Category Archives: Uncategorized

SELAMAT MENDUDUKI PEPERIKSAAN SPM 2017

KOLEKSI PERCUBAAN PRINSIP PERAKAUNAN SPM 2017

UNTUK AHLI BERDAFTAR SAHAJA

KOLEKSI SOALAN PERCUBAAN SPM TAHUN-TAHUN LEPAS

DSKP MPEI PRINSIP PERAKAUNAN TING 4 (2017) & TING 5 (2018)

DSKP SEMUA MATA PELAJARAN (KLIK)

SELAMAT HARI RAYA

TUGASAN KERJA KURSUS TINGKATAN 5 SPM 2017

SOALAN DAN PANDUAN PELAKSANAAN

Sumber: Portal Lembaga Peperiksaan, KPM

INFO : CARUMAN PERKESO

Majikan perlu membayar caruman bulanan bagi setiap pekerja yang layak mengikut kadar yang telah ditetapkan di bawah Akta. Jumlah caruman yang perlu dibayar hendaklah berpandukan kepada Kadar Caruman (Rujuk Kadar Caruman).

Kadar caruman adalah berdasarkan kepada jumlah gaji bulanan yang dibayar kepada seseorang pekerja. Caruman perlu dibayar mulai bulan pertama pekerja itu diambil bekerja.

Jenis Dan Kategori Caruman:

i. Jenis Pertama (Skim Bencana Pekerjaan dan Skim Keilatan)

a) Semua pekerja yang belum mencapai umur 60 tahun perlu dicarumkan di bawah jenis pertama kecuali bagi pekerja yang telah mencapai umur 55 tahun dan tiada caruman telah kena dibayar sebelum mencapai 55 tahun. (Pindaan Akta Berkuatkuasa 1 Januari 2013).
b) Kadar caruman di bawah jenis ini adalah terdiri daripada 1.75% syer majikan dan 0.5% syer pekerja daripada gaji bulanan pekerja

ii. Jenis Kedua (Skim Bencana Pekerjaan Sahaja)

a) Untuk pekerja yang berumur lebih daripada 60 tahun dan masih bekerja
b) Untuk pekerja yang berumur lebih daripada 55 tahun ketika mula-mula mendaftar dan tiada caruman sebelum mencapai 55 tahun.
c) Orang berinsurans yang menerima Pencen Ilat yang masih bekerja dan mendapat kurang daripada 1/3 gaji bulanan purata sebelum mengidap keilatan. Caruman jenis ini dibayar oleh majikan sahaja untuk perlindungan di bawah Skim Bencana Pekerjaan.
d) Kadar caruman di bawah jenis ini adalah daripada syer majikan sahaja iaitu sebanyak 1.25% daripada gaji bulanan pekerja.

Sumber : http://www.perkeso.gov.my/my/

KEPUTUSAN SPM 2016 : 16 MAC 2017

Kepada anak didik dan anak pelajar sekalian

SEMOGA BERJAYA DENGAN CEMERLANG

dalam SPM, terutamanya bagi subjek Prinsip Perakaunan

JADUAL WAKTU SPM 2017

Sumber : Lembaga Peperiksaan, KPM

PRINSIP PERAKAUNAN SPM 2017 

15.11.2017 (RABU) – KERTAS 1 :  8.00 – 9.15 PAGI
15.11.2017 (RABU) – KERTAS 2 : 10.00 – 12.30 PAGI

PERSEDIAAN AWAL TAHUN 2017


16/11/16 : PPA SPM 2016

PRINSIP PERAKAUNAN SPM 2016

16/11/16

16.11.2016 (RABU) – KERTAS 1 :  8.00 – 9.15 PAGI
16.11.2016 (RABU) – KERTAS 2 : 10.00 – 12.30 PAGI

SEMOGA BERJAYA

Content Protected Using Blog Protector Plugin By: Make Money.