #27 written by Cg Narzuki
  about 5 years ago

  Maaf, tidak ada MSN.

 • #28 written by SUTHAN
  about 5 years ago

  hi CIkgu Narzuki,
  Saya merupakan seorang pelajar akaun yg selalu mendapat 90 markah ke atas untuk peperiksaan saya.
  Malangnya, semenjak saya mendapati penyakit h1n1, saya tidak hadir ke sekolah untuk 3 minggu…
  saya telah skip topik akaun pengeluaran .
  dan itu menyebabkan saya untuk mendapat markah 80 sahaja,
  can u give me any tips?

 • #29 written by Cg Narzuki
  about 5 years ago

  KESILAPAN YANG BIASA DILAKUKAN OLEH PELAJAR

  1. Tidak menunjukkan secara terperinci kos bahan, kos prima dan kos overhed.

  2. Tidak dapat membezakan kos-kos yang terlibat dengan pengeluaran, perdagangan dan pentadbiran.

  3. Apabila diberi pelbagai bahan mentah pelajar tidak menunjukkan secara terperinci kos yang terlibat bagi setiap bahan walaupun diminta oleh soalan.

  4. Tidak mengikut format dan cara mencatat segala butiran berkaitan dengan kos yang terlibat.

  5. Kurang pasti tentang kedudukan dalam Akaun Pengeluaran berkaitan dengan kerja dalam proses awal dan akhir.

 • #30 written by mp
  about 5 years ago

  cikgu, manakah yang lebih tepat, belanja alat-alat kecil atau susut nilai alat-alat kecil?

 • #31 written by Cg Narzuki
  about 5 years ago

  mp,

  Belanja alat-alat kecil lebih tepat berbanding susut nilai alat-alat kecil. Kes ini boleh disamakan dengan belanja alat tulis atau susut nilai alat tulis, mana yang lebih tepat ?

 • #32 written by TEH
  about 5 years ago

  salam cg,
  37 Antara berikut yang manakah Kos Tetap ?
  I Sewa Pejabat
  II Susut Nilai Mesin
  III Buruh Tak Langsung
  IV Stok Bahan Mentah

  A I dan II
  B I dan IV
  C II dan III
  D III dan IV

  jwp dlm skema ialah C.. adakah semua butir yg ada perkataan pejabat tidak kaitan dgn bab ini?

 • #33 written by Cg Narzuki
  about 5 years ago

  Teh,

  Bagi topik Kos Pengeluaran, hanya item2 yang terlibat dengan KILANG sahaja diambil kira dalam Penyata kos Pengeluaran.

  Manakala KOS TETAP pula adalah merujuk kepada Kos Overhed, jadi jawapannya ialah C.

 • #34 written by anim
  about 5 years ago

  cikgu, kalau butir ‘bayaran royalti kilang’ masuk dekat perbelanjaan langsung ka cikgu…? dan apa maksud royalti?

 • #35 written by Cg Narzuki
  about 5 years ago

  Anim,

  Ya, Secara mudahnya royalti ini adalah suatu bayaran kepada pemilik asal. Contohnya CD Lagu, setiap 1 keping CD / Album yang dikeluarkan dan dijual akan dibayar royaltinya kepada penyanyi. Oleh itu ianya dikelaskan sebagai BELANJA LANGSUNG, kerana jumlah royalti yang dibayar adalah bergantung kepada bilangan unit barangan yang dikeluarkan.

 • #36 written by kair0
  about 5 years ago

  cg,jika dalam s0alan memberikan [stok awal=buah-buahan,manisan,botol dan tin],adakah dalam pyata pngeluaran st0k awal bahan mentah tadi dicampur sekali gus atau ditulis semula satu persatu

 • #37 written by Cg Narzuki
  about 5 years ago

  Kairo,

  Sekiranya Belian dan Stok Akhir juga diberi mengikut item2 tersebut, maka adalah lebih baik disediakan satu persatu dalam bentuk lajur dan diakhiri dengan lajur JUMLAH bagi pengiraan KOS BAHAN MENTAH.

 • #38 written by Syafiq
  about 5 years ago

  as’kun,,cg,,

  sy nak tny..
  1) ape yg x perlu msk dlm akaun pengeluaran?
  2)kenapa upah atas belian,duti n angkutan masuk ke tambah dgn BELIAN?

 • #39 written by Cg Narzuki
  about 5 years ago

  Syafiq,

  Akaun Pengeluaran hanya mengabilkira item2 yang terlibat dengan perbelanjaan KILANG sahaja. Perpelanjaan2 yang melibatkan Kedai/ Pejabat/Perniagaan akan dimasukkan dalam Akaun Perdagangan dan Untung Rugi / Penyata Pendapatan. Contohnya, gaji juru jual, sewa kedai, insurans kedai.

  Belanja2 tersebut merupakan belanja/kos yang terlibat semasa pembelian bahan mentah ataupun dikenali juga sebagai KOS BELIAN, antaranya Angkutan masuk, Upah atas belian, Duti import/ atas belian, Insuran atas belian.

 • #40 written by habeeba
  about 5 years ago

  salam cg,
  dlm soalan, terdapat maklumat tambahan mengenai air dan elektrik.
  adakah air dan elektrik ini consider sbg kadar byrn dan dmasukkan ke dalam kos everhead??

 • #41 written by Cg Narzuki
  about 5 years ago

  Habeeba,

  Ya, air dan elektrik dalam maklumat tambahan adalah merujuk kepada Kadar Bayaran, dan sekiranya ada agihan untuk kilang dan pejabat/kedai, maka jumlah kadar bayaran untuk kilang sahaja perlu dimasukkan dalam Kos Overhed.

 • #42 written by habeeba
  about 5 years ago

  hhmmm……………… maklumat ape lagi yg sepatutnya diletakkan dalam kadar bayaran cg mcm air n elektrik?

 • #43 written by Cg Narzuki
  about 5 years ago

  Habeeba,

  Secara mudahnya Kadar Bayaran adalah merujuk kepada jenis2 belanja yang melibatkan bil seperti bil air, bil elektrik, bil telefon …. Dimana caj yang dikenakan berdasarkan suatu kadar tertentu seperti RM0.20 seliter, RM0.30 seminit dan sebagainya.

 • #44 written by Syafiq
  about 5 years ago

  cg,,
  kadang2 soalan mintak buat akaun pengeluaran dlm bentuk akaun atau penyata,,tp kalau soalan tny dlm bentuk akaun tp kite jawab dlm bentuk penyata adakah salah cara 2?….

 • #45 written by Cg Narzuki
  about 5 years ago

  Syafiq,

  Walaupun soalan minta sediakan Akaun Pengeluaran, tetapi anda sediakan dalam bentuk Penyata Kos Pengeluaran, jawapan anda masih diterima.

 • #46 written by Syafiq
  about 5 years ago

  Assalamualaikum,,cg

  tp adakah cara ini boleh digunakan dlm semua topik cth kunci kira2,pengasingan untung n rugi dan lain2?… sbb sy lbh pandai dlm bentuk penyata drpd bentuk akaun atau bentuk T..

 • #47 written by Cg Narzuki
  about 5 years ago

  Syafiq,

  Ya, sekarang ini penyediaan dalam bentuk penyata adalah digalakkan.

 • #48 written by Khan Seang
  about 5 years ago

  cg apa ialah kos overhed berubah. Dulu form5 belum belajar tapi form six ada belajar. Saya tak faham macm mana kira kuantiti Tempahan Ekonomi , Tinkat/ paras Tempahan Semula& Minuman Bahan.

 • #49 written by Cg Narzuki
  about 5 years ago

  Maaf, Cg tidak arif tentang sukatan STPM, diharapkan mana2 guru STPM dapat membantu anda.

 • #50 written by alif
  about 4 years ago

  salam…nk tye,,buruh langsung ltak kt mne dalam penyata pengeluaran????

 • #51 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  BURUH LANGSUNG diletakkan selepas Kos Bahan Mentah Digunakan … sila rujuk Format Penyata Pengeluaran bagi mendapatkan gambaran lengkap.

 • #52 written by fadzlee
  about 4 years ago

  Cg,
  KDP awal dan akhir perlu direkod di mana dalam Akaun pegeluaran? adakah setelah kita kira overhed atau perlu ditunjuk pada setiap bahagian iaitu di kos bahan mentah, buruh langsung dan di kos overhed…TQ

 • #53 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  Ikut maklumat dalam soalan, jika soalan hanya berikan:

  1. KDP awal dan KDP akhir – maka, catatkan selepas KBM+KBL+KO+KDP awal – KDP akhir.

  2. KDP awal dan KDP akhir bagi setiap komponen BM, BL dan KO – maka, perlu dicatatkan dalam setiap komponen kos tersebut satu persatu.

 • #54 written by sky123
  about 4 years ago

  salam cikgu .jika soalan ada tulis angkutan masuk , so angkutan tersebut perlu letak di akaun pengeluaran ker ? contoh soalan 2005 no 3 . soalan saya kenapa angkutan masuk tersebut perlu letak di akaun pengeluaran tetapi dia tidak tules angkutan masuk bahan mentah . lagi satu . soalan tulis angkutan keluar sahaja , so angkutan keluar ini letak di mana ?

 • #55 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  Akaun Pengeluaran / Penyata Kos Pengeluaran HANYA melibatkan kos2 / belanja2 yang berkaitan dengan KILANG SAHAJA.

  Jika melibatkan belanja2 Kedai / Perniagaan, maka dimasukkan dalam Penyata Pendapatan bagi mencari Untung / Rugi Bersih perniagaan.

  Bagi topik, ini ANGKUTAN MASUK adalah merujuk kepada kos pengangkutan bagi membawa masuk bahan2 mentah yang dibeli ke dalam KILANG, walaupun tidak dinyatakan angkutan masuk bahan mentah. Maka ianya perlu dimasukkan dalam Akaun Pengeluaran.

  Manakala ANGKUTAN KELUAR adalah merujuk kepada kos pengangkutan untuk menghantar barang kepada PELANGGAN, maka ianya melibatkan perbelanjaan kedai / perniagaan, sebagaimana gaji jurujual, sewa kedai yang perlu dimasukkan dalam Penyata Pendapatan.

 • #56 written by sky123
  about 4 years ago

  bermakna, soalan hanya kata insurans atas belian maka ia akan diletakkan di akaun pengeluaran ?

 • #57 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  INSURANS ATAS BELIAN perlu dicatat dalam Kos Belian Bahan Mentah, manakala INSURANS (sahaja) boleh merujuk kepada insurans kilang dan dicatat dalam KOS OVERHED.

  Sekiranya dinyatakan INSURANS KEDAI baru dianggap belanja perniagaan dan tidak perlu dimasukkan dalam Akaun Pengeluaran. Ataupun Insurans diagihkan mengikut nisbah tertentu, maka bahagian kilang sahaja perlu dimasukkan dalam Akaun Pengeluaran.

 • #58 written by Fatin
  about 4 years ago

  Cikgu,
  Mungkinkah dalam soalan yang sama meminta kita sediakan akaun pengeluaran dan kemudian penyata pendapatan? terima kasih

 • #59 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  Ada kemungkinan, kerana dalam HSP ada menyatakan Hasil Pembelajaran : “Merekodkan pemindahan kos pengeluaran ke Penyata Pendapatan.”

 • #60 written by Fatin
  about 4 years ago

  terima kasih cikgu

 • #61 written by shakiera
  about 4 years ago

  salam..
  cikgu..saya nk tnye.
  klau die maklumat baki jualan 2 ade 2 item cmner ye..
  cntohnyer
  stok awal :
  gula-gula 13000
  biskut manis 25000

  jualan :
  gula-gula 190000
  biskut manis 110000

  stok akhir
  gula-gula 20000
  biskut manis 10500

  bahan mentah telah diberi…..
  ini untuk syarikat yg menjalankan perniagaan gula-gula dan biskut manis.

 • #62 written by zero
  about 4 years ago

  cikgu,
  sanya nak tanya…

  1 Jan 2005 31 Dis 2005
  Kerja dalam process
  Bahan Mentah 570 550
  Buruh Langsung 440 420
  Overhed 390 400

  nak macam mana tulis dalam penyata kos pengeluaran?

 • #63 written by faiz
  about 4 years ago

  shakiera:kalau tak silap saya,jualan tak perlu ditambah kerana jualan ialah selepas bahan mentah dihasilkan.kos pengeluaran hanya untuk bahan mentah.kalau stok akhir itu perlu ditambah dua-dua sekali kerana kilang tersebut melakukan kedua-duanya.btul tak cg?

 • #64 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  Tq Faiz, apa yang penting dalam menyediakan Penyata Kos Pengeluaran. Hanya item2 yang melibatkan kilang / pengeluaran sahaja. Jika melibatkan kedai / perniagaan, ianya akan dimasukkan dalam Penyata Pendapatan.

  Zero,
  Kena masukkan dalam setiap KOMPONEN KOS – KDP awal dan KDP akhir masing2.

 • #65 written by Fatin
  about 4 years ago

  Cikgu,
  adakah sukatan pelajaran ‘memindahkan kos pengeluaran kepada penyata pendapatan’ termasuk dalam sukatan pelajar tingkatan lima tahun ini? kami pelajar tingkatan lima tahun ini perlukan membuat persediaan? terima kasih

 • #66 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  Untuk tahun ini, masih boleh rujuk kepada buku teks yang sedia ada ataupun rujuk HSP 2004-2010.

 • #67 written by sky123
  about 4 years ago

  salam cikgu , kalau soalan ada diskaun belian bahan mentah (diskaun diterima) letak di mana ?

 • #68 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  Salam,
  Pada pandangan Cg, Diskaun belian bahan mentah perlu dicatatkan dalam komponen KOS BAHAN MENTAH, iaitu Belian (-) Diskaun belian.

 • #69 written by Fatin
  about 4 years ago

  cikgu,
  Salam, dalam soalan tahun lepas akaun pengeluaran tahun 2004, pulangan keluar 645 patutkah di tolak dari belian bahan mentah sebab soalan tidak menyatakan pulangan keluar untuk bahan mentah atau barang siap?. Terdapat 2 buku di pasaran, sebuah yang tolak sementara yang sebuah lagi tidak.
  Bolehkah belanja alat-alat kecil ditulis sebagai susut nilai alat-alat kecil? sebab dalam soalan anchor no 3 yang dikeluarkan oleh lembaga peperiksaan, ia menggunakan susut nilai alat-alat kecil. Terima kasih

 • #70 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  1. Pulangan keluar = Pulangan BELIAN.
  Jadi bagi kilang, apa yang dibeli adalah BAHAN MENTAH. Maka PULANGAN KELUAR tersebut adalah merujuk kepada pulangan bahan mentah dan perlu ditolak daripada BELIAN BAHAN MENTAH.

  2. Ya, Susut nilai alat-alat kecil / belanja alat-alat kecil boleh digunakan.

 • #71 written by Fatin
  about 4 years ago

  terima kasih

 • #72 written by Fatin
  about 4 years ago

  Cikgu
  Dalam soalan spm 2003 akaun pengeluaran, alat-alat dalam proses RM16384. Adakah sama dengan kerja dalam proses akhir?

 • #73 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  Berlaku beberapa kesilapan menaip dalam soalan tahun tersebut. “Alat-alat dalam proses” adalah SALAH sepatutnya “Kerja dalam proses”.

 • #74 written by Fatin
  about 4 years ago

  Cikgu,
  upah operator kilang termasuk dalam kos prima atau kos overhed. terima kasih

 • #75 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  Upah operator kilang merupakan KOS BURUH LANGSUNG, jika tiada operator maka proses pengeluaran tidak dapat dijalankan. Maka, ianya adalah sebahagian daripada KOS PRIMA.

 • #76 written by Fatin
  about 4 years ago

  cikgu,
  upah operator kilang dan upah operator mesin kilang adakah sama? terima kasih

 • #77 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  Boleh dikelaskan sebagai Kos Buruh Langsung, cara mudahnya jika mereka tidak datang bekerja… adakah pengeluaran boleh dijalankan. Jika tidak, maka dikelaskan sebagai Kos Buruh Langsung, Sebaliknya jika mereka tidak datang bekerja, tetapi tidak menjejaskan proses pengeluaran, maka dikelaskan sebagai Kos Overhed.

 • #78 written by CW
  about 4 years ago

  Hi cikgu,
  Terdapat 2 format Akaun Pengeluaran iaitu + kerja dlm proses awal & – KDP akhir di akhir sekali (konsep lump sum) & KDP yang dipecahkan kepada kos bahan mentah, buruh langsung & overhed.
  Adakah kita mesti melihat soalan iaitu jika tanpa dipecahkan KDP itu maka kita hanya + & – KDP di akhir sekali atau sebaliknya.
  Sekiranya mesti mengikut format adakah kita akan ditolak markah sekiranya hanya guna + & – KDP dibawah shj walaupun diberikan pecahan setiap KDP awal & akhir.
  TQ

 • #79 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  Sekiranya diberikan pecahan KDP mengikut komponen, maka mesti ditunjukkan KDP dalam setiap komponen, kerana kemahiran tersebut yang hendak diuji. Jika dijadikan lump-sum, maka pelajar akan kehilangan markah. Sepatutnya pelajar dapat 3 markah, tetapi hanya dapat 1 markah sahaja.

 • #80 written by Fatin
  about 4 years ago

  cikgu,
  merujuk kepada soalan tahun lepas 1997, jawapan yang beri oleh buku di pasaran adalah guna lump-sum walaupun soalan bagi pecahan kepada tiga iaitu kerja dalam proses bahan mentah, buruh langsung dan overhed, ini bermakna hanya dapat 1 markah sahaja?

 • #81 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  Apabila dikelaskan mengikut komponen, maka laporan dalam Penyata Kos Pengeluaran mestilah mengikut komponen2 tersebut, kalau tidak apa guna direkod mengikut komponen jika akhirnya diambil lump-sum saja.

 • #82 written by phang
  about 4 years ago

  cikgu..nak tanya sikit …
  1. pelarasan untuk stok awal dan akhir alat-alat kecil ialah susut nilai alat kecil yang dimasukkan ke dalam penyata kos pengeluaran bahagian kos overhed ?
  2. penyata pendapatan dan kunci kira-kira tak perlu disediakan untuk bab akaun pengeluaran ?
  terima kasih cikgu

 • #83 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  1. Ya, susut nilai alat-alat kecil / belanja alat-alat kecil dekelaskan sebagai Kos Overhed.

  2. Mengikut Huraian Sukatan Pelajaran setakat merekod pemindahan kos pengeluaran ke penyata pendapatan sahaja.

 • #84 written by CW
  about 4 years ago

  Hi cikgu,
  Baru-baru, ini anak buah saya menghadiri ceramah akaun di sekolahnya dimana mereka menjemput seorang guru cemerlang akaun sekolah teknik & cikgu mengatakan akaun pengeluaran juga ialah soalan anchor yang boleh keluar sebagai soalan 2 bersama dengan penyata kewangan. Adakah ini benar. Sekiranya ya, bukankah ini merupakan sukatan lama. Patutkah pelajar belajar gabungan akaun pengeluaran & penyata kewangan.
  terima kasih, cikgu

 • #85 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  Maaf, saya tak pasti. Setahu saya, tahun ini masih menggunakan sukatan dan format tahun lepas di mana 2 soalan merupakan soalan Anchor Item (tidak termasuk Ak Pengeluaran). Kalau tahun depan ada kemungkinan, kerana sudah tiada lagi Anchor Item dan buku teks baru akan dikeluarkan sebagai rujukan. Walau bagaimanapun sebagai langkah berjaga2, adalah lebih baik pelajar bersedia juga dengan soalan tersebut, mungkin ianya maklumat terbaru.

 • #86 written by CW
  about 4 years ago

  Terima kasih cikgu.
  Tolong upload untuk kita cikgu, sekiranya ada sebarang perubahan dalam topik-topik yang terlibat dalam soalan anchor.
  TQ

 • #87 written by lamka
  about 4 years ago

  Assalamualaikum dan salam Ramadhan.

  cg, diskaun diberi dan diterima mmg x masuk ak.pengeluaran ke??

 • #88 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  Lamka, waalaikumussalam & salam ramadhan.

  Ya, tidak masuk. Kenapa ? …. Adakah ianya melibatkan kos/perbelanjaan bagi KILANG atau KEDAI perniagaannya ?

 • #89 written by Fatin
  about 4 years ago

  Cikgu,
  dalam soalan tahun lepas 2006, soalan akaun pengeluaran. Bukankah bahan pembungkus dan bahan bakar di masukkan dalam kos prima kerana kos-kos tersebut berkadar langsung dengan unit pengeluaran? terima kasih

 • #90 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  Fatin,

  Bahan2 tersebut dikelaskan sebagai BAHAN TAK LANGSUNG dan dimasukkan dalam Komponen Kos Overhed.

 • #91 written by cva
  about 4 years ago

  Cikgu,

  Dalam nota cikgu dan juga blog cikgu sila, royati dinyatakan sebagai kos langsung. Adakah ianya perlu ditambah selepas ‘kos bahan mentah digunakan’, iaitu sebelum kos buruh langsung sebelum mendapat kos prima. Soalan SPM 2000: saya mendapati dalam jawapan yang disediakan di buku soalan tahun lepas bagi royalti ditunjukkan sebagai sebagai kos buruh langsung, iaitu seperti nota cikgu. Namun begitu, salah mendapat tahu ada cikgu sekolah yang mengajar pelajar untuk mencatat royalti sebagai kos overhed. Adakah catatan royalti sebagai kos overhed betul?

 • #92 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  Cva,

  Kos2 seperti : Bayaran royalti, kos reka bentuk produk dan kos pendaftaran paten dikelaskan sebagai BELANJA LANGSUNG.
  Di mana belanja tersebut turut berubah secara berkadar terus dengan setiap unit pengeluaran. Pada pendapat Cg, adalah tidak tepat jika ianya dicatatkan sebagai Kos Overhead.

 • #93 written by cva
  about 4 years ago

  Terima kasih,

  Oleh yang demikian ia seharusya termasuk sebahagian daripada kos prima.
  1) Cikgu, yang mana harus ditunjukkan terlebih dahulu:
  kos langsung atau kos buruh langsung atau yang mana mana pun ok?
  2) sekiranya student masukkan royalti dalam kos overhed, adakah ia di anggan tidak mengikut skema dan tiada markah diberi?

 • #94 written by cva
  about 4 years ago

  Cg,

  Harap cikgu dapat membantu saya mengenai perkara di atas.

  thank

 • #95 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  Cva,

  Pandangan Cg,
  1. Mana-mana pun ok, cuma Cg cadangkan KOS BURUH LANGSUNG dahulu baru KOS/BELANJA LANGSUNG.

  2. TIDAK dapat markah untuk item tersebut kerana SALAH KOMPONEN KOS.

 • #96 written by sky123
  about 4 years ago

  salam cikgu . sy nak tanya, di maklumat tambahan soalan tulis insurans terdahulu 300 . dan insurans yg dh dibayar rm 1000 . adakah insurans ini 1000 perlu ditambah dgn 300 ? atau ditolak ?

 • #97 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  Sky123,
  Indurans TERDAHULU, maksudnya kita telah bayar LEBIH, maka pelarasannya kita kena TOLAK.

 • #98 written by Joanna
  about 4 years ago

  Hi, boleh saya tanya,

  Katakan saya sudah kira sampai dapat KOS PENGELUARAN, dan soalan meminta untuk Penyata Pendapatan selepas itu, di manakah Kos Pengeluaran akan pergi?

 • #99 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  Joanna,
  Kos Pengeluaran dimasukkan dalam KOS JUALAN, bersama2 BELIAN (jika perniagaan ada membeli barang siap yang lain).

  KOS JUALAN:
  Stok awal ———————–xxx
  Kos Pengeluaran——– xxx
  Belian ——————— xxx xxxx
  ———————————– xxxx
  (-) stok akhir —————— xxxx

 • #100 written by sky123
  about 4 years ago

  salam cikgu kalau dia tulis pulangan belian sahaja , kenapa tidak diletakkan dalam akaun pengeluaran seperti soalan spm 2004 ?

 • #101 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  Sky,
  PULANGAN KELUAR/BELIAN memang merujuk kepada pulangan BAHAN MENTAH, maka ianya perlu dimasukkan dalam Kos Pengeluaran. Memang ada kesilapan dalam jawapan dalam buku Koleksi Peperiksaan Sebenar (CERDIK).
  Kos bahan mentah digunakan = RM103728; Kos Prima = RM147728; Kos Pengeluaran = RM198936.

 • #102 written by naqya
  about 4 years ago

  ckgu, mcm mana nk bezakan kos buruh langsung, belanja langsung dgn kos overhed. saya confuse…

 • #103 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  Naqya,
  Sila baca dan fahami nota yang telah Cg sediakan DIATAS.

 • #104 written by lamka
  about 4 years ago

  salam cg, Selamat Hari Raya Aidilfitri!

  cg sy ade beberape pekara yg skarang ni ramai confuse
  termasuk cg akaun sy.

  berkenaan dgn, PULANGAN KELUAR dan INSURANS ATAS BELIAN.

  kalau soalan hanye tulis PULANGAN KELUAR sahaja mmg perlu bawa masuk ke? cg saya ckp x pyh sbb x tulis pun PUL. KELUAR BHN MENTAH. tp menurut penyataan cg di atas kene letak. jadi sy berbelah bahagi nk ikut yg mane satu… begitu juga dgn insurans atas belian.
  sy harap cg dpt membantu. sy dh x lena tido sebab perkara ni..

 • #105 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  Lamka,
  Salam.
  Ok, merujuk soalan No. 5 SPM 2004. Pertama kita lihat KESELURUHAN SOALAN, daripada maklumat / baki2 yang diberikan JELAS menunjukkan syarikat tersebut TIDAK MEMBELI BARANG SIAP, semua BARANG NIAGA (BARANG SIAP) adalah hasil keluaran kilang mereka. DI mana TIDAK WUJUD BELIAN BARANG SIAP, maka Pulangan Keluar Barang Siap juga tidak akan wujud.

  Oleh yang demikian, PULANGAN KELUAR dalam soalan tersebut HANYAlah merujuk kepada BAHAN MENTAH sahaja (walaupun tidak dinyatakan) dan begitu juga INSURAN ATAS BELIAN adalah merujuk kepada belian BAHAN MENTAH.

  Semoga dengan penerangan Cg itu, dapat tidur lena…..

 • #106 written by lamka
  about 4 years ago

  Salam…
  oh begitu..
  bagaimana klo contoh nye ade brg siap?

  satu lg. soalan trial terengganu 2010,
  dlm maklumat diberi dia hanya tulis ‘kadar bayaran’?
  adakah kadar byrn tu consider sbagai “kadar bayaran untuk kilang”???

  terima kasih byk2 cikgu :)

 • #107 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  Lamka,
  STOK AWAL dan STOK AKHIR barang siap adalah merujuk kepada barang keluaran kilang yang telah disiap dan dipindahkan ke Kedai untuk tujuan jualan.

  Merujuk kepada Soalan tersebut, Pada pandangan Cg, sepatutnya dinyatakan dengan jelas “Kadar Bayaran kilang RM4200″ kecuali ada maklumat tambahan ianya diagih antara kilang dan pejabat dengan nisbah tertentu.

 • #108 written by Lim
  about 4 years ago

  Cikgu,

  Apakah yang dimaksudkan dengan Akaun Pengilangan dan apakah formatnya?

  Terima Kasih.

 • #109 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  Kalau tidak silap Cg, Akaun Perkilangan = Akaun Pengeluaran

 • #110 written by ila
  about 4 years ago

  Salam…

  saya nak tanya, adakah gaji kerani merupakan contoh kos buruh tak langsung

 • #111 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  Gaji Kerani TIDAK dikelaskan sebagai BURUH TAK LANGSUNG, ini kerana KERANI bekerja di PEJABAT bukannya diKILANG. Maka ianya tidak boleh dimasukkan dalam Penyata Kos Pengeluaran.

  Buruh Tak Langsung adalah buruh yang bekerja di KILANG tetapi tidak terlibat secara langsung dalam proses pengeluaran barang keluaran. Dengan kata lain : Kalau dia tidak hadir bekerjapun barang keluaran masih dapat dikeluarkan. Antaranya ialah Jaga Kilang, Penyelia Kilang

 • #112 written by fza
  about 4 years ago

  cikgu saya nak tanya apakah perkaitan perakaunan perkilangan? saya tak faham

 • #113 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  Fza,
  Perkaitan yang macam mana Fza maksudkan ?

 • #114 written by tam
  about 4 years ago

  askum. saya nak tanya, adakah kos pembelian mesin dan alatan pejabat diklasifikasikan sebagai kos tetap. ini adalah kerana kita membeli aset tetap

 • #115 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  Cuba FAHAMi apa yang dimaksudkan dengan KOS TETAP dan KOS BERUBAH … ASET TETAP dan KOS TETAP 2 perkara yang berbeza.

 • #116 written by Phang
  about 4 years ago

  cg,
  klu soalan berikan kerja dalam proses awal bahan ,buruh …
  adakah kita perlu –stok awal bahan mentah + kerja dalam proses awal bahan …..?atau tambah kerja dalam proses awal dan tolak KDP akhir selepas tolak stok akhir bahan?
  cg, faham maksud saya tak ?

 • #117 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  Phang,
  Kedua2 cara tersebut boleh digunakan.

 • #118 written by Phang
  about 4 years ago

  cg,
  klu dalam soalan adanya kadar bayaran..tapi ia tak tulis kadar bayaran kilang @kadar bayaran pejabat .dalam maklumat tambahan pun tak nyatakan nisbah antara kilang dan pejabat untuk pembahagian kadar bayaran..jadi ia dicatat terus ke akaun pengeluaran ? atau …??
  thank you

 • #119 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  Jika tidak ada maklumat lain, maka ianya dianggap untuk kegunaan kilang dan perlu dicatat dalam Penyata Kos Pengeluaran.

 • #120 written by Vetrhi
  about 4 years ago

  Selamat sejahtera cikgu Narzuki,cg,sye nk tnye..di ak pnglrn sblh kanan kena tulis kos pengeluaran ke atau akaun perdagangan?

 • #121 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  Kedua-duanya boleh diterima.

 • #122 written by faten syahira
  about 4 years ago

  salam..
  cikgu klau diberi soalan yang ad pul.keluar bahn mentah mcm mne?

 • #123 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  Sama seperti pengiraan KOS JUALAN dalam Penyata Pendapatan, di mana BELIAN – PULANGAN KELUAR/BELIAN.

 • #124 written by faten syahira
  about 4 years ago

  ok..tme kasih cikgu

 • #125 written by onieq
  about 4 years ago

  hi cg…:)
  sa nk tnya ne, knpa gaji pekrja pejabat dan belanja am pejabat x direkod dlm akaun pengeluaran???

 • #126 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  Penyata Kos Pengeluaran hanya melibatkan kos/perbelanjaan yang berkaitan dengan KILANG sahaja. Gaji pekerja pejabat dan belanja am pejabat TIDAK berkaitan dengan belanja KILANG, maka TIDAK PERLU masuk dalam Kos Pengeluaran.

 • #127 written by sky123
  about 4 years ago

  salam , cikgu kalau yerdapat lesen kilang , butir tu letak di mana ? adakah kos overhed ?

 • #128 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  Selain dari kos bahan mentah, kos buruh langsung dan belanja langsung…..masukkan dalam KOS OVERHED.

 • #129 written by sky123
  about 4 years ago

  maknanya kos overhed lah ya ? lagi satu , kalau terdapat alat tulis rm210 kt soalan , maklumat tambahan pula alat tulis yang belum digunakan ialah rm50 . macam mana tu cikgu ? tima kasih

 • #130 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  YA.
  Cari belanja alat tulis….. 210 – 50 = 160 … iaitu alat tulis yang telah habis digunakan.

 • #131 written by sky123
  about 4 years ago

  salam . merujuk soalan wilayah 2010 , kenapa gaji pengurus diletakkan di kos overhed , bukankah ia adalah belanja pejabat ?

 • #132 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  “Gaji Pengurus” disitu merujuk kepada gaji pengurus kilang, maka dikelaskan sebagai Kos Overhed.

 • #133 written by sky123
  about 4 years ago

  macam mana nak tahu ia untuk pejabat ke kilang ?

 • #134 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  Jika ada disebutkan “pejabat” atau diagihkan antara kilang dan pejabat mengikut nisbah tertentu. Pejabat biasanya dipanggil gaji pekerja pejabat sahaja, bukan pengurus pejabat.

 • #135 written by vimalan
  about 4 years ago

  cikgu saya tak beberapa faham tentang kos prima

 • #136 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  KOS PRIMA = Kos Bahan Mentah + Kos Buruh Langsung + Belanja Langsung
  Iaitu KOS UTAMA yang digunakan untuk menghasilkan keluaran.

 • #137 written by sky123
  about 4 years ago

  salam , lesen kilang dikategorikan sebagai kos overhed atau kos belanja langsung ? lagi satu , alat tulis yang diberi 490 , manakala di maklumat tambahan pula alat tulis yang belum digunakan ialah 200 . bagaimana pelarasan untuk alat tulis ini ?

 • #138 written by sky123
  about 4 years ago

  apa item utk belanja langsung?

 • #139 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  lesen kilang – kos overked

  Cari berapa belanja alat tulis, iaitu alat tulis yang habis digunakan ?
  Alat tulis = 490 (beli) – 200 (belum digunakan) = 290 … kos overhed

  BELANJA LANGSUNG merujuk kepada belanja yang terlibat secara langsung dengan keluaran seperti, ROYALTI, PATEN.

 • #140 written by Fatin
  about 4 years ago

  cikgu,
  soalan 2 dan 3 adalah soalan untuk sijil LCCI dimana kita boleh buat dalam bentuk penyata jika soalan minta bentuk T(akaun). Jika soalan no.5 meminta kita sediakan akaun pengeluaran, bolehkah fatin menjawap dalam bentuk penyata kos pengeluaran? terima kasih

 • #141 written by Fatin
  about 4 years ago

  Cikgu,
  soalan 2 dan 3 adalah soalan untuk sijil LCCI dimana kita boleh buat dalam bentuk penyata jika soalan minta bentuk T(akaun), Jika soalan 5 meminta kita sediakan akaun pengeluaran, bolehkah fatin menjawap dalam bentuk penyata kos pengeluaran? terima kasih.

 • #142 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  Untuk mendapat Sijil LCCI tidak bergantung kepada soalan 2 dan 3 sahaja. Semua soalan dalam Kertas 2 diambilkira dalam penilaian pemberian Sijil LCCI.

  Pada masa ini, semua soalan digalakkan disediakan dalam bentuk Penyata, walaupun diminta sediakan Akaun Pengeluaran. Format pelaporan tidak menjadi masalah, kerana apa yang diuji dan dinilai sekarang ialah dari segi penguasaan KEMAHIRAN PERAKAUNAN.

 • #143 written by syakiema
  about 4 years ago

  salam cikgu kenape barang siap tidak diambik kira dalam penyediaan kos pengeluaran??lagi satu soalan adakah belanja atas belian bahan mentah dikira sebagai kos bahan mentah atau kos overhed??saya sedikit keliru

 • #144 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  Syakiema,

  Ini pentingnya memahami konsep Kos Pengeluaran. Ianya hanya melibatkan kos2 / belanja2 yang terlibat dalam KILANG sahaja… yang mana melibatkan KEDAI / PERNIAGAAN /PEJABAT akan dimasukkan dalam Penyata Pendapatan dan KKK perniagaan. Contohnya Stok Barang siap, gaji juru jual, sewa kedai / pejabat.

  Manakala Belanja atas BAHAN MENTAH perlulah dimasukkan dalam KOS BAHAN MENTAH. Mana-mana belanja selain Kos Bahan Mentah dan Kos Buruh Langsung serta Belanja Langsung, barulah dikelaskan sebagai KOS OVERHED.

 • #145 written by sky123
  about 4 years ago

  salam cikgu . diskaun diterima utk bahan mentah letak di mana ? dan jika dinyatakan diskaun diterima shj consider dia sbg diskaun bahan mentah yaa ?

 • #146 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  KOS PENGELUARAN hanya melibatkan kos2/ belanja2 yang berkaitan dengan kilang sahaja. Manakala Diskaun diterima pula merupakan HASIL (ikut sukatan lama), maka ianya TIDAK perlu dimasukkan dalam Akaun Pengeluaran.

 • #147 written by syakiema
  about 4 years ago

  cg…esok semua budak akaun akan exam ..sy harap cg doakan semua budak akaun agar dapat A dalam subjek akaun amin..

 • #148 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  Ok, Cg doakan semuanya diberikan ketenangan, ingat apa yang telah dipelajari serta dapat menjawab dengan betul dan berjaya dengan cemerlang (A+), InsyaAllah.

 • #149 written by kaer
  about 4 years ago

  sy ingin bertanye, apakah yg dimaksudkan dengan stok awal bahan mentah dan stok akhir bahan mentah dalam aktiviti pertanian…..?

 • #150 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  Stok awal dan Stok akhir dalam apa2 aktiviti perniagaan ada sama konsepnya. Stok Awal adalah stok pada permulaan perniagaan/aktiviti, dan pada akhir tempohperakaunan akan terdapat stok2 yang tinggal (Stok Akhir). Seterusnya Stok Akhir akan dipindahkan ke tempoh perakaunan berikutnya sebagai Stok Awal.

 • #151 written by ASMA
  about 4 years ago

  salam cikgu..saya nak tanya..ada sesetengah mengatakan bahawa royalti di letakkan di kos overhed…ini adalah berdasarkan bayarannya samada lumpsum atau tidak..kalau lumsum masuk kos overhed..betul ka..confius saya

 • #152 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  Pada pandangan Cg, bagi skop PERKILANGAN / PENGELUARAN kebiasaanya pembayaran royalti adalah berkadaran dengan kuantiti/unit keluaran, maka ianya dikelaskan sebagai BELANJA LANGSUNG.

  Sekiranya pembayaran royalti tersebut TIDAK berkadaran secara langsung dengan unit keluaran, barulah ianya dikelaskan sebagai KOS OVERHED.

 • #153 written by Carmen
  about 4 years ago

  cikgu, apa itu kos barang di kilang? bagaimanakah kita mengira kos tersebut?

 • #154 written by Cg Narzuki
  about 4 years ago

  Carmen,
  Kos Barang di Kilang merujuk kepada jumlah kos yang terlibat dalam pengeluaran sesuatu produk. Ianya terdiri daripada Kos Bahan Mentah, Kos Buruh Langsung dan Kos Overhed Kilang. Secara kasarnya adalah dengan CAMPUR ketiga2 kos tersebut, secara lebih detail ialah dengan merujuk FORMAT Penyata Kos Pengeluaran.

 • #155 written by woo
  about 3 years ago

  sala Cikgu
  saya ingin bertanya adakah diskaun diterima perlu dimasuk semasa menyediakan akaun pengeluiaran atau ke penyata pendapatan?

 • #156 written by Cg Narzuki
  about 3 years ago

  Woo,
  Pada pandangan saya, berdasarkan format baru, dimana Diskaun diterima sebagai AKAUN KONTRA kepada Belian, maka ianya perlu dimasukkan dalam Ak Pengeluaran.

 • #157 written by gary
  about 3 years ago

  cikgu ,

  saya nak tanya ,
  jika dalam imbangan duga hanya beri gaji pekerja kilang dan tiada upah pekerja ,
  gaji perlu direkod bawah buruh langsung ataupun overhed ?

  terima kasih

 • #158 written by gary
  about 3 years ago

  cikgu,

  saya juga menghantar satu mel ke gmail cikgu untuk sikit pertanyaan ,
  harap dapat reply secepat mungkin , terima kasih ~

 • #159 written by Cg Narzuki
  about 3 years ago

  Gary,

  Gaji pekerja kilang boleh dikelaskan sebagai KOS BURUH LANGSUNG.
  Ok, rujuk email berkaitan soalan tersebut.

 • #160 written by gary
  about 3 years ago

  cikgu ,

  kenapa gaji boleh dikelas bawah buruh langsung ?
  bukankah gaji ialah kos tetap bagi pengeluaran dan rekod dalam overhed kilang manakala upah direkod dalam buruh langsung ?

  terima kasih

 • #161 written by Cg Narzuki
  about 3 years ago

  Gary,

  Berdasarkan soalan tersebut, “Gaji pekerja kilang” adalah merujuk kepada gaji pekerja yang terlibat secara langsung dalam proses pengeluaran. lagipun dalam soalan tersebut tiada dikemukakan “Upah pekerja kilang”. Manakala tidak semua UPAH dikelaskan sebagai KOS BURUH LANGSUNG, ada juga yang dikelaskan sebagai KOS OVERHEAD.

 • #162 written by Cg Narzuki
  about 3 years ago

  Martina,

  Setahu saya, TIADA sebarang perubahan terhadap Format Pentaksiran SPM 2011, iaitu
  Kertas 1 – 20%
  Kertas 2 – 60%
  Kertas 3 – 20% …. perubahan daripada WAJIB (tak buat dikira sebagai TH) kepada TIDAK WAJIB.
  Mana-mana pelajar yang tidak membuat kerja kursus (Kertas 3), maka markah untuk Kertas 3 ialah SIFAR.

 • #163 written by Robby Lim
  about 3 years ago

  Cikgu,,

  Harga buruh tak langsung pada tahun berakhir 30 Jun 20×4 ialah RM 18 000…Maklumat tambahan adalah seperti berikut : Upah operator kilang termasuk buruh tak langsung Rm 1 300…..saya tak faham….adakah nilai asal buruh tak langsung perlu ditolak dengan maklumat tambahan ?

  Terima Kasih

 • #164 written by Cg Narzuki
  about 3 years ago

  Robby Lim,

  Pada pandangan Cg,

  Upah operator kilang RM1300 ……………………………. BURUH LANGSUNG
  Buruh tak langsung (18000 – 1300) RM16 700 ….. KOS OVERHED

 • #165 written by Robby Lim
  about 3 years ago

  Cikgu,

  Pulangan keluar dan Pulangan belian bahan mentah……mana yang perlu ditolak oleh belian bahan mentah??? Pada pandangan saya , pulangan keluar sama dengan pulangan belian…jadi perlu ditolak??

  Terima kasih

 • #166 written by Cg Narzuki
  about 3 years ago

  Robby Lim,

  Ya, Pulangan Keluar = Pulangan Belian … ianya perlu ditolak daripada belian Bahan Mentah.

 • #167 written by eqa
  about 3 years ago

  salam cg narzuki, jika ketika pembelian bahan langsung kita mendapat diskaun diterima daripada pembekal, adakah diskaun diterima ini ditolak dari belian bahan langsung tbt ketika membuat penyata kos pengeluaran.

 • #168 written by Robby Lim
  about 3 years ago

  Cgu

  Angkutan keluar dikelaskan kos overhed atau bukan???

 • #169 written by Cg Narzuki
  about 3 years ago

  Robby Lim,

  Adakah ANGKUTAN KELUAR merupakan perbelanjaan KILANG atau KEDAI ? ……… iaitu kos tambang / penghantaran BARANG SIAP kepada PELANGGAN.

 • #170 written by Robby Lim
  about 3 years ago

  Cgu

  Saya rasa ia adalah belanja……dan patut dikelaskan pada kos overhed….tetapi jawapan dalam latihan saya tidak termasuk ANGKUTAN KELUAR…….

 • #171 written by Cg Narzuki
  about 3 years ago

  Robby Lim,

  Ianya memang belanja TETAPI perbelanjaan bagi KEDAI bukannya perbelanjaan KILANG, Kos Pengeluaran HANYA melibatkan BELANJA KILANG sahaja. Oleh itu, ANGKUTAN KELUAR tidak masuk dalam Kos Overhed, sebaliknya masuk dalam Penyata Pendapatan bagi KEDAI / Perniagaan.

 • #172 written by Robby Lim
  about 3 years ago

  Cgu

  Rupa-rupanya….jika solan menyatakan ANGKUTAN KELUAR BAHAN LANGSUNG….saya rasa ia dikelaskan sebagai kos tetap( kos overhed )…adakah ia betul??

 • #173 written by Cg Narzuki
  about 3 years ago

  Robby Lim,

  BAHAN LANGSUNG, seperti bahan mentah tidak akan dijual / dihantar kepada pelanggan…. KILANG tidak menjalankan perniagaan,.. hanya memproses BAHAN MENTAH / LANGSUNG kepada BARANG SIAP …. barang siap akan dipindahkan ke KEDAI, kemudian KEDAI yang akan menjualnya… Angkutan yang berkaitan dengan KILANG hanyalah ANGKUTAN MASUK …. yang dikelaskan sebagai KOS BAHAN LANGSUNG.

 • #174 written by Robby Lim
  about 3 years ago

  Cgu

  Terima kasih banyak-banyak…….saya dah pun faham…kilang hanya memproses…bukan membekal atau dijual….saya faham cikgu…sebenarnya bab inilah yang mengelirukan saya untuk membezakan kos overhed…TQ

 • #175 written by Edvin
  about 3 years ago

  Cikgu,

  kenapa Kos Pengeluaran perlu ditambah dengan Belian di Kos Jualan Penyata Pendapatan..?? agak keliru di sini…

 • #176 written by Cg Narzuki
  about 3 years ago

  Edvin,

  Kes tersebut berlaku jika perniagaan menjalankan perniagaan menjual dan membeli barang niga siap serta mempunyai KILANG pembuatan sendiri. Contoh mudah… KEDAI KAIN BATIK …. ada kain batik yang dibeli dari pembekal lain (.. kita gunakan BELIAN), dan ada kain batik daripada KILANG kita sendiri ….(kita gunakan KOS PENGELUARAN) , maka dalam Penyata Pendapatan … akan wujud kedua-dua item tersebut :

  Stok Awal (barang siap)
  (+) Belian
  (+) Kos Pengeluaran
  =Kos barang untuk dijual
  (-) Stok akhir (barang siap)
  = KOS JUALAN

 • #177 written by Akram
  about 3 years ago

  Minta maaf kerana mengambil masa cikgu….

  Adakah susut nilai terkumpul loji dan mesin tidak disertakan dalam kos overhead tetapi berbeza dengan susut nilai loji dan mesin?Saya kurang faham perbezaannya apabila menjawab satu soalan daripada buku latihan..Boleh cikgu terangkan?

 • #178 written by Cg Narzuki
  about 3 years ago

  Akram,

  SUSUT NILAI – dikelaskan sebagai BELANJA, iaitu Kos Overhed bagi KILANG.

  SUSUT NILAI TERKUMPUL adalah Akaun Kontra kepada Aset Bukan Semasa dalam KKK.
  KKK
  Loji dan Mesin
  (-) Susut nilai Terkumpul loji dan mesin

 • #179 written by T5
  about 3 years ago

  cikgu,
  di manakah kita masuk bahan pembungkusan ?dalam bahan langsung atau kos overhed?
  terima kasih

 • #180 written by Cg Narzuki
  about 3 years ago

  T5,

  Pada pandanganCg,
  Ada 2 situasi: BAHAN PEMBUNGKUSAN
  1. Bahan pembungkusan digunakan bagi membungkus SETIAP SATU produk …. ianya dikelaskan sebagai BAHAN LANGSUNG, iaitu berkadaran secara langsung dengan kuantiti produk. …… Dengan kata lain produk tersebut dikira TIDAK SIAP jika tidak dibungkus … seperti kotak untuk sepasang kasut.

  2. Bahan pembungkusan seperti kotak besar yang digunakan untuk membungkus sejumlah tertentu barang siap….. iaitu tidak berkadaran secara langsung dengan kuantiti produk, maka dikelaskan sebagai KOS OVERHED sahaja….. tujuannya hanya untuk memudahkan peyimpanan dan penghantaran BARANG SIAP ke KEDAI.

 • #181 written by T5
  about 3 years ago

  kalau soalan hanya beri bahan pembungkusan tanpa sebarang penjelasan, manakah kita perlu masuk?
  terima kasih cikgu

 • #182 written by T5
  about 3 years ago

  lagi satu soalan, jika ada diskaun diterima dalam soalan, adakah kita mesti tolak dari belian bahan langsung?terima kasih cikgu

 • #183 written by Cg Narzuki
  about 3 years ago

  T5,

  Pada pandangan saya,

  Jika tiada pengkelasan… cuba lihat kepada jenis PRODUK yang dikeluarkan.. adakah bahan pembungkusan boleh dikaitkan secara langsung / tidak dengan produk yang dikeluarkan…. (soalan yang baik sepatutnya ada pengenalan bagi membolehkan pengkelasan dibuat, jika tidak akan timbul kekeliruan)……. jika TIADA juga, Cg cadangkan diambilkira sebagai BELANJA LANGSUNG sahaja.

  Oleh kerana dalam sukatan pelajaran baru diperkenalkan Diskaun diterima sebagai AKAUN KONTRA kepada Belian… maka kita ikut format tersebut.

 • #184 written by T5
  about 3 years ago

  belanja langsung?maksud campur dalam royalti kilang?atau campur dengan belian bahan langsung?
  terima kasih cikgu

 • #185 written by Cg Narzuki
  about 3 years ago

  T5,
  KOS BAHAN LANGSUNG
  BURUH LANGSUANG
  BELANJA LANGSUNG… spt: BAYARAN ROYALTI (yang dibayar bagi setiap KUANTITI produk)
  = KOS PRIMA
  KOS OVERHED
  = KOS PENGELUARAN

 • #186 written by syarmin
  about 3 years ago

  salam cikgu…
  klu alat tulis kilang awal 220
  alat tulis kilang akhir 180
  nk buat cm na erk????

 • #187 written by Cg Narzuki
  about 3 years ago

  Syarmin,

  Maklumat tersebut boleh digunakan untuk mencari BELANJA ALAT TULIS KILANG, iaitu :
  = Belian alat tulis (+) Baki awal (-) Baki akhir

 • #188 written by siti
  about 3 years ago

  Salam cikgu,

  saya kurang jelas dengan kadar bayaran sebenarnya…dalam akaun,kadar bayaran ni spt.apa?
  tolong jelaskan…
  terima kasih

 • #189 written by Cg Narzuki
  about 3 years ago

  Siti,

  Kadar bayaran adalah merujuk kepada belanja2 yang berkadar seperti bayaran bil elektirk, bil air, bil telefon.

 • #190 written by Cindy
  about 3 years ago

  Cikgu,insurans pekerja pengeluaran merupakan kos tetap atau kos berubah?

 • #191 written by una
  about 3 years ago

  cikgu , ape format untuk akaun perdagangan kos pengeluaran ? selalunya akaun perdagangan kita buat sampai untung kasar ikut macam format penyata pendapatan . tapi kenapa kita perlu tambah kos pengeluaran dekat situ ?? saya tak faham , harap cikgu dapat jelaskan , terima kasih cikgu .

 • #192 written by Cg Narzuki
  about 3 years ago

  Una,

  Akaun Perdagangan / Penyata Pendapatan… sama saja dengan format2 sebelum ini… cuma perbezaannya pda BELIAN digantikan dengan KOS PENGELUARAN sahaja… Kenapa begitu ?

  Sekiranya kita menjalankan perniagaan membeli dan menjual kasut… dimana kita nak dapatkan stok / barang niaga untuk dijual ? … sudah tentu kita beli daripada PEMBEKAL.. iaitu melalui urus niaga BELIAN, Tetapi bagaimana pula jika kita ada KILANG KASUT sendiri… adakah kita akan BELI barang niaga tersebut dariapada pembekal…? … sudah tentu TIDAK. Kita dapatkan daripada KILANG, berapakah KOS untuk mendapatkan stok barang niaga tersebut.. kosnya adalah merujuk kepada kos pembuatannya daripada bahan mentah hinggalah jadi barang siap yang sedia untuk dijual di kedai….. dan kos tersebut dikenali sebagai KOS PENGELUARAN …iaitu darapada Penyata Kos Pengeluaran. Maka fomat Penyata Pendapatan / Akaun Perdagangan ….. BELIAN digantikan dengan KOS PENGELUARAN.

 • #193 written by salman
  about 3 years ago

  cikgu,
  saya ada beberpa soalan:

  1) Saya faham bahawa “OF” ialah Own Figure atau Angka Sendiri. Jadi, adalah ini bermaksud mana-mana angka sendiri Pelajar diterima sebagai jawapan walaupun angka tersebut tiada dalam jawapan?

  2) Berdasaran soalan percubaan dan jawapan MRSM, soalan mengkehendaki kita menyediakan Akaun Pengeluaran dan bukannya Penyata. Tetapi berdasarkan jawapan MRSM, jawapannya adalah dalam penyata. Adalah kita MESTI buat jawapan dalam PENYATA walaupun dalam soalan menyuruhkan kita sediakan Akaun? Utk pengetahuan Cg, cikgu sekolah kami tidak memberi markah kepada pelajar buat bentuk penyata.

  3) Apakah itu butiran asing?

  Terima kasih atas segala penerangan cikgu.

 • #194 written by Cg Narzuki
  about 3 years ago

  Salman,

  Pada pandangan Cg,
  1. Tidak semua ANGKA pelajar dapat diberikan 1OF, bergantung kepada syarat2 tertentu yang dinyatakan dalam skema.
  2. Sekarang ini jawapan digalakkan dalam bentuk PENYATA, walaupun soalan minta sediakan Akaun Pengeluaran…. dalam akaun, format pelaporan tidak menjadi kesalahan jika disediakan dalam Akaun / Penyata, cuma bentuk Penyata lebih digalakkan.
  3. Butiran asing, maksudnya apa yang tiada dalam skema, tetapi pelajar masukkan dalam jawapan.

 • #195 written by Robby Lim
  about 3 years ago

  Salam Cikgu,

  Kenapa gaji kilang x diketogerikan sbgai KOS OVERHED??

 • #196 written by Cg Narzuki
  about 3 years ago

  Robby,

  GAJI KILANG merupakan KOS BURUH LANGSUNG.
  Kos buruh tak langsung…. baru dikelaskan sebagai KOS OVERHED.

 • #197 written by Alfie
  about 3 years ago

  Salam cg,

  boleh tk cg memperincikan butiran ape yang perlu ade dalam kos overhead??

 • #198 written by Cg Narzuki
  about 3 years ago

  Alfie,

  SEMUA kos / belanja yang berkaitan dengan KILANG (iaitu Kos2 tidak langsung) selain daripada Kos Bahan Langsung, kos Buruh Langsung dan Belanja Langsung.

 • #199 written by gary
  about 3 years ago

  soalan 2008 :

  alatan mempunyai baki awal , belian dan baki akhir

  cikgu, saya nak tanya alatan ini diklasifikasi sebagai aset atuapun saya boleh anggap ia sebagai alat alat kecil ???

  jika ialah aset , perbezaannya ialah susut nilai manakala kalau anggapan saya betul , saya hanya perlu tulis alatan dalam ak pengeluaran ,
  terima kasi

 • #200 written by Cg Narzuki
  about 3 years ago

  Gary,

  Pada pandangan Cg,
  Alatan dielaskan sebagai Aset Bukan Semasa dan belanjanya adalah SUSUT NILAI ALATAN dalam Kos Overhed, butir ALATAN adalah salah kerana ianya ASET…. ianya tidak sama dengan ALAT-ALAT KECIL…………….

 • #201 written by kalai
  about 3 years ago

  cikgu bagi penyediaan akaun pengeluaran hanya butir yang berkenaan dengan kilang diambil kira, bagaimana dengan butir berkaitan dengan pejabat.
  jika soalan minta kita menyediakan penyata pendapatan maka butir pejabat perlu tak dimasukkan ke dalam penyata pendapatan.

  satu dalam penyediaan penyata pendapatan kita perlu tunjukkan untung kasar sahaja atau sehingga untung bersih.

 • #202 written by Cg Narzuki
  about 3 years ago

  Kalai,

  Mana-mana item yang berkaitan dengan pejabat / perniagaan… perlu dimasukkan dalam Penyata Pendapatan & KKK perniagaan tersebut. Tetapi sekiranya soalan hanya minta disediakan Akaun Perdagangan, maka pelajar hanya perlu sediakan sampai UNTUNG KASAR sahaja. Manakala jika soalan minta sediakan Akaun Perdagangan dan Untung Rugi, maka pelajar perlu sediakan sehinggan UNTUNG BERSIH.

 • #203 written by kalai
  about 3 years ago

  cikgu bagi angkutan keluar kita hanya boleh direkodkan dalam penyata pendapatan kerana ia melibatkan bara ng siap. adakah saya betul.

 • #204 written by Cg Narzuki
  about 3 years ago

  Kalai,

  Ya, angkutan keluar merujuk kepada bayaran tambang / kos angkutan bagi menghantar barang siap kepada pelanggan.

 • #205 written by fatimah
  about 3 years ago

  cikgu,
  jika dalam soalan akaun pengeluaran, soalan diberi maklumat susut nilai kenderaan, perlukah ia dimasukkan dalam kos overhed sebab soalan itu tidak nyatakan kenderaan itu digunakan untuk pejabat atau kilang?

 • #206 written by Cg Narzuki
  about 3 years ago

  Fatimah,

  Pada pandangan saya, jika TIDAK dinyatakan sebagai kenderaan KHAS untuk kegunaan kedai / perniagaan, maka dianggap sebagai kegunaan KILANG dan susut nilainya dimasukkan sebagai kos overhed kilang. .

 • #207 written by fatimah
  about 3 years ago

  Cikgu,
  Mengapa skema trial pahang susut nilai kenderaan tidak dimasukkan dalam kos overhed? Mungkinkah susut nilai kenderaan memang tidak perlu dimasukkan dalam kos overhed sebab kenderaan tidak diperlukan untuk proses barang hanya loji dan mesin dan jentera sahaja diambil kira?

 • #208 written by Cg Narzuki
  about 3 years ago

  Fatimah,

  Maaf, saya yang tersilap (terbalik)… KENDERAAN kebiasaannya adalah untuk kegunaan perniagaan, maka susut nilainya tidak perlu dimasukkan dalam Kos Overhed, KECUALI dinyatakan dengan jelas bahawa kenderaan tersebut adalah khas untuk kegunaan KILANG.

 • #209 written by fatimah
  about 2 years ago

  Cikgu,
  Dalam sukatan baru, adakah penyediaan akaun pengeluaran bagi sektor pertanian iaitu akaun pengeluaran akan memperincikan komponen-komponen bahan mentah seperti anak benih, racun serangga dan baja didedahkan kepada pelajar?
  terima kasih

 • #210 written by Cg Narzuki
  about 2 years ago

  Cg Fatimah,

  Pada pandangan saya, kita rujuk setakat mana ada dalam BukuTeks sahaja.

 • #211 written by nizam2108
  about 2 years ago

  Cikgu,
  Skema soalan percubaan Johor 2011 dirujuk, dalam soalan akaun pengeluaran yang meminta menyediakan akaun alat-alat kecil, iaitu dibeli maklumat stok awal alat-alat kecil 2500, belian alat-alat kecil RM 6700 dan stok akhir alat-alat kecil 1100. Jawapan dalam skema Akaun alat-alat kecil mengapa debit dibawa baki b/b tulis belian RM6700? bagaimana catatan bergunya? bolehkah tulis bank RM6700?
  terima kasih

 • #212 written by Cg Narzuki
  about 2 years ago

  Nizam,

  Pada pandangan saya, penggunaan butiran “TUNAI / BANK” adalah lebih sesuai berbanding butiran “BELIAN”.

 • #213 written by CikguSila
  about 2 years ago

  salam cg narzuki,

  salam ramadhan…

  nak minta pandangan cgu berkaitan dengan bab pengeluaran..
  jika kita menjalankan pmbuatan dan bila dah siap produk tersebut kita ambil untuk tujuan sendiri atau perniagaan…

  bagaimana catatan nya dalam lejar… tq

 • #214 written by Cg Narzuki
  about 2 years ago

  Cikgu Sila,

  Salam ramadhan, semoga semua amalan kita diterima Allah.

  Pada pandangan saya, secara ringkasnya :
  Dt: Ambilan / promosi dll
  Kt: Ak Perkilangan / Ak Pengeluaran

 • #215 written by Hadi Marosadee
  about 2 years ago

  Assalamualaikum cikgu ..

  Adakah faedah atas pinjaman termasuk dalam Kos Overhed?

  Terima kasih .

 • #216 written by Cg Narzuki
  about 2 years ago

  Hadi, waalaikumussalam.

  Pada pandangan saya, Pinjaman adalah urus niaga pejabat / perniagaan…… maka faedah atas pinjaman dikelaskan sebagai BELANJA perniagaan dalam Penyata Pendapatan. Dengan kata lain TIDAK boleh dikelaskan sebagai KOS OVERHED kilang.

 • #217 written by Haiz
  about 2 years ago

  Cikgu,

  Belanja am perlu tak letak dalam Kos Overhed?

 • #218 written by Cg Narzuki
  about 2 years ago

  Haiz,

  Jika belanja am tersebut berkaitan dengan KILANG, maka ianya perlu dimasukakan dalam KOS OVERHEAD.

 • #219 written by Haiz
  about 2 years ago

  Cikgu,

  Dalam trial spm 2012 negeri perlis soalan 6, belanja am tak perlu masuk ke dalam Kos Overhed?

 • #220 written by Cg Narzuki
  about 2 years ago

  Haiz,

  BELANJA AM …. ada untuk KILANG dan ada untuk PEJABAT….. sepatutnya soalan perlu menyatakan dengan JELAS sama ada BELANJA AM tersebut untuk KILANG atau PEJABAT ….. atau diagihkan antara Kilang & Pejabat dengan nisbah tertentu.

  Cadangan Cg, betulkan pada soalan “Belanja Am” kepada “Belanja Am Pejabat“.. supaya selaras dengan jawapan yang diberikan.

 • #221 written by Meekee
  about 1 year ago

  Cikgu, angkutan keluar nak catat dalam kos pengeluaran ?
  Saya tak faham ” angkutan masuk bernilai RM 620 masih belum direkodkan dalam mana mana Buku”

 • #222 written by Cg Narzuki
  about 1 year ago

  Meekee,

  ANGKUTAN KELUAR merupakan kos/belanja menghantar BARANG SIAP kepada pelanggan, iaitu berkaitan dengan belanja KEDAI dan ianya perlu dicatat dalam Penyata Pendapatan.

  Manakala ANGKUTAN MASUK merujuk kepada kos/belanja untuk membawa BAHAN MENTAH/BAHAN LANGSUNG ke KILANG, maka ianya perlu dicatat dalam Penyata Kos Pengeluaran.

 • #223 written by Meekee
  about 1 year ago

  Terima kasih Cikgu!

 • #224 written by chl
  about 1 year ago

  cikgu:

  diskaun diterima harus tolak daripada belian tak, bagi penyata kos pengeluaran?

 • #225 written by Cg Narzuki
  about 1 year ago

  Chl,

  Rujuk kepada BELIAN terlebih dahulu, sekiranya belian tersebut merujuk kepada BELIAN BAHAN LANGSUNG/MENTAH.. maka DISKAUN DITERIMA tersebut perlu dicatatkan dalam Penyuata Kos Pengeluaran…. sebagai Akaun Kontra kepada Belian.

 • #226 written by chl
  about 1 year ago

  terima kasih cikgu.

 • #227 written by azlina
  about 1 year ago

  salam cikgu, nk tnya kt statement comphensive
  kn ada 3 yg kita kne berbezakn
  contoh cam administration expenses, sales and distribution n financial expenses.
  sy xtahu macam mana nak kelaskan item2 tu. blh x cikgu membantu saya bb sy dah nk final ni

 • #228 written by Cg Narzuki
  about 1 year ago

  Azlina,

  Petikan daripada http://www.accountingcoach.com

  Administrative Expenses
  Administrative expenses are part of the operating expenses (along with selling expenses). Administrative expenses include expenses associated with the general administration of the business. Examples include the salaries and fringe benefits of the company president, human resource personnel, accounting, information technology, the depreciation expense for equipment and space used in administration, as well as supplies, utilities, etc.
  Under the accrual basis of accounting, administrative expenses appear on the income statement for the period in which they occurred (not the period in which they were paid).

  Selling Expenses
  Selling expenses are part of the operating expenses (along with administrative expenses). Selling expenses include sales commissions, advertising, promotional materials distributed, rent of the sales showroom, rent of the sales offices, salaries and fringe benefits of sales personnel, utilities and telephone usage in the sales department, etc.
  Under the accrual basis of accounting, selling expenses appear on the income statement in the period in which they occurred (not the period in which they were paid).

 • #229 written by Eugene
  about 1 year ago

  Hai Cikgu ,

  Mahkamah mengarahkan Juasa Berhad,sebuah syarikat pengeluar kasut menghentikan sementara operasinya selama sebulan kerana kesalahan alam sekitar.

  Apakah jenis kos yang perlu ditanggung oleh syarikat tersebut?

  [ SPM 2013 No37 ]

 • #230 written by Cg Narzuki
  about 1 year ago

  Eugene,

  Pada pandangan Cg,
  Apabila kilang tersebut TIDAK BEROPERASI... terdapat belanja2 lain TETAP ditanggung, seperti Sewa Kilang, Kadar bayaran, Gaji Pengurus Kilang dll.. yang mana ianya dikelaskan sebagai KOS OVERHED. Berdasarkan pilihan jawapan yang diberikan, maka cadangan jawapan Cg ialah A: KOS TETAP

 • #231 written by Salam cikgu,
  about 1 year ago

  Berapakah untung bersih yg cikgu perolehi dalam soalan nombor 2 kertas 2, spm 2013.

 • #232 written by Cg Narzuki
  about 1 year ago

  Untung Bersih = RM32490

 • #233 written by ROSNANI MAT HUSSIN
  about 1 year ago

  Salam ckgu.saya nk tnya mengenai skema jwpn 2012 soalan 3 iaitu kos pengeluaran.dlm soalan diberi angka Rm’000 pada imbangan duga sblh tanda RM.jadi bila pljr tunjuk jln kerja kena tambah 000 tu atau bila masuk angka dlm kos pengeluaran letak RM’000 kat atas sekali shj spt soalan tu..minta pencerahan.

 • #234 written by Cg Narzuki
  about 1 year ago

  Rosnani,
  Pada pandangan saya, itu hanya format pelaporan sahaja… kedua2 cara boleh digunakan.. asalkan penggunaanya konsisten.
  Sekiranya menggunakan format RM’000, jalan kerja juga boleh guna format tersebut…. TANPA tambah 000.( bagi mengelakkan kekeliruan semasa menjawab soalan)

 • #235 written by ROSNANI MAT HUSSIN
  about 1 year ago

  Terima kasih cikgu.

 • #236 written by Siti
  about 1 year ago

  Cikgu, boleh bagi tanya??bagaimana mau kira atau dapat keuntungan perkilangan direalisasikan dalam perakuanan perkilangan??

 • #237 written by fatimah
  about 11 months ago

  Cikgu,
  Jika soalan tidak nyatakan susut nilai kenderaan itu untuk kegunaan pejabat atau kilang maka kita anggap pejabat tetapi dalam soalan akaun pengeluaran spm 2012, walaupun soalan tidak nyatakan susut nilai kenderaan untuk pejabat atau kilang tetapi jawapan masuktdalam overhed kilang? Terima kasih.

 • #238 written by fatimah
  about 11 months ago

  sorry mengapa jawapan masuk dalam overhed kilang?

 • #239 written by Cg Narzuki
  about 11 months ago

  Fatimah,

  Maaf, penyataan tersebut tidak tepat.
  Sekiranya soalan tersebut jelas berkaitan topik pengeluaran, dan kenderaan tersebut tidak diagihkan antara kilang dan pejabat, maka ianya dianggap kenderaan kilang 100%.

 • #240 written by siti
  about 11 months ago

  Lengkapan nak masukkan ke dalam penyata kos pengeluaran ?

 • #241 written by Cg Narzuki
  about 11 months ago

  Siti,

  Lengkapan merupakan ABS, maka tempatnya di KKK, manakala Susutnilai lengkapan merupakan item BELANJA dan boleh dimasukkan sebagai Kos Overhed…. sekiranya lengkapan tersebut untuk kegunaan KILANG.

 • #242 written by tan
  about 10 months ago

  Adakah belanja am kilang diketegorikan dalam belanja langsung kilang (

 • #243 written by Cg Narzuki
  about 10 months ago

  Tan,

  Belanja am kilang dikelaskan sebagai KOS OVERHED

 • #244 written by saniah
  about 10 months ago

  assalam.

  cikgu nak tanya kadar bayaran kos tetap ke kos berubah?

  Boleh cikgu terangkan. terima kasih

 • #245 written by Cg Narzuki
  about 10 months ago

  Saniah, waalaikumussalam.

  Kadar bayaran dikelaskan sebagai KOS OVERHED = KOS TETAP
  Manakala Kos bahan langsung, Kos buruh langsung, Kos belanja langsung = KOS PRIMA = KOS BERUBAH

 • #246 written by Vun
  about 10 months ago

  Cikgu, apa beza gaji kilang bagi KOS BURUH LANGSUNG dan gaji bagi KOS OVERHED seperti gaji penyelia kilang? Saya tak faham.

  Terima kasih.

 • #247 written by Cg Narzuki
  about 10 months ago

  Vun,

  Gaji pekerja/buruh yang terlibat secara langsung dalam proses pembuatan dikelaskan sebagai KOS BURUH LANGSUNG… andaikan mereka bercuti, maka pembuatan barangan tidak dapat dijalankan.

  Manakala lain2 gaji pekerja yang tidak terlibat secara langsung… seperti penyelia kilang, jaga, dll ….. jika mereka bercutipun, proses pembuatan masih boleh diteruskan… maka dikelaskan sebagai KOS OVERHED.

 • #248 written by limkalis
  about 9 months ago

  nak tanya kalau gaji pengurus boleh anggap gaji pengurus kilang, mengapa gaji kerani tak boleh anggap kerani kilang?

 • #249 written by Cg Narzuki
  about 9 months ago

  Limkalis,

  Pada pandangan saya,
  Sebaik-baik soalan dinyatakan dengan jelas sama ada untuk Kilang atau Pejabat. Walau bagaimanapun soalan juga hendak menguji dari segi rasional…
  Contohnya GAJI PENGURUS.. bagi sesebuah Kilang sudah semestinya ada sekurang2nya seorang PENGURUS. maka jika hanya dinyatakan “Gaji Pengurus” dan tiada sebarang agihan antara kilang dan pejabat.. maka ianya boleh dianggap GAJI PENGURUS KILANG.

  Manakala bagi GAJI KERANI, tidak semua kilang mengaji kerani untuk kilang, dimana urusan pengkeranian kilang … diminta KERANI PEJABAT untuk mengurusnya.. maka itulah sebabnya Gaji Kerani dalam keadaan biasa.. dianggap sebagai Kerani Pejabat, kecuali menyatakan ianya / sebahagian daripadanya adalah gaji kerani kilang.

 • #250 written by Lim
  about 9 months ago

  cikgu, kenapa kadar bayaran terlibat dalam kos tetap dan bukan kos berubah?
  terima kasih!

 • #251 written by Cg Narzuki
  about 9 months ago

  Lim,

  Boleh tak ditentukan atas seunit keluaran berapa kos kadar bayarannya ?

 • #252 written by Lim
  about 9 months ago

  cikgu,saya masih confuse.
  Kos tetap adalah kos yang sentiasa malar sama ada pengeluaran bertambah atau berkurang.
  kos berubah adalah kos yang mempunyai hubungan langsung tentang unit pengeluaran.
  Bukankah Kadar bayaran akan bertambah jika pengeluaran bartambah kerana proses akan meningkatkan electric dan air??
  Terima Kasih!

 • #253 written by Cg Narzuki
  about 9 months ago

  Lim.

  ok.. bil ekektrik tersebut terdiri daripada penggunaan lampu.. kipas.. penghawa dingin dan sebagainya. Jika alatan tersebut OFF… adakah produk boleh dikeluarkan.. ? masih boleh, maka ianya TIDAK berkait secara langsung.. tidak seperti BAHAN MENTAH & BURUH LANGSUNG…. jika tiada perkara tersebut.. maka pengeluaran produk TIDAK dapat dilakukan.

  Kadar bayaran tersebut … bercampur aduk untuk tujuan proses pengeluaran (mesin – kos berubah) dan untuk kegunaan biasa (lampu.. kipas …- kos tetap). Jadi boleh tak kita agihkan antara kedua2 tujuan tersebut..?

 • #254 written by Lim
  about 9 months ago

  saya sudah faham, cikgu.
  Terima kasih cikgu!!

 • #255 written by shasha
  about 9 months ago

  Mengapakah angkutan keluar tidak direkodkan di bahagian kos overhed?

 • #256 written by Cg Narzuki
  about 9 months ago

  Shasha,

  Angkutan keluar merujuk kepada kos pengangkutan untuk menghantar BARANG SIAP kepada pelanggan…. ianya diuruskan oleh pihak kedai, bukannya kilang.

 • #257 written by Oona
  about 9 months ago

  adakah angkutan keluar dan gaji jurujual direkod dalam akaun perdagangan?

 • #258 written by Cg Narzuki
  about 9 months ago

  Oona,

  Ya… apa2 urusniaga yang melibatkan pejabat/kedai.. perlu direkodkan dalam Ak Perdagangan.

 • #259 written by Amy Thea
  about 9 months ago

  cikgu,

  1)untuk Alat-alat Kecil, kita menganggap ia sebagai Aset Semasa atau Aset Tetap?

  2) Di dalam akaun perkilangan, kita cuma mengambil kira BELANJA alat-alat kecil yg akan dikategorikan sebagai Kos Overhed.

  3) Saya ada mendapat latihan, dimana soalan tersebut cuma memberi jumlah Baki awal (RM2450) dan Baki akhir (RM2870). Pertambahan adalah sebanyak RM420, adakah akan direkodkan sebagai BELANJA?

  4) Dan soalan saya yg utama ialah, dimana sebenarnya perniagaan ini akan merekodkan Alat-alat kecil ini? Jika direkod sebagai Aset Tetap, dimana nak rekod stok awal stok akhir? Jika direkodkan sebagai aset semasa, pertambahan RM420 tu apa catatan debit-kredit nya?

 • #260 written by Cg Narzuki
  about 9 months ago

  Amy,

  1) Alat2 kecil (stok akhir) dikelaskan sebagai ASET SRMASA.
  2) YA
  3) ada yang tidak kena dengan soalan tersebut jika tiada belian… mana mungkin stok akhir BERTAMBAH. Jika pengurangan baru munasabah… dan dikelaskan sebagai belanja.
  4) Stok akhir alat2 kecil sahaja direkodkan srbagai AS. Manakala pertambahan tersebut tidak mungkin boleh berlaku.. jika tiada belian.

 • #261 written by chan
  about 8 months ago

  Cikgu,
  Cikgu sekolah saya kata:
  1)stok awal alat-alat kecil+belian lat-alat kecil – stok akhir alat-alat kecil =susut nilai alat-alat kecil
  2) alat-alat kecil dikelaskan sebagai ASET BUKAN SEMASA dan perlu tunjuk KOS -SUSUT NILAI

  Pada bandangan saya kedua-dua pendapat cikgu saya tak betullah.
  Bukankah pengiraan pada (1) lebih sesuai dikenali sebagai belanja alat-alat kecil?
  Sto akhir alat alat kecil patut dikelaskan sebagai ASET SEMASA.
  Harap cikgu boleh beri pandang kepada saya.

 • #262 written by Cg Narzuki
  about 8 months ago

  Chan,

  Pada pandangan Cg,
  1) lebih sesuai dipanggil BELANJA ALAT2 KECIL.
  2) Stok akhir Alat2 Kecil lebih sesuai dikelaskan sebagai ASET SEMASA.

 • #263 written by chan
  about 8 months ago

  Terima kasih

 • #264 written by Vun
  about 8 months ago

  Cikgu, dalam soalan tak dinyatakan apa2 mengenai iklan. Adakah IKLAN termasuk dalam kos overhed bagi Ak Pengeluaran?

 • #265 written by Vun
  about 8 months ago

  *dalam maklumat tambahan

 • #266 written by Cg Narzuki
  about 8 months ago

  Vun,

  Iklan, promosi, angkutan keluar ….. walaupun tidak dinyatakan apa2 dalam soalan… ianya sudah jelas merupakan perbelanjaan kedai/pejabat BUKAN belanja kilang. Kilang hanya memproses bahan mentah menjadi barang siap.

 • #267 written by Ms yap
  about 8 months ago

  Cikgu, kalau diskaun diterima tiada tulis kilang?Adakah diskaun ini harus letak ke dalam akaun pengeluaran?

 • #268 written by Cg Narzuki
  about 8 months ago

  Ms Yap,

  Diskaun diterima …. merupakan Ak Kontra kepada Belian… dan belian dalam soalan tersebut merujuk kepada BELIAN BAHAN LANGSUNG, maka perlu dimasukkan dalam Ak Pengeluaran.

 • #269 written by fatimah
  about 8 months ago

  Cikgu,
  Dalam soalan penyata kos pengeluaran, jika soalan minta sediakan akaun alat-alat kecil, adakah kita masih ada kaedah langsung dan kaedah tak langsung, iaitu kaedah langsung dalam akaun alat-alat kecil kredit tulis untung rugi dan kaedah tak langsung kredit tulis susut nilai alat-alat kecil? bagaimana pula jika soalan minta sediakan akaun alatan, adakah cara sama dengan akaun alat-alat kecil? terima kasih.

 • #270 written by Cg Narzuki
  about 8 months ago

  Fatimah,

  Dalam kes ini, “UR” tidak digunakan sebaliknya “Ak Pengeluaran”.
  Kedua2 kaedah tersebut boleh digunakan. Cuma saya lebih galakkan guna “Ak Pengeluaran” kerana Ak Pengeluaran juga disediakan dalam soalan tersebut.. supaya pelajar nampak hubungan dan catatan bergunya.

 • #271 written by zul
  about 8 months ago

  salam cikgu, saya musykil adakah royati “kilang” dimasukkan di bawah kos overhed atau belanja langsung.. ?? k

 • #272 written by Cg Narzuki
  about 8 months ago

  Zul,

  Royalti kilang dikelaskan sebagai BELANJA LANGSUNG.. kerana royalti dibayar berdasarkan kuantiti keluaran.

 • #273 written by fatimah
  about 7 months ago

  Cikgu,
  Pelajar sudah biasa dengan penyata kos pengeluaran dan penyata pendapatan. JIka soalan minta akaun pengeluaran dan akan perdagangan dan untung rugi, bolehkah mereka menjawap dalam bentuk penyata tanpa hilang markah?

 • #274 written by Cg Narzuki
  about 7 months ago

  Fatimah,

  BOLEH, malah digalakkan jawab dalam bentuk PENYATA, sekarang tiada lagi penolakan markah untuk format.

 • #275 written by Amri
  about 1 month ago

  Cikgu, macamana nak kira kos bagi pengedar dan agen?

 • #276 written by Cg Narzuki
  about 1 month ago

  Amri,

  Saya kena lihat apa maklumat yang diberikan terlebih dahulu.

No trackbacks yet.